Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1

7 831 18
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 12:15

. Lớp : B15KDN Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV: Th/s Trần Thượng Bích La II.CÁC LOẠI HẠCH TOÁN : 1. Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật : a.Khái niệm : Hạch toán nghiệp. Chứng từ kế toán. - Tài khoản và ghi kép. - Tính giá. - Tổng hợp - cân đối kế toán SVTH : Đặng Thị Thanh Nga 6 Lớp : B15KDN Môn: Nguyên lý kế toán 1 GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1, Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1, Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn