Đề thi giáo viên giỏi trường NH 2010- 2011

1 479 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 18:11

ĐỀ THI GVG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010- 2011 Đơn vị: trường MNBC Châu Quang I Đê cho các cô mẫu giáo Câu 1 (2 điểm) Đồng chí hãy trình bày những hành vi ngôn ngữ, ứng xử, trang phục của giáo viên mầm non. Theo đồng chí trang phục của giáo viên mầm non như thế nào là phù hợp để chăm sóc giáo dục trẻ tốt. Câu 2: (2 điểm) Đồng chí hãy nêu phương pháp giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo. Đồng chí đã vận dụng phương pháp này như thế nào trong quá trình giáo dục an toàn giao thông cho trẻ ? Câu 3 (2 điểm) Theo chị để tổ chức 1 giờ hoạt động âm nhạc đạt hiệu quả và đáp ứng được theo chương trình GDMN mới thì giáo viên cần quan tâm đến những vấn đề gì? Câu 4: (2 điểm) Đồng chí hãy sáng tác 3 trò chơi ứng dụng từ phần mềm KIDSMATT có thể áp dụng được trong các hoạt động ở nhóm lớp đồng chí. Nêu cách chơi, luật chơi ( Hoặc sáng tạo ra 3 bài tập mở mới chưa sử dụng trong các nhóm lớp hiện tại, nêu cách chơi, vẽ sơ đồ bài tập) Câu 5: (2 điểm) Đồng chí hãy nêu nhiệm vụ của giáo viên trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ I Đê cho các cô nhà trẻ Câu 1 (2 điểm) Đồng chí hãy trình bày những hành vi ngôn ngữ, ứng xử, trang phục của giáo viên mầm non. Theo đồng chí trang phục của giáo viên mầm non như thế nào là phù hợp để chăm sóc giáo dục trẻ tốt. Câu 2 (2 điểm) Đồng chí hãy nêu nội dung chế độ đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non. Nội dung nào khó thực hiện nhất ? Tại sao ? Câu 3 (2 điểm) Theo chị để tổ chức 1 giờ hoạt động âm nhạc đạt hiệu quả và đáp ứng được theo chương trình GDMN mới thì giáo viên cần quan tâm đến những vấn đề gì? Câu 4: (2 điểm) Đồng chí hãy chọn 3 hoạt động có chủ đích (3 lĩnh vực khác nhau) và đề ra mục đích yêu cầu, chuẩn bị. Câu 5: (2 điểm) Đồng chí hãy nêu nhiệm vụ của giáo viên trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ . ĐỀ THI GVG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010- 2011 Đơn vị: trường MNBC Châu Quang I Đê cho các cô mẫu giáo Câu 1 (2 điểm) Đồng chí hãy tr nh bày nh ng h nh vi. tr nh GDMN mới thì giáo viên cần quan tâm đến nh ng vấn đề gì? Câu 4: (2 điểm) Đồng chí hãy chọn 3 hoạt động có chủ đích (3 l nh vực khác nhau) và đề ra
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giáo viên giỏi trường NH 2010- 2011, Đề thi giáo viên giỏi trường NH 2010- 2011, Đề thi giáo viên giỏi trường NH 2010- 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay