Dao duc bai 5: Tinh ban

28 407 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 22:11

á Chào mừng thầy cô giáo về dự Hội giảng: Môn Đạo đức Năm học 2010 - 2011 Lớp 5 Giáo viên : Nguyễn Kim Khánh Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 §¹o ®øc §Ó tá lßng nhí ¬n tæ tiªn c¸c em ®· lµm nh÷ng viÖc g× ? §Ó tá lßng nhí ¬n tæ tiªn c¸c em ®· lµm nh÷ng viÖc g× ? KiÓm tra bµi cò Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 §¹o ®øc Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Bài 5: TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Truyện kể : ĐÔI BẠN Thø t­ ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Bài 5: TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Truyện kể : ĐÔI BẠN Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Bài 5: TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Truyện kể : ĐÔI BẠN Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Bài 5: TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Truyện kể : ĐÔI BẠN T×m hiÓu néi dung c©u chuyÖn Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Câu chuyện gồm mấy nhân vật, đó là những nhân vật nào ? Khi đi vào trong rừng, 2 người bạn đã gặp điều gì ? Chuyện gì đã xảy ra sau ®ã ? Truyện kể : ĐÔI BẠN [...]... như vậy , tình bạn mới thêm thân thiết , gắn bó Đọc câu tục ngữ có nội dung về tình bạn? Bạn bè là nghĩa tương thân , Khó khăn , thuận lợi ân cần bên nhau Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 Đạo đức Bài 5: Tình bạn (tiết 1) ghi nhớ Bạn bè cần phải đoàn kết , thương yêu , giúp đỡ nhau , nhất là những lúc khó khăn , hoạn nạn Có như vậy , tình bạn mới thêm thân thiết , gắn bó Bạn bè là nghĩa tương thân... gia, 1997) Nh mói giõy phỳt ny tỡnh bn s mói mói trong tim chỳng ta Hóy cựng sỏt vai nhau vt mi khú khn bn nhộ! Cỏc bn i! chỳng ta cựng ni vũng tay ln no Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 Đạo đức Bài 5: Tình bạn (tiết 1) ghi nhớ Bạn bè cần phải đoàn kết , thương yêu , giúp đỡ nhau , nhất là những lúc khó khăn , hoạn nạn Có như vậy , tình bạn mới thêm thân thiết , gắn bó Bạn bè là nghĩa tương thân . Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Bài 5: TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Truyện kể : ĐÔI BẠN Thø t­ ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Bài 5: TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Truyện kể : ĐÔI BẠN. Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Bài 5: TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Truyện kể : ĐÔI BẠN Thø hai ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2010 Bài 5: TÌNH BẠN ĐẠO ĐỨC Truyện kể : ĐÔI
- Xem thêm -

Xem thêm: Dao duc bai 5: Tinh ban, Dao duc bai 5: Tinh ban, Dao duc bai 5: Tinh ban

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay