LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

34 342 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 19:20

luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh I. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp kinh doanh thơng mại 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thơng mại Kinh doanh thơng mại khác với hoạt động sản xuất, thực hiện chức năng cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, nhằm đa sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng, phục vụ nhu cầu sản xuất,tiêu dùng cũng nh xuất khẩu của họ. Do đó, đối tợng kinh doanh thơng mại là hàng hóa - đó là những sản phẩm lao động đợc các doanh nghiệp các doanh nghiệp thơng mại mua về để bán ra. vốn hàng hoá ở doanh nghiệp thơng mại là vốn chủ yếu nhất. Thơng mại có thể đợc hiểu là buôn bán, tức là mua hàng hóa để bán ra nhằm kiếm lời, thu tiền rồi lại tiếp tục mua hàng hoá, bán ra với số lợng nhiều hơn. Nh vậy, hoạt động thơng mại chỉ bao gồm quá trình mua hàng, dự trữ hàng, trao đổi bán hàng hoá trên thị trờng chứ không liên quan đến quá trình sản xuất ra sản phẩm ra sao, sản phẩm đợc sản xuất ở đâu .Quá trình này đợc gọi là quá trình lu chuyển hàng hoá hay lu thông hàng hoá. Trong nền kinh tế thị trờng, hoạt động thơng mại bao trùm lên tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, việc mua bán hàng hoá đợc dựa trên sự thoả thuận về giá cả giữa ngời mua ngời bán. Các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại chỉ có thể bán dợc hàng hoá thông qua thị trờng.Thị trờng chính là nơi kiểm nghiệm, là thớc đo cho tất cả các mặt hàng kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại.Do đó, việc đáp ứng đúng, kịp thời đầy đủ nhu cầu thị trờng là mục tiêu hàng đầu đối với bất kỳ một doanh nghiệp thơng mại nào. Hoạt động kinh doanh thơng mại có ảnh hởng trực tiếp tới sản xuất trên thực tế nó ảnh hởng đến tất cả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của một doanh nghiệp. Bởi vì nếu hàng hoá của một doanh nghiệp không tiêu thụ, không lu thông trao đổi đợc trên thị trờng thì doanh nghiệp đó sẽ không thu hồi đợc vốn, không có vốn để quay vòng nh vậy doanh nghiệp đó sẽ không tồn tại phát triển đợc. Nh vậy, doanh nghiệp thơng mại chủ yếu có hai hoạt động đó là mua bán. ở đây ta chỉ quan tâm đến công tác bán hàng bởi vì hoạt động này là hoạt động chính tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp thơng mại.Các doanh nghiệp thơng mại sử dụng lợi nhuận để bù đắp chí phí tiếp tục công việc kinh doanh của họ. Trong thời đại hiện nay , xu hớng quốc tế hoá toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên phổ biến, mỗi quốc gia trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống kinh tế đó.Trong quá trình này, hoạt động thơng mại quốc tế trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng, thông qua thơng mại quốc tế, các mối liên hệ kinh tế sẽ đợc thiết lập đợc thực hiện trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nớc. Hoạt dộng chính của thơng mại quốc tế là xuất nhập khẩu, đó là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc gia thông qua mua bán trên phạm vi toàn thế giới. Thông qua xuất nhập khẩu, hàng hoá đợc lu thông giữa các quốc gia đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho các nớc này qua đó các nớc có thể phát huy đợc tiềm năng thế mạnh của mình. Xuất nhập khẩu là một trong những hình thức mua bán hàng hoá rất phổ biến hiện nay đợc rất nhiều quốc gia chú trọng phát triển. ở Việt nam hiện nay, các doanh nghiệp thơng mại không chỉ kinh doanh mua bán hàng hoá trong nớc mà các DN này đã bắt đầu tìm kiếm mở rộng thị trờng sang các quốc gia trên thế giới. Đối tợng của xuất nhập khẩu rất phong phú, nó là những mặt hàng tiêu dùng, những phơng tiện máy móc, dịch vụ Với xuất khẩu, chỉ những mặt hàng chúng ta có lợi thế, dồi dào tiềm năng, có khả năng cạnh tranh thì khi đó xuất khẩu mới có ý nghĩa. Tóm lại, hoạt động thơng mại chính là khâu trung gian giữa sản xuất tiêu dùng.Hoạt động thơng mại làm cho nền kinh tế sôi động hơn, tốc độ chu chuyển hàng hoá, tiền tệ nhanh chón hơn góp phần thúc đẩy sự phát triển phồn thịnh của một quốc gia.Và hoạt động này cũng phải tuân thủ pháp luật sự quản chặt chẽ của cơ quan nhà nớc. 2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả a. Vai trò của kế toán bán hàng Trong nền kinh tế bao cấp thì các sản phẩm trong xã hội đợc phân phối công bằng cho tất cả mọi ngời. Mọi sản phẩm làm ra trong xã hội đều phải nộp lại cho nhà nớc. Nhà nớc phân phối lại cho ngời dân. Trong nền kinh tế này, thì sản phẩm làm ra không đủ để đáp ứng nhu cầu của con ngời, do đó công tác bán hàng không dợc coi trọng. Nhng trong nền kinh tế thị trờng thì sản phẩm sản xuất ra d thừa, cung vợt quá cầu rất nhiều cho nên các doanh nghiệp bắt đầu thấy rõ vai trò của công tác bán hàng. Với chính sách bán hàng hợp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm hàng hoá giúp các doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, tăng vòng của vốn kinh doanh, đảm bảo bù đắp đợc chi phí, có một phần cho tích luỹ để tái sản xuất mở rộng hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, cạnh tranh kinh doanh hiện nay diễn ra vô cùng gay gắt thơng trờng đợc coi là chiến trờng. Doanh nghiệp nào mạnh thì sẽ chiến thắng còn doanh nghiệp nào yếu sẽ bị loại bỏ mà chỉ tiêu để đánh giá một doanh nghiệp mạnh yếu chính là khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trờng hay nói một cách khác là khả năng chiếm lĩnh thị trờng. Vì vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại thì đều phải quan tâm đến việc tổ chức công tác kế toán bán hàng sao cho hiệu quả nhất để giải quyết đầu ra cho sản phẩm hàng hoá của mình. Nh vậy, kế toán bán hàng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán bán hàng có vai trò quan trọng nh vậy, nhng mối quan tâm không chỉ dừng lại ở đây mà là xác định kết quả của việc tổ chức thực hiện công tác này. Đây cũng là quy luật tất yếu trong sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều muốn biết mình đã thu đợc gì sẽ thu dợc gì sau hàng loạt các hành vi tác nghiệp. Kế toán sẽ xác định kết quả này cung cấp thông tin cho nhà quản lý. Kết quả hoạt động kinh doanh mà chủ yếu thu từ bán hàng sẽ là nguồn lợi nhuận chính, là số tiền mà doanh nghiệp sẽ thu về. Kết quả này là đánh giá cuối cùng về hiệu quả của quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả thì sẽ có lãi tức là số tiền thu về không chỉ bù đắp đợc chi phí mà còn thừa để tái đầu t còn nếu doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả thì số tiền thu về không đủ bù đắp chi phí sẽ gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp nếu tình trạng này kéo dài thì doanh nghiệp có thể bị phá sản. Từ những thông tin mà kế toán cung cấp, nhà quản trị doanh nghiệp tiến hành phân tích, đánh giá hoạch định kế hoạch phát triển cho thời kỳ tiếp theo. b. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả Để tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đầy đủ cho nhà quản có những quyết định đúng đắn hữu hiệu đánh giá đợc chất lợng kinh doanh của doanh nghiệp, thì kế toán bán hàng xác định kết quả phải thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau: - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có tình hình biến động của từng loại sản phẩm, hàng hoá theo chỉ tiêu số lợng, chất lợng, chủng loại giá trị. - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp. Đồng thời theo dõi đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng. - Phản ánh tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát các tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc tình hình phân phối kết quả các hoạt động. - Cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 3.Sự cần thiết yêu cầu quản đối với kế toán bán hàng xác định kết quả Bất kỳ một doanh nghiệp nào bất kểkinh doanh thơng mại hay sản xuất thì kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh là cực kỳ cần thiết, quyết định sự phát triển hay phá sản của doanh nghiệp. Nh chúng ta đã biết mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng, là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Kết quả bán hàng là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng các khoản chi phí đã chi ra để có đợc doanh thu đó.Do đó, kết quả bán hàng có ảnh hởng rất lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu quá trình tiêu thụ gặp khó khăn, doanh nghiệp sẽ thua lỗ sẽ không có nguồn vốn để tiếp tục quá trình kinh doanh tiếp theo, tất yếu sẽ dẫn doanh nghiệp đến bờ vực của sự phá sản. Còn nếu quá trình tiêu thụ thuận lợi thì đơng nhiên doanh nghiệp có nguồn thu để tiếp tục kinh doanh mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Trong doanh nghiệp, kế toáncông cụ sắc bén hiệu quả nhất để phản ánh giám đốc toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác bán hàng xác định kết quả là một nội dung chủ yếu của công tác kế toán để phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để có đợc các thông tin đó kịp thời, đầy đủ chính xác. Muốn vậy thì kế toán bán hàng xác định kết quả phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Tổ chức chứng từ ghi chép ban đầu trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý. Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, luân chuyển khoa học, tránh bỏ sót, tránh ghi chép trùng lắp, không quá phức tạp mà vẫn đảm bảo yêu càu quản lý. - Xác định đúng thời điểm hàng hoá đợc coi là tiêu thụ để kịp thời ghi nhận doanh thu lập báo cáo bán hàng. báo cao thờng xuyên, kịp thời tình hình bán hàng thanh toán với khách hàng chi tiêt theo từng loại hàng,tng hợp đồng kinh tế. - Xác định đúng tập hợp đầy đủ các chi phí phát sinh đặc biệt là chi phi bán hàng phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá, phân bổ chi phí còn lại cuối kỳ kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. II. Những luậnbản về bán hàng xác định kết quả 1. Kế toán nhiệm vụ bán hàng Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng, đồng thời đợc khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Quá trình bán hàngquá trình chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị "tiền tệ". 1.1 Các phơng thức bán hàng Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay, việc lựa chọn áp dụng các ph- ơng thức bán hàng các chính sách khuyến khích tiêu thu góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, đồng thời giúp cho doanh nghiệp có cơ sở mở rộng, chiếm lĩnh thị trờng, Phơng thức bán hàngcó ảnh hởng trực tiếp đến việc sử dụng các tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho hàng hoá. Đồng thời nó có tính quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bán hàng tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thờng sử dụng các phơng thức bán hàng sau: Bán hàng theo phơng thức gửi hàng : Theo phơng này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàngcơ sở của thoả thuận trong hợp đồng mua bán giữa hai bên giao hàng tại địa điểm đã quy ớc trong hợp đồng. Khi xuất kho gửi hàng đi, hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nên cha xác định là đã tiêu thụ do đó cha đợc hạch toán ngay vào doanh thu, chỉ hạch toán váo doanh thu khi: + Doanh nghiệp đã nhận đợc tiền hàng của khách hàng trả( tiền mặt, giấy báo có của ngân hàng, séc thanh toán .). + Khách hàng đã nhận đợc hàng chấp nhận thanh toán. + Khách hàng đã ứng trớc tiền mua hàng về số hàng gửi đi bán. + Số hàng gửi đi bán áp dụng phơng thức thanh toán theo kế hoạch thông qua ngân hàng. Bán hàng theo phơng thức giao hàng trực tiếp : Theo phong thức này bên khách hàng uỷ quyền cho cán bộ nghiệp vụ đến nhận hàng tại kho của doanh nghiệp. Khi nhận hàng xong, Ngời nhận ký vào hoá đơn bán hàng Khi đó hàng mới đợc doanh nghiệp coi là tiêu thụ hạch toán vào doanh thu ngay. Bán hàng giao thẳng không qua nhập kho : Theo phơng thức bán hàng này, doanh nghiệp mua hàng của ngời cung cấp bán thẳng cho khách hàng không qua kho của daonh nghiệp. Nh vậy, nghiệp vụ mua bán diễn ra đồng thời. Phơng thức này đợc chia làm hai trờng hợp : - Mua hàng giao bán thẳng cho ngời mua. - Bán hàng giao tay ba - bên cung cấp, doanh nghiệp ngời mua cùng giao nhận hàng. Trờng hợp này khi bên mua nhận hàng xác nhận vào hoá đơn bán hàng thì hàng đó đợc xác nhận là tiêu thụ. Phơng thức này chủ yếu áp dụng trong các doanh nghiệp thơng mại. Bán hàng trả góp, trả chậm : Theo phơng thức này, khi giao hàng cho ngời mua thì số hàng đó đợc coi là tiêu thụ doanh nghiệp mất quyền sở hữu về số hàng đó. Ngời mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua, số tiền còn lại ngời mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo phải chịu một tỷ lệ lãi nhất định. Thông thờng thì số tiền trả ở các kỳ sau phải bằng nhau bao gồm một phần tiền gốcvà một phần lãi trả chậm. Phơng thức bán hàng trao đổi hàng : Theo phơng thức này, doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng đổi lại khách hàng giao cho doanh nghiệp vật t, hàng hoá tơng đơng. Phơng thức này có thể chia làm ba trờng hợp : - Xuất kho lấy hàng ngay. - Xuất hàng trớc lấy vật t, hàng hoá sau . - Nhận hàng trớc, xuất hàng trả sau. Tuy nhiên trong các doanh nghiệp thơng mại thì phơng thức bán hàng có khác đôi chút, Bán hàng trong doanh nghiệp thơng mại chỉ bao gồm hai khâu : khâu bán buôn khâu bán lẻ. a. Bán buôn hàng hoá Bán buôn hàng hoá thờng đợc hiểu là bán với khối lợng lớn. trong bán buôn hàng hoá thờng sử dụng các phơng thức bán hàng sau: - Bán buôn qua kho : Theo phơng thức này, hàng hoá xuất từ kho của doanh nghiệp thơng mại để bán cho ngời mua. Phơng thức này lại phân biệt thành hai hình thức là : Bán hàng trực tiếp qua kho bán qua kho theo hình thức chuyển hàng. + Bán trực tiếp qua kho: Theo hình thức này, doanh nghiệp xuất hàng từ kho giao bán trực tiếp cho ngời mua do bên mua uỷ nhiệm đến nhận hàng trực tiếp. Chứng từ bán hàng trong trờng hợp này là hoá đơn hoặc phiếu xuất kho do doanh nghiệp lập. Hàng hóa đợc coi là bán khi ngời mua đã ký nhận hàng xác nhận trên chứng từ bán hàng, còn việc thanh toán tiền hàng với bên mua tuỳ thuộc vào hợp đồng đã ký giữa hai bên. + Bán hàng qua kho theo hình thức chuyển hàng : Theo hình thức này, doanh nghiệp xuất hàng từ kho chuyển đi cho ngời mua theo hợp đồng bằng phơng tiện vận tải tự có hoặc thuê ngoài. Hàng hoá gửi đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, khi nào bên mua đã nhận đợc hàng chấp nhận thanh toán thì mới chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp coi đó là thời điểm hàng gửi đi đợc coi là đã bán. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp chịu hoặc do bên mua phải trả tuỳ theo điều kiện quy định trong hợp đồng đã ký. Chứng từ trong hình thức này là hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn kiêm phiếu xuất kho do doanh nghiệp lập. - Bán buôn vận chuyển thẳng: Đây là trờng hợp tiêu thụ hàng hoá bán cho khách hàng không qua nhập kho của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mua hàng hoá của bên cung cấp để bán thẳng cho ngời mua.Phơng thức này bao gồm : Bán vận chuyển thẳng trực tiếp bán vận chuyển theo hình thức chuyển hàng. b. Bán lẻ hàng hoá Trong khâu bán lẻ,chủ yếu là bán hàng thu bằng tiền mặt, thờng thì hàng hoá xuất giao trực tiếp cho khách hàng thu tiền trong cùng một thời điểm. Vì vậy thời điểm tiêu thụ đối với khâu bán lẻ đợc xác định ngay khi giao hàng hoá cho khách hàng. Bán lẻ cũng có nhiều hình thức khác nhau. Nhng chủ yếu bao gồm hai hình thức sau: - Bán lẻ thu tiền trực tiếp : Theo phơng thức bán hàng này, nhân viên bán hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm vật chất về số hàng đã nhận để bán ở quầy hàng, trực tiếp thu tiền hàng cho khách hàng mua đồng thời ghi chép vào thẻ quầy hàng. Nghiệp vụ bán hàng hoàn thành trực diện với ngời mua hàng thờng không lập chúng từ cho từng nghiệp vụ bán hàng. Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản bán lẻ của từng quầy hàng, thì cuối ca, cuối ngày hoặc định kỳ ngắn, nhân viên bán hàng kiểm lợng hàng hoá hiện còn ở quầy hàng dựa vào quan hệ cân đối hàng luân chuyển trong ca, trong ngày để xác định số lợng hàng bán ra của từng mặt hàng,lập báo cáo bán hàng trong ca, trong ngày. Tiền bán hàng hàng ngày nhân viên bán hàng vào giấy nộp tiền để nộp cho thủ quỹ của doanh nghiệp. Phơng thức bán hàng giúp cho việc bán hàng đợc nhanh chóng hơn tuy nhiên nó lại bộc lộ nhợc điểm : + Nếu quản không chặt chẽ thì sẽ xảy ra hiện tợng lạm dụng tiền bán hàng. + Do ngời bán hàng vừa thu tiền vừa bán hàng nên trong những giờ cao điểm dễ gây nhầm lẫn, mất mát. - Phơng thức bán lẻ thu tiền tập trung : Theo phơng thức này, nghiệp vụ thu tiền của khách hàng giao hàng trả khách là tách rời nhau. Mỗi quầy hoặc liên quầy bố trí nhân viên thu ngân làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hoá đơn hoặc giao tích cho khách hàng để khách hàng ra nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên bán hàng giao. Cuối ca, cuối ngày nhân viên thu ngân làm giấy nộp tiền bán hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào hoá đơn tích giao hàng trả khách hoặc kiểm hàng còn lại cuối ca, cuối ngày để xác định lợng hàng đã trả khách hàng, lập báo cáo bán hàng trong ca, trong ngày. Báo cáo bán hàng đợc coi là căn cứ để hạch toán doanh thu đối chiếu với số tiền đã nộp tiền trên giấy nộp tiền. Phơng pháp này tách rời giữa ngời bán hàng ngời thu tiền do đó tránh đợc những nhầm lẫn, sai sót, mất mát. Tuy nhiên phơng thức này có nhợc điểm là gây phiền hà cho khách hàng. Do vậy hiện nay phơng pháp này ít đợc áp dụng, chủ yếu là áp dung cho những mặt hàng có giá trị lớn. Ngoài hai phơng thức trên trong bán lẻ còn có các hình thức khác nh bán lẻ tự phục vụ, bán hàng tự động 1.2. Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.1.kế toán doanh thu bán hàng Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc trong kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thờng của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu đợc xác định bằng giá trị hợp của các khoản đã thu hoặc sẽ thu đợc sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu thơng mại, giảm gái hàng bán hàng bán bị trả lại. Các loại doanh thu: Doanh thu theo từng loại hình SXKD bao gồm: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi tức đợc chia. - Ngoài ra còn các khoản thu nhập khác. Doanh thu bán hàngtoàn bộ số tiền thu đợc hoặc số thu đợc phải thu tính theo giá bán của số sản phẩm, hàng hoá đợc xác định là đã bán hay đã tiêu thụ. Hay nói cách khác đó chính là toàn bộ số tiền bán hàng. Đối với mỗi một đối tợng nộp thuế khác nhau thì nội dung của doanh thu bán hàng cũng khác nhau. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế thì doanh thu bán hàngtoàn bộ số tiền bán hàng( cha có thuế GTGT) bao gồm cả phụ thu phí thu bên ngoài giá bán( nếu có) mà doanh nghiệp đợc hởng. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, đối với những sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tợng nộp thuế GTGT thì doanh thu bán hàngtoàn bộ số tiền bán hàng thu đợc( bao gồm cả thuế) phụ thu phí thu bên ngoài( nếu có) mà doanh nghiệp đợc hởng. Ngoài việc hạch toán doanh thu bán hàng, kế toán còn phải theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nớc thông qua các khoản thuế tiêu thụ nh: thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, để đẩy mạnh việc bán ra thu hồi tiền nhanh chóng tiền hàng, doanh nghiệp cần có chế độ khuyến khích đối với khách hàng. Nếu khách hàng mua với khối lợng hàng hoá lớn sẽ đợc doanh nghiệp giảm giá, nếu khách hàng thanh toán sớm tiền hàng sẽ đợc doanh nghiệp chiết khấu thanh toán, còn nếu hàng hoá của doanh nghiệp kém phẩm chất thì khách hàng có thể không chấp nhận thanh toán trả lại hàng hoặc yêu cầu doanh nghiệp giảm giá.Do vậy kế toán hạch toán cả các khoản giảm trừ doanh thu nh: chiết khấu th- ơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. Các khoản này sẽ không đợc hạch toán vào doanh thu. Chỉ có các khoản thoả mãn các điều kiện sau mới đợc ghi nhận là doanh thu bán hàng:(theo chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu thu nhập khác): (1) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngời mua; (2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản hàng hóa nh ngời sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; (3) Doanh thu đợc xác định tơng đối chắc chắn; (4) Doanh nghiệp đã thu đợc hoặc sẽ thu đợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. (5) Xác định đợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. a. Chứng từ tài khoản sử dụng Chứng từ kế toán thờng sử dụng để hạch toán doanh thu bán hàng - Hoá đơn GTGT MS 01/GTKT-3LL áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. - Hoá đơn bán hàng thông thờng MS 01/GTTT-3LL áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp. - Phiếu xuất kho MS 02-VT. - Bảng hàng gửi bán đã tiêu thụ. - Các chứng từ thanh toán : Phiếu thu, Giấy báo ngân hàng . - Thẻ quầy hàng ( mẫu 15 - BH) [...]... nộp nếu có 6 .Kế toán xác định kết quả kinh doanh Kết quả hoạt động kinh doanh là biểu hiện số tiền lãi hay lỗ từ các loại hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh thông thờng kết quả hoạt động khác Lãi (lỗ) từ Doanh giá vốn chi phí hoạ động = thu - hàng - bán kinh doanh thuần bán hàng chi phí Dthu - quản + tài DN chính... chính Kết quả hoạt động khác = thu nhập khác chi phí khác Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng đợc tính nh sau: Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán = hàng cung cấp dịch vụ Chiết Giảm giá - khấu - hàng TM bán Hàng thuế - bán bị - TTĐB, trả lại XK Để xác dịnh kết quả tiêu thụ, kế toán sử dụng TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Nội dung: tài khoản này phản ánh kết quả HĐKD... kết quả kinh doanh Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ: TK 156 TK 632 TK 156 (1) (2) TK 911 (3) Giải thích: 1 Kết chuyển sản phẩm tồn đầu kỳ 2 Cuối kỳ, căn cứ kết quả kiểm kê, kết chuyển hàng hoá tồn cuối kỳ 3 Kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh 2 Kế toán chi phí bán hàng * Chi phí bán hàngtoàn bộ các chi phi phát sinh trong quá trình bán hàng. .. Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 7 Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động khác 8 Xác định kết quả : Kết quả = Doanh thu - chi phí 8a Cuối kỳ kết chuyển lãi 8b Cuối kỳ kết chuyển lỗ Nhìn trên sơ đồ ta có thể khái quát trình tự xác định kết quả KD: - Tập hợp chi phí bán hàng - Tập hợp chi phí quản doanh nghiệp( cả khoản dự phòng) - Xác định, kết chuyển doanh thu các khoản giảm trừ doanh. .. Xác định, kết chuyển giá vốn hàng bán - Kết chuyển CPBH - Kết chuyển CP QLDN - Tập hợp, kết chuyển các khoản chi phí thu nhập khác - Xác định lỗ, lãi trong kỳ 7.Sổ kế toán bán hàng xác định kết quả Tuỳ theo điều kiện, quy mô, đặc điểm sản xuất hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ cán bộ kế toán điều kiện trang bị phơng tiện kỹ thuật tính toán xử thông tin của từng doanh. .. kỳ, kết chuyển hàng hoá đang đi đờng, hàng tồn kho, hàng gửi bán 2 Cuối kỳ kết chuyển trị giá của hàng đang đi đờng, hàng hoá tồn kho, hàng gửi bán 3 Kết chuyển giá vốn hàng hoá tiêu thụ trong kỳ 4 Kết chuyển giá vốn để xác định kết quả kinh doanh b Kế toán giá vốn hàng hoá theo phơng thức bán hàng trực tiếp: Theo phơng thức này, khi doanh nghiệp giao hàng hoá cho khách hàng, đồng thời đợc khách hàng. .. thuế trên 1.3 Kế toán giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bántoàn bộ các chi phí liên quan đén quá trình bán hàng, bao gồm trị giá vốn hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ Việc xác định chính xác trị giá vốn hàng bán là cơ cở để tính kết quả hoạt động kinh doanh 1.3.1 Các phơng pháp xác định trị giá vốn của hàng xuất kho để bán Việc tính... kho hàng hoá gửi bán : ghi theo trị giá mua thực tế 2.Mua hàng hoá về không qua nhập kho mà gửi bán luôn 3.Trị giá hàng hoá gửi bán đã đợc xác định là tiêu thụ 4a Hàng hoá gửi bán nhng không bán đợc doanh nghiệp nhập lại kho 4b Chi phí mua hàng hoá phân bổ cho số hàng xuất bán 5.Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết quả Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định. .. thanh toán tiền hàng cho chủ hàng sau khi trừ chiết khấu đợc hởng 2 Phát sinh các khoản làm giảm trừ doanh thu nh hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thơng mại 3 Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu 4 Kết chuyển doanh thu để xác định kết quả Trong trờng hợp bán hàng qua các đại lý, kí gửi hàng, tại bên giao hàng( chủ hàng) khi phản ánh trị giá vốn thực tế xuất kho kí gửi, kế toán ghi... trong kỳ xuất bán trong kỳ trong kỳ Trong đó hàng hoá tồn cuối kỳ bao gồm hàng hoá tồn trong kho; hàng hoá đã mua nhng còn đang đi trên đờng hàng hoá gửi đi bán nhng cha đợc chấp nhận 1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán của từng phơng thức bán hàng Căn cứ vào điều kiện ghi nhận doanh thu thời điểm xác địnhbán hàng, quá trình bán hàng đợc chia ra hai phơng thức bán hàng: - Phơng thức bán hàng trực . Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh I. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả. đến quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 3.Sự cần thiết và yêu cầu quản lý đối với kế toán bán hàng và xác định kết quả Bất kỳ một doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn