Câu trần thuật đơn có từ là

15 1,315 3
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 21:11

. CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ Tiết 120: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ “LÀ” I-Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là : Xác đònh chủ ngữ, vò ngữ trong các câu. 120: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ “LÀ” I- Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là : II- Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là : Em hãy đọc lại các câu vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu trần thuật đơn có từ là, Câu trần thuật đơn có từ là, Câu trần thuật đơn có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn