Bài 26; Cảm ứng ở động vật

22 2,073 14
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 06:11

KIỂM TRA BÀI CŨ Cột A Cột B 1. Ứng động là: 2. Hướng động là: 3. Hiện tượng bắt mồi cây nắp ấm 4. Cây trinh nữ cụp lá là: 5. Nguyên nhân của hiện tượng hướng động là: A. ứng động không sinh trưởng. B. phản ứng của thực vật với kích thích không định hướng. C. sự phân bố Auxin không đồng đều 2 phía đối diện của cơ quan TV. D. phản ứng của TV với kích thích từ một hướng xác định. E. ứng động tiếp xúc và hoá ứng động. Ghép khái niệm, hiện tượng cột A với nội dung cột B PHẦN B: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT Tiết 25: Bài 26.CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) I. Khái niệm cảm ứng động vật. II. Cảm ứng động vật chưa có tổ chức thần kinh III. Cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh 1. Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới 2. Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch Chim Sẻ xù lông giúp giữ ấm cơ thể I/.Khái niệm cảm ứng động vật ? Cảm ứng động vật là gì? Khí hậu trở lạnh. Mèo nằm co rúm lại Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) - Cảm ứng động vật là phản ứng trả lời lại các kích thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển I/.Khái niệm cảm ứng động vật Ánh sáng Trời lạnh ?So sánh cách biểu hiện và tốc độ phản ứng giữa cảm ứng thực vậtcảm ứng động vật? - Biểu hiện rõ hơn so với thực vật và tốc độ phản ứng nhanh hơn. Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) - Phản xạ là cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh. - Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ, gồm: + Bộ phận tiếp nhận kích thích + Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin + Bộ phận thực hiện 2 1 3 Phản xạ là gì ? Cung phản xạ gồm những bộ phận nào? Phản xạ Thụ quan da Hệ thần kinh Cơ co Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) II/. Cảm ứng động vật chưa có tổ chức thần kinh Trùng roi bơi tới nơi giàu ánh sáng. Trùng roi Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) Amíp II/. Cảm ứng động vật chưa có tổ chức thần kinh Amip tránh ánh sáng ? Động vật đơn bào phản ứng với các kích thích như thế nào ? Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) II/. Cảm ứng động vật chưa có tổ chức thần kinh - Đại diện: Động vật đơn bào. - Phản ứng: + Chuyển động cả cơ thể. Không bào co rút + Co rút chất nguyên sinh. - Ví dụ: Trùng đế giày bơi tới nơi giàu Ôxi… Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (T1) . CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Tiết 25: Bài 26.CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1) I. Khái niệm cảm ứng ở động vật. II. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh III. Cảm ứng. niệm cảm ứng ở động vật ? Cảm ứng ở động vật là gì? Khí hậu trở lạnh. Mèo nằm co rúm lại Tiết 25: Bài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1) - Cảm ứng ở động vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 26; Cảm ứng ở động vật, Bài 26; Cảm ứng ở động vật, Bài 26; Cảm ứng ở động vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn