voi vang - xuan dieu

25 1,247 4
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 15:11

. a. Tiểu sử: - Xuân Diệu sinh năm 1916, mất năm 1985 - Quê cha ở tỉnh Nghệ An, quê mẹ ở tỉnh Bình Định, nhà thơ sinh ra và lớn lên ở Qui Nhơn - Xuân Diệu. Tám. II. TÌM HIỂU BÀI THƠ *. Nhan đề bài thơ - Vội: Nghĩa là cần phải nhanh, tranh thủ thời gian cho kịp - Nhan đề bài thơ “Vội Vàng”: Thể hiện quan điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: voi vang - xuan dieu, voi vang - xuan dieu, voi vang - xuan dieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay