Tóm tắt công thức vật lí 9_Phần điện

1 629 16
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 18:11

CÔNG THỨC VẬT 9 - ĐIỆN HỌC • Định luật ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây . I = R U • Đoạn mạch nối tiếp : (R 1 nt R 2 ) I = I 1 = I 2 ; U = U 1 + U 2 . Điện trở tương đương : R td = R 1 + R 2 . Nếu mạch có n R giống nhau nt: R td = n.R HĐT tỉ tỷ lệ thuận với điện trở : 2 1 2 1 R R U U = Tính nhanh U 1 ; U 2 theo U: (bài toán chia thế) U RR R U . 21 1 1 + = ; U RR R U . 21 2 2 + •Đoạn mạch song song: ( R 1 //R 2 ) I = I 1 + I 2 ; U = U 1 = U 2 . 21 111 RRR td += => 21 21 . RR RR R td + = Nếu có n R giống nhau mắc //: n R R td 1 = Cđdđ tỉ lệ nghịch với điện trở: 1 2 2 1 R R I I = Tính nhanh I 1 ; I 2 theo I:(bài toán chia dòng) I RR R I . 21 2 1 + = ; I RR R I . 21 2 1 + • Đoạn mạch hỗn hợp : R 1 nt ( R 2 // R 3 ) . I = I 1 = I 23 = I 3 + I 2 . U = U 1 + U 23 (mà U 23 = U 2 = U 3 ) . R td = R 1 + R 23 ( mà 32 32 23 . RR RR R + = )  ( R 1 nt R 2 ) // R 3 . I = I 12 + I 3 ( mà I 12 = I 1 = I 2 ) . U = U 12 = U 3 (mà U 12 = U 1 + U 2 ) 312 312 . RR RR R td + = ; ( mà R 12 = R 1 + R 2 ) . 1KΩ = 1000 Ω 1MΩ = 1000 000 Ω • Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn : 2 1 2 1 R R l l = . • Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây : 2 1 1 2 R R S S = • Hai dây dẫn cùng chất liệu nhưng khác chiều dài, khác tiết diện thì: 1 2 2 1 2 1 . S S l l R R =  Công thức tính điện trở : S l R ρ = ρ : điện trở suất ( Ωm) . l : chiều dài của dây ( m ) S : tiết diện của dây dẫn ( m 2 ) . 1mm= 1 .10 -6 m 2 ; 1mm= 1 .10 -3 m S = 3,14 .r 2 4 .14,3 2 d = ; d : đường kính; r :bán kính của dây .  V m D = ; V m d = D : khối lượng riêng ( kg / m 3 ); d :Trọng lượng riêng (N/m 3 ) m: khối lượng của dây ( kg ) . V : thể tích của dây ( m 3 )  S V l = l: chiều dài của dây ( m ) . V : thể tích của dây ( m 3 ) . S : tiết diện của dây (m 2 ) . Chu vi đường tròn :2 π r =d π (với π =3,14) • Công suất điện : P = U.I •Nếu mạch chỉ có điện trở: P= I 2 .R = R U 2 P : công suất ( W ) . • Công của dòng điện : A= P. t =U.I.t =I 2 .R.t = R U 2 .t A : công của dòng điện ( J ) P : công suất điện ( W ) t: thời gian ( s ) 1kW = 1000 W . 1 h = 3600 s . 1kWh = 3,6 .10 -6 J • Hiệu suất : H = Atp Q i H : hiệu suất (% ) A i = Q i : điện năng có ích ( J ) (Q i =m.C. ∆ t) A tp : điện năng toàn phần ( J ) • Định luật Jun – Len-Xơ : Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây và thời gian dòng điện chạy qua . Q = I 2 . R . t . •Nếu đo nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức của định luật Jun – Len-Xơ là: Q = 0,24 . I 2 .R. t •Số vòng dây: r l N .2 π = I : Cđộ dòng điện ( A ) . U : Hiệu điện thế ( V ) ; R : Điện trở ( Ω ) . . CÔNG THỨC VẬT LÍ 9 - ĐIỆN HỌC • Định luật ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu. =d π (với π =3,14) • Công suất điện : P = U.I •Nếu mạch chỉ có điện trở: P= I 2 .R = R U 2 P : công suất ( W ) . • Công của dòng điện : A= P. t =U.I.t
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt công thức vật lí 9_Phần điện, Tóm tắt công thức vật lí 9_Phần điện, Tóm tắt công thức vật lí 9_Phần điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay