tiet 112 cau tran thuat don co tu la

26 1,523 4
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 20:11

. là bác chim ri Chim ri là dì sáo sậu Sáo sậu là cậu sáo đen Sáo đen là em tu hú Tu hú là chú bồ các. CN VN CN VN CN VN CN VN CN VN -> Câu giới thiệu . viết một số đoạn văn (thơ) có sử dụng các phép tu từ hoặc kiểu câu ở trên. Dặn dò * Về nhà học ghi nhớ 1,2 trang 114,115 và làm hết bài tập vào vở. * Ôn
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 112 cau tran thuat don co tu la, tiet 112 cau tran thuat don co tu la, tiet 112 cau tran thuat don co tu la

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn