BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

29 490 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 04:11

Tiết hội giảng :VẬT LÝ Giáo viên :TRNG V N MINH Ă Trường THCS NÚI TƯNG Bài giảng Phần phải ghi vào vở: Phần phải ghi vào vở: Các đề mục Khi có biểu tượng xuất hiện Tại sao xe tăng n Tại sao xe tăng n ặ ặ ng l ng l ạ ạ i ch i ch ạ ạ y đư y đư ợ ợ c bình c bình thư thư ờ ờ ng trên n ng trên n ề ề n đ n đ ấ ấ t m t m ề ề m,còn ô tô nh m,còn ô tô nh ẹ ẹ hơn hơn l l ạ ạ i có th i có th ể ể lún bánh trên chính con đư lún bánh trên chính con đư ờ ờ ng ng này? này? Tại sao nằm trên nệm lại thấy êm Tại sao nằm trên nệm lại thấy êm hơn nằm phản gỗ cứng? hơn nằm phản gỗ cứng? Tiết 7.Bài7 Tiết 7.Bài7 : : Áp suất Áp suất • Áp lực là gì? Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.  F F F Khi vật nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang thì độ lớn F=P. C1:Trong số các lực ghi ở các hình C1:Trong số các lực ghi ở các hình sau, thì lực nào là áp lực? sau, thì lực nào là áp lực? A.Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường. B.Lực của máy kéo tác dụng lên khúc gỗ. F F A.Lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh. B.Lực của mũi đinh tác dụng lên gỗ. Tiết 7.Bài7 Tiết 7.Bài7 : : Áp suất Áp suất I.Áp lực là gì? Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. F II.Áp suất 1.Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào các yếu tố nào? Thế nào là diện tích bị ép? Thế nào là diện tích bị ép? Diện tích S bị ép [...]... lún bánh trên bị sa con khó đi đường này? Tăng diện tích tiếp xúc với mặt giường sẽ Tại sao nằm tác nệm lại thấy êm làm giảm áp suấttrên dụng lên giường,làm giảm lực tác nằm phản thể,người cảm thấy hơn dụng lại cơ gỗ cứng? dễ chịu hơn Sao chổi chuyển động trong hệ Mặt Trời Có thể em chưa biết: • Áp suất ánh sáng là áp suất mà ánh sáng tác Quan sát hình dụng lên vật được rọi ảnh sao chổi và sáng.Áp... ảnh sao chổi và sáng.Áp suất này rất bé,cỡ một phầnMặt Pa cho biết : triệu Năm 1899, nhà vật lí Lê Trời nằm Nga) lần bê đép( ngườiở phía đầu tiên nào? được áp đã đo suất ánh sáng bằng thí nghiệm rất tinh vi Chính áp suất của ánh sáng Mặt trời đã làm đuôi sao chổi bao giờ cũng hướng từ Mặt trời hướng ra Giới thiệu một số áp suất Áp suất ở tâm mặt trời 2.1016 Pa Áp suất ở tâm Trái đất 4.1011Pa Áp suất... 20000N có diện tích tiếp xúc với mặt đường ngang là 250cm2 • 1/Tính áp suất của mỗi xe lên mặt đất? • 2/So sánh các áp suất đó với nhau? • 3/Trả lời câu hỏi đã đặt ra ở đầu bài? Lời giải F1=P1=340000N S1=1,5m2 1/Có F 340000 p= = ≈ 226666,7 1 S 1,5 F2=P2=20000N 2 S2=250cm2 =0,025m p1=? p2=? So sánh p1 với p2? (N/m2) F 200000 p= = = 800000 (N/m2) 2 S 0,025 2/Ta thấy p2>p1.Chứng tỏ áp suất của ô tô lên... vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất? Nêu các ví dụ về việc làm tăng giảm áp suất? Tại sao ván trượt lại to bản? Tăng diện tích bị ép sẽ làm giảm áp suất, người di chuyển dễ dàng trên lớp tuyết mềm Để tăng diện tích bị ép, giảm áp suất Tại sao đường ray tàu đều phải đặt tác dụng lên mặt đất, tránh làm lún trên các thanh cho tàu tà-vẹt? đất nguy hiểm Giảm diện tích bị ép sẽ làm tăng áp Tại mũi... lựclực thể hiện độ lún h của mặt bị ép qua yếu tố nào? Nếu độ lún h càng lớn, chứng tỏ tác dụng của áp lực càng lớn độ lún h của mặt bị ép h Quan sát thí nghiệm sau7.1 : Điền kết quả vào bảng 1 3 2 So sánh các áp lực F,diện tích bị ép S và độ lún h của khối Áp lực(F) Độ lún(h) kim loại xuốngDiện tích loại mặt bị ép(bột mịn) ? cùng một bị ép(S) F2 F3 > = = > Ftrường2 hợp(1) S1 trường hợp (2) h1 S h2 1... điểm khác nhau thì tác dụng của áp lực (độ lún của mặt bị ép)sẽ phụ thuộc vào các yếu tố trên như thế nào? • Người ta biểu diễn tác dụng của áp lực bằng một đại lượng vật lí ,được gọi là áp suất Tiết 7 .Bài7 : I.Áp lực là gì? Áp suất Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép II.Áp suất 1.Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào các yếu tố nào? 2.Công thức tính áp suất  Áp suất được tính bằng độ lớn... Đơn vị của áp suất là paxcan(Pa) 1Pa = 1 N/m2 Hướng dẫn về nhà: 1 Phân biệt khái niệm Áp lực và Áp suất 2 Biết sử dụng khái niệm áp suất để giải thích các hiện tượng thực tế,đời sống liên quan 3.Làm các bài tập trong SGK,SBT . Tiết hội giảng :VẬT LÝ Giáo viên :TRNG V N MINH Ă Trường THCS NÚI TƯNG Bài giảng Phần phải ghi vào vở: Phần phải ghi. nh m,còn ô tô nh ẹ ẹ hơn hơn l l ạ ạ i có th i có th ể ể lún bánh trên chính con đư lún bánh trên chính con đư ờ ờ ng ng này? này? Tại sao nằm trên nệm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ, BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ, BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay