Đề thi liên thông ngành kê toán tổng hợp - Môn văn

1 352 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2012, 11:31

Bộ đề thi liên thông ngành kế toán tổng hơp năm Môn văn HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH ĐỀ THI TUYỂN SINH NĂM 2010 Năm 2010 Hệ cao đẳng liên thông , ngành Kế toán Môn thi : Ngữ văn Thời gian làm bài : 150 phút Kì thi ngày 25,26 tháng 12 năm 2010 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THI SINH ( 5.0 điểm ) Câu 1. ( 2.0 điểm ) Trình bày những nét chính trong quan điểm sáng tác của nhà văn Nam Cao. Câu 2. ( 3.0 điểm ) Nhà bác học Đacuyn nói về kinh nghiệm thành công của mình như sau : “ Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút , tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học”. Viết một bài văn ngắn ( không quá 600 từ ) trình bày suy nghĩ của anh ( chị ) về ý kiến trên . B. PHẦN RIÊNG ( 5.0 điểm ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu ( câu III.a hoặc III.b ) Câu III.a. ( Theo chương trình chuẩn ) Phân tích đoạn thơ sau để làm nổi bật những quan niệm nhân sinh mới mẻ của nhà thơ : Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần tháng mật ; Này đây hoa của đồng nội xanh rì ; Này đây lá của cành tơ phơ phất Của yến anh này đây khúc tình si ; Và này đây ánh sáng chớp hàng mi , Mỗi buổi sớm , thần vui hằng gõ cửa : Tháng giêng ngon như một cặp môi gần Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa ; Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. ( Vội vàng – Xuân Diệu , Ngữ văn 11 , Tập hai , NXB Giáo dục , 2008 , Tr22 ) Câu III.b. ( Theo chương trình Nâng cao ) Phân tích những vẻ đẹp khác nhau của dòng sông Hương trong tùy bút “ Ai đã đặt tên cho dòng sông ” của Hoàng Phủ Ngọc Tường . ------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Hoàng Phủ Ngọc Tường . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- . HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH ĐỀ THI TUYỂN SINH NĂM 2010 Năm 2010 Hệ cao đẳng liên thông , ngành Kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi liên thông ngành kê toán tổng hợp - Môn văn, Đề thi liên thông ngành kê toán tổng hợp - Môn văn, Đề thi liên thông ngành kê toán tổng hợp - Môn văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay