PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN VIỆT NAM

25 449 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 19:20

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN VIỆT NAM I. Một vài đặc điểm về Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam 1. Một vài thông tin chung về Công ty Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam Tên giao dịch tiếng Anh: Bao An Viet Nam Joint Stock Company. Đ/c trụ sở: Số 94, phố Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04 9429225 Fax: 04 9429225 Email: baoanvietnam@vnn.vn 2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của Công ty 2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty * Tư vấn đầu tư xây dựng hệ thống điện nước cho các công trình giao thông, công trình dân dụng, công trình công nghiệp và công trình thuỷ lợi gồm: - Tư vấn lập dự án đầu tư (BCNCKT, BCNC tiền khả thi, Báo cáo đầu tư) - Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn) - Thiết kế công trình (bao gồm: TKTC, TKKTTC, TKBVTC) - Giám sát thi công xây lắp - Kiểm định chất lượng công trình - Các tư vấn xây dựng khác (Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, và tổng dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu .) * Đầu tư xây dựng hệ thống điện nước cho các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi. * Xây dựng các công trình thực nghiệm. * Thí nghiệm vật liệu xây dựng * Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ 2.2. Mục tiêu chiến lược của Công ty - Đầu tư sở vật chất về chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao công suất, chất lượng, hiêụ quả công tác sản xuất kinh doanh, áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật mới nhất vào sản xuất. Chuyển giao các ứng dụng phần mềm tiên tiến trong nước và trên thế giới, phát triển phần mềm do Công ty lập với trình độ cao hơn. - Mục tiêu tăng trưởng của Công ty là trên 10% năm nên cần phải mở rộng thị trường ra khắp cả nước và cả ở nước ngoài nếu điều kiện. - Thường xuyên nâng cao chất lượng công trình, coi chất lượng công trình là uy tín và danh dự của Công ty, là chìa khoá của mọi sự thành công. Vì vậy huy động tối đa mọi nguồn lực đảm bảo tốt công tác khảo sát hiện trường cũng như công tác thiết kế. - kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn của kỹ sư, kỹ sư chính cũng như công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý làm cho Công ty phát triển một cách vững chắc. 3. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam là một công ty cổ phần do 3 thành viên góp vốn thành lập vào ngày 28/07/2001. Công ty trụ sở chính tại: 94 - Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam 2 đại diện khu vực tại Hải Phòng (TPHP) và khu vực Thăng Long, Bắc Ninh, Nội Bài Với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng và lắp đặt các hệ thống điện nước tại các khu công nghiệp, kinh doanh vật liệu xây dựng, đại lý bảo hiểm phi nhân thọ . Năm 2002, Công ty bổ sung thêm các ngành nghề: Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị khí, phụ tùng, phụ kiện điện nước, kinh doanh vận tải , kinh doanh thiết bị giao thông vận tải. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam liên tục những sựđầu tư, mở rộng kinh doanh, thích ứng với chế mở cửa, đang phát triển mạnh mẽở nước ta trong những năm gầnđây. 4. Đặc điểm sản phẩm và thị trường 4.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Qua chức năng và nhiệm vụ của Công ty ta thể rút ra một vài đặc điểm của sản phẩm: - Sản phẩm của Công ty là sản phẩm trí tuệ, mang hàm lượng chất xám cao. - Quá trình làm ra sản phẩm phải tuân theo trình tự thủ tục theo qui định của pháp luật và các tiêu chuẩn của ngành. 4.2. Đặc điểm về thị trường - Thị trường của Công ty chủ yếu là các Công ty vốn đầu tư nước ngoài thuộc các khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh (Vĩnh Phúc), Quế Võ (Bắc Ninh), Phúc Điền (Hải Dương), Nomura (Hải Phòng)… - Hiện tại Công ty đang chiến lược: Giữ vững các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, khách hàng tiềm năng, đặc biệt là thị truờng các tỉnh phía nam. 5. Đặc điểm về cấu tổ chức và bộ máy quản trị của Công ty 5.1. Đặc điểm về cấu tổ chức của Công ty Công ty áp dụng cấu tổ chức quản trị theo mô hình trực tuyến chức năng. Do đây là mô hình vừa kết hợp kiểu cấu trực tuyến và chức năng thể phát. Đây là kiểu tổ chức tối ưu nhất hiện nay, do nó vừa phát huy được năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng, vừa đảm bảo quyền chỉ huy của hệ thống trực tuyến. Theo mô hình này, Giám đốc Công ty được sự giúp sức của các phòng chức năng trong việc cần giải pháp cho những vấn đề phức tạp. 5.2. Bộ máy quản trị của Công ty Sơ đồ 1: cấu bộ máy quản trị của Công ty GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT1 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÓ GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT 2 P. KCS P. THIẾT KẾ 1 P. THIẾT KẾ 2 P.Hành chính – Nhân sự P. Kế toán P. Kế hoạch ĐỘI ĐỊA CHẤT ĐỘI KHẢO SÁT 6. Đặc điểm về lao động của Công ty 6.1. Lao động tại Công ty 5 năm gần đây Bảng 1: Số lượng lao động của Công ty trong 5 năm gần đây Đơn vị: người Năm 2002 2003 2004 2005 2006 Số lao động 117 174 251 283 320 (Nguồn báo cáo lao động qua các năm 2002 – 2006 của Công ty) Số lao động của công ty luôn tăng qua các năm do nhu cầu đảm bảo tiến độ, số lượng, cũng như chất lượng của các công trình mà Công ty kí hợp đồng. Qua đó cho thấy năm 2003 công ty tăng thêm 57 lao động, năm 2004 tăng thêm 77 lao động, năm 2005 tăng 32 lao động, năm 2006 tăng thêm 37 lao động. Điều này chỉ ra hàng năm Công ty tuyển dụng tương đối nhiều và ít nhất là bằng số tăng lên hàng năm, do Công ty ngày càng nhận được sự tin cậy của các đối tác do đó đơn hàng nhiều lên, vì thế càng cho thấy vai trò của công tác tuyển dụng. 6.2. cấu lao động của Công ty Bảng 2: cấu lao động theo giới tính Đơn vị: người Năm 2002 2003 2004 2005 2006 Số luợng % Số luợng % Số lượng % Số luợng % Số lượng % Nam 100 85 107 61,5 154 61,4 185 65, 4 192 60 Nữ 17 15 67 38,5 97 38,6 98 34, 6 128 40 Tổng cộng 117 100 174 100 251 100 283 10 0 320 100 (Nguồn báo cáo lao động tại Công ty các năm 2002 -2006) Qua bảng trên ta thấy lực lượng lao động trong Công ty chủ yếu là lao động nam, điều này là do lao động trực tiếp trong Công ty chiếm đa số mà chủ yếu là các kĩ sư hay công nhân kĩ thuật. Bảng 3: cấu lao động theo trình độ Đơn vị: % Năm 2002 2003 2004 2005 2006 Đại học 13 13 19 22 27 Cao đẳng 43 68 106 123 136 Trung cấp 50 89 122 133 145 Trung học 11 4 4 5 12 Tổng cộng 117 174 251 283 320 (Nguồn báo cáo năng lực các năm 2002-2006 của Công ty) Lực lượng lao động trình độ Cao đẳng, Đại học luôn đạt tỷ lệ cao điều này là do sản phẩm của Công ty là sản phẩm chất xám, yêu cầu về trí tuệ cao, lực lượng lao động trình độ phổ thông trung học là lực lượng lao động phổ thông như lái xe, bảo vệ. 7. Đặc điểm về tài chính của Công ty Bảng 4: Tổng hợp về nguồn vốn của công ty trong 5 năm gần đây: Năm Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 NVCSH (tỉđồng) 2.227 2.451 3.200 3.682 3.865 NPT (tỉ đồng) 6.511 3.850 11.122 10.970 11.202 Tổng vốn(tỉ đồng) 8.738 8.301 14.322 14.652 15.60 % VCSH 26.2% 29.5% 22.3% 25.1% 25.6% (Nguồn bảng cân đối kế toán các năm 2002- 2006 của Công ty) Như vậy, thể thấy qui mô nguồn vốn của công ty sự thay đổi lên, xuống qua từng năm, tuy vậy xu hướng chung vẫn là tăng dần theo thời gian, chỉ năm 2003là qui mô giảm so với năm 2002, và thấp nhất song trong năm nay vốn chủ sở hữu lại là cao nhất, điều này cho thấy tình hình kinh doanh của Công ty không hề giảm sút nghiêm trọng, điều này thể là do khoản nợ phải trả đã được thanh quyết toán, nên ảnh hưởng đột suất đến tình hình vốn của Công ty. Bảng 5: Tổng hợp về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 5 năm gần đây Đơn vị: nghìn đồng Năm Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 Sản lượng 13,110,000 14,500,000 17,380,000 19,000,000 20,000,000 Doanh thu 8,081,045 8,928389 12,480,228 13,864,092 14,953,262 LNTT 765,803 780,080 1,049,168 1,154194 1,523,168 LNST 520,745 530,455 713,434 784,851 1,035,754 (Nguồn báo cáo kết quả SXKD các năm 2002-2006 của Công ty) Qua bảng tổng hợp số liệu trên ta thể nhận xét tình hình kinh doanh của Công ty đang trên đà phát triển cụ thể như sau: Bảng 6: So sánh một vài chỉ tiêu Đơn vị: % So sánh Chỉ tiêu Năm2003 so với 2002 Năm 2004 so với 2003 Năm 2005 so với 2004 Năm 2006 so với 2005 Sản lượng 110.6 119.9 109.3 105.3 Doanh thu 110.5 139.8 111.1 107.9 LNST 101.9 134.5 110.0 132.0 ( Nguồn báo cáo kết quả SXKD các năm 2002 – 2006 của Công ty) - Các chỉ tiêu đều đạt trên 100%, như vậy cho thấy: Cả doanh thu, sản lượng, lợi nhuận sau thuế đều tăng dần qua từng năm, điều này nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh đang phát triển, tuy vậy cũng phải thấy tốc độ tăng hàng năm không đều nhau, riêng năm 2004 là tốc độ tăng cao nhất trong 5 năm. - Trong 3 loại chỉ tiêu thì chỉ tiêu doanh thu là mức tăng trưởng cao nhất, đây thể là do công tác thanh toán đã thực hiện tốt, tăng thu cho Công ty. - Tuy rằng, cả 3 chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều tăng song mức tăng không đồng đều, cần giữ ở mức bình ổn. Bảng 7 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu qua các năm: Đơn vị: % Năm Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 Hệ số sinh lợi doanh thu 6.44 5.94 5.71 5.64 6.92 Hệ số sinh lợi VCSH 23.38 21.64 22.29 21.31 26.80 (Nguồn báo cáo tổng kết các năm 2002 – 2006 của Công ty) Như vậy, hệ số sinh lợi doanh thu đều trên 5%, hệ số sinh lợi VCSH đều trên 20%, điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong mấy năm gần đây tương đối đạt hiệu quả. Đặc biệt là năm 2006 đã đạt hiệu quả đáng kể, điều này cho thấy sự phục hồi sau một thời thời gian giảm xuống.Qua đây cho thấy tình hình tài chính của Công ty trong giai đoạn ổn định, xu hướng phát triển theo thời gian và bình ổn trong thời gian tới. II. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam 1. Tình hình biến động nhân sự của công ty 5 năm trở lại đây Bảng 8: Tình hình nhân sự trong 5 năm gần đây Đơn vị: người Chỉ tiêu Năm Số lao động đầu kì báo cáo Số lao động tăng trong kì Số lao động giảm trong kì Số lao động cuối kì báo cáo Tuyển ngoài Đề bạt và thuyên chuyển Hưu trí Thôi việc và chuyển công tác 2002 115 6 0 1 3 117 2003 117 58 2 0 1 174 2004 174 85 4 1 7 251 2005 251 44 0 2 10 283 2006 283 45 0 1 7 320 (Nguồn báo cáo tăng giảm lao động qua các năm 2002 - 2006 của Công ty) Trong đó: Số lao động cuối kì = số lao động đầu kì + (số lao động tăng trong kì - số lao động giảm trong kì) Qua đây cho thấy tình hình lao động tại Công ty biến động tương đối mạnh, thể hiện ở số lượng lao động tuyển vào cũng như số lao động dừng công tác tại công ty tương đối nhiều. Do đó cần phải chú trọng đến công tác tuyển dụng vì nó ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng nhân sự tại Công ty. 2. Công tác lập kế hoạch về nhân sự - Kế hoạch tuyển dụng Công tác này được thực hiện theo chu kì năm, thường vào thời điểm giữa năm thì lập, vì đây là thời điểm mà sinh viên các trường chuẩn bị ra trường do đó thích hợp cho tuyển dụng của Công ty vì đối tượng tuyển chính của Công ty chủ yếu là những sinh viên mới ra trường. Dựa vào kế hoạch sản xuất thì Công ty lập kế hoạch về nhân sự. Nhu cầu nhân sự được xem xét bởi chính người lãnh đạo bộ phận quyết định để đáp ứng nhu cầu công việc đặt ra. Ví dụ như: Nhu cầu nhân sự của các phòng ban của Công ty trong năm 2006 : B ảng 10: Nhu cầu nhân sự tại các phòng ban của Công ty năm 2006 Đơn vị: người Stt Tên phòng ban Hiện Nhu cầu Chênh lệch 1 Phòng Hành chính – Nhân sự 7 8 +1 2 Phòng Kế toán 5 7 +2 3 Phòng Kế hoạch 9 14 +5 4 Phòng Thiết kế 1 90 102 +12 5 Phòng Thiết kế 2 104 117 +13 6 Phòng KCS 5 5 0 7 Đội Khảo sát 29 31 +2 8 Đội Địa chất 21 23 +2 9 Tổ phục vụ (trực thuộc p. Hành chính- Nhân sự) 13 13 0 Tổng cộng 283 320 (Nguồn báo cáo nhân sự các bộ phận của Công ty) Chênh lệch= Nhu cầu - Hiện Chênh lệch +: Thiếu nhân sự. Con số dự báo về nhu cầu nhân sự không nghĩa là trùng với số lượng nhân viên cần tuyển, đây là một nhược điểm của công tác này vì đã không chỉ ra được số lượng nhân viên sẽ nghỉ việc trong thời gian kế tiếp là bao nhiêu, do đó ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch và chất lượng tuyển dụng sau đó. Sau khi kế hoạch về nhu cầu nhân sự thì công tác lập kế hoạch tuyển dụng được tiến hành khi Công ty thấy cần thiết phải tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu nhân sự. Chu trình lập kế hoạch tuyển dụng tại Công ty như sau: - Khi các trưởng bộ phận cần thêm nhân sự thì gửi yêu cầu cho phòng Hành chính – Nhân sự, khi đó phòng Hành chính – Nhân sự tổng hợp, phân tích đệ trình lên lãnh đạo xin phép được tuyển dụng. - Giám đốc phê duyệt khi thấy hợp lý và giao cho phòng Hành chính – Nhân sự lập kế hoạch tuyển dụng để trình Giám đốc. - Giám đốc xem xét, phê duyệt và giao cho phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch đã đề ra. Bản kế hoạch tuyển dụng mà phòng Hành chính – Nhân sự trình lên Giám đốc thường những nội dung sau: + Thông tin về nhu cầu tuyển dụng: Số người cần tuyển, vị trí cần tuyển … + Người, nhóm người thực hiện công tác tuyển mộ (kèm theo kế hoạch tuyển mộ của nhóm) + Người, nhóm người thực hiện công tác tuyển chọn (kèm theo kế hoạch tuyển chọn) + Thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động trên - Sau khi được phê duyệt bản kế hoạch thì phòng Hành chính – Nhân sự tổ chức như kế hoạch đã vạch ra. Như vậy cho thấy công tác lập kế hoạch tuyển dụng chỉ do phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện mà không sự tham gia của các phòng ban khác, cũng như thiếu sự tham gia chỉ đạo và thực hiện của ban lãnh đạo, dường như là một sụ uỷ quyền thực hiện công tác này, mà hầu hết các công tác trong tuyển dụng đều do phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện, điều này thể ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ nhân viên được tuyển. 3. Qui trình tuyển dụng tại Công ty Sơ đồ 2: Qui trình tuyển dụng của Công ty XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG THỰC HIỆN TUYỂN MỘ THỰC HIỆN TUYỂN CHỌN VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KÍ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 3.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng [...]... tuyển dụng của Công ty đã bao gồm những bước căn bản cho một quá trình tuyển dụng Tuy vậy việc thực hiện tuyển mộ chưa được thực hiện chu đáo và phát huy được hiệu quả của nó, còn hoạt động tuyển chọn chưa qui trình phù hợp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển chọn IV Đánh giá về công tác tuyển dụng tại Công ty 1 Kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng của Công ty Nhìn lại thực trạng. .. trạng công tác tuyển dụng tại Công ty thời gian qua ta thể nhận thấy những mặt đã đạt được của Công ty trong công tác tuyển dụng là: - Thực hiện tuyển dụng theo một kế hoạch được lập cụ thể rõ ràng, từ khâu kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho đến công tác lập kế hoạch tuyển dụng - Tuyển dụng được thực hiện đúng theo từng bước kế hoạch đặt ra và theo đúng khuôn khổ thời gian và chi phí - Các bước trong tuyển. .. Điều này cho thấy việc Công ty thực hiện tuyển mộ theo phương pháp trực tiếp liên hệ với các trường Đại học và các trung tâm đào tạo là hoàn toàn phù hợp 2 Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng phải nhận thấy những hạn chế trong tuyển dụng tại Công ty: - Công tác tuyển mộ chưa được quan tâm đúng mức, Công ty mới chỉ xác định nguồn tuyển mộ chính xác, còn... đối với các nhân viên tân tuyển không - Chất lượng nhân sự tuyển dụng đầu vào chưa cao, khi chỉ tuyển những sinh viên mới ra trường đặc biệt là ở phòng Thiết kế, làm mất thời gian và chi phí cho đào tạo - Nhân sự tuyển dụng thể nói là nhân tố ảnh hưởng tương đối lớn đến chất lượng tuyển dụng, một thực trạng tại Công ty là trong quá trình tổ chức tuyển dụng đó là tuyển dụng hầu như được hiện... hoạch tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng của Công ty thường tập trung vào phòng Thiết kế và đội khảo sát cũng như đội Địa chất Do vậy thì các trường Đại học mà Công ty tiến hành tuyển mộ là trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Xây dựng, và các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành liên quan Do nhu cầu tuyển đối với Công ty tại các trường này tương đối nhiều do đó Công ty đặt mối quan... đối công việc trong các phòng ban và giữa các phòng ban Nhưng công tác này được thực hiện nghiêm túc và đã đảm bảo được sự hài hoà trong phân giao nhiệm vụ trong nội bộ Công ty Nhân sự trong Công ty được hoạch định, bố trí theo những vị trí, nhiệm vụ riêng biệt nhưng trên thực tế, giữa các nhân viên trong thực hiện công việc vẫn sự chưa sự tách biệt về nhiệm vụ, đôi khi sự chồng chất công. .. năng lực làm việc thực tế nhưng bằng cấp không ở thứ hạng cao, hay việc phỏng vấn không chuyên sâu thể làm giảm hiệu quả của tuyển dụng làm giảm chất lượng đội ngũ nhân viên của công ty sau này 3 Nguyên nhân Công tác tuyển dụng tại Công ty sở dĩ còn nhiều bất cập như vậy thể là do một số nguyên nhân: - Tuyển dụng thiếu sự quan tâm của ban lãnh đạo, thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo, khi... những đối tượng đến xin việc từ ngoài công ty Nguồn này đối với Công ty là nguồn chính trong tuyển mộ tại Công ty Trong đó hai nguồn mà Công ty tiến hành tuyển mộ đó là từ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và thông qua sự giới thiệu của cán bộ nhân viên tại Công ty Chính vì thế mà hiện nay Công ty cấu lao động trẻ vì đa số nhân viên được tuyển là những sinh viên mới ra trường... hình và truyền thanh - Một hạn chế nữa trong thực hiện tuyển mộ tại Công ty là thông báo tuyển dụng với nội dung sơ sài, chỉ mang tính chất thông báo chứ chưa đạt được hiệu quả thu hút đối với những người tiếp nhận thông tin Cho nên cần sự sửa đổi trong nội dung của thông báo tuyển dụng 3.3 Thực hiện tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động Sơ đồ 3: Qui trình tuyển chọn: Tiếp đón ban đầu và thu nhận... lược tuyển mộ là xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ Về nơi tuyển mộ thì như đã nói ở trên là trực tiếp tại các trường Đại học, Cao đẳng, đào tạo nghề mà Công ty dự định tuyển Còn thời gian tuyển là cách khoảng một tháng trước khi tiến hành tuyển chọn * Thông báo tuyển dụng Phòng Hành chính – Nhân sự thông báo ngành nghề, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, hạn nộp hồ sơ Chẳng hạn, tháng 06/2006 Công . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN VIỆT NAM I. Một vài đặc điểm về Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam 1. Một vài. trong thời gian tới. II. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam 1. Tình hình biến động nhân sự của công ty 5 năm trở lại đây Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN VIỆT NAM, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN VIỆT NAM, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay