de thi hoc ky 1 lop 11 hoa

2 328 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 07:11

. câu2 -Tự luận:a =11 , b=3, m=6 nC=nCO=2= =11 /44=0,25 mol nH=2.nH=2.(3 /18 =1/ 3H nO=(6-0,25 .12 -1/ 3) :16 =1/ 6nO CxHyOz là CTPT của A: x:y:z=0,25 :1/ 3 :1/ 6=3:4:2; CTĐGN. sét. B. Đá vôi. C. Cát. D. Thạch cao * Câu 10 : Dung dịch NaOH 0,001M có pH là A. 11 * B. 12 . C. 13 . D. 14 . Câu 11 : Cho 8,96 gam Fe tác dụng với oxi, thu
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 1 lop 11 hoa, de thi hoc ky 1 lop 11 hoa, de thi hoc ky 1 lop 11 hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay