nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học

19 694 6
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 23:11

. nhiệt với môi trường) thì nhiệt không tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng hơn. 3. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học Phát biểu 2: Trong hệ kín, đối với. cách nhiệt T Q Bình chứa nhiệt F Vỏ cách nhiệt Đạn chì Nguyên lý I-NĐLH: Q = ∆U + A’ Nhiệt từ cốc nước nóng tỏa ra Nhiệt cốc nước lạnh thu vào. Qtáa = Qthu
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học, nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học, nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn