Bài 26: Cảm ứng ở động vật

14 951 11
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 17:11

Khí hậu trở lạnh. Chim Sẻ xù lông giúp giữ ấm cơ thể. Sâu bọ phản ứng với kích thích I - KHÁI NIỆM CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT -Cảm ứng động vật là nhận biết và phản ứng (trả lời) lại các kích thích đó để đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển. - động vật có hệ thần kinh, phản xạ là một dạng điển hình của cảm ứng và được thực hiện nhờ cung phản xạ. Cung phản xạ gồm: + Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm). + Đường dẫn truyền vào (đường cảm giác) + Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng. (thần kinh trung ương). + Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến…) + Đường dẫn truyền ra ( đường vận động). (Gai nhọn) Cơ tay SƠ ĐỒ MỘT CUNG PHẢN XẠ Bộ phận tiếp nhận kích thích Tác nhân kích thích  Một bạn lỡ chạm tay vào gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Hãy chỉ ra tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin, bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên? Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin Bộ phận thực hiện phản ứng II - CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH - Động vật đơn bào, chưa có tổ chức thần kinh, chúng phản ứng lại các kích thích bằng chuyển động của cả cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh. Ví dụ: Trùng roi bơi tới nơi giàu ánh sáng, trùng đế giày bơi tới nơi giàu Ôxi. - Hệ thần kinh dạng lưới động vật có cơ thể đối xứng tỏa tròn thuộc nghành ruột khoang 1.Cảm ứng động vật có hệ thần kinh lưới: III- CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Thủy Tức San hô Sứa lược Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể, liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh  mạng lưới tế bào thần kinh - Khi bị kích thích + Xuất hiện xung thần kinh lan tỏa khắp cơ thể làm toàn bộ cơ thể co lại và tiêu tốn nhiều năng lượng. Kích thích Khi ta dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân thủy tức 3. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT CÓ HỆ THẦN KINH DẠNG CHUỖI HẠCH - Thấy động vật có đối xứng 2 bên: Giun dẹp, Giun tròn, Chân khớp . Đỉa Châu chấu Bò cạp [...]... khiển hoạt động của một vùng xác định Phản ứng toàn thân Phản ứng theo vùng Phản ứng nhanh hơn, tiêu tốn năng lượng, thiếu chính xác Phản ứng nhanh hơn, đỡ tiêu tốn năng lượng, chính xác hơn SO SÁNH CẢM ỨNG THỰC VẬT ĐỘNG VẬT NỘI DUNG CẢM ỨNG THỰC VẬT CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT Biểu hiện bằng: - Hướng động: Hướng đất, hướng sáng, BIỂU HIỆN hướng nước… - Ứng động: Sinh trưởng và không sinh trưởng - Co... hạch thần kinh nối với nhau bởi dây thần kinh tạo thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể - Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động của một vùng xác định trên cơ thể -> phản ứng chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng hơn Nhóm động Đặc điểm tổ chức TK vật Hình thức cảm ứng Ưu, nhược điểm Phản ứng chậm, Động vật Chưa có tổ chức thần kinh, Chuyển động cơ thể bằng co rút thiếu... hướng sáng, BIỂU HIỆN hướng nước… - Ứng động: Sinh trưởng và không sinh trưởng - Co rút toàn cơ thể - Các phản xạ (động vật có hệ thần kinh) -… - Cảm ứng diễn ra chậm, khó nhận biết ĐẶC ĐIỂM - Chịu sự ảnh hưởng của các hoocmon - Cảm ứng diễn ra nhanh, dễ phát hiện - Mức độ, hình thức cảm ứng thay đổi tuỳ thuộc vào mức độ tổ chức của hệ thần kinh . động: Hướng đất, hướng sáng, hướng nước… - Ứng động: Sinh trưởng và không sinh trưởng. BIỂU HIỆN CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬTCẢM ỨNG Ở THỰC VẬTNỘI DUNG SO SÁNH CẢM. kinh dạng lưới ở động vật có cơ thể đối xứng tỏa tròn thuộc nghành ruột khoang 1 .Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh lưới: III- CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 26: Cảm ứng ở động vật, Bài 26: Cảm ứng ở động vật, Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn