Đề thi Hóa học 8 HK 1

4 710 18
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 00:11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 NĂM HỌC : 2009 – 2010 I/ MỤC ĐÍCH KIỂM TRA - Củng cố lại kiến thức học sinh đã được học - Học sinh vận dụng lí thuyết về quy tắc hóa trị để làm bài tập II/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1. Kiến thức : - Phải nắm được các kiến thứcvề nguyên tử phân tử PTHH 2. Kĩ Năng: - Lập PTHH đúng và nhanh, dựa vào phương trình làm 1 số bài tập 3. Thái độ : - Nghiêm túc trong làm bài - Yêu thích môn học III/ MA TRẬN : Các phần ( chương mục ND ) kiểm tra BIẾT HIỂU VẬN DỤNG TỔNG TN TL TN TL TN TL Sự biến đổi giữa Kl – TT - Lc 3c (1,5d) 1c (2đ) 4C(3,5dđ) Tính theo CTHH 1c (0,5d) 1c (0,5d) Tính theo PTHH 1c (2đ) 1c(3đđ) 1c (1dđđ) 3c(6d) Tổng 3c (1,5d) 2c (4dđ) 1c (0,5d) 1c(3đđ) 1c(1d) 8c(10d) Họ Và Tên :………………………………Lớp 8 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I : MÔN HÓA HỌC LỚP 8 NĂM HỌC : 2009 – 2010 Điểm L ời phê của GV A /PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2Đ) - Hãy chọn câu đúng : Câu 1: (0,5đ) Số mol của 5,6 lít khí ôxi ở đktc là : a) 0,2 ; b) 1,2 ; c) 0,25 ; d) 0,5 Câu 2: (0,5đ) Trong 2,2g CO 2 có bao nhiêu phân tử CO 2 a) 6 .10 23 ; b) 3 . 10 23 ; c) 0,6 . 10 23 ; d) 3 . 10 24 Câu 3: (0,5đ) Khối lượng của 0,5 mol SO 2 là : a) 32g ; b) 20g ; c) 15g ; d) 10g Câu 4: (0,5đ) Thành phần % về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất H 2 S là : a) 5% H, 95%S ; b) 6%H, 94% S ; c ) 10% H, 90%S ; d) 7%H, 93% S B/ PHẦN TỰ LUẬN : (8đ) Câu I: (2đ) Nêu các bước lập một PTHH. Áp dụng lập phương trình học học sau: - Khi đốt cháy Nhôm trong không khí tạo ra Nhôm ôxít ( Al 2 O 3 ) Câu II: (2đ) Hãy tính : 1/ Số mol của 9g H 2 O ; 2/ Thể tích ở đktc của 0,25mol khí ôxi Câu III: (3đ) Đốt cháy phốt pho trong không khí thu được đi phốt phopen taôxít (P 2 O 5 ) 1/ Lập PTHH của phản ứng 2/ Biết khối lượng phốt pho tham gia phản ứng là 3,1g. Em hãy tính a) Thể tích P 2 O 5 sinh ra ở đktc b) Thể tích không khí cần dùng ở đktc biết khí ôxi chiếm 1/5 thể tích không khí Câu IV: (1đ) Hãy lập công thức hóa học của hợp chất lưu huỳnh ôxít biết lưu huỳnh chiểm 50% về khối lượng và khối lượng mol của hợp chât nặng hơn phân tử ôxi 2 lần BÀI LÀM : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN: HÓA 8 A/ TRẮC NGHIỆM: (2đ) Mỗi câu đúng 0,5đ 1c , 2d , 3a , 4b B/TỰ LUẬN: (8đ) Câu I :(2đ) Nêu đúng các bước lập PT HH (1đ) - Lập đúng PT 1đ Câu II: (2đ) 1/ (1đ) Tính đúng số mol của H 2 O ; 2/ Tính đúng thể tích của O 2 (1đ) Câu III: (3đ) 1/ (1đ) Lập đúng PTHH (1đ) 2/ (2đ) a (1đ) Tính đúng thể tích P 2 O 5 sinh ra b (1đ) Tìm thể tích O 2 (0,5đ) – tìm thể tích không khí 0,5đ Câu IV: (1đ) Làm đủ các bước (0,5đ) viết công thức SO 2 (0,5đ) KẾT QUẢ KIỂM TRA Điểm lớp Sĩ số Số KT 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 8a 8a 8a Tổng Dưới TB : SL …………………………………………% TrênTB : SL ………………………………% RÚT KINH NGHIỆM: . (1, 5d) 1c (2đ) 4C(3,5dđ) Tính theo CTHH 1c (0,5d) 1c (0,5d) Tính theo PTHH 1c (2đ) 1c(3đđ) 1c (1dđđ) 3c(6d) Tổng 3c (1, 5d) 2c (4dđ) 1c (0,5d) 1c(3đđ) 1c(1d). (4dđ) 1c (0,5d) 1c(3đđ) 1c(1d) 8c (10 d) Họ Và Tên :………………………………Lớp 8. . ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I : MÔN HÓA HỌC LỚP 8 NĂM HỌC : 2009 – 2 010 Điểm L ời phê của GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Hóa học 8 HK 1, Đề thi Hóa học 8 HK 1, Đề thi Hóa học 8 HK 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn