Đề và đáp an trường chuyên Trần Đại Nghĩa 2004-2005

5 433 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 14:15

. EMK mà góc EMK = góc ACK  góc EDK = góc ACK  ED//AC Tổ toán trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa . MÔN TOÁN (môn thi chung) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2004–2005 TRƯỜNG PTTH TRẦN ĐẠI NGHĨA Câu 1: (4 điểm) Cho phương trình: x 4 –(3m+14)x 2 +(4m+12)(2–m)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề và đáp an trường chuyên Trần Đại Nghĩa 2004-2005, Đề và đáp an trường chuyên Trần Đại Nghĩa 2004-2005, Đề và đáp an trường chuyên Trần Đại Nghĩa 2004-2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay