Đề thi Học kì 1 Toán 11 - Đề số 9

4 369 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 13:11

. . Đề số 9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2007 – 2008 Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng cao Thời gian làm bài 90 phút Bài 1 (1, 5đ) Nội dung Điểm Câu a (0,75đ) 1. Đề số 9 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2007 – 2008 Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng cao Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: (1, 5đ) a) Tìm giá trị lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Học kì 1 Toán 11 - Đề số 9, Đề thi Học kì 1 Toán 11 - Đề số 9, Đề thi Học kì 1 Toán 11 - Đề số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay