Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

2 1,138 3

xuxu Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,248 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 14:53

Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM 1(Căn cứ Điều Quyết định ./2004/QĐ-UB ngày / / của Ủy ban nhân dân thành phố)1. Các thông tin về công trình :- Công trình : .- Địa điểm : .Số : Đường : Phường : Quận : (Nhằm thửa số : , tờ bản đồ thứ )- Giấy phép xây dựng số : GPXD ngày : của - Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán) số : ngày : . của : 2. Thành phần tham gia kiểm tra :- Chủ đầu tư : - Chủ dự án (nếu có) : - Đơn vị thiết kế : - Đơn vị thi công : Sơ đồ minh họa vị trí các hố móng(Cần ghi rõ khoảng cách các hố móng so với lộ giới, hẻm giới các công trình kế cận)Ngày kiểm traNội dung kiểm traCác tiêu chí kiểm tra theo họa đồ thiết kế được duyệtĐánh giáPhù hợpKhông phù hợpPhân tích sai lệch1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số ____/2004/QĐ-UB ngày __/____/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngày kiểm tra Lần 1 .1/ Định vị móngCác vị trí móngLộ giới (hẻm giới)Khoảng lùi công trình so với lộ giớiKhoảng cách đến ranh đất, công trình kế cậnNgày kiểm tra Lần 2 2/ Cao độ nền3/ Các công trình ngầmCao độ nềnHầm tự hoạiThoát nước3. Kết luận kiến nghị :Kiểm tra lần 1 : .Kiểm tra lần 2 : .Chủ đầu tư(Ký tên, ghi rõ họ tên)- Lần 1: - Lần 2: .Chủ dự án (nếu có)(Ký tên, ghi rõ họ tên)- Lần 1: .- Lần 2: .Đại diện đơn vị thiết kế(Ký tên, ghi rõ họ tên)- Lần 1: - Lần 2: .Đại diện đơn vị thi công(Ký tên, ghi rõ họ tên)- Lần 1: .- Lần 2: . . họa vị trí các hố móng( Cần ghi rõ khoảng cách các hố móng so với lộ giới, hẻm giới và các công trình kế cận)Ngày kiểm traNội dung kiểm traCác tiêu chí kiểm. VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM 1(Căn cứ Điều.......... Quyết định. ......../2004/QĐ-UB ngày..../....../......
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm , Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm , Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay