THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI

33 240 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 11:20

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG NỘI 1. Đánh giá tỡnh hỡnh nền kinh tế mụi trường kinh doanh. Năm 2008, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển khả quan, tăng trưởng GDP đạt mức cao trên 8.5%, tuy nhiên tỷ số tăng giá cũng đạt mức cao trong vài năm qua. Tỡnh hỡnh hoạt động của thị trường tài chính có dấu hiệu trầm lắng sau những tăng trưởng khá nóng trong năm 2006 những tháng đầu năm 2007. Hoạt động kinh doanh ngân hàng có nhiều tín hiệu khả quan, hầu hết các NHTM trên địa bàn đều đạt vượt chỉ tiêu KHKD 2007 về lợi nhuận quy mô hoạt động. Tại BIDV nói chung Chi nhánh Quang Trung nói riêng, năm 2007 là năm có nhiều đột phá trong môi trường hoạt động. Thực hiện theo phỏt triển chi nhỏnh theo mụ hỡnh ngõn hàng hỗn hợp trong định hướng chung phát triển của tập đoàn BIDV thành tập đoàn tài chính Ngân hàng Việt Nam, cả hệ thống nói chung Chi nhánh Quang Trung đều đó tớch cực tỡm kiếm khỏch hàng mới tỡm hướng đi mới theo hướng tiếp cận sát hơn với thị trường, nâng cao tính năng động, sáng tạo chủ động trong hoạt động kinh doanh. 2. Khái quát về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội. 2.1. Quỏ trỡnh hỡnh hành phỏt triển của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội. 2.2. Cơ cấu mô hỡnh tổ chức ngõn hàng Ngõn hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội. Đáp ứng yêu cầu nắm bắt tỡnh hỡnh thực tế trờn thị trường công tác tổ chức chỉ đạo hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý tổ chức, nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ, thực hiện tốt chính sách kinh doanh tiền tệ – tín dụng ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên. Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội có tổng số 77 Cán bộ công nhân viên trong đó có 01 Thạc sỹ, 45 cán bộ có trỡnh độ Đại học, Cao đẳng, 25 cán bộ có trỡnh độ Trung học. Bộ máy tổ chức Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội. Phũng tổ chức hành chớnh Phũng kế toỏn Phũng nguồn vốn Phũng tớn dụng Tổ quỹ giải ngõn Phũng KD quản lý tớn dụng Phũng TTQT Phũng điện toõn Phũng DVKH DN Phũng DVKH DN Phũng Tiền tệ Ngoài ra cú 4 phũng GD Phũng GD 1 Phũng GD 2 Phũng GD 3 Phũng GD 4 Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội có chức năng thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng trong phạm vi chức năng Ban Giám đốc được Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam uỷ quyền hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ chủ yếu trên địa bàn thành phố Nội, áp dụng các thể thức thích hợp để huy động vốn bằng đồng vốn Việt Nam ngoại tệ nhàn rỗi của mọi tầng lớp dân cư để cho vay ngắn hạn dài hạn với các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh làm dịch vụ, tập trung vốn lớn để phục vụ các doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị, phát triển sản xuất kinh tế trên địa bàn. 2.3. Khỏi quỏt về tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội. Trải qua bao những thăng trầm của nền kinh tế, đến nay Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội đó khẳng định được vị trí của mỡnh trờn thương trường, đứng vững phát triển trong cơ chế mới của nền kinh tế. Sự cạnh tranh trong cơ chế thị trường ngày càng gay gắt, cùng hoạt động kinh doanh tiền tệ tín dụng làm cho thị trường tiền tệ tín dụng vốn đó sụi động, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về lói suất tiền gửi, tiền vay, phí dịch vụ. Thực tế đó ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội. Nhưng với sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ của các cơ quan trong ngoài ngành từ trung ương đến địa phương trên địa bàn thành phố, đặc biệt sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của các doanh nghiệp, sự đoàn kết nhất trí cao của Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám đốc các tổ chức đoàn thể cùng sự cố gắng vượt bậc của tập thể cán bộ công nhân viên trong cơ quan nên những Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội đó đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2005 – 2007 Ngân hàng đó huy động được một khối lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư các tổ chức kinh tế trên địa bàn đáp ứng đủ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng, góp phần thực hiện kinh doanh có hiệu quả cụ thể là: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố đến 31 tháng 12 năm 2004 là 743.529 triệu đồng tăng so 31 tháng 12 năm 2005 là 129.334 triệu đồng bằng 21,05%, trong đó cuối năm 2006 tăng so với 2007 là 128.699 triệu đồng tăng 26,5%. Như vậy, ta thấy rằng nguồn vốn huy động được chủ yếu của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nộitiền gửi của các doanh nghiệp dân cư đó đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vay vốn đối với các doanh nghiệp các dự án khả thi. Đồng thời chuyển một lượng vốn nhàn rỗi lớn về Ngân hàng Đầu Phát triển Chi nhánh Quang Trung Nội để cho vay phát triển kinh tế trong cả nước. Để đạt được những kết quả trên là do Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội đó duy trỡ được các hỡnh thức huy động vốn truyền thống kết hợp với các hỡnh thức mới như phát hành trái phiếu tiết kiệm với kỳ hạn lói suất khỏc nhau đi với với tăng cường mở rộng phát triển mạng lưới tại những địa bàn tập trung dân cư thu nhập khá nên Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội vẫn là một ngân hàng có thế mạnh về nguồn vốn đạt được tăng trưởng liên tục. 3. Kết quả đạt được trong hoạt động năm 2007: 3.1. Các kết quả hoạt động kinh doanh TT Chỉ tiờu TH 2006 KH 2007 TH năm 2007 Thực hiện 31/12/2007 %TT so 2006 %HT KH I Chỉ tiờu chớnh 1 CL thu chi (gồm thu nợ HTNB) 32,23 70 88,00 237% 126% 2 Thu dịch vụ rũng 6,2 10 11,2 180% 112% 3 Tỷ lệ nợ xấu 20% 9% 8% 4 Giới hạn dư nợ tín dụng cuối kỳ 800 1.250 1.250 156% 100% 5 Doanh thu khai thỏc phớ bảo hiểm 0 0,25 0.8 320% II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành 5 Huy động vốn cuối kỳ 3.900 4.500 5.100 130% 113% 6 Huy động vốn bỡnh quõn 2.7000 4.500 6.050 224% 134% 7 Dư nợ tín dụng bỡnh quõn 637 1.000 1.125 176% 112.5% 8 Tỷ lệ nợ quỏ hạn 0% 0% 0% 100% 9 Lợi nhuận trước thuế 4,825 30 42.12 877% 140% 3.1.1. Tổng tài sản Tính đến 31/12/2007 Tổng tài sản của Chi nhánh đạt: 5.633 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2006 đạt 125% kế hoạch năm. 3.1.2. Huy động vốn: Tính đến 31/12/2007 nguồn vốn huy động đạt 5.100 tỷ đồng, tănmg 30% so với năm 2006, đạt 113% kế hoạch kinh doanh; trong đó VNĐ đạt 3.900 tỷ chiếu 76,4%, nguồn huy động có thời hạn trên 1 năm là 2.692 tỷ đồng, tăng so với 31/12/2006 là 1.562 tỷ đồng. Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn đạt 1.200 tỷ đồng tăng 439 tỷ đồng so với 2006, hiện chiếm 20% tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh. Công tác điều hành nguồn vốn: Đảm bảo cân đối, sử dụng vốn hàng ngày một cách phù hợp, sử dụng hạn mức thấu chi hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán, khả năng chi trả theo đúng quy định với mức chi phí hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. 3.1.3. Tớn dụng: tổng dư nợ đến 31/12/2007 đạt 1.223 tỷ đồng, đạt 98% giới hạn tín dụng được giao tăng trưởng 145% tăng tuyệt đối 512 tỷ đồng so với năm ngoái. * Cơ cấu tín dụng: + Tổng dư nợ/Tổng tài sản = 30,9% + Dư nợ ngắn hạn/Tổng dư nợ = 45,0% + Dự nợ VNĐ/Tổng dư nợ = 68,7% Hoạt động tín dụng của Chi nhánh luôn đảm bảo theo một quy trỡnh lành mạnh, nõng cao tớnh độc lập, khách quan trong việc thẩm định, phân tích tín dụng: trích lập đúng đủ DPRR theo điểu 7-493, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn KH giao… 3.1.4. Chi tiờu thu dịch vụ: Thu dịch vụ rũng năm 2007 đạt 11,2 tỷ, đạt 112% kế hoạch được giao tăng 180% so với năm 2006, trong đó thu phí Tín dụng 1.35 tỷ, thanh toán 4.5 tỷ, Ngõn quỹ 1.0 tỷ, KDNT 1.9 tỷ, Phỏt hành thẻo 0.15 tỷ, Dịch vụ khỏc 2.3 tỷ. * Cụng tỏc dịch vụ khỏch hàng: Khỏch hàng doanh nghiệp - Thực hiện tốt theo quy trỡnh vấn phục vụ khách hàng: Thực hiện đảm bảo các giao dịch nhanh chóng, chính xác phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. - Tiếp thị chào sản phẩm dịch vụ toàn diện với cỏc Cụng ty chứng khoỏn. - Tiếp cận thực hiện cỏc hợp tỏc toàn diện với cỏc khỏch hàng lớn. Khỏch hàng cỏ nhõn - Thực hiện chuyển tiền phục vụ cá nhân, Western Union, kiều hối với khối lượng lớn, đảm bảo an toàn hiệu quả hoạt động dịch vụ. - Thực hiện tốt công tác trả lương qua tài khoản cho các đơn vị hành chính sự nghiệp theo chỉ thị của Chính phủ cán bộ nhân viên củ các khách hàng doanh nghiệp lớn. 3.2. Các mặt hoạt động quản trị nội bộ 3.2.1. Cụng tỏc tài chớnh kế toỏn - Thực hiện công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ định kỳ phát sinh; Kiểm soát tốt, kịp thời chứng từ báo cáo của các phân hệ nghiệp vụ; Thanh toán nhanh chóng, chính xác, đúng chế độ các khoản chi tiêu nội bộ. Đảm bảo các chế độ cho CBCNV. - Thực hiện tốt chức năng tham mưu vấn cho Giám đốc đảm bảo hoạt động tài chớnh chi nhanh an toàn, hiệu quả. 3.2.2. Công tác tổ chức quản trị điều hành - Tham mưu giúp việc Giám đốc Hội đồng tuyển dụng triển khai công tác tuyển dụng năm 2007 theo đúng quy trỡnh, quy định. Thực hhiện tốt công tác đào tạo cán bộ, phổ biến quy chế nộ bộ đạo đứng nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên. Thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật theo đúng quy định. - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành chia tách chi nhánh Ba Đỡnh trong năm 2008. - Sửa đổi, bổ sung quy chế điều hành của Giám đốc Chi nhánh. - Chỉ đạo triển khai thực hiện vượt trội kế hoạch kinh doanh năm 2007, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng. - Hoàn thiện chuyển đổi mô hỡnh KTNB tại Chi nhỏnh, tăng cường kiểm tra giám sát nghiêm túc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra. - Các nội dung, chương trỡnh cụng tỏc đều được cụ thể hoá một cách chi tiết, các chỉ đạo điều hành của Giám đốc đều được theo dừi, đôn đóc triển khai một cách sâu sát kịp thời. 3.2.3. Công tác điện toán - Thực hiện cụng tỏc theo đúng chức năng nhiệm vụ định kỳ phát sinh; Lập báo cáo năng lực tin học, báo cáo thiết bị truyền thông kênh truyền số liệu. - Phát triển phần mền ứng dụng được BGĐ phê duyệt; Tham gia công tác Tổ mua sắm thiết bị tin học bổ sung TBTH cho Chi Nhánh Quang Trung Chi nhánh Ba Đỡnh; Tham gia Nhúm xõy dựng cổng thanh toỏn trực tuyến giữa BIDV cỏc Cụng ty chứng khoỏn, Ban nghiờn cứu phỏt triển cỏc sản phẩm dịch vụ; Triển khai chương trỡnh Quản lý nhõn sự chương trỡnh Thụng tin tớn dụng. 3.2.4. Cụng tỏc khỏc - Tớch cực tham gia ý kiến dự thảo Thuế thu nhập cỏ nhõn, quy chế dõn chủ cơ sở. - Tham gia đóng góp xây dựng tượng đài Quang Trung. - Tham gia ý kiến Dự thảo luật thuế thu nhập cỏ nhõn, Quy chế dõn chủ tại cơ sở; Phổ biến bộ quy chuẩn đạo đức BIDV; Tham gia đóng góp xây dựng tượng đài Quang Trung. - Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra ISO tại Chi nhánh. 4.1. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội 4.1.1. Một số nết chung về thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng là một trong bốn định hướng chính củ ban lónh đạo ngân hàng Nhà nước đề ra cho ngành. Thực hiện chủ trương đó trong lĩnh vực thanh toán đó được những kết quả to lớn rất cơ bản. Việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống thanh toán, kế toán phương thức thủ công lạc hậu công tác điện tử tin học đó từng bước hội nhập với các hoạt động của các tổ chức tài chính – tiền tệ trong khu vực trên thế giới, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự nghiệp đổi mới hoạt động ngân hàng trong những năm qua. Tuy nhiên so với nhu cầu của công cuộc đổi mới thỡ ta khụng thể thoả món với những gỡ đó đạt được mà phải tỡm tũi học hỏi để nâng cao trỡnh độ, đẩy nhanh tốc độ hiện dại hoá công nghệ ngân hàng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, của ngành ngân hàng, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội đó nhanh chúng đổi mới toàn diện hoạt động kinh doanh của mỡnh về nội dung, hỡnh thức cũng như phong cách phục vụ. Một trong những đổi mới quan trọng trong khâu thanh toán, bằng việc đào tạo, nâng cao trỡnh độ đội ngũ cán bộ, nhanh chóng triển khai ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động ngân hàng nói chung vào công tác thanh toán nói riêng làm đẩy nhanh tốc độ thanh toán, đảm bảo an toàn chính xác, tiện lợi, nhờ có ứng dụng công nghệ tin học thông tin đó chấm dứt được tỡnh trạng ỏch tắc trong thanh toỏn, khụng những thế cũn giảm được thời gian thanh toán một cách tối đa, thông qua việc thanh toán qua mạng vi tính nối mạng trong nội bộ chi nhánh toàn bộ hệ thống Ngân hàng. Những năm gần đay Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội đó tiến hành cụng tỏc thanh toỏn liờn hàng trực tiếp bằng hệ thống thụng tin riờng trờn mạng mỏy vi tớnh, thực hiện quyết toỏn liờn hàng hàng ngày. Vỡ vậy trong những năm qua đó cú những chuyển biến rừ rệt đó là việc luân chuyển các dũng vốn qua ngõn hàng nhanh hơn không gây ứ đọng vốn, ngoài ra Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội cũn đảm bảo mức dự trữ hợp lý để thanh toán chi trả cho khách hàng đúng yêu cầu mà khách hàng cần. Hơn thế nữa cũn giải phúng được lao động thủ công, đào tạo được đội ngũ cán bộ thanh toán về nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhanh chóng do đó làm thay đổi căn bản về chất trong hoạt động kế toán ngân hàng cũng như bộ mặt hoạt động ngân hàng. Để đánh giá được thành tựu trong công tác thanh toán tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội đó đạt được trong thời gian qua, ta có thể mô tả tỡnh hỡnh thanh toỏn của ngõn hàng trong 03 năm qua 2005, 2006, 2007. Bảng 04: Tỡnh hỡnh thanh toỏn tại ngõn hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Nội Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiờu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Số tiền % Số tiền % Chờnh lệch 06/05 Số tiền % Chờnh lệch 07/06 Số tiền % Số tiền % Thanh toỏn khụng dựng tiền mặt 1.924.479 58,8 2.640.255 63,6 715.578 37,2 3.032.052 69,5 391.797 14,84 Thanh toỏn bằng tiền mặt 1.348.457 41,2 2.470.577 36,4 1.122.120 83,2 2.044.099 30,5 -426.478 -17,26 Tổng doanh số thanh toỏn 3.272.954 100 5.110.832 100 1.837.878 56,2 5.076.151 100 -34.681 -1,89 (Nguồn: Báo cáo thanh toán không dùng tiền mặt năm 2005, 2006, 2007 của ngân hàng ĐT & PT chi nhánh Quang Trung) Biểu đồ thanh toán chung tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quang Trung Nội [...]... UNC vào ngân hàng đó cú thể nhập tiền Đặc biệt là thời gian qua Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội đó tổ chức nối mạng để thanh toán liên hàng, chuyển tiền đi các tỉnh nhanh chóng, kịp thời chớnh xỏc an toàn Trong thời gian vừa qua tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội không có trường hợp nào vi phạm chế độ thể lệ thanh toán. .. 2007 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội không sử dụng Séc chuyển khoản Với những con số trờn ta cú thể nhận xột rằng tỡnh hỡnh thanh toỏn bằng Sộc chuyển khoản của Ngõn hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội là thấp Năm 2003 so với năm 2002 thanh toán bằng Séc chuyển khoản có sự giảm sút về số món thanh toán lẫn tỷ trọng thanh toán chi u... tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội không được sử dụng do phải lưu ký một số tiền vào tài khoản Sộc bảo chi nờn thủ tục Sộc rườm rà người phát hành Séc dễ bị ứ đọng vốn, có thể xảy ra tỡnh trạng ký hiệu mật vỡ do người mua không biết chữ ký của ngõn hàng bảo chi Sộc… Qua bảng ch thấy tỡnh hỡnh thanh toỏn Sộc bảo chi tại Ngõn hàng Đầu Phát triển Việt Nam. .. đũi hỏi Ngõn hàng cần tiếp tục cỏc biện phỏp tớch cực hơn để mở rộng TTKDTM 4.3.2 Thực trạng cỏc hỡnh thức thanhtoỏn khụng dựng tiền mặt tại Ngõn hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội Trong những năm gần đây quán triện các nghị quyết Thông của Chính phủ cũng như sự chỉ đạo của Ban lónh đạo Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội, phũng dịch... tính khái quát chính xác ta tiến hành khảo sát quan bảng theo dừi tỡnh hỡnh TTKDTM của Ngõn hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội trong 3 năm 2005, 2006, 2007 Tỡnh hỡnh thanh toỏn tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội được đánh giá thông qua việc xem xét cụ thể từng hỡnh thức thanh toỏn 4.3.2.1 Thực trạng sử dụng Uỷ nhiệm chi Qua bảng... trường Việt Nam chỉ mới có một tỷ lệ rất nhỏ sử dụng Thẻ thanh toánh do vốn đầu cũn hạn chế nờn chưa trang bị được các thiết bị chuyên dùng ở nhiều địa điểm nên việc sử dụng cũn hạn hẹp 4.3.3 Thực trạng hoạt động thanh toán vốn của ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Nội với các ngân hàng khác trên địa bàn ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Nội thực hiện thanh toán vốn với các ngân hàng. .. tại Ngõn hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội cho thấy doanh số hoạt động của các năm 2005, 2006, 2007 là rất thấp cụ thể: Trong năm 2005 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung Nội thanh toán bằng Séc chuyển khoản với hai món với tổng số TTKDTM Năm 2006 thanh toán bằng Séc chuyển khoản chỉ có 1 món với tổng số tiền là 54 triệu đồng chi m tỉ trọng... là thanh toán quy tiền gửi tại NHNN, thanh toán bù trừ với các ngân hàng khác hệ thống chuyển tiền điện tử ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Nội không sử dụng phương thức thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng Cụ thể được biểu hiện qua bảng sau: Bảng 07: Báo cáo thanh toán liên hàng của ngân hàng ĐT & PT Việt Nam Đơn vị: triệu đồng Năm 2005 Phương thức thanh toỏn Số tiền. .. món thanh toán được thực hiện giữa ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung với một ngân hàng khác hệ thống, khác địa bàn thỡ trước hết ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung (ngân hàng A) phải thanh toán chuyển tiền điện tử đến một ngân hàng cùng hệ thống ngân hàng B Quá trỡnh thanh toán cũng phải kéo dài một đến hai ngày mới hoàn tất được Ngoài ra, nền tảng kỹ thuật viễn thông của Việt Nam trong thời gian... đốc NHNN Việt Nam về việc "Ban hành quy trỡnh nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống ngân hàng Việt Nam" Tháng 11 năm 2000 hệ thống chuyển tiền điện tử chính thức được đi vào hoạt động trong hệ thống ngân hàng ĐT & PT Việt Nam trong đó có ngân hàng ngân hàng ĐT & PT chi nhánh Quang Trung Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, thời gian, độ an toàn chính xác của công tác thanh toán, ngân hàng đó . THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI 1 về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. 2.1. Quỏ trỡnh hỡnh hành và phỏt triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI, THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI, THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay