Đáp án và đề thi KHI môn Toán 7 - năm học 2010 -2011

5 561 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 18:11

PHÒNG GD-ĐT TRỰC NINH TRƯỜNG THCS TRỰC BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7 Năm học 2010 – 2011 Thời gian làm bài 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 1. Kết quả của phép tính: ( - 0,2) 3 .(- 0,2 ) 2 là: A. ( - 0,2) 5 B. ( - 0,2) 6 C. ( 0,2) 6 D. ( 0,2) 5 2. Giá trị của 49 9 bằng: A. 49 3 B. 7 9 C. 7 3 D. 7 3 − 3. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 3 thì: A. y = 3.x B. y = x 3 C. y = 3 x D. x = 3.y 4. Cho hàm số y = - 3.x khi đó f(2) bằng: A. 6 B. (-6) C. 2 D. -2 5. Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số: y = -5.x A. (1;0) B. (1;-5) C. (-5;1) D. (2;-5) 6. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là nội dung tiên đề ơclit: A. Cho một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó: B. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thăng đó C. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó D. Qua hai điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thăng song song với đường thẳng đó. 7. Cho hình vẽ: . ABH = ACH theo trường hợp bằng nhau nào dưới đây? A. Cạnh – cạnh – cạnh C. Góc- góc – góc B. Cạnh – góc - cạnh D. Góc – cạnh – góc 8. Trên hình vẽ góc A 3 bằng góc nào? A. µ B B. · ACH C. µ 1 A D. µ E Phần II: Tự luận 8 điểm Câu 1 ( 2 điểm ): Thực hiện phép tính. A E C B H 3 1 2 d ) ( 3 2 4 7 19 , .2,5 0,25 15 12 20 1 1 1 1 , 25. 2 5 5 2 2 a b   + − +  ÷   − −     + − −  ÷  ÷     Câu 2 ( 2 điểm ): a, Tìm x biết 3 5 2 4 x + − = − b, Tìm 3 số x, y, z biết rằng: 2 3 5 x y z = = 90x y z + + = − Câu 3( 3 điểm ): Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ BD vuông góc với AC; CE ⊥ AB (D ∈ AC; E ∈ AB ). Gọi O là giao điểm của BD CE. Chứng minh: a, BD = CE b, OEB = ODC c, AO là tia phân giác của · BAC Câu 4 ( 1 điểm ) : Tìm n để biểu thức sau là số nguyên : 3 2 1 n P n + = − _________________________Hết_________________________ Họ tên thí sinh :……………………………Số báo danh :……………………………………. Chữ kí giám thị 1 :……………………………Chữ kí giám thị 2 :……………………………… Giám thị coi thi không cần giải thích gì thêm ! PHÒNG GD-ĐT TRỰC NINH TRƯỜNG THCS TRỰC BÌNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7 Năm học 2010 – 2011 Thời gian làm bài 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) Phần I: Trắc nghiệm 2 điểm Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm Câu 1 A Câu 2 C Câu 3 A Câu 4 B Câu 5 B Câu 6 C Câu 7 B Câu 8 D Phần II Tự luận 8 điểm Điểm Câu 1 ( 2 điểm ): Thực hiện phép tính. 3 2 4 7 19 , .2,5 0,25 15 12 20 16 35 57 5 . 0,25 60 60 60 2 16 35 57 5 . 0,25 60 2 1 5 . 0, 25 10 2 0,25 0,25 0 1 1 1 1 , 25. 2 5 5 2 2 1 1 1 1 25. 2 125 5 4 2 1 1 1 1 5 5 2 2 0 1 1 a b   + − +  ÷     = + − +  ÷   + −   = +  ÷   − = + = − + = − −     + − −  ÷  ÷     −     = + − −  ÷  ÷     − = + − − = − = − 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Câu 2 ( 2 điểm ): a, 3 5 2 4 3 2 5 4 3 3 4 3 1: 3 4 3 3 4 1 2 4 x x x TH x x x + − =− + =− + + = + = = − = 0,5 điểm 3 2: 3 4 3 3 4 3 3 4 TH x x x + = − = − − = − b, Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 90 9 2 3 5 2 3 5 10 9.2 18 9.3 27 9.5 45 x y z x y z x y z + + − = = = = = + + ⇒ = − = − = − = − = − = − 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 3 ( 3 điểm ): 0,25 điểm a, Xét hai tam giác vuông ADB AEC có AC = AB (gt) µ A chung Vậy ADB = AEC (cạnh huyền 1 góc nhọn bằng nhau) → BD = CE ( 2 cạnh tương ứng ) b, Do ADB = AEC (câu a) nên · · ABD ACE= ( 2 góc tương ứng ) AD = AE mà AC = AB (gt) do đó BE = DC µ µ 0 90E D= = Vậy OEB = ODC ( g.c.g) c, OEB = ODC → OE = OD OEA = ODA vì AE = AD, OE = OD ( hai cạnh 0,75 điểm 1 điểm góc vuông) → · · OAE OAD= hay · · OAB OAC= Vậy tia OA là tia phân giác của · BAC 1 điểm Câu 4 ( 1 điểm ) : 3 2 3 3 5 3( 1) 5 5 3 1 1 1 1 n n n P n n n n + − + − + = = = = + − − − − P có giá trị nguyên khi n – 1 là ước của 5 Ước của 5 là : 1, 5, -5, -1 Vậy n = 0 ; 2 ; 6 ; -4 0,5 điểm 0,5 điểm . GD-ĐT TRỰC NINH TRƯỜNG THCS TRỰC BÌNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7 Năm học 2010 – 2011 Thời gian làm bài 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) . PHÒNG GD-ĐT TRỰC NINH TRƯỜNG THCS TRỰC BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7 Năm học 2010 – 2011 Thời gian làm bài 90
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án và đề thi KHI môn Toán 7 - năm học 2010 -2011, Đáp án và đề thi KHI môn Toán 7 - năm học 2010 -2011, Đáp án và đề thi KHI môn Toán 7 - năm học 2010 -2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay