bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2

14 4,098 18
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 16:11

. người khác có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng . • Ý nghĩa : -Sống hoà nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua những. nhập với tập thể lớp ,trường học , với cộng đồng nơi ở . Chúng ta cần phải : + Tôn trọng đoàn kết quan tâm , gần gũi , vui vẻ , cởi mở , chan hoà với thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2, bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2, bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn