Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

6 611 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 20:15

. >>> Thời gian thu hồi vốn đầu tư của máy B là: 3 năm 1,04 tháng. Thời gian thu hồi vốn đầu tư m áy B là 3 năm 1,04 tháng ngắn hơn thời gian thu hồi vốn. vụ đầu tư có thể thu hồi lại số vốn đã bỏ ra một cách nhanh nhất. Câu trả lời là: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư (T) Đặc biệt hơn, chỉ tiêu thu hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư, Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư, Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn