Kế hoạch thực hiện tiết dạy thư viện

2 1,077 14
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 11:11

PHÒNG GD&ĐT CAI LẬY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Mỹ Thành Bắc 1 Độc lập- Tự do- hạnh phúc Mỹ Thành Bắc, ngày 7/ 10/ 2010  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIẾT HỌC THƯ VIỆN -Căn cứ công văn số 1451/SGD&ĐT- TTTVTB ngày 26/10/2009, về việc dạy “Tiết học thư viện”. -Căn cứ công văn số ngày 5/10/2010 về việc dạyTiết học thư viện”. Nay bộ phận thư viện trường TH Mỹ Thành Bắc 1 lên kế hoạch dạyTiết học thư viện” như sau: I. Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/10/2010 đến ngày 30/5/2011 II. Đối tượng thực hiện: Cán bộ thư viện của trường III. Số tiết thực hiện trên tuần là : 9 tiết trên tuần, dạy từ khối 2 đến khối 5 điểm chính ( Khối 2: 2 lớp, Khối 3: 2 lớp, Khối 4: 3 lớp, Khối 5: 2 lớp) IV. Thời gian học của học sinh: Sử dụng tiết ngoại khoá của học sinh. Cụ thể -Mỗi tiết dạy từ 30-35 phút, tuỳ theo tình hình của từng khối lớp và từng nội dung của bài dạy. -Mỗi lớp sẽ học 4 tiết trên tuần, trong đó có 01 tiết chủ điểm và 01 tiết chủ đề, 2 tiết còn lại sẽ là tiết thực hành hoặc sinh hoạt tập thể… Lôp Thöù 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 2 10 h 20 13 h 30 4 giôø 3 15 h 30 4 10 h 20 5 10 h 20 13 h 30 15 h 30 6 15 h 30 • Các tiết chủ đề, chủ đểm: -Tháng 10: +Bài 1 Giới thiệu tổng quan về thư viện + Thi đố vui chủ đề 20/10 và ôn tập thi giữa HKI - Tháng 11: + Bài 2 Hướng dẫn sử dụng thư viện + Thi hái hoa chủ đề 20/11 - Tháng 12: + Bài 3 Hướng dẫn cách tra cứu mục lục, thư mục bộ môn, chủ đề + Vẽ tranh chủ đề 22/12 - Tháng 01: + Bài 4 Hướng dẫn HS đọc sách và lựa chọn nội dung + Sinh hoạt tập thể chủ đề mừng Đảng, mùng xuân - Tháng 2: + Bài 5 Hướng dẫn HS lập sổ tay đọc sách + Học sinh kể chuyện theo sách - Tháng 3: + Bài 6 Giới thiệu các loại hình sinh hoạt tập thể + Bài 7 Tổ chức hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi - Tháng 4: + Bài 8 Tuyên truyền giới thiệu sách + Hái hoa chủ đề 30/4 và ôn tập thi học kì 2 - Tháng 5: + Bài 9 Hướng dẫn sử dụng các loại từ điển + Trò chơi giải ô chữ chủ đề mùa hè Trên đâykế hoạch chung để thực hiện tiết học thư viện của trường TH Mỹ Thành Bắc 1. Cán bộ thư viện trường sẽ cụ thể hoá từng nội dung theo từng tháng phù hợp với đặc điểm của từng lớp, từng đối tượng HS trong trường để thực hiện tốt “ Tiết học thư viện”. Duyệt của Ban giám hiệu Cán bộ thư viện Đoàn Xuân Yến . về việc dạy “ Tiết học thư viện . Nay bộ phận thư viện trường TH Mỹ Thành Bắc 1 lên kế hoạch dạy “ Tiết học thư viện như sau: I. Thời gian thực hiện: Từ. 10/ 2010  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIẾT HỌC THƯ VIỆN -Căn cứ công văn số 1451/SGD&ĐT- TTTVTB ngày 26/10/2009, về việc dạy Tiết học thư viện . -Căn cứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch thực hiện tiết dạy thư viện, Kế hoạch thực hiện tiết dạy thư viện, Kế hoạch thực hiện tiết dạy thư viện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay