lí tưởng sông của thanh niên

18 645 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 19:11

. dưới đây, việc nào là biểu hiện của lối sống có lí tưởng, việc nào là chưa có lí tưởng? Việc làm Có lí tưởng Thiếu lí tưởng a. Vượt khó trong học tập để. chủ trương của Đảng và nhà nước. X X X X X Bài tập 3: Hãy nêu ví dụ về một tấm gương thanh niên Việt nam sống có lí tưởng và phấn đấu cho lí tưởng đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: lí tưởng sông của thanh niên, lí tưởng sông của thanh niên, lí tưởng sông của thanh niên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn