Mẫu bản khai đề cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam

1 744 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 08:15

PHỤ LỤC V CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN NGƯ ỜI GỐ C VIỆT NAM Kính gửi: 1. Họ và tên: .Nam/nữ Năm sinh: Quốc tịch hiện nay: . . Nơi sinh: . . Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: . Số hộ chiếu: . ngày cấp: Nơi cấp: . 2. Xin xác nhận cho (trường hợp xin xác nhận cho người thân): Họ và tên: .Nam/nữ Năm sinh: Quốc tịch hiện nay: . . Nơi sinh: Quan hệ với người làm đơn: Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: . Số hộ chiếu: . Ngày cấp: . Nơi cấp: Xin xác nhận rằng tôi (người thân của tôi) là người gốc Việt Nam đề nghị cấp Giấy xác nhậnNgười gốc Việt Namđể được hưởng giá các loại dịch vụ, giá vé đi lại trên các loại phương tiện giao thông vận tải như áp dụng đối với người Việt Nam ở trong nước theo Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Giấy tờ kèm theo . Khi cần liên hệ với ai? . Địa chỉ: . Điện thoại: . Fax: . . Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng. ., ngày . tháng . năm . Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên) . HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN NGƯ ỜI GỐ C VIỆT NAM Kính gửi: . Ngày cấp: . Nơi cấp: Xin xác nhận rằng tôi (người thân của tôi) là người gốc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu bản khai đề cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam, Mẫu bản khai đề cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam, Mẫu bản khai đề cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay