ĐỀ +đáp án Vật LÍ 9 HKI

2 264 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 18:11

. đề khảo sát học kì I Môn : Vật lý 9 Câu 1 : ( 2 điểm ) Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào. điểm ) Chọn phơng án trả lời đúng cho các câu sau đây : 1) Cờng độ dòng điện chạy qua vật dẫn có điện trở 40 , hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn bằng 10V
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ +đáp án Vật LÍ 9 HKI, ĐỀ +đáp án Vật LÍ 9 HKI, ĐỀ +đáp án Vật LÍ 9 HKI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn