Giáo án cả năm Tin 7(Tuấn Anh-Nga Điền)

97 194 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 21:11

. Điền 6 Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011 - Y/c đóng tất cả các chơng trình và thực hiện lệnh tắt máy mà các em đã đ- ợc học từ trớc. * Kiểm tra đánh giá. Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền 12 Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011 * Kiểm tra đánh giá ?1Nêu các thành phần chính của trang tính ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm Tin 7(Tuấn Anh-Nga Điền), Giáo án cả năm Tin 7(Tuấn Anh-Nga Điền), Giáo án cả năm Tin 7(Tuấn Anh-Nga Điền)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn