Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội "

68 364 1
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 13:15

Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Bắc Nội " LỜI MỞ ĐẦU Sau khi mới giành lại độc lập , thống nhất đất nước, với cơ sở vật chất hết sức tồi tàn cộng với một nền kinh tế hầu như kiệt quệ sau chiến tranh , Việt Nam lỳc đú là một trong những nước nghốo nhất trờn thế giới. Nhưng dưới sự lónh đạo tàI tỡnh của Đảng Nhà nước với phương chõm “ toàn Đảng , toàn dõn cự ng nhau xõy dựng đất nước “ cho dến nay đất nước ta hiện đang vươn lờn mạnh mẽ là một trong số nhiều nước cú tốc độ phỏt triển cao trờn thế giới. Để cú thể đạt đươc thành tựu to lớn đú, cụng tỏc huy động nguồn vốn chớnh là một trong những nhiệm vụ bức thiết được Đảng Nhà nước đặt lờn hàng đầu. M ặc dự đó đạt được những thành tựu vụ cựng to lớn, nhưng chỳng ta vẫn khụng thể phủ nhận rằng vẫn cũn rất nhiều nguồn vốn mà chỳng ta chưa khai thỏc hết (đặc biệt là nguồn vốn trong dõn cư nguồn vốn ngoài nước) trong khi nền kinh tế của đất nước lại đang rất cần vốn. Chớnh vỡ vậy , nhiệm vụ của cỏc trung gian tài chớnh đặc biệt là cỏc Ngõn hàng ngày càng trở nờn quan trọng. Do đú cỏc ngõn hàng cần cú những chớnh sỏch phự hợp để tăng cường khả năng huy động vốn nhằm đỏp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế. Xuất phỏt từ những nhận thức trờn kết hợp với quỏ trỡnh thực tậ p tại chi nhỏnh Ngõn hàng đầu phỏt triển –Bắc Nội nờn em mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải phỏp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu Phỏt triển Việt Nam - Bắc Nội “ làm chuyờn dề tốt nghiệp . Đề tài tập trung vào nghiờn cứu cỏc nghiệp vụ huy động vốn NHTM trong nền kinh tế thị trường; nghiờn cứu thực trạng huy động tại chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu Phỏt triển Việt Nam -Bắc Nội. Qua đú đưa ra cỏc giải phỏp kiến nghị. Bố cục: Ngoài lời núi đầu kết luận, chuyờn để gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn tại NHTM. Chương II: Thực trạng huy động vốn tại chinh nhỏnh Ngõn hàng Đầu Phỏt triển Việt Nam –Băc’ Ha` Nội Chương III: Một số giải phỏp kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu Phỏt triển Việt Nam - Bắc Nội trong thời gian tới. Do thời gian kiến thức cũn hạn chế, chuyờn đề khụng thể trỏnh khỏi những thiếu sút. Với ý thức cầu tiến, em rất mong nhận được sự gúp ý chõn thành của thầy cụ cỏc bạn. Em cũng xin chõn thành cảm ơn thầy giỏo Lờ Đức Lữ đó hết sức tận tỡnh giỳp đỡ em trong quỏ trỡnh chọn hoàn thiện đề tài này. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn chõn thành đến cỏc anh chị trong phũng kế hoạch nguồn vốn núi riờng toàn thể cỏn bộ trong chi nhỏnh Ngõn hàng đầu phỏt triển -Bắc Nội núi chung đó hết sức giỳp đỡ em trong quỏ trớnh thực tập tại đơn vị. Em xin chõn thỏnh cảm ơn ! CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM I- HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ( NHTM) 1- Khỏi niệm đặc điểm hoạt động NHTM 1.1- Khỏi niệm Khi nền sản xuất hàng hoỏ đó phỏt triển đến một trỡnh độ nhất định, lưu thụng hàng hoỏ lưu thụng tiền tệ đó được mở rộng thỡ trong nền kinh tế cũng đồng thời xuất hiện những người nắm giữ một khoản tiền t ạm thời khụng dựng đến những người cần tiền trong một khoảng thời gian nhất định để kinh doanh. Trước tỡnh hỡnh đú, vào nửa cuối thế kỷ 16 ở Chõu Âu đó ra đời một số Ngõn hàng đầu tiờn mà tiền thõn là những tổ chức cho vay nặng lói chuyển hoỏ thành. Lỳc này hoạt động của Ngõn hàng mới chỉ là nhận giữ hộ tiền cho vay. Cựng vớ i sự phỏt triển khụng ngừng của nền kinh tế, hoạt động của NHTM cững từng bước được củng cố hoàn thiện, chuyển hoỏ dần theo hướng đa năng. ở Việt Nam, theo Luật cỏc Tổ chức Tớn dụng, nhà lập phỏp định nghĩa rằng “ Hoạt động Ngõn hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngõn hàng với nội dung thường xuyờn là nhận tiền gửi sử dụng số tiền này để cấp tớn dụng, cung ứng cỏc dịch vụ thanh toỏn”. 1.2- Đặc điểm của hoạt động NHTM Căn cứ vào kh ỏi niệm trờn thỡ hoạt động của NHTM cú thể được nhận dạng thụng qua một số đặc điểm sau: * Thứ nhất, hoạt động NHTM là loại hỡnh kinh doanh với mục đớch kiếm lời ( bao gồm 2 hỡnh thức chủ yếu là kinh doanh tiền tệ dịch vụ Ngõn hàng). Trong đú, hoạt động kinh doanh tiền tệ được biểu hiện ở nghiệp vụ huy động vốn dưới cỏc hỡnh thức khỏc nhau để cấp tớn dụng cho khỏch hàng cú nhu cầu về vốn với mục tiờu tỡm kiếm lợi nhuận. Cũn hoạt động dịch vụ Ngõn hàng được biểu hiện thụng qua cỏc nghiệp vụ sẵn cú về tiền tệ, thanh toỏn, ngoại hối chứng khoỏn để cam kết thực hiện cụ ng việc nhất định cho khỏch hàng trong một thời hạn nhất định nhằm mục đớch thụ hưởng tiền cụng dịch vụ do khỏch hàng chi trả dưới dạng phớ hay hoa hồng. * Thứ hai, hoạt động NHTM là loại hỡnh hoạt động kinh doanh cú điều kiện, nghĩa là chỉ khi nào NHTM thoả món đầy đủ những điều kiện khắt khe do phỏp luật quy định ( vố n phỏp định, phương ỏn kinh doanh, .) thỡ mới được phộp hoạt động trờn thị trường. Thứ ba, hoạt động NHTM là loại hỡnh kinh doanh cú độ rủi ro cao hơn nhiều so với cỏc loại hỡnh kinh doanh khỏc thường cú ảnh hưởng sõu sắc, mang tớnh chất dõy truyền đối với nền kinh tế. Sở dĩ núi như vậy là vỡ, trong hoạt động Ngõn hàng, đặc biệt là hoạ t động kinh doanh tiền tệ, do cỏc NHTM phải tiến hành huy động vốn của người khỏc để cấp tớn dụng cho khỏch hàng trờn nguyờn tắc NHTM chỉ cú thể đũi tiền của người vay sau một thời hạn nhất định, nờn đó tạo ra khả năng rủi ro cao cho hoạt động Ngõn hàng, kộo theo đú là sự rủi ro đối với người gửi tiền ở NHTM, c ũng như rủi ro đối với nền kinh tế. Vỡ vậy, hoạt động Ngõn hàng ở nhiều quốc gia khỏc nhau trờn thế gới thường được điều chỉnh kiểm soỏt hết sức chặt chẽ bằng những đạo luật riờng biệt, nhằm đảm bảo cho hoạt động này được vận hành an toàn hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. 2- C ỏc hoạt động chủ yếu của NHTM Hoạt động vai trũ của NHTM khụng phải là bất biến, mà liờn tục phỏt triển theo điều kiện kinh tế xó hội. Ngày nay, hoạt động của NHTM rất phong phỳ đa dạng, tuỳ điều kiện kinh tế mức độ phỏt triển kỹ thuật của mỗi quốc gia mà cỏc nghiệp vụ kinh doanh của cỏ c NHTM cú thể khỏc nhau về phạm vi cụng nghệ. Nếu căn cứ vào bảng tổng kết tài sản của NHTM thỡ hoạt động của NHTM bao gồm: Cỏc hoạt động trong bảng tổng kết tài sản Cỏc hoạt động ngoài bảng tổng kết tài sản. Bảng tổng kết tài sản của NHTM Tài sản ( Tớnh lỏng giảm dần) Nguồn vốn - Dự trữ - Cỏc chứng khoỏn - Cho vay - Tài sản khỏc - Tiền gửi - Tiền vay - Vốn của ngõn hàng - Nguồn vốn khỏc 2.1- Cỏc hoạt động trong bảng tổng kết tài sản: Bảng tổng kết tài sản của NHTM phản ỏnh ba lĩnh vực nghiệp vụ cơ bản là: Huy động vốn, Sử dụng vốn Nghiệp vụ mụi giới trung gian. 2.1.1- Huy động vốn Đõy là nghiệp vụ khởi đầu, tạo điều kiện cho mọi hoạt động của NHTM. Khi một NHTM cần vốn cho hoạ t động kinh doanh của mỡnh thỡ cú thể huy động ở một số nguồn chớnh như : Nguồn từ chủ sở hữu, Nguồn tiền gửi, Nguồn vay mượn một số nguồn khỏc. * Huy động từ chủ sở hữu: Về khớa cạnh kinh tế, vốn chủ sở hữu là vốn riờng cú của NHTM do cỏc chủ sở hữu đúng gúp cỏ c quỹ của ngõn hàng được hỡnh thành trong quỏ trỡnh kinh doanh được thể hiện ở dạng lợi nhuận để lại. Nguồn vốn này cú tớnh ổn định cao, NHTM khụng phải hoàn lại. Nú cú vai trũ quan trọng trong việc tài trợ cho cỏc hoạt động mở rộng quy mụ của cỏc NHTM ( liờn doanh, liờn kết, mở rộng mạng lưới, .). Cỏc NHTM thường huy động nguồn này thụng qua nghiệp vụ phỏt hành cổ phiếu, trỏi phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, nhận vốn cấp phỏt của Ngõn sỏch Nhà nước, . Nhỡn chung việc huy động dưới hỡnh thức nào là do tớnh ch ất sở hữu của NHTM quyết định. * Huy động từ tiền gửi: Nguồn vốn từ chủ sở hữu thường cú tỷ lệ nhỏ so với số tiền mà NHTM sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Vỡ vậy phần lớn là NHTM phải huy động từ nguồn tiền gửi. Đặc điểm cơ bản của nguồn vốn này là NHTM chỉ được quyền sử d ụng nú trong một thời gian nhất định cũn quyền sở hữu nú thuộc về những người gửi tiền. Dựa vào tớnh khả dụng của vốn thỡ NHTM cú thể huy động dưới cỏc hỡnh thức sau: -Tiền gửi khụng kỳ hạn: Là loại tiền gửi hoàn toàn theo mục đớch khả dụng. Mục đớch của khỏch là muốn sử dụng cỏ c tiện ớch của NHTM cung ứng. NHTM cú nhiệm vụ phải chi trả bất cứ lỳc nào mà khỏch hàng yờu cầu. - Tiền gửi cú kỳ hạn: Là loại tiền gửi cú sự tham thoả thuận về thời gian rỳt tiền giữa khỏch hàng ngõn hàng. Trong thời gian này ngõn hàng cú quyền chủ động sử dụng tiền do khỏch hàng ký gửi. Nếu khỏch hàng muốn rỳt tiền trước hạn phải được sự đồng ý của ngõn hàng. - Tiền gửi tiết kiệm: Đõy là một bộ phận thu thập bằng tiền của cỏc cỏ nhõn tạm thời nhàn rỗi được gửi vào NHTM dưới nhiều hỡnh thức: Tiết kiệm khụng kỳ hạn, tiết kiệm cú kỳ hạn, tiết kiệm mua nhà, . Với mục đớch chủ yếu là tiết kiệm sinh lời. * Nguồn vay m ượn: Sau khi đó sử dụng hết vốn, nhưng vẫn chưa đỏp ứng được nhu cầu cho vay vốn của khỏch hàng hoặc phải đỏp ứng nhu cầu thanh toỏn chi trả của khỏch hàng, cỏc NHTM cú thể sử dụng nghiệp vụ đi vay ở Ngõn hàng trung ương, ở cỏc NHTM khỏc, vay ở thị trường tiền tệ, vay cỏc tổ chức nước ngoài, . Vốn đi vay thụng thường chiếm tỷ trọng khụng lớn trong kết cấu nguồn vốn. Tuy nhiờn, nú rất cần thiết cú vị trớ quan trọng để đảm bảo cho Ngõn hàng hoạt động kinh doanh một cỏ ch bỡnh thường. * Huy động từ cỏc nguồn khỏc: Ngoài một số nguồn cơ bản trờn thỡ NHTM cú thể huy động vốn thụng qua nghiệp vụ Ngõn hàng đại lý, Ngõn hàng phục vụ, . uy tớn của NHTM là cơ sở quan trọng để mở rộng nguồn vốn này. 2.1.2 Sử dụng vốn: Huy động được vốn nhàn rỗi, NHTM phải cõn nhắc để hiệu quả hoỏ nhữ ng nguồn vốn huy động được. Với mục tiờu chủ yếu là an toàn sinh lời, hoạt động sử dụng vốn của NHTM tập trung ở ba nghiệp vụ chớnh: Dự trữ, Cho vay Đầu tư. * Dự trữ: Sự trữ là nghiệp vụ nhằm duy trỡ khả năng thanh toỏn của ngõn hàng để đỏp ứng nhu cầu chi trả cho khỏch hàng. NHTM phải duy trỡ một bộ phậ n vốn ( bằng tiền mặt) để thực hiện nghiệp vụ dự trữ. Mức dự trữ này cao hay thấp tuỳ thuộc vào qui mụ hoạt động của NHTM, mối quan hệ thanh toỏn chuyển khoản, thời vụ của cỏc khoản chi trả tiền mặt. Tiền dự trữ bao gồm: Dự trữ bắt buộc dự trữ thặng dư. Chỳng được hỡ nh thành bởi cỏc nguồn: Tiền mặt tại kột của NHTM, Tiền gửi tại Ngõn hàng trung ương, Tiền gửi ở cỏc tổ chức tớn dụng, Tiền đang trong quỏ trỡnh thu. * Cho vay: Cho vay là nghiệp vụ chủ yếu của NHTM để tạo ra lợi nhuận. Nguồn thu từ hoạt động cho vay thường chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu nhập của ngõn hàng. Tuy nhhiờn, nú cũng là lĩnh vực cú nhiều rủi ro phức tạp nhất.Rủi ro tớn dụng cú thể do ý muốn chủ quan của ngõn hàng như : Xõy dựng chiến lược sai, Thẩm định hồ khụng chớnh xỏc, Cho vay khụng tuõn theo nguyờn tắc, . cũng cú thể do nguyờn nhõn khỏch quan như: Hoả hoạn, lũ lụt, . Hoạt động cho vay liờn quan chặt chẽ với tất cả c ỏc lĩnh vực của nền kinh tế từ tiờu dựng đến sản xuất kinh doanh. Do vậy, cựng với sự phỏt triển của nền kinh tế, nghiệp vụ cho vay ngày càng đa dạng nhằm thoả món nhu cầu về vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện tăng lợi nhuận cho ngõn hàng. Cỏc hỡnh thức cho vay chủ yếu như: Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung dài hạn, Cho vay cú đảm bảo, . * Đầu tư: Hoạt động này bao gồm đầu chứng khoỏn cỏc hoạt động đầu khỏc: - Đầu chứng khoỏn: Nghiệp vụ này mang lại cho NHTM một khoản lợi nhuận tương đối lớn ( sau cho vay). Trong trường hợp chưa tỡm ra khỏch hàng đỏng tin cậy để cho vay thỡ đầu chứng khoỏn là nơi giải quyết v ốn một cỏch hữu hiệu nhất cho NHTM. Tuy nhiờn, nú cũng chứa nhiều rủi ro. Vỡ vậy NHTM cần phõn tớch kỹ lưỡng trước khi lựa chọn loại chứng khoỏn nào để đầu tư. - Ngoài ra, NHTM cú thể đầu nhằm mục đớch sinh lợi bằng nhiều hỡnh thức khỏc như gúp vốn liờn doanh, đầu vào trang thiết bị, . 2.1.3-Hoạt động mụ i giới trung gian Nền kinh tế càng phỏt triển, cỏc dịch vụ Ngõn hàng theo đú cũng phỏt triển theo để đỏp ứng yờu cầu ngày càng đa dạng của cụng chỳng. Thực hiện cỏc hoạt động trung gian mang tớnh dịch vụ sẽ đem lại cho cỏc NHTM những khoản thu nhập khỏ quan trọng. Điều cần lưu ý là cỏc dịch vụ Ngõn hàng sẽ giỳ p NHTM phỏt triển toàn diện. ở cỏc nước phỏt triển, cỏc NHTM [...]... vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế đỏp ứng cho nhu cầu tớn dụng, gúp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh ngõn hàng, thỳc đẩy tăng trưởng kinh t - xó hội thực hiện Chớnh sỏch tiền tệ quốc gia CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN -BẮC NỘI I- TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN -BẮC NỘI 1- Lịch sử hỡnh thành phỏt triển Chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu. .. thành Chi nhỏnh Chi nhỏnh ngõn hàng ĐầuT ư Xõy Dụng khu vực 3 thành phố Nội thuộc ngõn hàng nhà nước Việt Nam. Đến năm 1990 ,Chi nhỏnh đổi tờn thành chi nhỏnh ngõn hàng Đầu Phỏt triển huy n Gia Lõm thuộc ngõn hàng đầu phỏt triển thành phố Nộithỏng 8 năm 2000 lai chuyển đổi trực thuộc Sở Giao Dịch I Ngõn hàng đầu Phỏt triển Việt Nam Ngày 15 thỏng 10 năm 2002 ,Chi nhỏnh Ngõn hàng. .. hàng Đầu Phỏt triển Gia Lõm chớnh thức tỏch khỏi sở Giao Dịch 1 Ngõn hàng đầu phỏt triển Việt Nam ,trở thành Chi nhỏnh cấp 1 trực thuộc Ngõn hàng đầu phỏt triển Việt Nam đổi tờn thành Ngõn hàng Đầu Phỏt triển Bắc Nội. Trải qua 40 năm hoạt động với bao nhiờu thăng trầm ,sau nhiều lần đổi tờn bổ sung nhiều chức năng ,nhiệm vụ song về bản chất thỡ chi nhỏnh ngõn hàng đầu tư. .. đó đạt được 1 số kết quả đỏng khớch lệ trong cỏc mặt hoạt động : huy động vốn, sử dụng vốn, cỏc dịch vụ ngõn hàng phỏt triển khỏch hàng Cụ thể như sau : 2. 1- Huy động vốn: Với tầm quan trong của nguồn vốn huy động trong hoạt động kịnh doanh của ngõn hàng ,chi nhỏnh ngõn hàng đầu phỏt triển bắc nội đó rất chỳ trọng đến cụng tỏc huy động vốn Nguồn vốn huy động trong năm qua đó tăng trưởng một... hàng đầu phỏt triển bắc nội vẫn là một ngõn hàng quốc doanh đúng vai trũ phục vụ cho sự nghiệp đầu phỏt triển của đất nước Chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu Phỏt triển Bắc Nội cú trụ sở tại 558 đường Nguyễn Văn Cừ - Gia Lõm -Hà Nội ở xa khu dõn cư thương mại tập trung, vị trớ lại bị che khuất Ngay tại địa bàn hoạt động cú 4 ngõn hàng 2 quỹ tớn dụng nhõn dõn Khỏch hàng của chi nhỏnh... Đầu phỏt triển khu vực gia lõm được thành lập vào ngày 31/10/1963 Tiền thõn của Chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu Phỏt triển Gia lõm là từ phũng cấp 3,sau đú chuyển thành chi điếm với tờn gọi là chi điếm 3 ngõn hàng Kiến Thiết thành phố Nội thuộc ngõn hàng kiến thiết Việt Nam Bộ tài chớnh.Khi đú Chi điếm 3 gồm 25 cỏn bộ phụ trỏch cấp phỏt vốn cho 2 huy n Gia Lõm Đụng Anh Đến năm 1981 ,Chi nhỏnh... để tăng huy động vốn theo chi u hướng tớch cực Chi nhỏnh đó đẩy mạnh đổi mới phương thức huy động vốn bằng cỏc chớnh sỏch như ưu đói tiền gửi, ưu đói cho vay…ngõn hàng huy động vốn từ cỏc nguồn vốn chủ yếu: tài khoản tiền gửi của dõn cư, tiền gửi của cỏc cơ quan, tổ chức kinh tế nhõn, phỏt hành trỏi phiếu kỡ phiếu Với những chớnh sỏch đú, chi nhỏnh bắc nội_ ngõn hàng đầu phỏt triển việt. .. hoạt động kinh doanh của ngõn hàng thụng qua việc trớch lập cỏc quỹ dự trữ một số quỹ khỏc Bờn cạnh nguồn vốn tự cú, ở một số quốc gia mà cụ thể là ở Việt Nam, một số NHTM như: Ngõn hàng Nụng nghiệp Phỏt triển nụng thụn, Ngõn hàng Đầu Phỏt triển Việt Nam cũn được Chớnh phủ cấp vốn dưới hỡnh thức quỹ đầu phỏt triển để cho vay lại theo kế hoạch Nhà nước chỉ định Nguồn này cú tớnh ổn định ng... ra chi n lược lói suất như thế nào, hỡnh thức huy động ra sao để thu hỳt được vốn nhiều kinh doanh cú lói là điều quan trọng hàng đầu, phản ỏnh khả năng kĩ trị của cỏc NHTM 3- Vốn đi vay Trong hoạt động kinh doanh Ngõn hàng khi dư vốn, đủ vốn, thiếu vốn là lẽ tất nhiờn, đặc biệt là vốn trung dài hạn Khi một NHTM thiếu vốn để đỏp ứng nhu cầu vốn của khỏch hàng hay cho mục đớch đầu phỏt triển. .. bỏu trong hoạt động thẩm định dự ỏn đầu tư, cựng với cụng nghệ ngõn hàng chặt chẽ, hoạt động cú bài bản, chi nhỏnh đó đang hoà nhập với nền kinh tế thị trường tạo lập được niềm tin với khỏch hàng Sự phỏt triển thành cụng của chi nhỏnh luụn gắn với cỏc doanh nghiệp, cỏc ngõn hàng bạn Do vậy chi nhỏnh đó đạt một số thành tựu đỏng kể 2- Cỏc hoạt động chớnh: NHĐT&PT - chi nhỏnh Bắc Nộụảtng thời . Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội " LỜI MỞ ĐẦU. tư và Phỏt triển Việt Nam –Băc’ Ha` Nội Chương III: Một số giải phỏp và kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội ", Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội ", Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội "

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn