Đề-đáp án HSG hóa 9 năm 2009-2010 NINH HOA

4 2,057 23
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 11:11

. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KÌ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NINH HÒA NĂM HỌC 20 09- 2010 ------------------ Môn thi : HÓA HỌC 9 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 150. =20 ,92 (g) Khối lượng Fe(NO 3 ) 3 còn lại trong dung dịch là : m = 20 ,92 × 34,7 : 100 = 7,2 592 4 (g) Khối lượng Fe(NO 3 ) 3 kết tinh m = 12,1 - 7,2 592 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề-đáp án HSG hóa 9 năm 2009-2010 NINH HOA, Đề-đáp án HSG hóa 9 năm 2009-2010 NINH HOA, Đề-đáp án HSG hóa 9 năm 2009-2010 NINH HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn