bat phương trinh mu va logarit

13 629 7
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 16:11

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỬA LÒ 2 TỔ: TOÁN- TIN GIẢI TÍCH 12 BÀI 6. BẤT PHƯƠNG TRINH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT (TIẾT 1) KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu tính chất của hàm số mũ? 2. Nêu định nghĩa phương trình cơ bản? Tập nghiệm? Tập xác định R Đạo hàm Chiều biến thiên a>1 : Hàm số luôn đồng biến 0< a < 1: hàm số luôn nghịch biến. Tiệm cận Trục 0x là tiệm cận ngang Đồ thị Đi qua (0 ;1), (1 ; a) nằm phía trên trục hoành. , ln x y a a= a >1 0< a<1 a 1 y x O x y a= 1 1 y x O x y a= Câu. 1 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu. 2 Phương trình: a x =b (a>0, a≠ 1) b >0 Có nghiệm duy nhất b≤ 0 vô nghiệm log . a x b= KIỂM TRA BÀI CŨ I. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1. Bất phương trình cơ bản Ví dụ 1: Tìm nghiệm của bất phương trình sau: ) 2 8 x a > ) 3 0 x b > ) 5 25 x c >− 1 ) ( ) 32 2 x d > x a b> hoặc , x a b< , x a b≥ x a b≤ Với a>0, a≠1 a >1 0< a<1 b 1 y x O x y a= y =b log a b O x y a= 1 y x log a b y =b Ta xét dạng: a x > b + Nếu b ≤ 0, tập nghiệm của BPT là R vì 0, x a x R> ∀ ∈ + Nếu b > 0, tập nghiệm của tương đương với log a b x a a> Với a>1, nghiệm của bất phương trình là log a x b> Với 0<a<1, nghiệm của bất phương trình là log a x b< 1. Bất phương trình cơ bản 1. Bất phương trình cơ bản Kết luận tập nghiệm theo bảng Bảng tóm tắt về tập nghiệm của các bất phương trình cơ bản: 1. Bất phương trình cơ bản 2. Bất phương trình đơn giản Ví dụ 2. Giải bất phương trình : 2 2 0,5 4 x x+ − < Giải. 2 2 2 2 2 2 2 0,5 4 1 1 ( ) ( ) 2 2 2 2 0 0 1 x x x x x x x x x x + − + − − < ⇔ < ⇔ + − > − ⇔ + > >  ⇔  < −  2. Bất phương trình đơn giản Ví dụ 3. Giải bất phương trình : )4 3.2 2 0 x x a − + ≤ )12.9 35.6 18.4 0 x x x b − + ≥ Giải a) Đặt: 2 x =t >0 Ta có: 2 3 2 0t t− + ≤ 1 2t⇔ ≤ ≤ 1 2 2 x ⇔ ≤ ≤ 0 1x⇔ ≤ ≤ b) Bất phương trình đã cho tương đương với: 9 6 12.( ) 35( ) 18 0 4 4 x x − + ≥ 2 3 3 12.( ) 35.( ) 18 0 2 2 x x ⇔ − + ≥ 3 ( ) 0 2 x t = > Đặt: Ta có: 2 12 35 18 0t t− + ≥ 9 4 2 3 t t  ≥  ⇔   ≤   2 1 x x ≥  ⇔  ≤ −  [...]...3 Củng cố 1 Bảng tóm tắt BPT cơ bản: 2 Các phương pháp giải bất phương trình thường gặp: + Phương pháp đưa về cùng cơ số + Phương pháp đặt ẩn phụ + Phương pháp logarit hóa + Phương pháp dùng đạo hàm 4 Bài tập về nhà: a) 9x -2.3x < 3 b) 4 x 2 + x +1 − 2x+2 + 1 ≤ 0 21− x − 2 x + 1 c) ≤0 x 2 −1 2 x 2 +1 x 1 . cố 2. Các phương pháp giải bất phương trình mũ thường gặp: + Phương pháp đưa về cùng cơ số + Phương pháp đặt ẩn phụ + Phương pháp logarit hóa + Phương pháp. BÀI 6. BẤT PHƯƠNG TRINH MŨ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT (TIẾT 1) KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu tính chất của hàm số mũ? 2. Nêu định nghĩa phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: bat phương trinh mu va logarit, bat phương trinh mu va logarit, bat phương trinh mu va logarit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay