Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 5

2 285 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 08:45

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh trung học phổ thông đang trong giai đoạn ôn thi đại học môn toán - Một số đề thi thử đại học giúp củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải toán . www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu I.Cho phỷơng trình(x-3)(x+1)+4(x-3)x+1x-3=m.1). trình(x-3)(x+1)+4(x-3)x+1x-3=m.1) Giải phỷơng trình vớim =-3 .2) Với giá trị nào của m thì phỷơng trình có nghiệm ?Câu II.1) Cho hàm sốy = x+ x -x+12.Tìm miền xác định của hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 5, Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 5, Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn