Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?

30 905 9
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 19:11

. Những hình ảnh tư liệu về HUẾ và Sông HƯƠNG Minh họa bằng bài thơ thôn vĩ và bài hát do ca sĩ Vân Khánh thể hiện Sao anh không về chơi thôn V ? Sao. khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà ĐÂY THÔN VĨ DẠ Thơ HÀN MẶC TỬ - Nhạc VÕ TÁ HÂN Ca sĩ VÂN KHÁNH Sao anh không về chơi thôn V ? Nhìn nắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?, Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?, Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn