GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

86 194 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 17:20

1 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Techcombank 3.1.1. Chính sách của nhà nước và diễn biến của thị trường thế giới Nhà nước sẽ chú trọng nới lỏng gánh nặng cho doanh nghiệp bằng cách giảm thuế, thị trường nội địa sẽ được chú trọng khai thác trong năm 2010. NHNN sẽ tập trung tín dụng và tạo điều kiện hỗ trợ cho các nhu cầu vay vốn trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạn chế tín dụng đối với các nhu cầu vốn ở các lĩnh vực phi sản xuất. Nhà nước thông qua nghiệp vụ hoạt động thị trường mở làm cho thị trường liên ngân hàng phải tương thích với lói suất tỏi cấp vốn - tỏi chiết khấu, trỏnh những cỳ sốc về lói suất. Trong năm 2010 theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), nhiều khả năng kinh tế thế giới sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn trong năm 2010. Khu vực tiền tệ chưa bền vững, rủi ro cao. Các thị trường chứng khoán, tiền tệ, ngoại hối đó cú dấu hiệu phục hồi, song cũn chứa đựng nhiều bất ổn. 3.1.2. Định hướng của Tehcombank Trước nguy cơ khó khăn và suy thoái vẫn có thể xảy ra trong năm 2010, HĐQT và Ban TGĐ của Techcombank đó đề ra một chương trỡnh hành động thiết thực trong năm 2010 cụ thể như sau: Techcombank sẽ tập trung vào chuẩn hoá đội ngũ nhân viên, củng cố hệ thống quản trị rủi ro, phát triển huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế, củng cố cơ sở khách hàng và nguồn vốn huy động, triển khai và phát huy các chương trỡnh kinh doanh chủ đạo, tập trung phát triển công nghệ. Trong đó, những chỉ tiêu cụ thể về chính sách huy động vốn như sau: điều chỉnh cơ cấu huy động vốn hợp lý theo xu hướng giảm thiểu chi phí huy 2 động vốn bằng cách củng cố cơ sở khách hàng cá nhân và doanh nghiệp hiện có, phát triển khách hàng mới một cách chọn lọc, tiếp tục tập trung huy động vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế, thúc đẩy hơn nữa các sản phẩm huy động mới và các chương trỡnh quảng bá nhằm thu hút thêm nguồn huy động mới. 3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn của Techcombank 3.2.1. Hoàn thiện và mở rộng cỏc hỡnh thức huy động vốn Đa dạng hoỏ sản phẩm theo cỏc loại hỡnh khỏc nhau. Học tập các ngân hàng nước ngoài đó ỏp dụng như trỡnh bày trong chương 1 về sản phẩm tiền gửi của Citibank, Standard Chater Bank, ANZ . Phân nhóm và mở rộng đối tượng khách hàng. Đa dạng hoá sản phẩm theo nhóm khách hàng là hướng đa dạng bằng cách chia khách hàng ra theo từng nhóm đặc thù, đồng thời thiết kế sản phẩm tiền gửi có những nét đặc thù dành cho nhóm đối tượng khách hàng đó. 3.2.2. Đẩy mạnh chính sách Marketing Thực hiện thường xuyên việc nghiên cứu thị trường. Việc nghiên cứu thị trường phải thường xuyên, trên cơ sở so sánh sản phẩm, lói suất, các hoạt động quảng cáo, mạng lưới ngân hàng . với các đối thủ cạnh tranh. Đa dạng các loại tờ rơi, sách giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của Techcombank, tăng cường quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng hỡnh ảnh. Xây dựng một biểu tượng đẹp và ấn tượng thông qua cơ sở vật chất, văn hoá trong nhân viên cũng như cam kết chất lượng dịch vụ là những điều kiện cần phải hoàn thành. Techcombank cần duy trỡ mối quan hệ lõu dài với khỏch hàng và chăm sóc khách hàng tận tỡnh, chu đáo. Techcombank nên thường xuyên cung cấp thông tin về khả năng tài chính, báo cáo có kiểm toán của ngân hàng thông qua các phương tiện thông 3 tin đại chúng để mọi nhà đầu tư cũng như khách hàng có thể tỡm hiểu về năng lực tài chính và kết quả kinh doanh của ngân hàng. Tỡm kiếm thị trường tiềm năng và mở rộng mạng lưới chi nhánh. Techcombank cần tiến hành phân tích đánh giá lại tính hiệu quả của mạng lưới hoạt động và mở rộng hệ thống nếu thấy cần thiết. 3.2.3. Chú trọng đến chính sách nhân sự Techcombank phải mở nhiều khóa đào tạo chuyên nghiệp cho giao dịch viên về hỡnh ảnh chuyờn nghiệp, khiến thức sản phẩm, kỹ năng giao tiếp và xử lý tỡnh huống tốt. Xây dựng môi trường làm việc tích cực và có chính sách đói ngộ xứng đáng. Chính sách đói ngộ thỏa đáng sẽ là cơ sở để nhân viên Techcombank gắn bó lâu dài với ngân hàng và ra sức cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của ngân hàng. Có chương trỡnh đánh giá năng suất lao động của nhân viên bằng hệ thống đánh giá hiệu quả lao động chính xác. Tất cả cán bộ, nhân viên của Techcombank từ cấp thấp nhất phải có được tinh thần tận tuỵ vỡ sự thành cụng của một ngõn hàng vững chắc, tin cậy, chuyờn nghiệp, hiện đại. 3.2.4. Tăng cường công nghệ và trang bị thiết bị quản lý hiện đại Công nghệ phải không ngừng được cải tiến, nâng cấp và hiện đại, thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhân viên ngân hàng. Trung tâm công nghệ cần phải rà soát lại toàn bộ công cụ trong T24, phần nào cần giữ lại, phần nào cần bỏ đi để giảm tải cho hệ thống. Bên cạnh đó, Techcombank cần lập kế hoạch nâng cấp và đổi mới trang thiết bị công nghệ để tăng khả năng xử lý trong quỏ trỡnh tỏc nghiệp của cỏn bộ nhõn viờn. trường đại học kinh tế quốc dân ---------- ----------- Hà thị Huyền Tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chuyên ngành: tàI chính – ngân hàng Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Đức Lữ Hà nội, năm 2010 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận văn Nền kinh tế hiện nay có nhiều biến động nhất là về mặt giá đó ảnh hưởng không nhỏ tới tỡnh hỡnh kinh doanh của hệ thống ngõn hàng đặc biệt là nghiệp vụ huy động vốn. Nghiệp vụ huy động vốn là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất của mỗi ngân hàng. Nguồn vốn huy động được chính là nguyên liệu đầu vào với ngân hàng để từ đó ngân hàng sẽ luân chuyển và điều phối để tạo ra những sản phẩm thiết thực cho thị trường. Để đảm bảo đầu vào của ngân hàng được đều đặn và chi phí ít nhất luôn là mục tiêu đầu tiên với mỗi ngân hàng. Trong giai đoạn hệ thống ngân hàng trong nước đang cạnh tranh gay gắt như hiện nay thỡ việc duy trỡ được nguồn vốn đầu vào giá rẻ là rất cấp bách. Techcombank hiểu rừ được nhiệm vụ hàng đầu này và đó luụn cố gắng tạo sự khỏc biệt, cải tiến trong dịch vụ để thu hút nhiều khách hàng hơn nữa. Xuất phát từ nhận định trên, tôi chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam”. 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn Qua quỏ trỡnh tỡm hiểu và phõn tớch về tỡnh hỡnh huy động vốn của Techcombank tôi đưa ra những nhận định về điểm mạnh cũng như điểm yếu của Techcombank. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu trong đó có đưa ra những giải pháp hạn chế rủi ro trong huy động vốn đặc biệt là rủi ro lói suất để hỗ trợ Techcombank huy động vốn hiệu quả hơn nữa. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn đi sâu vào phân tích thực trạng huy động vốn của Techcombank thông qua quy mô huy động vốn, cơ cấu huy động vốn. Sau là nghiên cứu đưa ra giải pháp thiết thực cho hoạt động huy động vốn của Techcombank. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chủ yếu hoạt động huy động vốn nợ của Techcombank trong 3 năm gần đây nhất là từ năm 2007 đến 2009 và 06 tháng đầu năm 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận cơ bản cho việc nghiên cứu. Ngoài ra luận văn cũn sử dụng phương pháp hệ thống hoá, phân tích thống kê, so sánh, tổng hợp . đánh giá sự phát triển trong quy mô huy động vốn của Techcombank. 5. Những đóng góp của luận văn Trờn cở sở thống kờ và phõn tớch về tỡnh hỡnh huy động vốn tại Techcombank có so sánh với các ngân hàng khác trong nước và các ngân hàng nước ngoài, luận văn đó tỡm hiểu được điểm tích cực và điểm hạn chế trong chính sách của Techcombank. Từ đó đưa ra giải pháp đúng đắn nhất để tăng cường huy động vốn nhiều hơn cho ngân hàng đó là: - Đa dạng hoá sản phẩm. - Đẩy mạnh công tác Marketing. - Có chế độ đói ngộ nhõn viờn tốt nhất. - Nâng cấp hệ thống công nghệ ngân hàng. 6. Kết cấu cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương sau: Chương 1: Tổng quan về huy động vốn của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam Tuy nhiên, do bị hạn chế về cập nhật thông tin cũng như về kiến thức, luận văn chắc chắn sẽ có thiếu sót. Kính mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý thầy cô, bạn bè và độc giả để nội dung luận văn được hoàn chỉnh hơn. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của ngõn hàng gắn liền với lịch sử phỏt triển của nền sản xuất hàng hoỏ. Qỳa trỡnh phỏt triển kinh tế là điều kiện và đũi hỏi sự phỏt triển của ngõn hàng, đến lượt mỡnh, sự phỏt triển của hệ thống ngõn hàng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Nghề ngân hàng bắt đầu với nghiệp vụ đổi tiền hoặc đúc tiền của các thợ vàng. Việc lưu hành những đồng tiền riêng của mỗi quốc gia hoặc vùng lónh thổ kết hợp với thương mại và giao lưu quốc tế tạo ra yêu cầu đúc và đổi tiền thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ và ngược lại. Lợi nhuận thu được là từ chênh lệch giá mua bán. Túm lại, ngõn hàng là một loại hỡnh tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế. Các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trũ mà chỳng thực hiện trong nền kinh tế. Vấn đề ở chỗ các yếu tố trên đang không ngừng thay đổi. Thực tế, rất nhiều tổ chức tài chính – bao gồm cả các công ty chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán, quỹ tương hỗ và công ty bảo hiểm ngân hàng đầu đều đang cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng. Ngược lại, ngân hàng đang đối phó với các đối thủ cạnh tranh (các tổ chức tài chính phi ngân hàng) bằng cách mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ về bất động sản và môi giới chứng khoán, tham gia hoạt động bảo hiểm, đầu tư vào quỹ tương hỗ và thực hiện nhiều dịch vụ mới khác. Cách tiếp cận thận trọng nhất là có thể xem xét ngân hàng trên phương diện những loại hỡnh dịch vụ mà chỳng cung cấp. Ngõn hàng là cỏc tổ chức tài chớnh cung cấp một danh mục cỏc dịch vụ tài chớnh đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Một số định nghĩa dựa trên các hoạt động chủ yếu. Ví dụ: Luật các tổ chức tín dụng của nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam ghi: “ Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán”. 1.1.2. Hoạt động của Ngân Hàng Thương mại Chương 3 của luật tổ chức tín dụng nêu ra các hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó chủ yếu là ngân hàng thương mại, bao gồm: - Hoạt động huy động vốn. - Hoạt động tín dụng. - Hoạt động dịch vụ thanh toán. - Hoạt động ngân quỹ. - Các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ mua bảo hiểm, nghiệp vụ uỷ thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. ■ Hoạt động huy động vốn: Ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới các hỡnh thức sau: • Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hỡnh thức tiền gửi khụng kỳ hạn, tiền gửi cú kỳ hạn và cỏc loai tiền gửi khỏc. • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. • Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài. • Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng nhà nước. • Cỏc hỡnh thức huy động khác theo quy định của nhà nước. ■ Hoạt động tín dụng: Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hỡnh thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lónh, cho thuờ tài chớnh và cỏc hỡnh thức khỏc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong các hoạt động tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất. * Cho vay: Ngân hàng thương mại được cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hỡnh thức sau: - Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống. - Cho vay trung và dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đời sống. * Bảo lónh: NHTM được bảo lónh vay, bảo lónh thanh toỏn, bảo lónh thực hiện hợp đồng, bảo lónh đấu thầu và các hỡnh thức bảo lónh ngõn hàng khỏc bằng uy tớn và bằng khả năng tài chính của mỡnh đối với người nhận bảo lónh. Mức bảo lónh đối với một khách hàng và tổng mức bảo lónh của một NHTM khụng được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của NHTM. * Chiết khấu: NHTM được chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức, cá nhân và có thể tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác. * Cho thuê tài chính: NHTM được hoạt động cho thuê tài chính nhưng phải thành lập công ty cho thuê tài chính riêng. Việc thành lập, tổ chức và hoạt [...]... kinh tế càng phát triển, các dịch vụ trên càng mang lại cho ngân hàng nh ng nguồn huy động lớn giúp cho ngân hàng có thể kinh doanh một cách an toàn và hiệu quả 1.2.3 Các nh n tố nh hưởng đến huy động vốn của NHTM Có rất nhiều nh n tố nh hưởng đến khả năng huy động vốn của NHTM, mỗi loại nguồn vốn chịu nh hưởng khác nhau bởi các nh n tố đó Do vậy, NHTM cần phải nghiên cứu đặc điểm của từng nguồn vốn. .. yếu là để phục vụ cho nh ng kế hoạch kinh doanh xác đ nh của ngân hàng nh một dự án, một chương tr nh kinh tế 1.2.2.4 Huy động vốn qua các h nh thức khác Để tăng cường huy động vốn nh n rỗi từ dân cư, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại cũn sử dụng cỏc h nh thức khỏc về dịch vụ xó hội: làm dịch vụ bảo l nh, đại lý phát h nh chứng khoán, trung gian thanh toán, đầu mối trong... tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại 1.2.1 Mục tiêu của hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn được xem là một trong nh ng nghiệp vụ xuất hiện sớm nh t trong hoạt động của ngân hàng thương mại Xuất hiện từ khá lâu đời, mục đích ban đầu của huy động vốn chỉ đơn thuần là hoạt động cất giữ tài sản có giá nh m mục đích đảm bảo an toàn Nh ng theo thời gian và cùng với sự phát triển của nền kinh... hàng thương mại phải mở tài khoản tiền gửi tại NHNN nơi NHTM đặt trụ sở ch nh và duy trỡ tại đó số dư dự trữ bắt buộc theo quy đ nh Ngoài ra, chi nh nh của ngân hàng thương mại được mở tài khoản tiền gửi tại Chi nh nh NHNN t nh, th nh phố nơi đặt trụ sở của chi nh nh Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ bao gồm các hoạt động sau: • Cung cấp các phương tiện thanh toán • Thực hiện các dịch vụ thanh... nh t đ nh, ngân hàng thấy cần phải huy động thêm vốn trước nh ng cơ hội kinh doanh đầy hấp dẫn Điều đó có nghĩa là ngân hàng huy động vốn ở thế chủ động, có nghĩa là có đầu ra mới t nh đầu vào Ngân hàng xác đ nh rừ quy mụ vốn huy động, loại tiền huy động và đưa ra các mức chi phớ hợp lý làm cho việc tạo vốn của ngân hàng th nh công nhanh chóng Để vay trên thị trường, ngân hàng có thể phát h nh kỳ phiếu... việc huy động vốn sẽ rất thuận lợi - Ch nh sách thu hút khách hàng: mức độ c nh tranh trong l nh vực tài ch nh – ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, các tổ chức tài ch nh phi ngân hàng cũng được phép huy động vốn trên thị trường sẽ làm cho thị phần của các ngân hàng giảm đi Do vậy, các NHTM muốn thu hút được vốn cần phải tăng cường các giải pháp và ch nh sách linh hoạt nh m đáp ứng tốt nh t nhu cầu... kinh tế không ổn đ nh, nguồn vốn nh n rỗi trong xó hội sẽ được chuyển th nh các dạng đầu tư khác có giá trị ổn đ nh và bền vững hơn nh vàng, nh đất - Sự thay đổi trong ch nh sách tài ch nh, tiền tệ và các qui đ nh của Ch nh phủ, của NHNN cũng gây nh hưởng tới khả năng thu hút vốn và chất lượng nguồn vốn của các NHTM Ch nh phủ Việt Nam đang được đ nh giá là sử dụng các công cụ quản lý tài ch nh, ... và vốn huy động nh m tạo một khoảng cách an toàn trong hoạt động của ngân hàng Trong mối tương quan giữa vốn chủ sở hữu và vốn huy động, nếu ch nh lệch đó càng lớn thỡ hệ số an toàn của ngõn hàng ngày càng thấp - Thương hiệu: đó ch nh là uy tín của ngân hàng được tạo dựng qua nhiều năm, có đội ngũ l nh đạo và nh n viên chuyên nghiệp, năng động, nhiệt t nh, sỏng tạo, thương hiệu của ngân hàng được nhiều... hàng thương mại một hạn mức tái chiết khấu và việc cho vay này lại nằm trong đ nh hướng của ch nh sách tài ch nh quốc gia Dẫu sao đây cũng là một h nh thức bổ sung vốn cho ngân hàng thương mại cực kỳ quan trọng trong nh ng thời điểm nh t c Huy động qua phát h nh các công cụ nợ Đây là h nh thức huy động vốn có hiệu quả khá cao của các ngân hàng thương mại Trong qúa tr nh hoạt động, ở nh ng thời điểm nh t... rũng (là lợi nhuận sau khi đó trừ thuế), hàng năm của ngõn hàng Việc h nh th nh cỏc quỹ này nh m làm tăng vốn tự có của Ngân hàng, đồng thời đảm bảo an toàn trong kinh doanh + Vốn coi nh tự có: Vốn coi nh tự có bao gồm các khoản vốn tạm thời nh n rỗi của ngân hàng Đây là nh ng khoản vốn đó được phân bổ cho nh ng mục đích chỉ tiêu nh t đ nh nhưng tạm thời chưa được sử dụng, ví dụ: lợi nhuận chờ phân . 2: Thực trạng huy động vốn tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam Tuy nhiên, do bị hạn. 1 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 3.1. Đ nh hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Techcombank 3.1.1. Ch nh sách
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay