Các giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 3.doc.DOC

63 497 3
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 11:01

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Mục lụcMục lục . 1 Lời nói đầu 3 Ch ơng I. cơ sở khoa học về kinh doanh nhập khẩu trong th ơng mại. 5 I. tổng quan về công nghệ marketing . 5 1. Tính tất yếu của kinh doanh xuất nhập khẩu. 5 2. Vai trò và nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 6 3. Những thuận lợi và bất lợi của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá đối với nền kinh tế quốc tế. 7 3.2. Bất lợi từ hoạt động nhập khẩu. . 8 4. ảnh h ởng của môi tr ờng đến kinh doanh xuất nhập khẩu doanh nghiệp nói chung. 9 II. nội dung cơ bản của hoạt động công nghệ marketing nhập khẩucông ty kinh doanh xuất nhập khẩu. 15 1. Nghiên cứu thị tr ờng nhập khẩu và lựa chọn cặp sản phẩm thị tr ờng của công ty xuất nhập khẩu. 15 2. Các quyết định marketing-mix trong nhập khẩu 20 3. Lựa chọn hình thức và triển khai quá trình nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá. . 24 4. Kiểm soát marketing nhập khẩu. 30 5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá. . 31 III. ảnh h ởng của môi tr ờng đến kinh doanh xuất nhập khẩu đến công ty centrimex . 32 1. Môi tr ờng vĩ mô. 32 2. Môi tr ờng vi mô . 33 ch ơngII : phân tích thực trạng công nghệ marketing nhập khẩu xe máy tại chi nhánh xuất nhập khẩu tổng hợp III. 36 I. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh. . 36 1. Lịch sử hình thành : . 36 2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh. . 37 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của chi nhánh : . 38 II. TìNH HìNH HOạT ĐộNG CủA CHI NHáNH 40 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683. Thực trạng nghiên cứu thị tr ờng nhập khẩu và lựa chọn cặp sản phẩm thị tr ờng của CENTRIMEX. . 43 4. Các quyết định marketing-mix của công ty liên quan đến hoạt động nhập khẩu. 51 5. Quy trình nhập khẩu hàng hoá của centrimex. 52 III. Những u khuyết điểm và tồn tại của công ty : . 52 1. Ưu điểm: . 52 2. Tồn tại và khuyết điểm: 53 Ch ơng III. Các giải pháp đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing nhập khẩu. 53 I. ph ơng h ớng nhiệm vụ kinh doanh năm 2002 và định h ớng chiến l ợc của chi nhánh 53 1. Định h ớng chiến l ợc của chi nhánh Hà nội - Công ty XNK tổng hợp 3 trong thời gian tới : . 53 2. Ph ơng h ớng, nhiệm vụ năm 2002 : 54 II. Các giải pháp đề xuất. . 55 1. Tăng c ờng hoạt động nghiên cứu thị tr ờng. . 55 2. Về công tác đàm phán kí kết hợp đồng. . 59 3. Giữ vững thị tr ờng các mặt hàng trọng điểm kết hợp với đa dạng hoá mặt hàng. 59 4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. . 60 5. Đào tạo cán bộ và công nhân để đáp ứng nhu cầu của công việc. 62 III. PHần kết luận 62 Lời nói đầu.Trong điều kiện hội nhập và tự do hoá thơng mại toàn cầu, xuất nhập khẩu là một hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế trong nóc hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy đợc những lợi thế so sánh của đất nớc, tận dụng đợc những nguồn lực bên ngoài nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh của đất nớc.Nhận thức đợc tầm quan trọng của hoạt động này, Đảng và Nhà nớc ta đã đề ra nhiều chủ trơng, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.Đại hội đảng lần thứ IX vừa diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2001 đã đề ra chiến lợc phát triển xuất nhập khâu trong giai đoạn 2001-2010.Với trọng tâm dành u tiên cho xuất khẩu tạo ra những khâu đột phá với bớc đi vững chắc trong lĩnh vực này.Cùng với xuất khẩu thì nhập khẩu cũng đợc định hớng chặt chẽ với mục tiêu là phục vụ cho xuất khẩu, trong đó chú trọng nhập khẩu công nghệ khoa học tiên tiến hiện đại nhằm tăng cờng cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho sản xuất, giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc.Từ thực trạng nhập khẩu hàng hoá hiện nay các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trong kinh doanh:thông tin, nhu cầu tiêu thụ, nguồn cung ứng .Đây chính là do các công ty cha thấy rõ đợc tầm quan trọng và hiệu quả của việc thiết lập và thực thi hoạt động marketing đúng đắn. Từ những tồn tại trên, sau khi nghiên cứu tìm hiểu tình hình nhập khẩu của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu.Với sự hỗ trợ của thầy giáo hớng dẫn Trần Thanh Toàn nhận thấy việc hoàn thiện hơn các hoạt động công nghệ marketing nhập khẩu cho công ty là cần thiết.Do vậy, sau thời gian thực tập tại công ty xuất nhập khẩu Tổng Hợp III tôi quyết định chọn đề tài" Các giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ marketing nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Tổng Hợp III".3*Mục đích nghiên cứu : trên cơ sở phân tích chi tiết các nội dung, các khâu của quá trình marketing nhập khẩu chỉ ra đợc các u, nhợc điểm và nguyên nhân của thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm hòan thiện quá trình nghiên cứu, thiết lập, thực thi chơng trình và kiểm soát marketing nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Tổng Hợp III dới điều kiện tự do hoá thơng mại với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.*Giới hạn nghiên cứu : Đề tài giới hạn nghiên cứu hoạt động nhập khẩu marketing hàng hoá trong mối quan hệ với nhiều yếu tố phức tạp trong môi tr-ờng marketing thơng mại quốc tế.Mặt khác do khả năng hạn chế về không gian, thời gian và mặt hàng nên bài chuyên đề này chỉ tập trung nghiên cứu dới góc độ tiếp cận của môn học marketing thơng mại, marketing thơng mại quốc tế để xử lí các vấn đề có liên quan đến hoạt động nhập khẩu của công ty.*Phơng pháp nghiên cứu : Phơng pháp sử dụng trong bài chuyên đề này là phơng pháp tiếp cận hệ thống duy vật biện chứng , logíc và lịch sử.Các phơng pháp nghiên cứu cụ thể đợc sử dụng là phơng pháp tiếp cận thực tế các vấn đề lý luận, phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình hoá và sơ đồ hoá dựa trên cơ sở các số liệu và tình hình thực tế của công ty nhằm đạt đọc mục tiêu nghiên cứu của bài chuyên đề.Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo.Kết cấu của bài chuyên đề đợc chia làm ba phần : Phần I : Cơ sở khoa học về kinh doanh nhập khẩu hàng hoá trong thơng mại.Phần II : Phân tích thực trạng công nghệ marketing nhập khẩu xe máy tại chi nhánh xuất nhập khẩu Tổng Hợp III.Phần III : Các giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công nghệ marketing nhập khẩu của chi nhánh.4Chơng I. cơ sở khoa học về kinh doanh nhập khẩu trong th-ơng mại.I. tổng quan về công nghệ marketing1. Tính tất yếu của kinh doanh xuất nhập khẩu.Hoạt động kinh tế gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài ng-ời.Cùng với sự phát triển của các quốc gia thì các nền kinh tế độc lập cũng dần đợc hình thành.Sự phát triển của lực lợng sản xuất và phân công lao động dẫn đến hoạt động kinh tế không chỉ bó hẹp trong phạm vi của quốc gia mà đã vợt ra khỏi biên giới của từng nớc.Kể từ khi hoạt động trao đổi buôn bán giữa các nớc ra đời thì nó đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho mỗi quốc gia.Song trên thực tế không phải Chính phủ quốc gia nào cũng ủng hộ hoạt động thơng mại quốc tế mà muốn xây dựng cho mình một nền kinh tế độc lập mang tính tự cung tự cấp.Thực tế đã chứng minh rằng không một quốc gia nào có thể đề ra cho mình một mục tiêu đầy tham vọng nh vậy, con đờng thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển kinh tế của mỗi nớc là phải hớng ra bên ngoài, mở rộng quan hệ giao dịch với các nớc trong khu vực và trên thế giới.Do khác nhau về điều kiện tự nhiên nh tài nguyên, khí hậu .nếu chỉ dựa vào nền sản xuất trong nớc không thể cung cấp đủ những hàng hoá, dịch vụ đáp ứng sản xuất tiêu dùng của nền kinh tế mà cần phải nhập những mặt hàng cần thiết nh nguyên liệu, vật t, máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng thiết yếu mà trong nớc không sản xuất đợc hoặc sản xuất đợc nhng cha đáp ứng đợc nhu cầu ttrong nớc cả về số lợng và chất lợng.Ngợc lại, trên cơ sở khai thác tiềm năng và những lợi thế kinh tế vốn có, nền kinh tế ngoài việc phục vụ đáp ứng nhu cầu trong nớc mà còn có thể tạo nên thặng d để có thể xuất khẩu sang các nớc khác, góp phần tăng ngoại tệ cho đất nớc để nhập khẩu các thứ thiếu hoặc để trả nợ.5Nh vậy, do yêu cầu phát triển kinh tế mà phát sinh nhu cầu trao đổi giao dịch hàng hoá giữa các nớc với nhau, hay nói cách khác, hoạt động xuất nhập khẩu là yêu cầu khách quan của nền kinh tế.2. Vai trò và nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá.2.1. Vai trò.2.1. Vai trò.2.1.1. Đối với doanh nghiệp.2.1.1. Đối với doanh nghiệp.Cùng với xuất khẩu, thì hoạt động nhập khẩu là hình thức hoạt động chủ yếu của kinh doanh thơng mại quốc tế.Mà thơng mại quốc tế là một bộ phận của th-ơng mại,cho nên trớc hết nó phải đảm bảo lợi nhuận mục tiêu của doanh nghiệp.Thông qua nó các doanh nghiệp có thể tăng năng lực sản xuất.Nhập khẩu hàng hoá cũng góp phần làm đa dạng hoá thị trờng, là động lực bắt buộc thúc đẩy doanh nghiệp trong nớc phải cải tiến kĩ thuật, đa dạng hoá sản phẩm để cạnh tranh với hàng hoá nớc ngoài trên thị trờng trong nớc và quốc tế.Kinh doanh thơng mại quốc tế nói chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp, tạo thế và lực cho doanh nghiệp,không những ở thị trờng quốc tế mà cả thị trờng trong nớc, thông qua việc mua bán hàng hoá ở thị trờng trong và ngoài nớc cũng nh việc mở rộng quan hệ bạn hàng.2.1.2. Đối với nền kinh tế quốc dân.2.1.2. Đối với nền kinh tế quốc dân.Nhập khẩu hàng hoá phục vụ đắc lực trong công cuộc đổi mới kinh tế thông qua việc sử dụng tốt hơn nguồn lao động và tài nguyên của đất nớc, tăng giá trị ngày công lao động, tăng thu nhập quốc dân, tăng hiệu quả sản xuất.Nhập khẩu công nghệ, thiết bị kĩ thuật tiên tiến từ nớc ngoài giúp cho nền sản xuất trong nớc phát triển, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.Từ đó, hoạt động nhập khẩu kích thích sự phát triển của lực lợng sản xuất, làm bật dậy các nhu cầu tiềm tàng của ngời tiêu dùng.6Mở rộng hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị cũng là một trong những phơng pháp quan trọng để tạo công ăn việc làm, giảm bớt lợng ngời thất nghiệp.Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các nớc đang phát triển, ở đó tỷ lệ thất nghiệp cao, ngời lao động khó có cơ hội tìm kiếm việc làm.Nhập khẩu hàng hoá cũng là một trong những nhân tố góp phần mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trờng quốc tế.3. Những thuận lợi và bất lợi của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá đối với nền kinh tế quốc tế.3.1. Thuận lợi từ hoạt động nhập khẩu.3.1. Thuận lợi từ hoạt động nhập khẩu.Nhập khẩu trong nền kinh tế nhiều thành phần giữa các quốc gia tất yếu dẫn đến cạnh tranh, theo dõi, kiểm soát lẫn nhau giữa các chủ thể.Từ đó, dẫn đến chất lợng hàng hoá sẽ tốt hơn, mẫu mã đẹp, giá hạ hơn góp phần tích cực vào định hớng cho ngời tiêu dùng lựa chọn hàng hoá.Nhập khẩu hàng hoá trong điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều thành phần sẽ dẫn đến hình thành các liên doanh liên kết giữa các chủ thể trong và ngoài nớc một cách tự giác nhằm tạo ra sức mạnh cho các chủ thể một cách tích cực.Xu h-ớng hiện nay trên thế giới cho thấy các chủ đầu t thờng tiến hành xâm nhập thị trờng bằng cách xuất khẩu sản phẩm của mình để bán trong thị trờng đó.Khi sản phẩm của họ đã có uy tín và số lợng bán đã đợc tăng lên thì thờng tiến hành liên doanh liên kết để nhập khẩu công nghệ ngay tại chỗ, lúc đó việc làm cũng nhiều lên thu nhập của ngời lao động cũng tăng lên.Nhập khẩu hàng hoá cũng dẫn tới xoá bỏ nhanh chóng các chủ thể kinh doanh sản xuất các sản phẩm lạc hậu không thể chấp nhận đợc.Điều này có thể thấy rõ ở nớc ta từ khi thực hiện chính sách mở cửa.Nhiều doanh nghiệp trong nớc phải đóng cửa vì không cạnh tranh đợc với hàng nhập khẩu có chất lợng tốt nhng giá lại hạ.7Nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến góp phần đẩy nhanh qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.Với kĩ thuật tiên tiến đợc nhập khẩu, sản xuất trong nớc sẽ phát triển, chất lợng và số lợng hàng hoá sản xuất trong nớc đợc nâng cao, đồng thời tỷ trọng xuất khẩu hàng thô sơ chế sẽ giảm đánh kể.Điều này sẽ góp phần làm giảm tình trạng thậm hụt ngoại tệ cho các n-ớc đang phát triển, trong đó có Việt Nam.ảnh hởng tổng hợp của hoạt động nhập khẩu hàng hoá có thể dẫn tới việc trình độ khoa học tăng lên, nâng cao mức sống, tăng trởng kinh tế cũng nh gia tăng cơ hội xâm nhập vào thị trờng thế giới và khả năng cạnh tranh của các công ty trong nớc trên thị trờng quốc tế.3.2. Bất lợi từ hoạt động nhập khẩu.Nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng không có định hớng sẽ làm cho các doanh nghiệp sản xuất trong nớc gặp khó khăn vì phải cạnh tranh với hàng ngoại, đồng thời tạo ra tâm lí sính dùng hàng ngoại trong dân chúng, dễ làm cho nền sản xuất trong nớc bị tụt hậu.Việc cạnh tranh giữa các chủ thể nhập khẩu về nguồn hàng, mặt hàng, khách hàng dễ dẫn đến thôn tính lẫn nhau bằng các biện pháp xấu nh mua tranh hàng, phá hoại hợp đồng nhập khẩu của nhau.Nhập khẩu hàng hoá là loại mua hàng hoá của nớc ngoài nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ tiêu dùng trong nớc.Nhng việc mua hàng ở đây có những đặc điểm riêng phức tạp hơn nhiều so với việc mua hàng hoá trong n-ớc, nh phải giao dịch đàm phán với nớc ngoài mà ngời nớc ngaòi có quốc tịch khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, thị trờng hàng tiêu dùng để nhập khẩu rất rộng lớn, khó kiểm soát khi mua hàng qua trung gian chiếm tỷ trọng lớn, đồng tiền thanh toán thờng là đồng tiền mạnh, hàng hoá phải vận chuyển qua các quốc gia, qua các biên giới khác nhau, phải tuân thủ theo những tập quán thông lệ quốc tế cũng nh của địa phơng.8Bên cạnh đó, có không ít các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại chỉ dựa vào hoạt động nhập khẩu để kinh doanh đơn thuần nhằm thu lợi nhuận chênh lệch chứ ít quan tâm đến xuất khẩu hàng hoá.Từ đó dẫn đến tình trạng hàng hoá tiêu dùng đợc nhập khẩu tràn lan, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất cha đ-ợc chú trọng nhập khẩu.Tình trạng này đã làm cho đất nớc lãng phí rất nhiều ngoại tệ dành cho nhập khẩu những hàng hoá tiêu dùng mà trong nớc đã có thể sản xuất đợc.4. ảnh hởng của môi trờng đến kinh doanh xuất nhập khẩu doanh nghiệp nói chung.Môi trờng marketing của công ty bao gồm các tác nhân và các lực lợng nằm ngoài chức năng quản trị marketing của công ty và tác động đến khả năng quản trị marketing trong việc triển khai cũng nh duy trì các cuộc giao dịch thành công đối với các khách hàng trọng điểm.Môi trờng marketing của công ty bao gồm môi trờng vĩ mô và môi trờng vi mô.4.1. Môi tr4.1. Môi trờng vĩ mô.ờng vĩ mô.Bao gồm những lực lợng mang tính chất xã hội rộng lớn ảnh hởng tới toàn bộ nhân tố thuộc môi trờng vi mô của công ty.Đó là những lực lợng về dân số, văn hoá xã hội, kinh tế chính trị, công nghệthiên nhiên.Đây là những lực l-ợng tiêu biểu cho cái "không kiểm soát đợc" mà công ty phải tiên liệu và phản ứng lại.*Môi trờng nhân khẩu học.Đây là yếu tố đầu tiên, tiền đề bởi con ngời là yếu tố kiến tạo thị tr-ờng.Những ngời làm marketing phải chú ý đến quy mô, tốc độ tăng dân số.Bởi vì, hai chỉ tiêu đó phản ánh trực tiếp quy mô nhu cầu khái quát trong hiện tạitơng lai, do đó nó cũng phản ánh sự phát triển hay suy thoái của thị trờng.Vậy để thích ứng một cách tốt nhất với môi trờng nhân khẩu học đòi hỏi các nhà quản trị marketing phải phân tích đánh giá sự tăng trởng dân số của từng khu vực để từ đó tiên liệu nhu cầu của phân đoạn thị trờng.*Môi trờng kinh tế.9Môi trờng kinh tế có ảnh ảnh trực tiếp đến những cơ hội và nguy cơ mà công ty phải đối mặt, nó ảnh hởng mạnh mẽ tới sức mua của ngời tiêu dùng trong nuớc.Khi nền kinh tế thịnh vợng có tốc độ tăng trởng cao sẽ thúc đẩy tiêu dùng, giảm áp lực cạnh tranh trên thị trờng do đó mở ra cho công ty cơ hội tăng quy mô kinh doanh nói chung và kinh doanh nhập khẩu nói riêng.Ngợc lại trong thời kì suy thoái của nền kinh tế dẫn đến chỉ tiêu giảm, áp lực cạnh tranh tăng lên điều này sẽ gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty trên thị trờng.Điều đó đòi hỏi công ty kinh doanh phải sớm phát hiện ra những cơ hội hoặc thách thức mới trong kinh doanh, từ đó điều chỉnh các hoạt động thích ứng, nhằm tránh những đảo lộn lớn trong quá trình vận hành, duy trì và đạt đợc những mục đích trong kinh doanh.* Môi trờng thiên nhiên.Trong những năm gần đây, điều kiện môi trờng tự nhiên ngày càng xấu đi đã trở thành vấn đề nóng bỏng đặt ra khắp nơi trên thế giới, ở một vài nơi ô nhiễm môi trờng đã đặt trong tình trạng báo động.Những nhà marketing cần phải nhạy bén với những mối đe doạ và cơ hội gắn liền với những xu hớng đang thay đổi trong môi trờng tự nhiên để đa ra các chiến lợc kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.* Môi trờng chính trị pháp luật.Đây là một trong yếu tố có ảnh hởng mạnh tới quyết định marketing của công ty. Sự tác động của môi trờng chính trị pháp luật tới các quyết định marketing đợc thể hiện dới các khía cạnh sau :- Tác động của hệ thống pháp luật tới các quyết định marketing:các văn bản luật pháp nh luật thơng mại, luật thuế đã chỉ rõ công ty đ ợc kinh doanh hoặc cấm hay hạn chế kinh doanh hàng hoá gì, chất lợng hàng hoá nh thế nào, có bị kiểm soát hay không vì vậy buộc các công ty phải tính toán khi thông qua các quyết định marketing.10[...]... marketing đúng đắn. Từ những tồn tại trên, sau khi nghiên cứu tìm hiểu tình hình nhập khẩu của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Với sự hỗ trợ của thầy giáo hớng dẫn Trần Thanh Toàn nhận thấy việc hoàn thiện hơn các hoạt động công nghệ marketing nhập khẩu cho công ty là cần thiết.Do vậy, sau thời gian thực tập tại công ty xuất nhập khẩu Tổng Hợp III tôi quyết định chọn đề tài" Các giải pháp. .. đây giữa các bên. Hợp đồng có thể coi nh đà kí kết chỉ trong trờng hợp các bên kí vào hợp đồng .Các bên phải có năng lực hành vi, năng lực pháp luật và phải có địa chỉ pháp lí ghi rõ trong hợp đồng.3.2.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 3.2.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Sau khi kí kết hợp đồng các bên tổ chức thực hiện hợp đồng bao gồm các công việc sau:* Xin giấy phép nhập khẩu hàng... hàng nhập khẩu từ các nớc trong khối sẽ có tính cạnh tranh hơn về giá cả so với mặt hàng cùng loại đợc nhập từ các nớc ngoài khối.Trớc tình hình nh vậy công ty xuất nhập khẩu tổng hợp III cần nghiên cứu kĩ lỡng các nhà cung ứng từ các nớc trong khối, so sánh các mặt hàng cùng loại đợc sản xuấtcác nớc này với các nớc ngoài khối để từ đó có chiến lợc kinh doanh trong thời gian tới .Công ty cần... đà tạo cho công ty xuất nhập khẩu tổng hợp III đạt đợc hiệu quả cao trong kinh doanh nhËp khÈu. Nã gióp cho c«ng ty có thể cạnh tranh bình đẳng và có hiệu quả với các công ty khác kinh doanh trên thị trờng trong nớc, tạo ra tiếng tăm cho công ty trên thị trờng kinh doanh nhập khẩu. Bên cạnh đó việc ra nhập AFTA sẽ làm giảm mức thuế nhập khẩu và loại bỏ những hạn chế về số lợng nhập khẩu. Do đó... cứu xem thị trờng hiện tạitơng lai của khách hàng trong nớc về mặt hàng nhập khẩu ở các nớc ASEAN có gì biến ®éng khi møc th xt thay ®ỉi ®Ĩ cã kÕ hoạch nhập khẩu về số lợng, chủng loại mặt hàng và thị trờng nhập khẩu. 2. Môi trờng vi mô* Công ty. Công ty xuất nhập khẩu là một trong những công ty có uy tín trên thị trờng trong và ngoài nớc.Bộ máy cơ cấu tổ chức của công ty đợc tổ chức khoa học,... động kinh doanh nhập khẩucông ty. Những quy định nhập khẩu của nhà nớc đợc công ty chấp hành nghiêm túc, đặc biệt với 32 Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tạo nguồn bổ xung vốn theo phân cấp của công ty, cân đối giữa xuất khẩunhập khẩu, làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nớc và công ty. Tuân thủ luật pháp, chính sách kinh tế, tài chính XNK, giao dịch, đối ngoại và các qui định hiện... động marketing thành công, bộ phận marketing của công ty phải phối hợp hoạt động với các bộ phận khác của công ty và cân nhắc sự ảnh hởng của những ngời cung cấp, các đối thủ cạnh tranh, các trung gian marketing và khách hàng.Tất cả các lực lợng đó tạo thành môi trờng vi mô đợc mô tả nh sau:Biểu các yếu tố và lực lợng của môi trờng vi mônhàcung cấp *Công ty. Một công ty có cơ cấu tổ chức hợp. .. EX-IMPORT CORP Hà nội BRANCH) là một tổ chức kinh doanh tổng hợp trực thuộc công ty XNK tổng hợp 3, có tiền thân là văn phòng đại diện công ty XNK tổng hợp 3 tại Hà nội đợc thành lập theo quyết định 635/TH-TCCB ngày 28/5/93 của bộ thơng mại về thành lập doanh nghiệp nhà nớc. Công ty XNK tổng hợp 3 năm sau chuyển thành chi nhánh Hà nội Công ty XNK tổng hợp 3 theo quyết định 125/TM-TCCB ngày 28/4/94 của... c«ng ty ta thÊy, c«ng ty xuất nhập khẩu tổng hợp III tổ chức nhập hàng từ nhiều nớc khác nhau trên thế giới chủ yếu là các nớc châu á và một số nớc ở khu vùc kh¸c nh Nga, Angieri tuú theo … u thế mặt hàng của từng nớc khác nhau mà công ty lựa chọn thị nhập khẩu cho phù hợp với nhu cầu trong nớc.Cụ thể :- Nga là thị trờng nhËp khÈu trun thèng cđa c«ng ty chiÕm 20,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. .. nền kinh tế phát triển và công nghệ hiện đại nh Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga việc giữ quan hệ tốt 47 chơngII : phân tích thực trạng công nghệ marketing nhập khẩu xe máy tại chi nhánh xuất nhập khẩu tổng hợp III.I. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh.I. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh.1. Lịch sử hình thành : Chi nhánh Hà nội Công ty XNK tổng hợp 3 (tên giao dịch đối ngoại . định chọn đề tài" Các giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ marketing nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Tổng Hợp III" .3 *Mục đích nghiên cứu :. hoạt động công nghệ marketing nhập khẩu ở công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. khẩu ở công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. 1. Nghiên cứu thị trờng nhập khẩu và
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 3.doc.DOC, Các giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 3.doc.DOC, Các giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 3.doc.DOC, §èi víi doanh nghiƯp. §èi víi doanh nghiƯp. §èi víi nỊn kinh tÕ qc d©n. §èi víi nỊn kinh tÕ qc d©n., Thuận lợi từ hoạt động nhập khẩu. Thuận lợi từ hoạt động nhập khẩu., M«i tr M«i tr, M«i tr M«i tr, Nghiên cứu khái quát thị tr Nghiên cứu khái quát thị tr Nghiên cứu khách hàng và ng Nghiên cứu khách hàng và ng, Nghiªn cøu nguån cung øng n Nghiªn cøu nguån cung øng n, Xác lập cặp sản phẩm-thị tr Xác lập cặp sản phẩm-thị tr Quyết định sản phẩm nhập khẩu. Quyết định sản phẩm nhập khẩu., Quyết định giá nhập khẩu Quyết định giá nhập khẩu, Đàm phán. Đàm phán. Hợp đồng và ph Hợp đồng và ph, Quyết định về giao tiếp khuyếch tr Quyết định về giao tiếp khuyếch tr tổ chức tiêu thụ hàng nhập. tổ chức tiêu thụ hàng nhập., Kiểm tra năm. Kiểm tra năm. Kiểm tra khả năng sinh lời. Kiểm tra khả năng sinh lời. Kiểm tra hiệu suất marketing. Kiểm tra hiệu suất marketing. Kiểm tra chiến l Kiểm tra chiến l, Chức năng: Chức năng: Nhiệm vụ : Nhiệm vụ :, Lựa chọn chủng loại hàng hoá. Lựa chọn chủng loại hàng hoá., Lùa chän ng Lùa chän ng, Nghiên cứu khách hàng và ng Nghiên cứu khách hàng và ng Quyết định mặt hàng nhập khẩu. Quyết định mặt hàng nhập khẩu., Quyết định giá. Quyết định giá., Nghiên cứu thị tr Nghiên cứu thị tr

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay