Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc

13 188 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 01:20

: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc 3.1. Những định hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới 3.1.1. Định hướng sản xuất kinh doanh nói chung của công ty Nhận định tình hình của công ty: Sang năm 2008 tình hình cạnh tranh các sản phẩm que hàn trên thị trường sẽ diễn ra ngày càng gay gắt hơn, đặc biệt sự cạnh tranh của que hàn Trung Quốc. Bên cạnh giá nguyên vật liệu đầu vào của công ty sẽ có xu hướng tăng do ảnh hưởng của sự bất ổn nền chính trị thế giới, nhà nước sẽ vẫn giữ mức thuế nhập khẩu lõi que từ 0%-5% thì theo có thể công ty sẽ phải tăng giá bán que hàn do giá thành sản xuất tăng.Trong khi đó thị trường trong tiêu thụ que hàn trong nước có nguy cơ bị thu hẹp do sự đình trệ cuả ngành công nghiệp đóng tàu, đây sẽ là một khó khăn lớn đối với công ty. Từ các nhận định trên công ty cần có một định hướng phát triển thích hợp - Giữ vững thị trường hiện có mở rộng thêm thị trường mới để tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là lưu ý mở rộng thị trường quốc tế - Mở rộng quy mô sản suất bằng việc đầu tư máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm mới - Cải tiến và nâng cao chất lượng N46VD giữ vững ổn định chất lượng hiện sản phẩm hiện có. - Đầu tư xây dựng hệ thống lò xấy điện đáp ứng yêu cầu xấy trong mọi điều kiện thời tiết . - Hoàn thiện một số đơn phối liệu như S22, S7, N38 để giảm lượng tiêu hao thuốc bọc trong quá trình ép . - Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý kết hợp hài hoà giữa quyền lợi của người sản xuất với người tiêu dùng và trách nhiệm của người làm công tác bán hàng. - Chủ động tìm nguồn cung ứng vật tư có chất lượng ổn định giá cả hợp lý đảm bảo nguồn vật tư ổn định đầu vào. Tiến tới xuất khẩu que hàn ra thị trường thế giới 200-300 tấn. - Phấn đấu giảm chi phí giá thành 1-1,5%, phấn đấu thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên >= 1.900.000 đồng/người. - Một số chỉ tiêu của công ty đề ra trong năm tới:(Bảng số 8) Bảng số 8: Chỉ tiêu phấn đấu trong năm tới STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2008 1 Giá trị SX CN Triệu đồng 70.357 2 Tổng doanh thu Doanh thu CN Triệu đồng Triệu đồng 95.886 95.216 3 Sản phẩm - Que hàn - Dây hàn Tấn Tấn Tấn 9.100 8.000 1.100 4 Kim ngạch xuất khẩu 1000 USD 100 5 Kim ngạch xuất khẩu - Lõi thép - Iminhit và vật tư khác 1000 USD 1000 USD 1000 USD 2.000 1.200 800 6 Nộp ngân sách: - Thuế VAT - Thuế thu nhập cá nhân - Thuê suất nhập khẩu Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 4.900 4.540 39 320 7 Số người lao động - Thu nhập bình quân/người/tháng Người Triệu đồng 225 2.490 8 Tổng quỹ lương thực hiện Triệu đồng 6.900 (Nguồn :Phòng kế hoạch kinh doanh công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức.) Cùng với việc xác định mục tiêu cụ thể cho năm 2008 công ty cũng xây dựng định hướng chung trong thời gian tới. - Giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân, phấn đấu đến năm 2008 doanh thu đạt giá trị 195 tỷ đồng trở lên. - Tiếp tục đổi mới theo hướng hoàn thiện công tác quản lý và cơ chế điều hành theo hướng tiên tiến, hiện đại. Giữ vững và phát huy vai trò doanh nghiệp trong việc sản xuất que hàn điện hàng đầu ở Việt Nam - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kinh doanh có đủ năng lực, đội ngũ công nhân sản xuất có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới - Thường xuyên đảm bảo ổn định, cải thiện đời sống và việc làm của cán bộ công nhân viên. Nâng cao mức thu nhập bình quân tương ứng với tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có để có khả năng xuất khẩu ra nước ngoài với số lượng lớn hơn so với những năm trước đây. - Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002. - Nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng vốn, quảng cáo và nghiên cứu thị trường. - Có chính sách, giá cả cạnh tranh. 3.1.2. Định hướng mở rộng xuất khẩu mặt hàng que hàn điện của công ty: Đường lối phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội đảng làn thứ 8 đã đề ra là phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, khuyến khích tạo mọi điều kiện xuất khẩu trên cơ sở phát huy nội lực chủ động thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Dựa vào đường lối mà Đảng và nhà nước đã đưa ra, công ty đã đưa ra định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu của mình Dựa vào mục tiêu chiến lược của công ty phát triển các sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Ngành que hàn không ngừng cần khẳng định quan điểm hướng về xuất khẩu. Công ty cần thực hiện xuất khẩu theo hướng đảm bảo chữ tín trong kinh doanh tăng khả năng cạnh tranh bằng giá cả chất lượng và các điều kiện vật chất khác, đảm bảo việc xuất sứ hàng hoá . Công ty có xu hướng củng cố và duy trì thị trường truyền thống Hàn Quốc đồng thời mở rộng sang châu Âu. Công ty cũng xác định thị trường Iran, Lào, DuBai, là những thị trường tiềm năng có nhiều triển vọng cần có chiến lược thâm nhập vào các thị trường này. Sản xuất của công ty là sản xuất theo kế hoạch kết hợp vơi sản xuất theo đơn đặt hàng, công ty thực hiện nhiều hợp đồng theo những mẫu yêu cầu của khách hàng. - Tiếp tục đầu tư chuyên sâu để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá để nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế - Nâng cao chất lượng sản phẩm thực hiện quy trình quản lý chất lượng hiện đại theo tiêu chuẩn ISO9001: 2000 để hoà nhập với khu vực và thị trường thế giới - Giữ vững và mở rộng thị trường hiện tại qua các đại lý phân phối mở rộng thị trường xuất khẩu sang Châu Âu, và các nước khác, tìm kiếm các thị trường tiềm năng bằng cách thúc đẩy chào hàng - Năm tới công ty có kế hoặc mở rộng quy mô sản xuất gấp đôi hiện tại và sẽ đầu tu thêm dây truyền sản xuất tập trung cho xuất khẩu. 3.2. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc: 3.2.1.Làm tốt công tác quy hoạch đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Sự thành công hay thất bại của bất cứ doanh nghiệp nào cũng bắt nguồn từ nguyên nhân đầu tiên và căn bản nhất đó là nhân sự và cơ cấu nhân sự. Phòng kinh doanh hiện nay đều có đội ngũ cán bộ kinh doanh tương đối hoàn chỉnh có chất lượng cao, hầu hết đã qua đào tạo đại học chính quy hoặc tại chức về nghiệp vụ và ngoại ngữ. Tuy nhiên việc đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu không yêu cầu đơn thuần yêu cầu về trình độ mà còn có các yếu tố khác như kinh nghiệm, khả năng giao tiếp, sự phản xạ nhạy bén trước các biến động của thị trường và lòng nhiệt tình trong công việc.Dù muốn hay không thì cán bộ giàu kinh nghiệm thực tế nhưng lại hạn chế về trình độ ngoại ngữ, còn các nhân viên trẻ thì lại thiếu kinh nghiệm thực tế. Đứng trước vấn đề đó, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ kinh doanh ở công ty là hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy ở công ty đội ngũ cán bộ công nhân viên phòng kinh doanh tương đối đông nhưng cán bộ có chuyên môn về xuất nhập khẩu là rất ít, thời gian công tác thường không ổn định, do đó ít nhiều ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩucông ty.Điều này đòi hỏi công ty phải bổ sung nhân sự, mở các lớp tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.Cán bộ có kinh nghiệm thực tế hỗ trợ giúp hướng dẫn cho các cán bộ trẻ.Trên thực tế bởi vì thị trường nước ngoài luôn biến động, đồng thời các chủ trương chính sách của Nhà nước về ngoại thương cũng không phải cố định. Do vậy công ty phải luôn bổ sung thêm các nguồn sách báo, thông tin tài liệu cập nhật. Hiệu quả và chất lượng làm việc sẽ được nâng cao khi công ty có sự quan tâm đúng mức và kịp thời tới lợi ích vật chất và khuyến khích tinh thần đến đội ngũ cán bộ kinh doanh. Công ty có thể lập quỹ đào tạo để hỗ trợ một phần cho cán bộ kinh doanh đi học tập. Gửi cán bộ trẻ đi đào tạo ở các trung tâm đào tạo cán bộ kinh doanh có uy tín trong và ngoài nước. Có chế độ khen thưởng hơp lý để khuyến khích công nhân viên hăng hai sản xuất, nghiên cứu và học tập, góp phần nâng cao năng xuất va hiệu quả kinh doanh. 3.2.2.Chú trọng đến hoạt động xuất khẩu, coi như là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài *Chú trọng xuất khẩu, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động marketing quốc tế Hệ thống marketing của công ty chưa thực sự hiệu quả, các nhân viên phong KHKD phải kiêm nhiệm luôn cả công việc marketing sản phẩm, vì vậy công việc chồng chéo không thực sự hiệu quả, nhất là trong hoạt động marketing quốc tế, phần lớn là do khách hàng tự tìm đến đặt hàng và các bạn hàng lâu năm, cán bộ không có kiến thư về kinh doanh quốc tế hoặc rất yếu, không thể quảng bá được hình ảnh của công ty, vì vậy cần phải có chiến lược hợp lý, xây dựng bộ phận chuyên trách đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm các khách hàng nươc ngoài tiềm năng, quảng bá hình ảnh của công ty, không thụ động chờ khách hàng đến đặt hàng mà phải chủ động tìm kiếm khách hàng. *Chú trọng củng cố những những mối bạn lâu năm, bên cạnh đó xúc tiến tìm kiếm những bạn hàng mới tiềm năng Duy tri mối quan hệ với nhũng bạn hàng thân tín và gia tăng quan hệ để thúc đẩy kinh ngạch xuất khẩu đồng thời cũng tìm kiếm thị trường mới để tăng kin ngạch xuất khẩu của công ty *Đầu tư đổi mới hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng mẫu mã Hệ thống dây truyên sản xuất của công ty có nhiều dây truyền đã cũ không phù hợp vời yêu cầu mới, hơn nữa để sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu có yêu cầu rất cao về quy trình sản xuất và chất lượng thì không thích hợp, hơn nữa lại không thể đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, làm mất đi những cơ hội tiềm năng. áp dụng những tiêu chuẩn mới về quản lý chất lượng sản phẩm để thích ứng với những yêu cầu mới của thế giới, nếu áp dụng sớm sẽ có lợi thế của người đi tiên phong, góp phần năng cao sức cạnh tranh của sản phẩm - Duy trì nghiêm ngặt việc thực hiện để đảm bảo hệ thống chất lượng hoạt động có hiệu lực, thường xuyên đánh giá chất lượng nội bộ - Đầu tư và quan tâm tới việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với người lao động. Vì đây là yếu tố quyết định đến việc mở rộng thị trường cho công ty nói riêng *Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc giữa các phòng ban nhằm tinh giản các thủ tục, tiết kiêm thời gian và chi phí trong việc quản lý giấy tờ, sổ sách, tương tác giữa các nhân viên trong công ty, đó cũng là một tất yếu trong thời buổi công nghệ thông tin bung nổ như vũ bão hiện nay. *Nâng cao hiệu quả giao dịch, đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu, xuất khẩu Hiệu quả giao dịch và đàm phán ký kết hợp đồng trong xuất nhập khẩumột yêu cầu quan trọng ối với cán bộ xuất nhập khẩu, cán bộ có năng lực giúp công ty giành được những hợp đồng béo bở và tránh bị bất lợi trong các điều khoản của hợp đồng, tuy nhiên cán bộ của công ty hiện giờ năng lực đàm phán còn hạn chế, nhất là cách hợp đồng xuất khẩu thường bằng tiêng nước ngoài đòi hỏi cán bộ ký kết phải có trình độ ngoại ngữ và kinh nghiệm đàm phán vì vậy phải tập trung chú trọng đào tạo cán bộ xuất nhập khẩu để nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy xuất khẩu 3.2.3. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả. Một vấn đề đặt ra đối với công ty cổ que hàn điện Vịêt Đức hiện nay là tình trạng thiếu vốn để đầu tư sản xuất, nhập khẩu dây chuyền sản xuất các loại que hàn điện tiên tiến để cạnh tranh được với các công ty trong nước và nước ngoài, cơ cấu vốn lưu động công ty không đủ tài trợ cho các thương vụ nhập khẩu nguyên liệu trang thiết bị, máy móc. Vì vậy để công tác nhập khẩu nguyên liệu đáp ứng kịp thời cho nhu cầu SX trong công ty cũng như giam thiểu các khoản chi phí thì công ty cần phải chú trọng tới những biện pháp sau: Công ty cần có sự quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn cố định, vốn lưu động, Thực hiện nghiệp vụ quản lý thu chi tiền tệ đảm bảo thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhất là hoạt động kinh nhập khẩu nguyên vật liệu cần có số vốn lớn. Công tác kế toán phải phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ tổng hợp các kết quả kinh doanh. Lập báo cáo kế hoạch và kiểm tra thực hiện kế hoạch, ghi chép phản ánh chính xác kịp thời và có hệ thống diễn biến của các nguồn vốn cung cấp, vốn vay từ hệ thống ngân hàng, giải quyết các loại vốn phục vụ cho việc nhập khẩu nguyên liệu của công ty. Theo dõi chặt chẽ công nợ của công ty, phản ánh đề xuất kế hoạch thu chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Khi công ty ký kết được các hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu lớn như: lõi thép, Iminhit, . được nhà nước khuyết khích nhập khẩu thì công ty có thể vay ngân hàng và xin giảm lãi vay( lãi xuất ưu đãi đối với các mặt hàng khuyến khích nhập khẩu ).Việc này sẽ làm tăng hiệu quả nhập khẩu do chi phí nhập khẩu giảm, công ty cần phải xây dựng các mối quan hệ với hệ thống ngân hàng tốt hơn nữa lập và duy trì được niềm tin của các ngân hàng đối với công ty bằng các hoạt động cụ thể và thiết thực như trả lãi vay ngân hàng đúng hạn, cung cấp cho ngân hàng các thông tin lành mạnh tình hình tài chính của mình. Đồng thời tranh thủ huy động khai thác nguồn vốn vay dài hạn và trung hạn để thúc đẩy kinh doanh xuất nhập khẩu, tạo dựng uy tín đối với các bạn hàng và các tổ chức tín dụng để dễ dàng huy động các nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu. 3.2.4 .Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm Tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuât thể hiện ở các mặt sau: - Các bộ phận chức năng cần có sự trao đổi thống nhất trong việc nhận đơn đặt hàng về giá cả định mức nguyên vật liệu, công nghệ sản xuất, các chi phí phát sinh để đảm bảo sản xuất có lợi nhuận cao - Thường xuyên rà soát lại định mức sử dụng nguyên vật liệu đặc biệt những nguyên vật liệu công ty cung ứng phải đảm bảo tiết kiệm - Chủ động khai thác vật tư trong nước nhằm thay thế dần một số nguyên vật liệu nhập ngoại, tích cực tìm kiếm thị trường cung ứng nguyên vật liệu trong nước để sản xuất que hàn - Tiết kiệm chi phí về xuất nhập khẩu, như chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho bãi - Thực hiện tốt quy định về thực hành tiết kiệm trong mua bán sử dụng vật tư , tiết kiệm về thời gian lao động, quản lý lao động, tiết kiệm điện nước, chi phí quản lý, chi phí hành chính - tìm kiếm các nguôn nguyên liệu mới thây thế cho những nguyên liệu phải nhập khẩu nước ngoài 3.2.5. Đa dạng hóa chủng loại hàng hóa xuất khẩu và phương thức xuất khẩu của công ty. Hiện nay công ty chi hoạt động nhập khẩu theo phương thức trực tiếp và củng thác do đó để tăng kim ngạch nhập khẩu công ty nên áp dụng các phương thức nhập khẩu khác nhau đặc biệt là phương thức nhấp khẩu liên doanh để không bỏ lỡ cơ hội nhất là hợp đồng lớn trong điều kiện công ty thiếu vốn. Hoặc nhập khẩu qua các đại lý trung gian có mối quan hệ kd thường xuyên hơn. Do đó giảm thiểu chi phí giá thành nguyên vật liệu dẫn đến giá thành sản phảm cũng hạ theo có sức cạnh tranh với sản phẩm công ty khác. Hơn nữa cần đa dạng hóa mặt hàng sản xuát bởi hiện tại chỉ có một vài danh mục mặt hàng được xuất khẩu , vì vậy sẽ đánh mất và bỏ lỡ nhiều cơ hội, đa dạng hóa mặt hàng sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu đồng thời cũng phai chú trọng chất lượng sản phẩm 3.3. Kiến nghị đối với nhà nước Hoạt động kinh doanh của công ty không những chịu tác động của yếu tố chủ quan bên trong doanh nghiệp mà nó còn chịu tác động của nhân tố khách quan. Vì vậy để hoạt động mở rộng thị trưỡng xuất khẩu của công ty đạt được kết quả thì không chỉ cần có các biện pháp về phía doanh nghiệp mà còn cần có sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi từ phía nhà nước 3.3.1. Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Nguyên vật liệu là nguồn cung cấp đầu vào cho các công ty sản xuất nói chung và công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức nói riêng phục vụ đắc lực cho sự phát triển của công ty và cả nền kinh tế nước ta. Nhà nước nên có chính sách ưu tiên hơn nữa cho việc nhập khẩu máy móc thiết bị ngành sản xuất que [...]... quán của các nước bạn hàng Cung cấp thông tin về diễn biến kinh tế cũng như chính trị của các nước và ảnh hưởng của nó đến hoạt động xuất nhập khẩu của công ty để công ty có kế hoạch chuẩn bị đối phó với những thay đổi đó Trên đâymột số ý kiên của tôi nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty nói chung và thúc đẩy xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc và các thị trường. .. trạng hoạt động hoạt động xuất khẩu của công ty, những kết quả đã đạt được và những tồn tại bài viết đã đưa ra đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường của Công Ty Que Hàn Điện Việt- Đức sàng thị trường Hàn Quốc trong thời gian tới Đâymột số giải pháp mang tính chất gợi mở tới công ty, nhưng để đạt hiệu quả cao nhất cần phải có một chương trình kết hoạc tỉ mỉ và cần... đẩy hoạt đỗng xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với công ty là hướng đi phù hợp với mục tiêu, nhiêm vụ và yêu cầu của thời kỳ hiện nay nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO như hiện nay Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi rất nhiều yếu tố chi phối Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động hoạt động xuất khẩu của. .. đạt hiệu quả cao nhất cần phải có một chương trình kết hoạc tỉ mỉ và cần có thời gian Bài viết hy vọng rằng nó sẽ đóng góp một phần nào đó giúp công ty có thể đẩy mạnh được hoạt động sang xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc nói riêng và hoạt động xuất khẩu của công ty trên tất cả các thị trương nói trung ... tao điều kiện thúc đấy hoạt động xuất khẩu - Hoàn thiện thủ tục thuế , chính sách thuế và có những ưu đãi để thúc đẩy khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu 3.3.3 Cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin trên thị trường quốc tế Các trung tâm tư vấn pháp luật quốc tế, phòng thông tin thương mại quốc tế của Bộ Thương mại cần hoạt động tích cực hơn nữa trong việc cung cấp kế hoạch xuất nhập khẩu, phương hướng... cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài sản xuất chiếm lĩnh thị trường Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu - Nhà nước cần đầu tư cho lĩnh vực phát triển công nghệ, đào tạo mục tiêu đưa sản phẩm ngành công nghiệp nói chung và ngành que hàn nói riêng, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước tiến đến xuất khẩu - cai cách hành chính trong thủ tục hải quan, giảm phiền.. .hàn điện trong nước Nhanh chóng khắc phục những bất hợp lý trong quy chế, chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu Có như vậy các sản phẩm que hàn điện của công ty cổ phần que han điện Việt Đức và các công ty que hàn điện khác trong nước có thể cạnh tranh với các sản phẩm que hàn điện của Hàn Quốc, Inđonesia và các nước khác 3.3.2 Chính sách đầu tư, thủ tục hành chính Tạo điều kiện... khác của công ty Tuy nhiên cần phải thực hiện một cách đồng bộ và có kế hoặc chiến lược lâu dài, chu đáo mới có thể mang lại hiệu quả cao nhất Kết luận Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu như hiện nay, các doanh nghiệp phải có hướng đi đúng đắn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, đặc điểm của doanh nghiệp và từng quốc gia nhất định Thúc đẩy . : Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc 3.1. Những định hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong. truyền sản xuất tập trung cho xuất khẩu. 3.2. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc: 3.2.1.Làm tốt công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc, Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc, Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Hàn Quốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay