Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động kinh doanh dịch vụ internet ở công ty điện toán và truyền số liệu – VDC”

53 481 4

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 14:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC . KHOA ĐỀ TÀI “Hoạt động kinh doanh dịch vụ internet công ty điện toán truyền số liệu VDC” 1 2 MỤC LỤC CHƯƠNG I .4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET CÔNG TY ĐIỆN TOÁN TRUYỀN SỐ LIỆU - VDC .4 1. Giới thiệu về công ty VDC .4 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty VDC 9 1.3. Các sản phẩm dịch vụ chính của công ty .12 2. Thị trường dịch vụ Internet Việt Nam vị thế cạnh tranh của công ty VDC trên thị trường dịch vụ Internet .15 2.1. Phân tích tổng số cơ cấu các loại dịch vụ Internet Việt Nam .15 KẾT LUẬN .53 3 CHƯƠNG I PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET CÔNG TY ĐIỆN TOÁN TRUYỀN SỐ LIỆU - VDC 1. Giới thiệu về công ty VDC Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC) là một doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập chính thức vò ngày 06 tháng 12 năm 1989, Quyết định số 1216-TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện, với Giấy phép đăng kí kinh doanh số: 109883 do Bộ kế hoạch Đầu tư cấp ngày 20/6/1995. Tên đầy đủ của công ty: Công ty điện toán truyền số liệu Vietnam Datacommunication Company Tên giao dịch: VDC Trụ sở chính: 292 Tây Sơn - Hà Nội Tel: (84-4) 5372763 Fax: (84-4) 537261; (84-4) 5372753 E-mail: vdc@vdc.com.Việt Nam Công ty Điện toán Truyền số liệu hoạt động trên các lĩnh vực tin học, Internet truyền số liệu với các sản phẩm dịch vụ chính: * Cung cấp các dịch vụ Truyền số liệu trên phạm vi toàn quốc tới hơn 150 nước trên thế giới. - Dịch vụ X25, X28: truyền số liệu chuyển mạch gói - Dịch vụ Frame Relay: truyền số liệu chuyển mạch khung - Dịch vụ truyền báo. + Cung cấp dịch vụ VNN/Internet tại Việt Nam các dịch vụ tăng trên Internet trên nền cơ sở giao thức IP với mạng trục quốc gia bao phủ trên tất cả các tỉnh thành phố. 4 - Các dịch vụ truy nhập, đấu nối Internet: trực tiếp gián tiếp (Dịch vụ VNN 1260,VNN 1268, VNN 1269, VNN Card). - Các dịch vụ cơ bản trên Internet: Web, FTP, Email, Telnet. - Dịch vụ cho thuê chỗ đặt trang Web, cho thuê chỗ đặt máy chủ. - Dịch vụ điện thoại gọi 171, Fax giá rẻ qua giao thức Internet (VOIP, FOIP). - Các dịch vụ trên Web thương mại điện tử (E-Commerce) - Các dịch vụ thông tin, dịch vụ trực tuyến, danh bạ danh bạ điện tử. - Các dịch vụ Multimedia: phát thanh, truyền hình trên mạng - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trực tuyến - Online Advertising. + Các sản phẩm dịch vụ tin học - Giải pháp tích hợp cho phền mềm điều khiển, thiết bị mạng - Đào tạo, tư vấn, khảo sát thiết kế, xây lắp, bảo trí chuyên ngành tini học. - Sản xuất, kinh doanh các phần mềm tin học, vật tư, thiết bị công nghệ thông tin. - Kinh doanh dịch vụ quảng cảo, quảng cáo trực tiếp - Online Advertising. * Hiện tại trụ sở chính của Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC) tại 292 Tây Sơn, Hà Nội, Việt Nam, là đơn vị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; với các đơn vị thành viên hoạch toán phụ thuộc: 1. Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 1 - VDC1, Trụ sở 292 Tây Sơn TP - Hà Nội. 2. Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 2 - VDC2, Trụ sở125 Hai Bà Trưng TP - Hồ Chí Minh 3. Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 3 - VDC3, Trụ sở 24 Lê Thánh Tông TP - Đà Nẵng. 1.1. Lịch sử phát triển của công ty 5 Năm 1989: Công ty Điện toán Truyền số liệu chính thức được thành lập. Xuất phát từ nhu cầu phát triển dịch vụ Tin học, Truyền số liệu của xã hội, ngày 06 tháng 12 năm 1989, quyết định số 1216 - TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện thành lập Công ty Điện toán Truyền số liệu Bưu điện (VDC). Công ty Điện toán Truyền số liệu là đơn vị hạch toán kinh tế trong khối Thông tin Bưu điện, có quyền tự chủ về sản xuất kinh doanh theo các quy định của Tổng cục. Có tư cách pháp nhân được mở tài khoản Ngân hàng, có con dấu theo tên gọi để giao dịch. Năm 1990 - 1992: Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC) mở rộng phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước Tổng công ty BCVT Việt Nam giao cho Công ty Điện toán Truyền số liệu nhiệm vụ nghiên cứu triển khai dịch vụ Truyền báo bằng phương thức viễn ấn trên phạm vi cả nước. Ngày 26 tháng 11 năm 1990, thành lập Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực II (VDC2) có trụ sở đặt tại 125 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh . Tổng Giám đốc Tổng công ty chính thức giao cho Công ty Điện toán Truyền số liệu nhiệm vụ truyền báo Nhân dân Quân đội Nhân dân kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1991. Năm 1992 Tổng công ty BCVTVN giao cho Công ty Điện toán Truyền số liệu làm chủ đầu tư xây lắp công trình tổng đài truyền số liệu chuyển mạch gói VIETPAC. Năm 1993 - 1994: Mạng Truyền số liệu chuyển mạch gói VIETPAC ra đời. VIETPAC có thể kết nối với các mạng truyền số liệu trong nước quốc tế, kết nối với mạng điện thoại công cộng, đa dịch vụ kỹ thuật số, Telex… Mạng VIETPAC lắp đặt thiết bị của Alcatel - CIT tại TP - Hà Nội, TP - Đà Nẵng TP - Hồ Chí Minh. Năm 1995: Mở rộng mạng truyền số liệu VIETPAC tới 31 tỉnh, thành phố; 6 Lắp đặt các tổng đài tại các Tỉnh Thành phố trên cả nước đưa 3 lên 31 điểm có tổng dài chuyển mạch gói Thiết lập khai thác một hệ thống Email dung lượng 10.000 thuê bao. Ngày 28 tháng 11 năm 1995, thành lập Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực I (VDC1), trụ sở đặt tại 75 Đinh Tiên Hoàng TP - Hà Nội Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực III (VDC3) trụ sở đặt tại 12 Lê Thánh Tông TP - Đà Nẵng. Năm 1996: Quyết định số 420/TCCB/LĐ ngày 9-9-1996 thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC), đơn vị thành viên Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; với các đơn vị thành viên hoạch toán phụ thuộc; * Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 1 - VDC1, trụ sở 75 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội. * Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 2 - VDC2, trụ sở 125 Hai Bà Trưng, TP - Hồ Chí Minh. * Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu khu vực 3 - VDC3, trụ sở 12 Lê Thánh Tông TP - Đà Nẵng (nay là 24 Lê Thánh Tông). Năm 1997: Cung cấp Internet VNN Việt Nam Cung cấp dịch vụ Internet VNN với 08 lớp C địa chỉ, dung lượng 04 Mbps sử dụng phương thức vệ tinh cáp biển đi các hướng Mỹ, Autralia, Hong Kong. Chuyển DOMAIN NAME: VN của Việt Nam từ nước ngoài về quản lý trong nước. Ngày 19 tháng 11 năm 1997 nhận giấy phép IAP (Nhà cung cấp đường truyền nối Internet), ISP (Nhà cung cấp các dịch vụ Internet). Ngày 01 tháng 12 năm 1997 chính thức cung cấp VNN công cộng. Ngày 25 tháng 11 năm 1997, thành lập Trung tâm dịch vụ Gia tăng Giá trị (VASC) trụ sở tại 258 Bà Triệu. 7 Năm 1998: Internet VNN sử dụng 2 Gateway tại Hà Nội có: Telstra 256Kbps; Hong Kong 2Mbps. Tại TP - Hồ Chí Minh có: Sprint 64Kbps; Global One 2 Mbps. Nguồn IP có 7 Class. Đón nhận thuê bao Internet thứ 10.000 đưa báo Nhân dân lên VNN. Tăng từ 3 điểm lên 16 điểm truy nhập Internet trực tiếp trên cả nước. Năm 1999: Internet VNN: Đưa Internet pha 2 vào khai thác, nâng tổng số lên 10 Node truy nhập trực tiếp mở rộng tới 54/56 Tỉnh thành phố có truy nhập 1260. Nâng cấp 2 tổng đài Gateway tại Hà Nội TP Hồ Chí Minh để cung cấp dịch vụ Truyền số liệu - Frame Relay. Bổ sung dung lượng mạng, triển khai hoàn thành tốt dự án. Điện toán hoá Xổ số, sử dụng 300 điểm truy nhập X.25 trong địa bàn Hà Nội Nhận Huân chương Lao động hạng ba của chủ tịch nước. Năm 2000: Thực hiện mở thêm 18Mbps của kênh đi quốc tế, nâng tổng dung lượng kênh quốc tế lên 24Mbps, nâng dung lượng trục Bắc - Nam lên 8Mbps. Có 10 Tỉnh, thành phố có cổng truy nhập trực tiếp có 51/56 tỉnh, thành phố có truy nhập qua thoại, thực hiện tăng dung lượng cho truy nhập gián tiếp. Đưa dịch vụ gọi VNN 1268 1269 vào khai thác là một bước đột phá làm tăng khả năng cạnh tranh cho dịch vụ VNN - Internet. Dịch vụ 18001260 trả lời các câu hỏi hỗ trợ dịch vụ VNN Internet 24/24 Công ty VASC tách ra từ Công ty VDC Năm 2001: Đưa vào khai thác dịch vụ VNN 1260 - P (dịch vụ Internet trả trước) Đưa vào cung cấp dịch vụ điện thoại rẻ trên giao thức Internet gọi 171 VDC lần thứ 3 liên tiếp được người sử dụng Internet bình chọn là ISP ICP tốt nhất. 8 VDC mở mã truy nhập Gọi VNN1268 VNN1269 cho thuê bao điện thoại trên toàn quốc, cải tiến cơ bản việc đăng ký sử dụng dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng. Văn phòng Công ty VDC1 cùng chuyển địa điểm làm việc về 292 Tây Sơn Hà Nội Đưa kết quả tuyển sinh Đại học của tất cả trường Đại học trong cả nước lên Web phục vụ tốt công tác tuyển sinh. Năm 2002: Triển khai cung cấp dịch vụ Roaming VNN/Internet tại tất cả các nước trên thế giới. Cung cấp thử nghiệm dịch vụ Internet tốc độ cao ADSL. VDC1 đón nhận huân chương lao động hạng 3 Tăng dung lượng kênh Internet quốc tế lên 149 Mbps. Nâng dung lượng trục Internet Bắc Nam 187 Mbps. Chỉ số băng thông quốc tế trên 1 thuê bao tương đương các nước trong khu vực. 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty VDC 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC) hoạt động trên các lĩnh vực tin học, truyền báo, truyền số liệu Internet. Công ty VDC có các chức năng nhiệm vụ sau: - Quản lý, vận hành, khai thác mạng truyền số liệu quốc gia, Internet,tin học, quảng cáo, giá trị gia tăng các dịch vụ khác có liên quan. - Sản xuất, kinh doanh; - Các chương trình phần mềm tin học. - Vật tư thiết bị chuyên ngành truyền số liệu, Internet, viễn ấn, máy tính - Quảng cáo - Truyền báo chế bản điện tử 1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 9 Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC) có số lao động đến đầu năm 2003 trên 1000 người, được tổ chức thành khối văn phòng công ty 03 trung tâm tại 3 miền đất nước hoạt động trải rộng trên khắp lãnh thổ Việt Nam. 1. Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực I - VDC1 có trụ sở tại số 292 Đường Tây Sơn - Hà Nội. VDC1 chịu trách nhiệm hoạt động quản lý khai thác mạng từ Hà Tĩnh trở ra. ( 28 tỉnh thành). 2. Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực II - VDC2 có trụ sở tại số 7 Phạm Ngọc Thạch Q.3 - TP HCM. VDC2 hoạt động, quản lý khai thác mạng từ Ninh Thuận trở vào.(21 tỉnh thàn) 3. Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực III - VDC3 có trụ sở tại Số 24 Lê Thánh Tông - Đà Nẵng . VDC3 hoạt động quản lý khai thác mạng Từ Quảng Bình đến Khánh Hoà Tây Nguyên (12 tỉnh thành) * đồ tổ chức cơ cấu lao động của công ty VDC như sau: đồ tổ chức công ty V Công ty có tổng số nhân viên là 1078 người (tính đến năm 2004) hoạt động tại 3 trụ sở là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Công ty hoạt động theo chế độ một thủ trưởng, đứng đầu là Giám đốc công ty. Giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty theo luật Nhà nước, 10 Ban lãnh đạo công ty Phòn g tổ chức Lao động Phòn g kinh doan h Phòn g kế toán tài chính Phòn g kế hoạc h Phòn g kỹ thuật điều hành Phòn g Đầu tư phát triển Phòn g hành chính Phòn g Nghi ên cứu ứng dụng PM Phòn g tính cước Phòn g tích hợp phân tích hệ thống Ban biên tập Ban VDC A Phòn g danh bạ Phòn g Quản lý tin học Ban Quản lý chất lượn g VDC2VDC1 VDC3 [...]... thông Việt Nam (do công ty VDC trực tiếp quản lý), có 5 nhà cung ứng dịch vụ Internet (ISP) đó là: - Công ty điện toán truyền số liệu (VDC) - Công ty đầu tư phát triển công nghệ (FPT) - Công ty cổ phần viễn thông Sài Gòn (SPT) - Công ty Netnam (NetNam) - Công ty điện tử viễn thông quân đội (VietTel) Cuối năm 2002, đã có tổng số1 2 đơn vị được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service... kết hợp dịch vụ cơ bản, dịch vụ gia tăng trên Internet phương thức kết nối Internet để xác định Đến cuối năm 2002 tổng số cơ cấu dịch vụ trên Internet tại Việt Nam như sau: 15 - Các dịch vụ truy nhập, đầu nối Internet: trực tiếp gián tiếp (bao gồm Internet Dailup Internet Card) - Các dịch vụ cơ bản trên Internet: Web, FTP, Email, Telnet - Các dịch vụ gia tăng trên Internet: + Dịch vụ cho... cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất đến từng khách hàng Muốn thành công trong kinh doanh dịch vụ nhất là dịch vụ Internet - một dịch vụ còn đang rất mới mẻ Việt Nam vì vậy doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường đầu tiên Ngay từ khi Internet bắt đầu được phép kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1997, công ty đã nhanh chóng nắm bắt làm chủ công nghệ triển khai cung cấp dịch vụ, công ty đã tiến... yêu cầu một số các dịch vụ khác như: Trang vàng "Yellow Pages", Điện hoa, các dịch vụ Multimedia, phát thanh truyền hình trên mạng 1.3.3 Dịch vụ truyền số liệu * Dịch vụ truyền số liệu VIETPAC (Vietnam Packet Swiching Network) Đây là dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói dựa trên cơ sở giao thức X.25 được kết nối với mạng truyền số liệu toàn cầu, cung cấp môi trường truyền dẫn tin cậy cho khách... viễn thông Việt Nam do Công ty Điện toán Truyền số liệu khai thác quản lý Được chính thức cung cấp từ tháng 12/1997, VNN /Internet cung cấp cho khách hàng khả năng truy cập Internet với nhiều hình thức mức dịch 12 vụ khác nhau theo hai nhóm dịch vụ: Dịch vụ Internet Dailup gồm: VNN1260, VNN1268, VNN1269,VNN Card; Dịch vụ Internet trực tiếp Đây là dịch vụ tạo ra doanh thu chính cho VDC hiện... lý thực hiện để đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực mình phụ trách *Số lao động tại VDC có trình độ đại học trên đại học đạt trên 84% * Lao động tại VDC có trên 85% là dưới 40 tuổi 1.3 Các sản phẩm dịch vụ chính của công ty 1.3.1 Dịch vụ VNN /Internet Dịch vụ VNN /Internet là tên gọi chung của dịch vụ Internet tại Việt Nam của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam do Công. .. cơ hội cho các nhà kinh doanh dịch vụ Internet, giúp chúng ta vượt qua mọi thách thức hội nhập thành công vào nền kinh tế quốc tế ngay những thập kỷ đầu của thế kỷ Bước đầu thực hiện chiến lược đó, hiện nay chúng ta có 3 công ty cung cấp dịch vụ kết nối Internet, 5 công ty cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và1 6 nhà cung cấp thông tin trên Internet 2.3 Tình hình cầu dịch vụ Internet trên thị trường... quản lý công văn, phần mềm kế toán tài chính doanh nghiệp Xây dựng triển khai giải pháp cho hệ thống theo dõi định vị bưu phẩm chuyển phát, hệ thống bán hàng liên mạng, hệ thống thông tin phục vụ thanh toán liên mạng… 2 Thị trường dịch vụ Internet Việt Nam vị thế cạnh tranh của công ty VDC trên thị trường dịch vụ Internet 2.1 Phân tích tổng số cơ cấu các loại dịch vụ Internet Việt Nam... lễ tân đối ngoại, thông tin tuyên truyền: nội vụ làm đầu mối thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Phòng kinh doanh: có chức năng về công tác Marketing, kinh doanh sản phẩm dịch vụ, bán hàng, hợp tác kinh doanh - Phòng kế toán tài chính: có chức năng về công tác kế toán, thống kê tài chính của công ty - Phòng kế hoạch: có chức năng về công tác kế hoạch, quản lý tài sản... vi mở rộng hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh Trong tương lai dịch vụ web hosting sẽ phát triển theo hướng thành một giải pháp tổng thể cho phép người sử dụng thực hiện các hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng Internet Dịch vụ này bao gồm một hệ thống các dịch vụ như: thiết kế trang web, lắp đặt, kết nối mạng Internet các dịch vụ như thanh toán điện tử, lưu trữ dữ liệu, . TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET Ở CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU - VDC 1. Giới thiệu về công ty VDC Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC . KHOA ĐỀ TÀI “Hoạt động kinh doanh dịch vụ internet ở công ty điện toán và truyền số liệu – VDC” 1 2 MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động kinh doanh dịch vụ internet ở công ty điện toán và truyền số liệu – VDC”, Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động kinh doanh dịch vụ internet ở công ty điện toán và truyền số liệu – VDC”, Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động kinh doanh dịch vụ internet ở công ty điện toán và truyền số liệu – VDC”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay