Một số biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ

92 527 3
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 17:08

Một số biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh gần đây cũng sự thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang chế thị trường sự điều tiết của Nhà nước thì các doanh nghiệp đã dần tự chủ trong sản xuất kinh doanh tự tìm khách hàng để tiêu thụ sản phẩm của mình. Các doanh nghiệp phải lo từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình sản xuất kinh doanh, một vấn đề thiết thực để tự khẳng định mình trên thị trường, quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đã quen dần với chế mới, hoạt động hết sức năng động, luôn đổi mới sáng tạo, ứng dụng tốt những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới trong nước vào sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng ngày càng cao đáp ứng được những nhu cầu của thị trường trong nước. Nhưng cũng do chính sách đổi mới kinh tế của Đảng Nhà nước với chủ trương khuyến khích phát triển nền kinh tế nhiều thành phần do nhu cầu khách quan của thị trường mà các doanh nghiệp nhân, liên doanh.v.v đã được thành lập mới ngày càng nhiều phát triển mạnh mẽ gây nên sự cạnh tranh gay gắt. Do vậy, một vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay hết sức quan tâm chú trọng hàng đầu trong sản xuất kinh doanh là làm sao tiêu thụ được nhiều sản phẩm để đạt lợi nhuận cao nhất. Chính vì vậy việc tìm biện pháp để củng cố mở rộng thị trường tiêu thụvấn đề hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần vấn thiết kế chuyển giao công nghệ, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo – PGS.TS Nguyễn Hồng Thái cùng các chú cán bộ tại công ty. Em đã chọn đề tài:“ Một số biện pháp nhằm củng cố mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần vấn thiết kế chuyển giao công nghệ ”. 1 Đề tài được trình bày theo ba mảng lớn sau:Chương I : sở lý luận về củng cố mở rộng thị trường của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.Chương II : Thực trạng thị trường tiêu thụ của Công ty cổ phần vấn thiết kế chuyển giao công nghệ.Chương III : Một số biên pháp nhằm củng cố mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty cổ phần vấn thiết kế chuyển giao công nghệ. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sự giúp đỡ tạo điều kiên thuận lợi của các chú cán bộ trong Công ty. Đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình, quý báu của Thầy giáo – PGS.TS Nguyễn Hồng Thái - đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Do năng lực, trình độ lý luân nghiên cứu thời gian còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy, trong bộ môn Quản Trị Kinh Doanh cũng như các bạn trong lớp để bài viết của em được hoàn thiên hơn. 2 CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỦNG CỐ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1.1 DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP1.1.1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Nhìn bề ngoài doanh nghiệp được biểu hiện như là một toà nhà, những máy móc, một tấm biển, nhãn hiệu sản phẩm, v.v, tóm lại là những yếu tố rời rạc nhưng đoàn tụ lại thành một tập thể công ty. Từ góc độ pháp luật, doanh nghiệp được hiểu như là một đơn vị kinh doanh được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh, trong đó kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Theo cách tiếp cận vi nhà kinh tế đưa ra quan niệm về doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp là một hình thức sản xuất theo đó trong cùng một sản nghiệp người ta phối hợp giá của nhiều yếu tố khác nhau do các tác nhân khác cùng với chủ sở hữu doanh nghiệp đem lại nhằm bán ra trên thị trường hàng hoá hay dịch vụ đạt được một khoản thu nhập tiền tệ từ mức chênh lệch giữa hai giá. Những quan điểm trên đây vẫn chưa thể hiện đầy đủ bản chất kinh tế cũng như tính phức tạp của doanh nghiệp. Để biểu hiện đầy đủ bản chất của doanh nghiệp các nhà kinh tế hiện nay đưa ra một định nghĩa như sau: Doanh nghiệp là một cộng đồng người liên kết với nhau để sản xuất ra của cải hoặc dịch vụ thưa hưởng thành quả do việc sản xuất đó đem lại. Cộng đồng người trong doanh nghiệp liên kết với nhau chủ yếu trên sở lợi ích kinh tế. Con người trong doanh nghiệp được xem như là “con người kinh tế”. Chủ doanh nghiệp muốn tối đa hoá lợi nhuận, người lao động vì tiền công mà hợp tác với chủ doanh nghiệp. 3 1.1.2.Thị trường của doanh nghiệp 1.1.2.1. Khái niệm thị trường Thị trường ra đời phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá thì khái niệm về thị trường thì rất phong phú đa dạng: Theo cách hiểu cổ điển thì thị trường là nơi diễn ra các quá trình trao đổi mua bán. Theo C.Mác, hàng hóa là sản phẩm được sản xuất ra không phải cho người sản xuất tiêu dùng mà người sản xuất ra để bán. Thị trường xuất hiện đồng thời với sự ra đời phát triển của nền sản xuất hàng hóa được hình thành trong lĩnh vực lưu thông. Người hàng hóa dịch vụ đem ra trao đổi gọi là bên bán, người mua nhu cầu chưa thỏa mãn khả năng thanh toán được gọi là bên mua. Trong quá trình trao đổi giữa bên bán bên mua đã hình thành những mối quan hệ giữa: Người bán người mua, người bán với nhau người mua với nhau. Trong thuật ngữ kinh tế hiện đại, thì thị trường là nơi gặp gỡ của cả người bán người mua các hàng hoá dịch vụ, là sự biểu hiện thu gọn của quá trình thông qua đó tất cả các quyết định của gia đình về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết định của các Công ty về sản xuất cái gì? sản xuất thế nào? các quyết định của công nhân về làm việc cho ai? bao lâu đều được xác định bằng sự điều chỉnh của giá cả. Thị trường là sự kết hợp giữa cung cầu trong đó những người mua người bán bình đẳng cùng cạnh tranh.Số lượng người mua, người bán nhiều hay ít phản ánh quy của thị trường lớn hay nhỏ. Việc xác định nên mua hay nên bán hàng hoá dịch vụ với khối lưọng giá cả bao nhiêu do cung cầu quyết định.Từ đó ta thấy thị trường còn là nơi thực hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa hai khâu sản xuất tiêu thụ hàng hoá. Như vậy sự hình thành thị trường cần phải có: 4 + Đối tượng trao đổi: Sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ.+ Đối tượng tham gia trao đổi: bên bán bên mua.+ Điều kiện thực hiện trao đổi: Khả năng thanh toán. Trên thực tế, hoạt động bản của thị trường được thể hiện qua ba nhân tố: cung, cầu giá cả. Hay nói cách khác thị trường chỉ thể ra đời, tồn tại phát triển khi đầy đủ ba yếu tố là:+ Phải hàng hoá dư thừa để bán ra.+ Phải khách hàng, mà khách hàng phải nhu cầu chưa được thoả mãn sức mua.+ Giá cả phải phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng đảm bảo cho sản xuất kinh doanh lãi. Qua đây cho thấy điều quan tâm của doanh nghiệp (người bán) là phải tìm ra thị trường phát triển thị trường đó, tìm ra nhu cầu của thị trường khả năng thanh toán của sản phẩm dịch vụ mà mình cung ứng. Ngược lại, đối với người tiêu dùng (người mua) họ phải quan tâm đến việc so sánh những sản phẩm mà nhà sản xuất cung ứng thoả mãn nhu cầu của mình không phù hợp với khả năng thanh toán của mình đến đâu. Từ những nội dung trên thị trường được định nghĩa như sau: Thị trường là biểu hiện của qua trình mà trong đó thể hiện các quyết định của người tiêu dùng về hàng hóa dịch vụ cũng như các quyết định của các doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, mẫu mã của hàng hóa. Đó chính là mối quan hệ giữa tổng số cung tổng số cầu của tường loại hàng hoa cụ thế. Tuy nhiên, thị trường được nhiều nhà định nghĩa khác nhau. Hội quản trị Hoa kỳ cho rằng: ”Thị trường là tổng hợp các lực lượng các điều kiện, trong đó người mua người bán thực hiện các quyết định chuyển hàng hóa dịch vụ từ người bán 5 sang người mua”. nhiều quan niệm lại cho rằng: ”Thị trường là lĩnh vực trao đổi mà ở đó người mua người bán cạnh tranh với nhau để xác định giá cả hàng hóa dịch vụ”, hoặc đơn giản hơn ”Thị trường là tổng hợp các số cộng của người mua về một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ”. Hiểu một cánh tổng quát, thị trường là nơi mà người mua người bán tự tìm đến với nhau qua trao đổi, thăm dò, tiếp xúc để nhận lời giải đáp mà mối bên cần biết. Còn hiểu theo góc độ Marketing, thật ngữ thị trường được dùng để ám chỉ một nhóm khánh hàng nhu cầu mong muốn nhất định. Bởi mặc dù tham gia thị trường phải cả người bán người mua nhưng những người làm Marketing lại coi người bán hợp thành ngành sản xuất cung ứng, còn người mua mới hợp thành thị trường. Thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng khả năng tham gia trao đổi để thảo mãn nhu cầu mong muốn đó. Như vậy theo quan niệm này quy thị trường sẽ tùy thuộc số người nhu cầu mong muốn vào lượng thu nhập, lượng tiền vốn mà họ sẵn sàng bỏ ra để mua hàng hóa thỏa mãn nhu cầu mong muốn đó. Quy thị trường không phụ thuộc vào số người đã mua hàng cũng không phụ thuộc vào số người nhu cầu mong muốn khác nhau. Tuy nhiên, dù hiểu thị trường theo cách nào thì mục tiêu lựa chọn duy nhất của các doanh nghiệp vẫn là lợi nhuận các doanh nghiệp thông qua thị trường mà tìm cách giải quyết các vấn đề:- Phải sản xuất hàng hoá gì? Cho ai?- Số lượng bao nhiêu?- Mẫu mã, kiểu cách, chất lượng như thế nào? 6 Còn người tiêu dùng thì biết:- Ai sẽ đáp ứng được nhu cầu của mình?- Nhu cầu được thoả mãn đến mức nào?- Khả năng thanh toán ra sao? Tất cả các câu hỏi trên chỉ thể trả lời chính xác trên thị tường. Trong công tác quản lý kinh tế, xây dựng kế hoạch mà không dựa vào thị trường để tính toán kiểm chứng số cung, cầu thì kế hoạch sẽ không sở khoa học mất phương hướng, mất cân đối. Ngược lại, việc mở rộng thị trường mà thoát khỏi sự điều tiết của công cụ kế hoạch thì tất yếu dẫn đến sự rối loạn trong hoạt động kinh doanh. Từ đó ta thấy: Sự nhận thức phiến diện về thị trường cũng như sự điều tiết thị trường theo ý muốn chủ quan, duy ý trí trong quản lý chỉ đạo kinh tế đều đồng nghĩa với việc đi ngược lại các hệ thống qui luật kinh tế vốn trong thị trường hậu quả sẽ làm nền kinh tế khó phát triển. 1.1.2.2. Quy luật của thị trường Trên thị trường nhiều quy luật kinh tế hoạt động đan xen nhau, quan hệ mật thiết với nhau, sau đây là một số quy luật bản sau: * Quy luật giá trị Yêu cầu của quy luật này là sản xuất trao đổi hàng hóa được tiến hành phù hợp với hao phí lao động cần thiết tạo ra sản phẩm. Quy luật giá trị được thể hiện như quy luật giá cả giá cả thì luôn biến động xoay quanh giá trị. Do quy luật giá trị( biểu hiện thông qua giá cả, làm cho người bán hàng hóa mở rộng hoặc thu hẹp bớt quy sản xuất loại hàng hóa mà giá cả thấp hơn giá trị để dồn vào sản xuất loại hàng hóa nào giá cả cao hơn giá trị). * Quy luật cung cầu giá cả 7 Quy luật cung cầu nêu lên mối quan hệ giữa nhu cầu khả năng cung ứng trên thị trường. Quy luật này quy định cung cầu luôn luôn xu thế chuyển động xích lại với nhau tạo thế cân bằng trên thị trường. Cầu là một đại lượng tỷ lệ nghịch với giá, cungmột đại lượng tỷ lệ thuật với giá.Khi cầu lớn hơn cung thì gí cả cao hơn giá trị ngược lại. Quy luật về cung cho ta biết ở một mặt bằng giá nhất định bao nhiêu sản phẩm sẽ được người sản xuất đưa bán trên thị trường, quy luật về cầu lại cho biết với giá như vậy thì bao nhiêu sản phẩm sẽ được người tiêu dùng chấp nhận mua. * Quy luật cạnh tranh Các chủ thể tham gia canh tranh phải dùng mọi biện pháp để độc chiếm hoặc chiếm hữu ưu thế thị trường về sản phẩm cạnh tranh, nhờ đó thu lợi nhuận kinh tế cao nhất trong phạm vi cho phép. Các phương pháp bản để cạnh tranh là: + Thu nhỏ chi phí lao động cá biệt của doanh nghiệp dưới mức chi phí lao động xã hội trung bình. + Sử dụng tích cực các yếu tố về thị hiếu, tâm lý khách hàng để sớm đưa ra các sản phẩm mà người tiêu dùng chấp nhận. + Sử dụng sức ép phi kinh tế để độc chiếm hoặc chiếm ưu thế trên thị trường. * Quy luật lưu thông tiền tệ Quy luật này chỉ ra rằng số lượng (hay khối lượng) tiền lưu thông phải phù hợp với tổng giá trị hàng hóa lưu thông trên thị trường. Số lượng tiền cho lưu thông được tính bằng thương giữa tổng giá trị hàng hóa lưu thông với tốc độ vòng quay của tiền. Tiền tệ là phương tiện trao đổi (lưu thông), là thứ dầu mỡ bôi trơn cho quá trình trao đổi.Nên phạm vi quy luật này sẽ dấn tới ách tắc trong lưu thông hoặc lạm phát, 8 gây khó khăn, dẫn đến mất ổn định về kinh tế. Ngoài thị trường còn các quy luật khác như quy luật kinh tế, quy luật giá trị thặng dư,… 1.1.2.3. Phân loại thị trường Một trong những bí quyết quan trọng nhất để thành công đó là sự am hiểu cặn kẽ tính chất của từng loại thị trường. Phân loại thị trường là cần thiết là khách quan để nắm được những đặc điểm chủ yếu của từng thị trường song tuỳ vào mỗi phương pháp phân loại mà nó ý nghĩa quan trọng riêng đối với quá trình kinh doanh. - Căn cứ vào nguồn gốc sản xuất ra hàng hoá mà người ta phân thị trường thành: thị trường hàng công nghiệp thị trường hàng nông nghiệp (Bao gồm hàng lâm nghiệp hàng ngư nghiệp ). +Thị trường hàng công nghiệp bao gồm hàng của công nghiệp khai thác hàng công nghiệp chế biến. Công nghiệp khai thác sản phẩm là nguyên vật liệu. Công nghiệp chế biến sản phẩm làm hàng tinh chế. Các hàng hoá này đặc tính cơ, lý, hoá học trạng thái khác nhau, hàm lượng kỹ thuật khác nhau.+Thị trường hàng nông nghiệp bao gồm hàng hoá nguồn gốc từ thực vật, các loại hàng ngư nghiệp trong đó cả hàng hoá qua khâu công nghiệp chế biến thành hàng tinh chế. - Căn cứ vào khối lượng hàng hoá tiêu thụ trên thị trường người ta phân chia thành thị trường chính, thị trường phụ, thị trường nhánh thị trường mới. + Đối với mỗi doanh nghiệp lượng hàng tiêu thụ trên thị trường chính là thị trường chiếm đại đa số hàng hoá của doanh nghiệp.+Thị trường phụ là loại thị trường không thuộc thị trường chính của doanh nghiệp,không liên quan tới thị trường chính. +Thị trường nhánh là thị trường chỉ tiêu thụ một lượng hàng chiếm tỷ trọng nhỏ. 9 +Thị trường mới là thị trường mà doanh nghiệp đang xúc tiến thăm dò đưa hàng vào, còn trong giai đoạn thử nghiệm chưa khách hàng quen thuộc.- Căn cứ vào mặt hàng người ta chia thành thị trường từng loại mặt hàng:+Thị trường máy móc: Còn gọi là thị trường đầu tư.+ Thị trường hàng nguyên vật liệu: Còn gọi là thị trường hàng trung gian. Như vậy rất nhiều tên gọi sản phẩm, mỗi tên gọi đó hợp thành thị trường của một hàng hoá cụ thể. Do giá trị tính chất sử dụng khác nhau của từng nhóm mặt hàng mà các thị trường chịu tác động của các nhân tố ảnh hưởng với mức độ khác nhau. Sự khác nhau này đôi khi ảnh hưởng tới cả phương thức mua bán, vận chuyển thanh toán. - Căn cứ vào vai trò của người mua người bán trên thị trường thị trường người mua thị trường người bán. Trên từng thị trường của người mua hay người bán mà vai trò quyết định thuộc về người đó. +Thị trường người bán xuất hiện ở những nền kinh tế mà sản xuất hàng hoá kém phát triển hoặc ở nền kinh tế kế hoạch tập trung. Trên thị trường này người mua đóng vai trò thụ động. + Ngược lại thị trường người mua xuất hiện ở những nền kinh tế phát triển như trong nền kinh tế thị trường, người mua đóng vai trò trung tâm chủ động vì họ được ví như "thượng đế" của người bán. Người bán phải chiều chuộng lôi kéo người mua, khơi dậy thoả mãn nhu cầu của người mua là quan tâm hàng đầu là sống còn của người sản xuất kinh doanh.- Căn cứ vào sự phát triển của thị trường người ta chia thành: Thị trường hiện thực thị trường tiềm năng. + Thị trường hiện thực (truyền thống) : Là thị trường đang tiêu thụ hàng hoá của mình, khách hàng quen thuộc đã sự hiểu biết lẫn nhau. 10[...]... hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp thể đánh giá sự mở rộng thị trường sản phẩm của mình thông qua một số chỉ tiêu: doanh số bán ra, thị phần, số lượng khách hàng, số lượng đại lý một số chỉ tiêu tài chính khác 1.2.2 Nội dung của hoạt động củng cố mở rộng thị trường trong doanh nghiệp 1.2.2.1 Không ngừng củng cố mở rộng thị trườngvấn đề sống còn đảm bảo sự tồn tại phát triển... nhanh chóng trang thiết bị công nghệ chưa đồng bộ thì không những sản phẩm hiện tại chưa đáp ứng được thị trường hiện tại mà việc đưa các sản phẩm mới vào thị trường hiện 19 tại thị trường mới đang là vấn đề rất khó khăn Vì vậy theo cánh hiểu rộng hơn thì: Mở rộng thị trường sản phẩm của doanh nghiệp là ngoài việc khai thác tốt thị trường hiện tại, đưa sản phẩm hiện tại vào bán trong thị trường mới... tại của từng doanh nghiệp 1.2.2.2.Những nguyên tắc của công tác củng cố mở rộng thị trường trong doanh nghiệp * Nguyên tắc 1 Mở rộng thị trường trên sở đảm bảo vững chắc phần thị trường hiện Đối với mỗi doanh nghiệp thị trường tiêu thụ ổn định là sở cho mọi hoạt động kinh doanh Để toàn thị trường tiêu thụ ổn định, doanh nghiệp phải xây dựng thực hiện các biện pháp khai thác thị trường. .. ứng được thị hiếu người tiêu dùng hay không? Xem xét sự phát triển của thị trường sản phẩm ta thấy được sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp như thế nào? Người ta thể đầu mở rộng sản xuất tăng cường máy móc trang thiết bị nhưng liệu sản phẩm sản xuất ra được thị trường chấp nhận hay không? Rõ ràng ta phải nhìn sản phẩm dưới con mắt của người tiêu dùng Mở rộng thị trường sản phẩm chính... ng đối = TRđt Trong đó : TRđt : Doanh thu của đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành TRdn: Như trên 1.2 CỦNG CỐ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Quan điểm về củng cố mở rộng thị trường trong doanh nghiệp 1.2.1.1 Về vấn đề củng cố thị trường của doanh nghiệp Củng cố thị trường là việc doanh nghiệp thực hiện hình thị trường cũ – sản phẩm cũ Điều này xem ra vẻ đơn giản nhưng... thành : -Phần phân chia thị trường tuyệt đối bằng tỷ lệ phần trăm doanh thu từ sản phẩm của doanh nghiệp so với doanh thu của sản phẩm cùng loại của tất cả các doanh nghiệp bán trên thị trường Cách tính thị phần +Cách 1: (Thước đo hiện vật) Qhv Thị phần của doanh nghiệp = Q Trong đó: Qhv : Là khối lượng hàng hoá bằng hiện vật tiêu thụ được Q : Là tổng khối lượng sản phẩm cùng loại tiêu thụ trên thị trường. .. vệ thị trường của mình 1.2.1.2.Về vấn đề mở rộng thị trường của doanh nghiệp 18 Phần trên ta thấy vai trò của thị trường hàng hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Ta cũng biết, để tồn tại phát triển thì mỗi doanh nghiệp đều phải làm tốt công tác thị trường mà trong đó thị trường hàng hoá đóng một vai trò quan trọng Cùng với sự thay đổi một cách nhanh chóng phức tạp của môi trường. .. triển thị trường dự phòng vì chiến lược để thực thi trong ng lai mà ng lai thì chưa chắc chắn * Tổ chức thực hiện chiến lược củng cố mở rộng thị trường  Lập kế hoạch trước cho chiến lược tiêu thụ Sự hoạch định tiêu thụ một cách kỹ lưỡng chi tiết là điều tối quan trọng đảm bảo cho việc củng cố xâm nhập thị trường bài bản phối hợp Việc lập kế hoạch trước, thu thập thông tin chú... doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại trên thị trường đều phải tiến hành hoạt động tiêu thụ Sản phẩm của doanh nghiệp bán được trên thị trường sẽ góp phần giải quyết một loạt các vấn đề như: lưong cho cán bộ công nhân viên, nộp thuế các khoản ngân sách…Do đó, ở mọi thời điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác tiêu thụ mở rộng thị trường để đề ra các chính sách và. ..+ Thị trường tiềm năng : Là thị trường nhu cầu song chưa được khai thác, hoặc chưa khả năng thanh toán - Căn cứ vào phạm vi thị trường người ta chia thành thị trường thế giới, thị trường khu vực, thị trường toàn quốc, thị trường miền thị trường địa phương + Thị trường thế giới: Là thị trường ở các nước Châu âu, Châu Phi, Châu á Trung Đông… + Thị trường khu vực: Đối với . chọn đề tài:“ Một số biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ ”. . Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ. Chương III : Một số biên pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ, Một số biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ, Một số biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ, Quy luật của thị trường, Phân loại thị trường, CỦNG CỐ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆP, Các yếu tố cấu thành thị trường Những nhân tố khách quan, Những nhân tố chủ quan ảnh hưởng của loại sản phẩm, Chức năng của Công ty Nhiệm vụ của Công ty, Đặc điểm về lao động của Công ty, Phân tích khả năng thắng thầu của Cơng ty, Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân chủ quan, Định hướng phát triển của công ty., Về nguôn nhân lực trong Công ty Nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn