THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY HYMETCO

25 532 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 00:20

THC TRNG V VAI TRề V PHNG PHP LNH O CA GIM C CễNG TY HYMETCO 1. Giới thiệu về công ty 1.1.Quá trình hình thành phát triển của công ty HYMETCO: Công ty vật t kỹ thuật khí tợng thuỷ văn với tên giao dịch của công tyHYMETCO (Hydromete orological Technical Materials Company). Trụ sở chính tại Số 1 - Nguyễn Chí Thanh - Phờng Láng Thợng - Đống Đa - Hà Nội. HYMETCO là một DNNN đợc thành lập theo quyết định số 120 KTTV/QĐ ngày 29/4/1993 của tổng cục Khí tợng thuỷ văn, phù hợp với qui chế về thành lập giải thể DNNN ban hành kèm theo nghị định 156/HĐBT ngày 7/5/1992 của Hội đồng bộ trởng. Công ty có đầy đủ t cách pháp nhân, có tài khoản bằng VND USD mở tại ngân hàng công thơng Đống Đa VIETCOMBANK. Thời kỳ đầu, tiền thân của công ty là một đơn vị trực thuộc Tổng cục khí tợng thuỷ văn, đợc thành lập vào năm 1977 với chức năng nhiệm vụ thực chất chỉ nh một tổng kho cho toàn ngành. Hoạt động của công ty trong giai đoạn 1977 -1989 hết sức trì trệ, không có hiệu quả do cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung lỗi thời chi phối. Ngay cả khi chuyển đổi sang cơ chế thị trờng, giai đoạn 1989 -1993, công ty vẫn hoạt động không hiệu quả do vẫn phải chịu sự quản lý quan liêu bao cấp của Tổng cục khí tợng thuỷ văn. Đến 29/4/1993, công ty đợc thành lập lại trở thành một DNNN hoạch toán độc lập, tự chủ về tài chính nhng công ty vẫn phải trải qua hai năm hoạch toán thử. Do vẫn còn ít nhiều bao cấp nên công ty không đạt đợc các chỉ tiêu kinh tế đã đặt ra, hoạt động kinh doanh bấp bênh. Sau khi dứt hẳn khỏi sự bao cấp, bằng sự nỗ lực không ngừng sự đồng tâm hiệp lực của Giám đốc cùng toàn bộ cán bộ - công nhân viên trong công ty, công ty đã có những thành tựu đáng kể. Từ chỗ hoạt động kinh doanh thua lỗ, không có lãi, cơ sở vật chất nghèo nàn, vốn kinh doanh hạn chế, thị trờng bị bó hẹp, thì tới nay tình hình đã khác hẳn: công ty làm ăn có lãi trong vài năm liên tục đang trên đà tăng trởng, thị trờng đợc mở rộng cả trong ngoài nớc ( Lào,Campuchia .), cơ sở vật chất kỹ thuật đời sống cán bộ - công nhân viên không ngừng đợc cải thiện. Không những thế công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chính trị của ngành. Do có tính chất đặc thù là một Công ty kinh doanh thiết bị chuyên ngành nên thị tr- ờng tiêu thụ chủ yếu là khách hàng trong ngành chiếm tới 85 - 87%, rất ít bán ra ngoài. Vì vậy, hoạt động của Công ty mang tính chất là một đơn vị hành chính sự nghiệp hơn là một đơn vị sản xuất kinh doanh. 1.2.Đôi nét về hoạt động kinh doanh của công ty HYMETCO. 1.2.1.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu máy, thiết bị vật t kỹ thuật phục vụ đo đạc khảo sát các chuyên ngành khí tợng thuỷ văn, hải văn, môi trờng, khoa học kỹ thuật các mặt hàng kim khí, điện máy Sản xuất gia công, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành. Thiết kế xây dựng lắp đặt các công trình khí tợng thuỷ văn. Sản xuất đồ mộc chuyên ngành dân dụng. T vấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành 1.2.2.Các mặt hàng kinh doanh chính. Công ty HYMETCO thực hiện kinh doanh ba nhóm mặt hàng chính. Nhóm mặt hàng khí tợng bao gồm: Các loại máy đo áp suất không khí;các loại máy đo độ ẩm không khí, độ ẩm đất, độ ẩm các sản phẩm công nông nghiệp; các máy đo nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất, nhiệt độ nớc; các trạm khí tợng tự động, rada thời tiết; thiết bị vô tuyến thám không . Nhóm mặt hàng thuỷ văn-hải văn: Các loại máy đo tốc độ, hớng dòng chảy mực nớc biển, sông, hồ, mơng máng; các loại máy đo sâu, đo mức nớc triều, đo các yếu tố của sóng; thiết bị đo tốc độ hớng dòng chảy nhiều tầng; các loại máy trắc địa, thuỷ chuẩn kinh vĩ, la bàn đo xa, toàn, .,định vị ; máy quyết địa địa hình đáy sông, hồ, biển, Nhóm mặt hàng môi trờng: Các loại máy đo các yếu tố đặc trng của nớc; nhiệt độ, độ mặn, độ dầu, độ PH, oxy hoà tan, chất rắn hoà tan, độ đục trong hồ, sông biển; các máy đo nồng độ bụi, phân tích các thành phần khí, khí độc, khí cháy .,thiết bị đo phân tích xăng dầu. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh các mặt hàng thiết bị khoa học kỹ thuật trong các phòng thí nghiệm các mặt hàng kim khí điện máy. 1. 3.Cơ cấu tổ chức quản lí hành chính của công ty HYMETCO. Để đảm bảo cho mọi hoạt động tổ chức quản lí, đa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp ổn định, thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế. Công ty đã tổ chức bộ máy hoạt động của mình theo kiểu trực tuyến theo sơ đồ sau: Ban giám đốc: Bao gồm một Giám đốc một Phó giám đốc. Giám đốc là ngời đứng đầu công ty, có quyền ra quyết định tổ chức chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty trớc pháp luật cũng nh trớc Tổng cục khí tợng thuỷ văn. Giám đốc đợc sự hỗ trợ của Phó giám đốc. Phó giám đốc ngoài nhiệm vụ cụ thể của mình trong từng lĩnh vực phải góp ý kiến tham mu cho Giám đốc là ngời đại diện khi Giám đốc vắng mặt. Phòng hành chính tổ chức: có các nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Sắp xếp tổ chức lao động nhằm sử dụng hợp lí có hiệu quả lực lợng lao động của công ty. Nghiên cứu các biện pháp tổ chức thực hiện việc giảm lao động gián tiếp của công ty. Thứ hai: Nghiên cứu các phơng án nhằm hoàn thiện việc trả lơng phân phối hợp lí tiền thởng để trình Giám đốc. Đồng thời thực hiện chế độ kỷ luật với cán bộ - công nhân viên vi phạm điều lệ của công ty. Ban Giám đốc Xởng máy Phòng hành chính Phòng kinh doanh Phòng kế toán tài v Kho hàng Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ khai thác nguồn hàng, trực tiếp tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu, cung ứng tiêu thụ hàng hoá trong nớc, thực hiện kinh doanh theo phơng thức khoán đối với từng nhân viên trong phòng. Ngoài ra phòng còn phải lập kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty.Trởng phòng là ngời chịu trách nhiệm trớc Giám đốc, đồng thời thực hiện chế độ kỷ luật đối với cán bộ - công nhân viên vi phạm điều lệ của công ty. Phòng kế toán-tài vụ: Có chức năng tham mu hỗ trợ giám đốc quản lí, sử dụng có hiệu quả tài sản, tiền vốn của công ty theo quy định của pháp luật, chế độ thể lệ kinh tế tài chính. Kế toán trởng kiêm kế toán của phòng là ngời chịu trách nhiệm trớc Giám đốc. Xởng máy: sửa chữa, lắp ráp máy khí tợng thuỷ văn, khắc các loại ống đong,cắt đục giấy, .lắp đặt sâu vờn khí tợng thuỷ văn .Xác định đợc h hỏng lập phơng án sửa chữa, thay thế các loại máy chuyên dùng trong các ngành. Xây dựng định mức kỹ thuật cho các sản phẩm sản xuất gia công. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện các quy trình công nghệ trong sản xuất, cải tiến mẫu mã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Giám sát kiểm tra chất lợng sản phẩm. Kho hàng: Trực thuộc phòng kế toán tài vụ, có nhiệm vụ đảm bảo việc xuất nhập hàng, theo đúng nguyên tắc, chế độ kế toán; bảo quản quản lý, đảm bảo về an ninh số lợng, chất lợng hàng . 2.Những đặc điểm về kinh tế, kỹ thuật của công ty cú nh hng n phng phỏp lónh o ca Giỏm c cụng ty. 2.1. Những đặc điểm về kỹ thuật. Công ty Vật t kỹ thuật Khí tợng Thuỷ văn ( HYMETCO ) là một công ty kinh doanh vật t chuyên ngành với hơn mời năm kinh doanh, trong đó là hai năm bớc vào giai đoạn hạch toán thử, kinh nghiệm còn rất hạn chế, thị trờng tuy đang đợc mở rộng nhng vẫn còn rất hạn chế, vốn liếng cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu, hầu nh vẫn phụ thuộc rất lớn vào Tổng cục khí tợng thuỷ văn. Tất cả những điu đó ảnh h- ởng rất lớn đến hoạt dộng kinh doanh của công ty , nhng với tất cả nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên, công ty luôn cố gắng phấn đấu để vơn lên thích ứng với cơ chế thị trờng đầy biến động sôi nổi nh hiện nay. Hàng hoá của công ty đã khẳng định đợc vị trí của mình trên thị trờng trong ngoài ngành, đã đảm bảo đợc yêu cầu về chất lợng, chủng loại mà ngành quy định, đây là một cố gắng rất lớn trong hoạt động kinh doanh của cồn ty đó cũng là sự khẳng định về vị trí sự phát triển đi lên của công ty trong cơ chế thị trờng. HYMETCO đợc phép xuất khẩu trực tiếp, cung cấp các loại thiết bị, máy móc đo đạc khảo sát vật t kỹ thuật thực hiện t vấn chuyển giao công nghệ các dịch vụ khoa học kỹ thuật về các chuyên ngành: khí tợng mặt đất, khí tợng nông nghiệp, thuỷ văn, hải văn môi trờng. Công ty nhận sửa chữa, bảo dỡng kiểm định các loại máy móc đo đạc khảo sát khí tợng, thuỷ văn, hải văn môi trờng, ngoài ra công ty đợc phép nhận sửa chữa các phơng tiện vận tải, máy xây dựng máy khai tài nguyên. Bên cạnh đó công ty c phép sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ chuyên dùng, văn phòng dân dụng, các mặt hàng kim khí điện máy vật liệu xây dựng. Các mặt hàng chính của công ty HYMETCO: + Các loại máy đo áp suất không khí + Các loại máy đo độ ẩm không khí, độ ẩm các sản phẩm nông nghiệp công nghiệp. + Các loại máy đo nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất, nhiệt độ nớc nhiệt độ các sản phẩm công nông nghiệp. + Các loại máy đo tốc độ hớng gió. + Các loại máy đo lợng ma. + Các dụng cụ đo lợng bốc hơi nớc. + Các loại máy đo thời gian nắng, cờng độ ánh sáng, cờng độ bức xạ. + Các loại máy đo tốc độ, hớng dòng chảy mực nớc trong mơng, máng, sông hồ biển. + Các loại máy đo sâu hồi thanh. + Các loại dụng cụ lấy mẫu nớc, phù sa, cát bùn. + Các loại máy đo các yếu tố đặc trng của nớc: nhiệt độ, độ mặn. độ dẫn, độ chua, ôxy hoà tan, chất rắn hoà tan + Các loại máy trắc địa: thuỷ chuẩn kinh vĩ, la bàn + Các loại bóng bay đo gió, bóng thám không, máy thám không, soud fero để điều chế hơi. + Lều khí tợng, bàn ghế văn phòng, tủ đựng tài liệu, bàn để máy tính + Các mặt hàng kim khí điện máy, vật liệu xây dựng . 2.2. Những đặc điểm về kinh tế: Trông công ty bộ phận kế toán thực sự là một trong những công cụ quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp. Ngy nay, khi cơ chế quản lý đổi mới chuyển từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh, hệ thống kế toán của công ty đợc tổ chức tơng đối hoàn chỉnh, nghiệp vụ ngày càng đợc nâng cao, khả năng điều hành hoà nhập với các bộ phân khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh khá vững vàng. Phơng thức bán hàng của công ty chủ yếu là bán hàng qua kho bán trực tiếp cho khách hàng, do đó giúp cho công ty tiêu thụ đợc khối lợng hàng hoá lớn, tránh đợc hiện tợng thất thoát hàng, có điều kiện thơng lợng trực tiếp với khách hàng về cơ chế giá, tạo điều kiện cho khác hàng đợc thoả thuận giá nhằm thu hồi vốn nhanh từ đó tăng vòng quy của vốn nhất là đối tợng khách hàng ngoài ngành. trong ngành khách hàng của công ty là các đơn vị hành chính sự nghiệp, do đó tình hình thu hồi vốn hàng hoá vật t là rất khó khăn, phụ thuộc vào ngân sách cấp của ngành với cơ chế giá linh hoạt cùng với chất lợng yêu cầu của ngành đợc đảm bảo. Chính vì vậy, công ty đã thu hút đợc phần lớn khách hàng trong ngành. Hàng hoá công ty bán ra chủ yếu là máy móc, vật t chuyên ngành, đảm bảo tiêu chuẩn kiểm định quốc gia, có thời hạn bảo hành trong quá trình sử dụng. Qua thực tế tại công ty cho thấy việc tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói riêng công tác kế toán nói chung đã đáp ứng đợc nhu cầu của công ty đề ra: đảm bảo tính thống nhất về mặt phạm vi, phơng pháp tính toán các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán các bộ phận liên quan, cũng nh nội dung của công tác kế toán, đồng thời đảm bảo cho số liệu kế toán phản ánh một cách trung thực, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu trong quá trình hạch toán đã hạn chế đợc rất nhiều sai sót trong quá trình ghi chép, cập nhật chứng từ, hạn chế những trùng lắp mà vẫn đảm bảo tính thống nhất nguồn số liệu ban đầu. Do đó, việc tổ chức kế toán ở công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bớc đầu đã phù hợp với điều kiện của một đơn vị kinh doanh thơng mại với tính chất kinh doanh vạt t, hàng hoá chuyên ngành. Công ty luôn chấp hành các chính sách, chế độ kế toán tài chính của nhà n- ớc, các chính sách giá, thuế, tổ chức mở các sổ sách kế toán phù hợp để phản ánh với giám đốc tình hình tiêu thụ hàng hoá, đồng thời chấp hành ghi chép đầy đủ kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhờ đó, kế hoạch tiêu thụ hàng hoá của công ty đợc thực hiện, góp phần đảm bảo cho lĩnh vực lu thông đạt hiệu quản cao. Trong công tác kế toán đã đảm bảo tiết kiệm thời gian lao động của nhân viên kế toán, giảm bớt thời gian lao động cho công tác hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp, qua đó mà lãnh đạo công ty biết chính xác tình hình tiêu thụ của công ty. Do vậy, để khắc phục đợc những nguyên nhân trên nhằm giải quyết tt vấn đề tiêu thụ sản phẩm, đòi hỏi công ty phải quan tâm giải quyết tốt các vấn đề sau: + Mạng lới tiêu thụ phải đa dạng, phong phú nhất là hệ thống các trung gian tạo thành cầu nối giữa ngời sản xuất ngời tiêu dùng. + áp dụng linh hoạt các phơng thức thanh toán kết hợp với việc sử dụng hệ thống giá linh hoạt nhằm mục đích tối đa hoá sự tiện lợi cho khách hàng mua bán nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng tạo điều kiện khai thác triệt để các nhu cầu tiềm năng, tăng nhanh quá trình tiêu thụ là tăng vòng quay của vốn lu động tiết liệm vốn, do đó không chỉ là phải tăng khối lợng hàng hoá tiêu thụ mà không ngừng thay đổi chủng loại, chất lợng, mẫu m kỹ thuật phù hợp với nhu cầu ngã ời tiêu dùng. Đó là lý do tại sao cần phải mở rộng các phơng thức tiêu thụ, phải hoàn thiện các ph- ơng thức bán hàng, trong mọi trờng hợp bán hàng đều không phải là có các công thức. Tuy nhiên, công ty có thể nghiên cứu các kế hoạch triển vọng quyết định việc lựa chọn hoàn thiện hệ thống bán hàng theo các phơng thức. Trong phơng thức thanh toán hay định giá bán hàng hết sức linh hoạt, việc tăng giảm giá bán, nói cách khác việc định giá nh thế nào là vấn đề cực kỳ quan trọng, có ảnh hởng trực tiếp đến tiêu thụ hàng hoá, đến lợi nhuận sự tồn tại, phát triển sản xuất nói chung công ty nói riêng, do đó để tiêu thụ hàng hoá một cách hiệu quả nhất công ty không thể định giá một cách chủ quan, tuỳ tiện càng không thể xuất phát từ lòng mong muốn. Với lợi thế là một công ty kinh doanh chuyên ngành nên đối thủ cạnh tranh với công ty không nhiều, sông không phải vì thế mà công ty tuỳ tiện nâng giá hàng sẽ tạo sự cạnh tranh không cần thiết.Chính vì vậy, khi định giá bán hàng công ty phải thăm dò kỹ lỡng mức giá tiêu thụ thị trờng, chính sách phát triển kinh tế của nhà nớc về tài chính tiền tệ, trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật trong từng thời kỳ Do đó, khi định giá hàng hoá công ty phải tuỳ thuộc vào mục tiêu, tính chất, tính năng kỹ thuật, sự khan hiếm hoặc quá nhiều của thị trờng để định giá. + Đối với loại hàng hoá mới khai thác khi đ đảm bảo những yêu cầu trên củaã công ty nên áp dụng chính sách giá cao, tuy nhiên chỉ nên áp dụng trong một giai đoạn nhất định, khi hàng hoá tơng đối thoả m n cần thực hiện chính sách giá cả thịã trờng của đối thủ cạnh tranh thì chuyển sang định giá thấp để thúc đẩy tăng cờng khối lợng sản phẩm hàng hoá bán ra. + Đối với loại hàng hoá truyền thống trong ngành ( hàng hoá mà tiêu chuẩn, mẫu m đ đã ã ợc thống nhất về tính năng kỹ thuật, chất lợng bán ra ). Vì vậy, với loại sản phẩm này công ty phải thực hiện bán theo giá thị trờng, nếu công ty có khả năng giảm chi phí, chấp nhận mức l i ít thì nên có chính sách thã ởng cho khách hàng, có nh vậy mới thu hút đợc khách hàng mua hàng của mình. Về vấn đề này, công ty đã chuyển biến rất tốt trong phơng thức: chẳng hạn trong năm 1999 tình hình nợ đọng: vốn bằng tiền bình quân gần 500 triệu đồng của khách hàng trong các thời kỳ quyết toán thờng trung bình khoảng 200 triệu với chính sách cứng nhắc cơ chế một giá, bớc sang năm 2000 tình hình khách hàng chậm thanh toán giảm xuống rất nhiều chỉ chiếm 10 - 15% so với năm 1999. Công ty đã thực hiện chính sách hai giá: giá thanh toán nhanh: tiền mặt, ngân phiếu, séc, thanh toán chậm tính lãi từng thời gian nợ có tính tích luỹ tiến, do đó thúc đẩy tăng nhanh vòng quy vốn lu động. Hiện tại công ty đang phát huy làm tốt phơng thức này. 3. Vai trò phơng pháp l nh đạo của giám đốc công ty HYMETCO.ã Hệ thống sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là một hệ thống các quá trình phức tạp, để đảm bảo cho các bộ phận các quá trình sản xuất chạy đều ăn khớp với nhau nh một guồng máy lớn, đòi hỏi sự quản trị trong công ty phải thực hiện chặt chẽ có hiệu quả. Quản trị doanh nghiệp xét theo quá trình gồm các bớc cơ bản: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát. Xem xét cụ thể vào thực tế của công ty HYMETCO, chuyên đề xin đề cập vai trò phơng pháp lãnh đạo của giám đốc công ty qua các bớc: 3.1. Hoạch định chiến lợc của công ty. Ngày nay, không một giám đốc doanh nghiệp nào khi bớc vào hoạt động kinh doanh lại không tự răn mình gắn kinh doanh của mình với thị trờng mới hy vọng tồn tại phát triển đợc. Răn mình thì rễ, nhng hành động nh vậy quả thật là khó. Bởi vì không doanh nghiệp nào lại không muốn lớn lên trong hoạt đông thơng trờng. Không răn mình nh vậy thì quả thật lãnh đạo doanh nghiệp đang tự mình thắt dây thòng lọng vào cổ mình. Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, một cơ thể sống. Cơ thể đó đang cần có sự trao đổi chất với môi trờng bên ngoài, với thị trờng. Quá trình trao đổi chất càng diễn ra thờng xuyên liên tục với quy mô càng lớn thì cơ thể đó càng khoẻ mạnh. Ngợc lại, sự trao đổi diễn ra yếu ớt thì cơ thể đó có thể quặt quẹo chết yểu. Một doanh nghiệp muốn tồn tại thì dứt khoát phải thực hiện tốt các hoạt động chức năng nh sản xuất, tài chính, thơng mại, tổ chức nhân sự, chất lợng sản phẩm Nhng trong nền kinh tế thị trờng chức năng quản lý sản xuất, chức năng quản lý nhân lực cha đủ đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại càng không có gì đảm bảo chắc chắn cho sự thành đạt của doanh nghiệp. Nếu tách rời nó khỏi chức năng khác, chức năng liên kết mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trờng. Chức năng này thuộc một lĩnh vực quản lý khác: quản lý marketing. Thực vậy, từ thực tế thị trờng hoạt động của công ty HYMETCO giám đốc công ty đã hớng các hoạt động của công ty mình lấy hạt nhân là marketing trong các vùng thị trờng hiện tại phát triển thị trờng hiện tại trong tơng lai. 3.2. Tổ chức quản trị công ty. Mọi hoạt động kinh tế cho dù có những tính chất khác nhau đều là sự phối hợp giữa lao động tiền vốn. Trong nền kinh tế thị trờng hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động của thị trờng trong nớc, cùng với sự vận động thống nhất của các hình thái thị trờng sản phẩm là t liệu sản xuất, thị trờng vốn, thị trờng lao động tổ chức nội bộ công ty. Trong mối quan hệ với các thị trờng đó, xét về nội dung tính chất vận động của vốn, quá trình tái sản xuất mở rộng trong công ty thì hoạt động kinh tế bao quát các lĩnh vực chủ yếu sản xuất, kinh doanh, khoa học công nghệ các hoạt động về tài chính tín dụng. 3.2.1. Tổ chức quản trị trong sản xuất kinh doanh: Hàng năm dựa vào kế hoạch thực hiện của năm trớc, Giám đốc xem xét các yếu tố cụ thể ở các mặt lĩnh vực sau: + Các yếu tố kinh tế nh mức tăng trởng của tổng sản phẩm x hội, khả năngã cung ứng tiền tệ. + Tình hình phát triển hay giảm sút của các dự án đầu t trong ngoài nớc, cụ thể trên địa bàn Hà Nội các vùng lân cận. + Các yếu tố chính trị pháp luật nh: luật đầu t trong ngoài nớc, các chính sách cụ thể của nhà nớc với các doanh nghịêp nhà nớc về đầu t, công nghệ quản lý + Sự biến động của thị trờng, khách hàng, chu kỳ vận động của thị trờng, sự trung thành của khách hàng, sức tiêu thụ . + Sự chỉ đạo của các cấp chủ quản, thành phố trong mức tăng trởng của các công ty trong địa bàn. Từ các yếu tố kể trên, Giám đốc công ty bàn bạc trong ban Giám đốc, cấp uỷ Đảng, Công đoàn các phòng ban nghiệp vụ xem xét xây dựng kế hoạch sản xuất cho năm tới, đa thông qua đại hội công nhân viên chức, tổ chức bàn bạc đề ra các biện pháp, phơng án thực hiện, đảm bảo thu nhập ngời lao động luôn tăng trởng cùng với sự tăng trởng của công ty. Cụ thể để xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2003, giám đốc công ty đã dựa vào các yếu tố cụ thể sau: - Kế hoạch thực hiện năm 2002: doanh thu đạt 10,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 430 triệu, mức thu nhập bình quân đạt 1.350.000đ/ngời. - Tình hình thị trờng: + Các dự án đầu t trong nớc về xây dựng cải tạo hạ tầng phát triển ở mức dự báo 20% so với năm 2002. + Các dự án đầu t nớc ngoài, khu đô thị mới công nghiệp giữ ở mức bằng năm 2002. + Nhà nớc sẽ có những chính sách tháo gỡ vốn cho các doanh nghiệp nhà n- ớc: cấp vốn, giảm l i suất vay, hỗ trợ bằng các nguồn tài chính khác.ã + Năng lực cha phát huy hết công suất thiết kế, nói chung mới chỉ đạt ở mức 70% trong năm 2002. Từ các yếu tố nói trên, giám đốc công ty đã đ a ra kế hoạch năm 2003 cụ thể ở các mức sau: Doanh thu: 11,718 tỷ đồng Nộp ngân sách: 470 triệu đồng Thu nhập bình quân; 1.650.000đ/ngời Nh chúng ta đã biết, giá cả là yếu tố của thị trờng, giá cả không chỉ biểu hiện bằng tiền, giá trị hàng hoá còn biểu hiện tổng hợp các hoạt động kinh tế của công ty nhiều mối quan hệ kinh tế trong xã hội. Giữa giá cả cung cầu hàng hoá có mối quan hệ chặt chẽ chi phối lẫn nhau. Do đó, đối với công ty giá không chỉ có vai trò hạch toán mà còn gắn liền với quá trình cạnh tranh trong kinh doanh. Các sản phẩm hàng hoá của công ty không thuộc những sản phẩm do nhà n - ớc thống nhất quản lý mà hoàn toàn do công ty chủ động xác lập phơng án giá xây dựng giá bán. Việc quyết định mức giá bán do phòng tài vụ phòng kinh doanh nêu ra đợc Giám đốc công ty quyết định. Việc lập giá tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của công ty thích hợp tính chất sản xuất, kinh doanh cụ thể của từng công ty, nói chung tuân thủ những hớng dẫn của cơ quan quản lý nhà nớc có thẩm quyền, bảo đảm tính đúng, đủ chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ, có xét đến giá trị sử dụng của sản phẩm, tình hình cung cầu trên thị trờng chính sách giá của Nhà nớc. Trong phơng án giá, Giám đốc công ty chỉ đạo trực tiếp các phòng nghiệp vụ tính các chi phí hợp lý, hợp lệ trong đó lu ý một số điểm cơ bản sau: + Tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh trong đó phải đánh giá đúng nguyên giá theo thời giá tỷ lệ trích theo quy định. + Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lợng tính theo định mức tiêu hao hợp lý giá xuất kho thực tế hợp lý. + Tiền lơng, các khoản mang tính chất tiền lơng phải trả áp dụng đối với ngành nghề dựa theo định mức hao phí lao động chính sách, chế độ tiền lơng hiện hành. + Các chi phí quản lý, chi phí chung cũng theo những hạn mức chi phs cho từng khoản chi. [...]... điều chỉnh kịp thời động viên thông qua các hình thức khen thởng kỷ luật theo quy chế của công ty đã đề ra 3.5 Đánh giá chung về vai trò phơng pháp lãnh đạo của giám đốc công ty HYMETCO Giám đốc công ty với vai trò ngời hớng đạo công ty đến thành đạt hay thất bại trong cuộc cạnh tranh với các đặc thù riêng biệt của ngành, của công ty đợc thể hiện đánh giá qua kết quả của công ty trong 5 năm... bảng trên thấy đợc sự phát triển của công ty liên tục trong những năm qua về các mặt Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Giám đốc công ty trong công tác lãnh đạo, điều hành công ty thể hiện các mặt cơ bản sau: 3.5.1 Vai trò của Giám đốc công ty: Trong hoạt động quản trị công ty ở các cấp, Giám đốc công ty đã thể hiện đợc đúng vai trò là thủ trởng cao nhất của công ty Với các chỉ thị, mệnh lênh đợc... có nhiệm vụ quản lý toàn diện, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất, kỹ thuật kinh doanh đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty Để có thể tập trung hoàn thành tốt công tác, Giám đốc công ty giao quyền chỉ huy sản xuất kỹ thuật cho Phó giám đốc công ty đảm nhiệm Trong phơng pháp lãnh đạo quản lý công ty, Giám đốc công ty thực hiện công tác phân quyn theo hình thức phân quyền danh... cũng là mục tiêu lớn nhất của công ty cần phấn đấu trong kế hoạch cho sự nghiệp phát triển mở rộng của công ty Giám đốc là ngời có thể tạo ra một sức mạnh cạnh tranh trên thị trờng đa công ty không ngừng phát triển, đồng thời Giám đốc công ty cũng có thể đa công ty đến bờ vực của sự phá sản Tất cả điều đó phụ thuộc vào trình độ của Giám đốc, chính vì thế mà Giám đốc công ty phải có những nỗ lực... hành lãnh đạo công ty, có tác dụng tập hợp tạo mối đoàn kết tốt trong hoạt động của công ty, phát huy đợc năng lực của từng quản trị viên trong công ty 3.5.3 Những vấn đề phát sinh cần giải quyết để phát huy vai trò phơng pháp làm việc của Giám đốc công ty Một vấn đề bức xúc cần đặt ra hin nay là cha có sự bình đẳng giữa công ty TNHH doanh nghiệp nhà nớc Theo pháp lệnh thống kê, kế toán của. .. mu giúp việc chịu trách nhiệm trớc giám đốc công ty về mặt tổ chức bộ máy sản xuất quản lý lao động tiền lơng bảo vệ nội bộ + Phòng tài vụ: tham mu chịu trách nhiệm với Giám đốc công ty về công tác kinh tế tài chính, hạch toán kinh doanh trong toàn công ty + Phòng kinh doanh: tham mu chịu trách nhiệm với Giám đốc công ty về chỉ đạo tổ chức cung ứng vật t, tổ chức sản xuất tổ chức tiêu... áp lực công việc cho công ty tạo điều kiện cho công ty trong công việc - Năm 2001 công ty đề ra mức doanh thu là 9,3 tỷ VNĐ với doanh thu năm 2001 là 9,3 tỷ VNĐ công ty đã vợt mức chỉ tiêu đề ra là 1,3% Với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên cùng ban Giám đốc công ty, công ty đã nâng đ ợc mức lơng của cán bộ công nhân viên lên 1120 nghìn đồng, nộp ngân sách 378 triệu đồng - Năm 2002 công ty đạt... công ty Đối với cán bộ công nhân viên trong công ty, vai trò của giám đốc thể hiện không chỉ chịu trách nhiệm về việc làm, thu nhập, đời sống vật chất mà còn biết chăm lo đời sống tinh thần Nâng cao trình độ năng lực chuyên môn văn hoá Thực hiện tốt vai trò Giám đốc công ty với nhà nớc trong lĩnh vực bảo toàn phát triển vốn sản xuất kinh doanh cùng với các chính sách xã hội 3.5.2 Phơng pháp lãnh. .. bình quân của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty lên 1650 nghìn đồng Công ty cũng đã nộp ngân sách 410 triệu đồng, trong năm này công ty cũng nhận thêm 1 cán bộ phòng tổ chức Trong 5 năm qua Giám đốc công ty đã bằng năng lực lãnh đạo của mình cùng với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ công nhân viên chức toàn công ty đã đ a công ty không ngừng tiến lên theo kịp sự chuyển đổi không ngừng của cơ chế... hoá của mình Trong cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, quản lý tài chính của công tycông cụ quan trọng để tăng cờng hiệu quả quản lý thống nhất của nhà nớc Đồng thời phát huy quyền tự chủ của chính công ty, thúc đẩy công ty thực sự chuyển sang kinh doanh theo nguyên tắc tự trang trải tự phát triển làm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nớc theo luật định Trách nhiệm vai trò của Giám đốc công . chức, lãnh đạo và kiểm soát. Xem xét cụ thể vào thực tế của công ty HYMETCO, chuyên đề xin đề cập vai trò và phơng pháp lãnh đạo của giám đốc công ty qua. đốc công ty giao quyền chỉ huy sản xuất và kỹ thuật cho Phó giám đốc công ty đảm nhiệm. Trong phơng pháp lãnh đạo quản lý công ty, Giám đốc công ty thực
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY HYMETCO, THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY HYMETCO, THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY HYMETCO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay