SƯU TẦM HƯỚNG DẪN CÁCH SOẠN BÀI

26 260 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 17:11

Microsoft PowerPoint 2000 Microsoft PowerPoint 2000 Giới thiệu Làm việc với Presentation Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide Nội dung Giới thiệu, khởi động, thoát PowerPoint Làm việc với Presentation Chèn và hiệu chỉnh các đối tượng trong Slide Thực hiện một màn trình chiếu I. Giới thiệu, khởi động, thoát khỏi PowerPoint I. Giới thiệu, khởi động, thoát khỏi PowerPoint Làm việc với Presentation Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide Giới thiệu 1. Giới thiệu, khởi động PowerPoint 1. Giới thiệu, khởi động PowerPoint  PowerPoint là một phần mềm cho các bảng trình diễn, máy chiếu và các màn trình diễn đa phương tiện .  Dùng PowerPoint có thể xây dựng các bảng trình diễn bao gồm các đối tượng văn bản, đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, video .  PowerPoint hấp dẫn người dùng vì có cách giao tiếp rõ ràng, lôi cuốn, đạt hiệu quả cao.  Khởi động: Start / Programs / Microsoft PowerPoint Làm việc với Presentation Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide Giới thiệu 2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint 2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint Chọn lệnh View, sau đó chọn:  Normal: cho phép làm việc với từng Slide, ta có thể dễ dàng điều chỉnh nội dung từng Slide trước khi trình diễn Làm việc với Presentation Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide Giới thiệu 2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint (tiếp) 2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint (tiếp)  Slide Sorter: sắp xếp tất cả các Slide trên màn hình. Kiểu này được dùng khi muốn sắp xếp lại các Slide hoặc xem thứ tự các Slide trước khi trình diễn Làm việc với Presentation Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide Giới thiệu 2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint (tiếp) 2. Các kiểu hiển thị của PowerPoint (tiếp)  Slide Show: khi muốn chạy thử các Slide. Cho ta xem được sự chuyển động của các Slide, các hiệu ứng hoạt hoạ, âm thanh khi trình diễn . Làm việc với Presentation Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide Giới thiệu 3. Thoát khỏi PowerPoint 3. Thoát khỏi PowerPoint  Đóng tư liệu hiện hành: Chọn File / Close (Ctrl+F4) Nếu Presentation đang soạn chưa được lưu thì sẽ có thông báo  Thoát khỏi ứng dụng: Chọn File / Exit (Alt+F4) Nếu Presentation đang soạn chưa được lưu thì cũng sẽ có thông báo như trên II. Làm việc với Presentation II. Làm việc với Presentation Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide 1. Tạo một Slide trống 1. Tạo một Slide trống  Chọn lệnh Insert / New Slide (Ctrl + M), hộp thoại New Slide xuất hiện Giới thiệu Làm việc với Presentation  Choose an AutoLayout: chọn blank (góc dưới phải) Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide 2. Tạo một Slide dùng các khuôn mẫu cho sẵn 2. Tạo một Slide dùng các khuôn mẫu cho sẵn  Chọn lệnh Insert / New Slide (Ctrl + M), hộp thoại New Slide xuất hiện Giới thiệu Làm việc với Presentation  Choose an AutoLayout: chọn kiểu phù hợp Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide 3. Thay đổi khuôn mẫu đã có bằng khuôn mẫu mới 3. Thay đổi khuôn mẫu đã có bằng khuôn mẫu mới  Chọn lệnh Format / Slide Layout, hộp thoại Slide Layout xuất hiện Giới thiệu Làm việc với Presentation  Change the layout of the slide to: chọn kiểu phù hợp  Chọn Apply để áp dụng kiểu vừa chọn Thực hiện trình chiếu Đối tượng trong Slide 4. Chọn áp dụng một kiểu Template có sẵn 4. Chọn áp dụng một kiểu Template có sẵn  Chọn lệnh Format / Apply Design Template, hộp thoại Apply Design Template xuất hiện như sau Giới thiệu Làm việc với Presentation  Chọn kiểu phù hợp [...]... Slide Thực hiện trình chiếu 3 Chèn và hiệu chỉnh đối tượng đồ thị (tiếp)  Chèn đối tượng đồ thị (tiếp) Nhập số liệu vào đồ thị  Có thể chèn đồ thị bằng cách dùng lệnh Insert / Chart  Hiệu chỉnh đồ thị  Vì đồ thị cũng là đối tượng hình ảnh nên cách thay đổi kích thước, di chuyển, sao chép cũng tương tự như hình ảnh Giới thiệu Làm việc với Presentation Đối tượng trong Slide Thực hiện trình chiếu... một màn trình chiếu 1 Thiết lập sự chuyển tiếp giữa các Slide  Mục đích: đưa vào những cách chuyển tiếp khác nhau giữa các Slide để màn trình chiếu được sinh động hơn  Chuyển sang chế độ Slide Sorter  Chọn lệnh: Slide Show/Slide Transition (hoặc nhấn phải chuột trên Slide rồi chọn Slide Transition)  Effect: chọn cách chuyển tiếp  Apply to All: tác động lên tất cả slide  Apply : tác động lên slide... yêu cầu Giới thiệu Làm việc với Presentation Đối tượng trong Slide Thực hiện trình chiếu 1 Chèn và hiệu chỉnh đối tượng văn bản (tiếp)  Chèn đối tượng văn bản (tiếp)  Nếu Slide là trống, bạn chèn bằng cách • Chọn lệnh Insert / Text Box • Vẽ một Text Box trong Slide và nhập nội dung vào  Hiệu chỉnh đối tượng văn bản  Thay đổi kiểu, cỡ chữ, màu sắc cho văn bản • Chọn đối tượng cần hiệu chỉnh • Chọn... chọn một khuôn mẫu có vùng định sẵn Presentation để chèn hình ảnh  Nhắp đúp vào vùng định sẵn của hình ảnh để chọn hình từ Clipart ( Vùng có ghi: Double click to add clipart)  Có thể chèn hình bằng cách dùng lệnh Insert/Picture rồi chọn Clipart/From File  Hiệu chỉnh hình ảnh (tương tự như trong Word) Giới thiệu Làm việc với Presentation Đối tượng trong Slide Thực hiện trình chiếu 3 Chèn và hiệu... Slide bạn đã chọn Giới thiệu Làm việc với Presentation Đối tượng trong Slide Thực hiện trình chiếu 5 Sao chép Slide hiện hành  Để sao chép Slide hiện hành thêm 1 Slide mới, có thể thực hiện một trong ba cách như sau:  Chọn lệnh: Insert / Duplicate Slide  Chuyển sang chế độ Slide Sorter • Chọn Slide cần sao chép • Chọn lệnh Edit / Copy (Ctrl+C) • Di chuyển đến vị trí cần sao chép ra, chọn lệnh Edit /... chuyển động cho đối tượng  PowerPoint cho sử dụng các hiệu ứng hoạt hoạ trên các Slide và chuyển tiếp (transition) giữa các Slide  Cả hai phương thức đều giúp cho các màn trình diễn được thú vị và hấp dẫn  Chọn Slide có đối tượng cần thao tác  Chọn lệnh Slide Show/ Custom Animation (hoặc nhắp phải chuột, chọn Custom Animation), xuất hiện hộp thoại: Giới thiệu Làm việc với Presentation Đối tượng trong... mới Giới thiệu Làm việc với Presentation Đối tượng trong Slide Thực hiện trình chiếu 6 Thay đổi vị trí Slide  Chuyển sang hiển thị kiểu Slide Sorter  Dùng chuột kéo và thả Slide đến vị trí mới  Dùng cách di chuyển • Chọn Slide cần di chuyển • Chọn lệnh Edit / Cut (Ctrl+X) • Di chuyển đến vị trí cần di chuyển đến, chọn lệnh Edit / Paste (Ctrl+V) 7 Xoá Slide Chuyển sang hiển thị kiểu Slide Sorter • . tượng văn bản, đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, video .  PowerPoint hấp dẫn người dùng vì có cách giao tiếp rõ ràng, lôi cuốn, đạt hiệu quả cao.  Khởi động:. Nếu Presentation đang soạn chưa được lưu thì sẽ có thông báo  Thoát khỏi ứng dụng: Chọn File / Exit (Alt+F4) Nếu Presentation đang soạn chưa được lưu thì
- Xem thêm -

Xem thêm: SƯU TẦM HƯỚNG DẪN CÁCH SOẠN BÀI, SƯU TẦM HƯỚNG DẪN CÁCH SOẠN BÀI, SƯU TẦM HƯỚNG DẪN CÁCH SOẠN BÀI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn