lí tưởng sống của thanh niên- tiết 13

29 737 2
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 22:11

. văn minh” là lí tưởng của mỗi người dân yêu nước, trong đó có thanh niên. Lí tưởng sống là gì? Lí tưởng sống (lẽ sống ) là cái đích của cuộc sống mà mỗi. hiện của người thanh niên sống có lí tưởng? Nhóm 2: Theo em lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì ? Trần Phú NGUYỄN THỊ MINH KHAI Lí Tự
- Xem thêm -

Xem thêm: lí tưởng sống của thanh niên- tiết 13, lí tưởng sống của thanh niên- tiết 13, lí tưởng sống của thanh niên- tiết 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn