LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

22 224 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 20:20

luận chung về tổ chức công tác kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 1.1. Nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất. 1.1.1. Đặc điểm, vai trò của NVL trong doanh nghiệp sản xuất. Nguyên vật liệu (NVL) là đối tợng lao động, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất để cấu thành nên thực thể của 1 sản phẩm. Do vậy mà chất lợng của sản phẩm sản xuất ra cao hay thấp còn phụ thuộc chủ yếu vào việc sử dụng NVL thích hợp hay không thích hợp, chất lợng NVL là tốt hay xấu để sản xuất ra sản phẩm đó. Vì vậy ngoài việc thực hiện đúng theo quy trình công nghệ, chất lợng NVL là một yếu tố hết sức quan trọng. Đây cũng là điều mà mỗi doanh nghiệp sản xuất đều phải quan tâm, trên tất cả các phơng diện khác nhau NVL giữ một vị trí hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất. Xét về mặt giá trị: dới tác động của sức lao động cũng nh t liệu lao động ở một chu kỳ sản xuất NVL sẽ chuyển dịch giá trị một lần toàn bộ vào giá trị sản phẩm mới tạo ra. Xét về mặt hiện vật: NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định và khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh NVL bị tiêu hao toàn bộ không giữ đợc hình thái ban đầu Xét về mặt chi phí: NVL chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành của sản phẩm, hơn nữa nếu thiếu NVL thì doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất đợc. Vì thế mà NVL quyết định đến giá bán cũng nh sự tồn tại của doanh nghiệp. Xét về mặt vốn: NVL là thành phần quan trọng của vốn lu động trong doanh nghiệp nhất là vốn dự trữ. Vì vậy việc tăng tốc độ luân chuyển vốn lu động không thể tách rời việc dự trữ và sử dụng NVL một cách hợp lý. Nh vậy, NVL có vai trò đặc biệt quan trọng mà không thể phủ nhận đợc trong quá trình sản xuất, vì thế phải tăng cờng công tác quản lý, công tác kế toán NVL đảm bảo cho việc sử dụng NVL có hiệu quả và tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản phẩm, điều này thực sự có ý nghĩa to lớn đối với mỗi doanh nghiệp nói chung. 1.1.2. Yêu cầu quản NVL đối với doanh nghiệp sản xuất. Quản NVLcông tác không thể thiếu đợc trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào và nó là một tất yếu khách quan của mọi doanh nghiệp sản xuất. Tổ chức quản chặt chẽ NVL sẽ hạn chế đợc những mất mát, giảm bớt đợc những rủi ro, thiệt hại xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quản tốt NVL còn là điều kiện để xác định hiệu quả kinh doanh và đánh giá tài sản của một đơn vị một cách đầy đủ, xác thực, đảm bảo tính khách quan của thông tin trình bầy trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Muốn đợc nh thế thì công tác quản NVL phải đảm bảo các yêu cầu ở tất cả các khâu. NVL là tài sản dự trữ sản xuất và thờng xuyên biến động. Các doanh nghiệp phải tiến hành mua NVL để đáp ứng kịp thời cho quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm và phục vụ cho nhu cầu quản khác của doanh nghiệp. Do vậy, ở khâu thu mua đòi hỏi phải quản về khối lợng, chất lợng, quy cách, chủng loại, giá mua và chi phí mua cũng nh kế hoạch mua theo đúng tiến độ, thời gian phù hợp với kế hoạch vật t của doanh nghiệp. Việc tổ chức kho tàng, bến bãi, trang bị đầy đủ phơng tiện cân đo, thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại NVL tránh h hỏng, mất mát, hao hụt, đảm bảo an toàn là một trong các yêu cầu quản đối với NVL. Trong khâu sử dụng đòi hỏi phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở các định mức và dự toán chi phí, điều đó có ý nghĩa to lớn trong việc hạ thấp chi phí, giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. Do vậy trong khâu này phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng NVL trong quá trình sản xuất. Trong khâu dự trữ, doanh nghiệp phải xác định đợc mức dự trữ tối đa, tối thiểu cho từng loại NVL để đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra thờng xuyên, không bị gián đoạn, ngừng trệ do việc cung cấp không kịp thời hoặc dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều. Việc quản NVL chặt chẽ ngay từ khâu thu mua đến khâu bảo quản, sử dụng và dự trữ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản tài sản của doanh nghiệp. 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán NVL Để thực hiện tốt chức năng quản của kế toán NVL đối với NVL nhà nớc đã quy định nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất nh sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, tình hình nhập xuất và tồn kho NVL. Tính toán chính xác trị giá vốn thực tế của vật t, hàng hoá, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về thu mua vật t, hàng hoá, kế hoạch sử dụng vật t cho sản xuất nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ yêu cầu quản của doanh nghiệp - Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăng giảm của NVL trong quá trình hoạt động sản xuất, cung cấp số liệu kịp thời về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. - Tham gia vào việc phân tích, kiểm tra việc chấp hành bảo quản, dự trữ, sử dụng vật liệu. Phát hiện, ngăn ngừa và xử NVL thừa, thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất. Đồng thời tham gia vào quá trình kiểm và đánh giá lại vật liệu theo chế độ nhà nớc quy định. Trong công tác hạch toán, doanh nghiệp có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng nhanh Ic quay vốn lu động, hạch toán NVL cung cấp những thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh. 1.2. Tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất. 1.2.1. Phân loại NVL Trong quá trình sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp do tính đặc thù riêng nên sử dụng những loại NVL khác nhau. Phân loại NVL là việc nghiên cứu, sắp xếp các loại NVL theo từng nội dung, công dụng, tính chất thơng phẩm của chúng nhằm phục vụ cho yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Để thống nhất công tác quản NVL giữa các bộ phận có liên quan đòi hỏi phải phân loại NVL thì mới tổ chức tốt việc hạch toán và quản NVL. Một số cách phân loại NVL trong các doanh nghiệp : - Theo nội dung kinh tế và yêu cầu quản trị doanh nghiệp thì NVL đợc chia thành các loại sau: Nguyên vật liệu chính: (bao gồm cả nửa thành phẩm mua ngoài) là những đối tợng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể của sản phẩm nh sắt thép trong doanh nghiệp cơ khí, vải trong may mặc. NVL chính dùng vào sản xuất hình thành nên chi phí NVL. Vật liệu phụ: là loại vật liệu chỉ có tác dụng phụ có thể làm tăng chất lợng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm hoặc đảm bảo cho các công cụ dụng cụ hoạt động đợc bình thờng nh: thiếc hàn, nhựa thông, sơn bóng Nhiên liệu: đợc sử dụng cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho phơng tiện vận tải, máy móc thiết bị hoạt động cung cấp nhiệt lợng cho quá trình sản xuất nh: điện. Phụ tùng thay thế:là các phụ tùng, chi tiết đợc sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, phơng tiện vận tải của doanh nghiệp. Thiết bị xây dựng cơ bản: bao gồm các thiết bị cần lắp, không cần lắp, các vật kết cấu, các vật t xây dựngdùng cho công tác xây dng cơ bản trong doanh nghiệp Vật liệu khác: là các loại vật liệu không đợc sắp xếp vào các loại trên bao gồm phế liệu do quá trình sản xuất ra nh đồng hay phế liệu thu hồi từ việc thanh tài sản cố định của doanh nghiệp - Căn cứ vào nguồn hình thành có thể chia NVL thành: NVL mua ngoài NVL thuê ngoài gia công chế biến NVL tự gia công chế biến - Căn cứ vào mục đích sử dụng: NVL trực tiếp dùng cho chế tạo sản phẩm NVL dùng cho quản sản xuất NVL dùng cho quản doanh nghiệp 1.2.2. Đánh giá NVL 1.2.2.1. Nguyên tắc đánh giá NVL Về nguyên tắc thì vật t hàng hoá hiện có của doanh nghiệp đợc phản ánh trong sổ kế toán và báo cáo kế toán theo trị giá vốn thực tế tức là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để có đợc số vật t hàng hoá đó. Để theo dõi chặt chẽ về tình hình NVL trong đơn vị mình thì cần phải tiến hành đánh giá chúng Đánh giá NVL là dùng thớc đo bằng tiền để biểu hiện giá trị của NVL theo những nguyên tắc nhất định Khi đánh giá vật t, hàng hoá phải tuân thủ các nguyên tắc sau: * Nguyên tắc giá gốc: (theo chuẩn mực 02- Hàng tồn kho) vật t, hàng hoá phải đợc đánh giá theo giá gốc. Giá gốc hay đợc gọi là trị giá vốn thực tế của vật t, hàng hoá; là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có đợc những vật t, hàng hoá đó ở địa điểm và trạng thái hiện tại. * Nguyên tắc thận trọng: Vật t, hàng hoá đợc đánh giá theo giá gốc, nhng trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể đợc thực hiện. Giá trị thuần có thể thực hiện đợc là giá bán ớc tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thờng trừ đi chi phí ớc tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ớc tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. Thực hiện nguyên tắc thận trọng này bằng cách trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; kế toán đã ghi sổ theo giá gốc và phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Do đó trên báo cáo tài chính trình bày thông qua hai chỉ tiêu: - Trị giá vốn thực tế vật t, hàng hoá; - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (điều chỉnh giảm giá). * Nguyên tắc nhất quán: Các phơng pháp kế toán áp dụng trong đánh giá vật t, hàng hoá phải đảm bảo tính nhất quán. Tức là khi kế toán đã chọn phơng pháp nào thì phải áp dụng phơng pháp đó nhất quán trong suốt niên độ kế toán. Doanh nghiệp có thể thay đổi phơng pháp đã chọn, nhng phải đảm bảo phơng pháp thay thế cho phép trình bày thông tin kế toán một cách trung thực và hợp hơn, đồng thời phải giải thích đợc ảnh hởng của sự thay đổi đó. Sự hình thành trị giá vốn thực tế của vật t, hàng hoá đợc phân biệt ở các thời điểm khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. - Thời điểm mua xác định trị giá vốn thực tế hàng mua; - Thời điểm nhập kho xác định trị giá vốn thực tế hàng nhập; - Thời điểm xuất kho xác định trị giá vốn thực tế hàng xuất; -Thời điểm tiêu thụ xác định trị giá vốn thực tế hàng tiêu thụ. 1.2.2.2. Xác định trị giá vốn vật liệu nhập kho Trong các doanh nghiệp sản xuất NVL đợc nhập từ các nguồn khác nhau, vì thế trị giá thực tế của mỗi loại trong các trờng hợp đợc xác định khác nhau, cụ thể: Đối với NVL mua ngoài: trị giá vốn thực tế chính là giá mua ghi trên hoá đơn (cha có thuế GTGT nếu là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ và có thuế GTGT nếu là doanh nghiệp nộp thuế theo phơng pháp trực tiếp) cộng với chi phí thu mua và thuế nhập khẩu (nếu có). Chi phí thu mua có thể là chi phí vận chuyển, bốc xếp, chi phí thuê kho, các chi phí khácvà trừ đi các khoản giảm giá (nếu có) không có thuế GTGT đầu vào. Đối với NVL do tự sản xuất: trị giá vốn thực tế của NVL nhập kho là giá thực tế của NVL xuất kho gia công chế biến và chi phí gia công chế biến. Đối với NVL do thuê ngoài gia công chế biến: trị giá vốn thực tế của NVL nhập kho là giá trị thực tế của NVL xuất thuê gia công chế biến cộng chi phí vận chuyển, bốc dỡ đến nơi thuê gia công chế biến và từ nơi thuê gia công chế biến về kho của doanh nghiệp cộng với chi phí phải trả cho doanh nghiệp nhận gia công chế biến. Đối với NVL nhận góp vốn liên doanh: trị giá vốn thực tế của NVL nhận góp vốn liên doanh là giá do hội đồng liên doanh đánh giá Đối với NVL nhập do đợc biếu tặng, tài trợ: trị giá vốn thực tế nhập kho là giá trị hợp cộng với các chi phí khác phát sinh 1.2.2.3. Xác định trị giá vốn vật t xuất kho NVL của doanh nghiệp đợc nhập từ nhiều nguồn khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau. Do đó khi xuất kho NVL thì tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu, trình độ quản và điều kiện trang thiết bị, phơng tiện kỹ thuật tính toán ở từng doanh nghiệp mà lựa chọn một trong các phơng pháp sau để xác định trị giá vốn thực tế của vật t xuất kho: Phơng pháp tính theo giá đích danh: theo phơng pháp này khi xuất kho NVL thì căn cứ vào số lợng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô đó để tính trị giá vốn thực tế của vật t xuất kho. Phơng pháp này đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản NVL chặt chẽ, theo dõi chi tiết NVL theo từng lô hàng. Phơng pháp bình quân gia quyền: theo phơng pháp này trị giá vốn thực tế của vật t xuất kho đợc tính căn cứ vào số lợng vật t xuất kho và đơn giá bình quân gia quyền theo công thức: Trị giá vốn thực tế vật t xuất kho = Số lợng vật t xuất kho Đơn giá bình quân gia quyền Đơn giá bình quân = Giá vật t tồn đầu kỳ + Giá vốn vật t nhập trong kỳ Số lợng vật t tồn đầu kỳ + Số lợng vật t nhập trong kỳ Đơn giá bình quân đợc xác định theo từng thứ vật t và có thể xác định cho cả kỳ - đơn giá bình quân cố định, hoặc có thể xác định sau mỗi lần nhập - đơn giá bình quân di động. Phơng pháp này có u điểm : giá ổn định, tính toán đơn giản Nhợc điểm: khi giá thực tế tăng thì giá bình quân nhỏ hơn giá nhập cuối kỳ và ngợc lại khi giá thực tế giảm thì giá bình quân lại lớn hơn giá nhập cuối kỳ Phơng pháp này thích hợp với doanh nghiệp có tình hình nhập xuất NVL ít Phơng pháp nhập trớc - xuất trớc (FiFo): phơng pháp này dựa trên giả định hàng nào nhập trớc thì sẽ xuất trớc và lấy đơn giá bằng giá nhập Nh vậy trớc hết ta phải xác định đợc đơn giá thực tế nhập kho của từng lô hàng nhập kho sau đó căn cứ vào số lợng xuất kho để tính trị giá thực tế NVL xuất kho theo nguyên tắc: tính theo đơn giá thực tế nhập trớc đối với số lợng xuất kho thuộc lần nhập trớc, số còn lại bằng tổng số NVL xuất kho trừ đi số đã xuất thuộc lần nhập trớc đợc tính theo giá thực tế của lần nhập tiếp theo. Nh vậy giá thực tế của NVL tồn cuối kỳ chính là giá thực tế của NVL thuộc lần nhập kho sau cùng. Phơng pháp này áp dụng đối với những NVL có quy định thời hạn bảo quản Phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO): theo phơng pháp này cũng phải xác định đợc đơn giá thực tế của từng lần nhập kho và giả thiết rằng hàng nào nhập kho sau thì xuất trớc. Sau đó căn cứ vào số lợng xuất kho tính ra giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá của lần nhập sau cùng đối với số lợng xuất kho thuộc lần nhập sau cùng, số còn lại tính theo đơn giá của các lần nhập kho trớc đó. Nh vậy giá thực tế của vật liệu tồn kho cuối kỳ là giá thực tế NVL của lần nhập đầu kỳ. Bên cạnh các phơng pháp kể trên doanh nghiệp còn có thể sử dụng một số phơng pháp khác nh: Phơng pháp tính theo giá tồn đầu kỳ Phơng pháp tính theo giá hạch toán 1.3. Kế toán chi tiết NVL Kế toán chi tiết NVL là việc phản ánh chi tiết theo từng thứ, từng danh điểm vật liệu cả về hiện vật và giá trị ở kho và bộ phận kế toán trên cùng các chứng từ. 1.3.1.Chứng từ kế toán sử dụng Trong các doanh nghiệp hoạt động nhập xuất diễn ra thờng xuyên liên tục, muốn tiến hành quản chặt chẽ tình hình biến động và hiện có của NVL, kế toán phải tiến hành lập các chứng từ cần thiết kịp thời, đầy đủ theo đúng chế độ hiện hành về kế toán NVL đợc nhà nớc ban hành. Những chứng từ hợp lệ hợp pháp này là cơ sở để tiến hành ghi chép trên thẻ kho, trên sổ kế toán. Để kiểm tra giám sát tình hình biến động và số hiện có của từng loại NVL đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp. Theo chế độ chứng từ kế toán quy định ban hành theo quyết định 15/2006 ngày 20/03/2006 của Bộ trởng Bộ tài chính các chứng từ về kế toán NVL bao gồm: - Phiếu nhập kho (Mẫu 01 VT) - Phiếu xuất kho (Mẫu 01 VT ) - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu 03 VT) - Biên bản kiểm vật t, sản phẩm, hàng hoá (Mẫu 08 VT) Bên cạnh các chứng từ kế toán ban hành theo quyết định 15/2006 ngày 20/03/2006 của Bộ trởng Bộ tài chính. - Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số 01/GTGT). - Hoá đơn bán hàng giá trị gia tăng (Mẫu số 02/GTGT). Ngoài các chứng từ kế toán bắt buộc sử dụng thống nhất theo quy định của nhà nớc các doanh nghiệp có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hớng dẫn nh: - Phiếu xuất vật t theo định mức (Mẫu số 04 VT). - Biên bản kiểm nghiệm vật t (Mẫu số 05 VT). Và các chứng từ kế toán khác tuỳ thuộc đặc điểm, tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động, thành phần kinh tế khác. Đối với những chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc phải đợc lập kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định về mẫu biểu, nội dung, phơng pháp lập. Ngời lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính hợp hợp pháp của chứng từ của các doanh nghiệpnghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành. 1.3.2.Các phơng pháp kế toán chi tiết NVL Trong các doanh nghiệp sản xuất việc quản NVL do nhiều bộ phận tham gia, song việc quản tình hình nhập, xuất, tồn kho NVL chủ yếu do bộ phận kho và phòng kế toán thực hiện, trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất vật liệu hàng ngày theo từng loại NVL. Hiện nay trong các doanh nghiệp sản xuất việc hạch toán chi tiết NVL giữa kho và phòng kế toán có thể thực hiện theo các phơng pháp sau: 1.3.2.1.Phơng pháp ghi thẻ song song * Nội dung phơng pháp: ở kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho (mẫu số 06 VT) để ghi chép hàng ngày tình hình nhập xuất tồn kho của từng NVL, ở kho theo chỉ tiêu số lợng. Sau khi nhận đợc các chứng từ nhập, xuất NVL thủ kho phải tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi mới tiến hành ghi chép số thực nhập, thực xuất vào thẻ kho liên quan. Mỗi chứng từ đợc ghi một dòng trên thẻ kho, cuối ngày thủ kho tính ra số hàng tồn kho và ghi vào cột tồn của kho, khi đã sử Thẻ kho Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Sổ kế toán chi tiết Bảng Nhập - xuất - tồn Sổ kế toán tổng hợp Kế toán chi tiết vật t-, hàng hoátheo ph-ơng pháp ghi thẻ song song dụng xong các chứng từ nhập, xuất kho thủ kho phải sắp xếp một cách cẩn thận theo quy định rồi bàn giao lại cho kế toán. ở phòng kế toán : kế toán sử dụng sổ (thẻ) chi tiết vật liệu cho từng danh điểm vật t tơng ứng với thẻ kho ở từng kho để phản ánh cả về số lợng và giá cả của vật liệu. Kế toán tiến hành kiểm tra và hoàn chỉnh chứng từ rồi mới căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất kho để ghi vào sổ chi tiết vật liệu Cuối tháng, kế toán cộng số liệu trên các sổ (thẻ ) chi tiết vật liệu và tiến hành kiểm tra đối chiếu với thẻ kho, sau đó căn cứ vào số liệu dòng tổng cộng ở sổ chi tiết để ghi vào bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho theo thứ tự, nhóm NVL. * Ưu điểm của phơng pháp: Đơn giản, dễ làm, dễ kiểm tra đối chiếu số liệu, đảm bảo độ tin cậy cao của thông tin và có khả năng cung cấp thông tin nhanh cho quản trị hàng tồn kho * Nhợc điểm: Khi khối lợng ghi chép lớn (đặc biệt đối với những doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật t, hàng hoá) ghi chép trùng lặp chỉ tiêu số lợng giữa kế toán và thủ kho * Điều kiện áp dụng: Thích hợp với các doanh nghiệp có ít chủng loại vật t, hàng hoá, khối lợng các nghiệp vụ nhập xuất ít, phát sinh không thờng xuyên Ghi chú: ghi hàng ngày [...]... -xuất -Tồn Sổ kế toán tổng hợp Ghi chú: ghi hàng ngày ghi cuối tháng Bảng luỹ kế xuất đối chiếu hàng ngày 1.4 Kế toán tổng hợp NVL NVL là tài sản lu động thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp Việc mở các tài khoản tổng hợp ghi chép sổ kế toán và việc xác định giá trị hàng tồn kho, giá trị hàng xuất kho hoặc xuất dùng tuỳ thuộc vào việc kế toán hàng tồn kho áp dụng theo phơng pháp nào 1.4.1 Kế toán. .. hình nhập xuất tồn kho các loại NVL trên các tài khoản và sổ kế toán tổng hợp khi có các chứng từ nhập xuất NVL Nh vậy việc xác định trị giá NVL xuất dùng căn cứ trực tiếp vào các chứng từ xuất kho sau khi đã tập hợp, phân loại theo đối tợng sử dụng để ghi vào sổ tài khoản và sổ kế toán liên quan 1.4.1.1 Tài khoản kế toán sử dụng Để tiến hành hạch toán NVL theo phơng pháp KKTX kế toán sử dụng các tài... dụng trong Kế toán Tổng hợp NVL Sổ kế toán là những tờ sổ đợc xây dựng theo mẫu nhất định có liên quan chặt chẽ với nhau, đợc sử dụng để ghi chép hệ thống hoá thông tin về các hoạt động kế toán tài chính trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán theo đúng phơng pháp kế toán lựa chọn, nhằm cung cấp thông tin có hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo và quản các hoạt động kế toán tài chính trong đơn vị Sổ kế. .. đợc các quyết định quản nhanh chóng và hiệu quả Muốn vậy các doanh nghiệp đã từng bớc đa máy vi tính vào công tác quản chung cũng nh vào trong công tác kế toán của đơn vị mình Thực tế cho thấy việc ứng dụng máy vi tính đã đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp trong công tác quản lý nh giúp họ nắm bắt đợc thông tin một cách khách quan hơn theo dõi tình hình đơn vị mình thờng xuyên hơn Trong. .. vị - Sổ kế toán tổng hợp là loại sổ đợc sử dụng để ghi chép các hoạt động kinh tế liên quan đến đối tợng kế toán ở dạng tổng quát và đợc phản ánh trên các tài khoản tổng hợp Tuỳ thuộc vào hình thức kế toándoanh nghiệp áp dụng để lựa chọn các mẫu sổ kế toán cho phù hợp Hình thức kế toán tổng hợp gồm các loại sau: - Hình thức nhật ký sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ - Hình thức nhật ký chung -... kiểm tra và hoàn chỉnh chứng từ sau đó kế toán tiến hành tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu giá trị của NVL nhập, xuất kho theo từng nhóm NVL để ghi vào bảng nhập xuất, tiếp đó ghi vào bảng luỹ kế nhập, xuất kho Các bảng này mở theo từng kho hoặc nhiều kho Cuối tháng cộng số liệu trên bảng luỹ kế nhập xuất NVL để ghi vào phần nhập, xuất trên bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn tính ra số tồn kho cuối tháng... tổn thấp phát sinh nhng cha chắc chắn và phản ánh trị giá thực tế thuần tuý của hàng tồn kho trên báo cáo tài chính Ngoài ra còn sử dụng một số tài khoản khác nh TK111, TK112, TK141 1.4.1.2 Phơng pháp kế toán tổng hợp NVL theo phơng pháp KKTX Kế toán tổng hợp NVL theo phơng pháp KKTX đợc biểu diễn khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ kế toán tổng hợp vật liệu theo phơng pháp KKTX 1.4.2 Kế toán tổng hợp NVL. .. đồ kế toán tổng hợp vật liệu theo phơng pháp KKĐK TK151,152, 153, 156 TK 611 K/c tồn đầu kì TK151,152, 153, 156 K/c tồn cuối kì TK 111, 112, 331 TK111, 112, 331 Các khoản đợc giảm trừ Tổng giá thanh toán TK 621, 627 TK133 NVL xuất dùng cho sản xuất TK333 TK632 Thuế Nhập Khẩu Giá trị NVL xuất bán TK411 Nhận góp vốn liên doanh góp cổ phần TK 128, 222 Xuất góp vốn liên doanh 1.5 Hệ thống sổ kế toán sử... giá mua, mức thuế xuất thuế GTGT và điền vào bút toán Đối với các nghiệp vụ xuất vật t, hàng hoá thì chơng trình phải tự động tính đợc giá vốn xuất kho Theo quy định giá vốn xuất kho của vật t, hàng hoá xuất kho có thể đợc tính bằng một trong các phơng pháp: thực tế đích danh, bình quân gia quyền, nhập trớc xuất trớc, nhập sau xuất trớc Vật t xuất kho có thể xuất cho quản lý, hoặc cho các mục đích khác... khi xuất và tính giá vốn của hàng xuất để phản ánh bút toán giá vốn cùng với các bút toán khác Các sổ sách báo cáo có thể xem nh: sổ chi tiết, thẻ kho, bảng nhập, báo cáo nhập xuất tồn Với việc áp dụng phần mềm kế toán, cho phép kế toán có thể biết số lợng tồn kho của từng vật t, hàng hoá theo từng kho tại bất kỳ thời điểm, giúp cho việc quản và dự trữ phù hợp với kế hoạch xuất kinh doanh của doanh . Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 1.1. Nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất. 1.1.1 hoạt động kinh doanh. 1.2. Tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất. 1.2.1. Phân loại NVL Trong quá trình sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp do tính
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn