GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 16

16 643 7
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 05:11

Tuần : 16 Tiết : 61 NS: 17/11/2010 ND:22/11/2010 CỤM ĐỘNG TỪ I/. Mục tiêu: - Nắm được đặc điểm của cụm động từ . L ưu ý : HS đã học về động từ ở Tiểu học . II/. Kiến thức chuẩn: 1.Ki ến thức : - Nghĩa của cụm động từ . - Chức năng ngữ pháp của cụm động từ . - Cấu tạo đầy đủ của cụm động từ . - Ý nghĩa của phụ ngữ trước và phụ ngữ sau trong cụm động từ . 2.K ĩ năng : Sử dụng cụm động từ . III/. Hướng dẫn - thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1 : Khởi động . 1.Ổn định lớp . 2.Kiểm tra bài cũ : Trong tiếng Việt có mấy loại động từ chính ? Mỗi loại cho một VD. 3.Bài mới : Cũng giống cụm danh từ, cụm động từ luôn có một phụ ngữ kèm theo để bổ sung ý nghóa cho nó. Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức Hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm và ý nghóa của Cụm động từ - GV treo bảng phụ có câu văn trích trong văn bản Em bé thông minh (147,sgk) Hỏi: Các từ in đậm bổ sung ý nghóa cho từ nào ? -đa õ đi nhiều nơi ĐT -cũng ra những câu đố oái oăm - HS quan sát và đọc nội dung bảng phụ . - HS : bổ sung cho từ ra, đi , hỏi I.Cụm động từ ĐT -để hỏi mọi người ĐT Hỏi: Từ “đi”, “ra” thuộc từ loại gì? - GV gợi ý: Một tổ hợp từ gồm động từ + các từ ngữ phụ thuộc nó -> Cụm động từ. Hỏi: Vậy cụm động từ là gì ? Hỏi: Thử bỏ các từ ngữ in đậm ở các ví dụ trên được không ? GV chốt: Các từ bổ sung ý nghóa cho động từ nhiều khi chúng không thể thiếu được . Hỏi: Vậy phụ ngữ có vai trò gì trong cụm động từ ? Cho HS ghi câu bò lượt bỏ phụ ngữ trước và sau lên bảng : viên quan ấy đi đến đâu quan ra (là những câu không thể hiểu được) - GV cho một động từ “cắt” + Yêu cầu HS thêm phụ ngữ ở phía sau từ “cắt” để tạo thành cụm động từ rồi đặt câu với cụm động từ ấy. ->Rút ra nhận xét về hoạt động của cụm động từ - GV chốt lại như ghi nhớ trong sgk ->Gọi HS đọc to ghi nhớ Hướng dẫn HS tìm hiểu cấu tạo của Cụm động từ : - GV vẽ mô hình cụm động từ (bảng phụ) - Yêu cầu học sinh điền các cụm động từ ở phần một vào đúng vò trí mô hình CĐT Gợi ý : - Xác đònh động từ chính trước - điền vào phần TT -Thuộc động từ - HS lắng nghe - HS dựa vào gợi y,ù trả lời - Không bỏ được - Phụ ngữ có vai trò rất quan trọng . - HS tạo CĐT và đặt câu - HS rút ra nhận xét - HS lắng nghe - Cụm động từ là tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. -Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ, nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm , tạo thành cụm động từ mới trọn nghĩa . -Chức vụ ngữ pháp của cụm động từ trong câu giống như động từ : + Làm vị ngữ + Làm chủ ngữ : cụm động từ khơng có phụ ngữ trước . II. Cấu tạo đầy đủ của cụm động từ gồm ba phần : - Những từ còn lại tuỳ theo ý nghóa mà nó bổ sung - điền vào phần trước hoặc phần sau . PT ĐT PS đã đi nhiều nơi cũng ra những câu đố… ->Yêu cầu HS nêu cấu tạo và ý nghóa của CĐT ->GV chốt lại như ghi nhớ - Yêu cầu HS tìm thêm một số phụ ngữ ở phần trước và phần sau (cũng, còn, đang, ngay, được…) - Gọi HS đọc ghi nhớ ->Lưu ý HS CĐT có thể vắng mặt phần trước hoặc phần sau . - HS quan sát mô hình cấu tạo CĐT và thực hiện yêu cầu qua gợi ý . - HS lắng nghe và đọc ghi nhớ - HS lắng nghhe và ghi chú + Phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa quan hệ thời gian , sự tiếp diễn tương tự , sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động , sự phủ định hoặc khẳng định hành động … + Phần trung tâm : ln là động từ . + Phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các ý nghĩa quan hệ thời gian , sự tiếp diễn tương tự , hướng , địa điểm , thời gian , mục đích , ngun nhân , phương tiện , cách thức hành động … * Lưu ý : Cấu tạo của cụm động từ có thể có đầy đủ cả ba phần , có thể vắng phần trước hoặc phần sau , nhưng phần trung tâm bao giờ cũng phải có . Hoạt động 3 : Luyện tập . - Yêu cầu HS lần lượt xác đònh các yêu cầu bài tập (1,2,3) GV gợi ý từng bài như sau : Bài 1:Tìm cụm động từ - Xác đònh động từ chính trước(tt) -Xác đònh các phần phụ trước và sau(CĐT có thể thiếu PPT hoặcø sau) ->CĐT Bài 2:Chép các cụm động từ ở bài 1 vào mô hình CĐT(HS dựa vào mục II thực hiện) - HS đọc và xác đònh yêu cầu bài tập - HS lắng và thực hiện các yêu cầu bài tập III.Luyện tập Bài tập 1, 2: Xác đònh mô hình cụm động từ SGK. PT TT PS Còn đang đùa nghòch ở sau nhà yêu thương Mò Nương hết mực muốn kén cho con người chồng thật xứng đáng đành tìm cách …… có thì giờ đi Hỏi … đi Hỏi ý kiến …. Bài 3 : Nêu ý nghóa của phụ ngữ chưa và không (tức từ nào chỉ sự phủ đònh tương đối từ nào chỉ sự phủ đònh tuyệt đối) - HS lắng nghe và thực hiện các yêu cầu bài tập Bài tập 3: Phụ ngữ “chưa” và “không” đều mang ý nghóa phủ đònh. + Chưa: phủ đònh tương đối. + Không: phủ đònh tuyệt đối Hoạt động 4 : Củng cố - Dặn dò . 4.Củng cố: Thực hiện ở Hoạt động 3 5.Dặn dò: a.Bài vừa học: Nắm được nội dung ghi nhớ và xem lại các bài tập đã thực hiện b.Soạn bài : Mẹ hiền dạy con /150,sgk - Đọc truyện( tìm hiểu chú thích và cốt truyện ) -Trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản c.Trả bài : Con hổ có nghóa (Phần bài tập cho về nhà : Kể về con chó có nghóa) .  Hướng dẫn tự học : - Nhớ các đơn vò kiến thức về động từ . - Tìm cụm động từ trong một đoạn truyện đã học . - Đặt câu có sử dụng cụm động từ, xác đònh cấu tạo cụm động từ . - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . Tuần : 16 NS: 19/11/2010 Tiết : 62 ND: 23/11/2010 MẸ HIỀN DẠY CON (Trích Liệt nữ truyện - Truyện trung đại) I/. Mục tiêu: - Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện Mẹ hiền dạy con . - Hiểu cách viết truyện gần với viết kí ở thời trung đại . II/. Kiến thức chuẩn: 1.Ki ến thức : - Những hiểu biết bước đầu về Mạnh Tử . - Những sự việc chính trong truyện . - Ý nghĩa của truyện . - Cách viết truyện gần với viết kí (ghi chép sự việc), viết sử (ghi chép chuyện thật) ở thời trung đại . 2.K ĩ năng : - Đọc-hiểu văn bản truyện trung đại “Mẹ hiền dạy con” . - Nắm bắt và phân tích được các sự kiện trong truyện . - Kể lại được truyện . III/. Hướng dẫn - thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1 : Khởi động . 1.Ổn định lớp . 2.Kiểm tra bài cũ : + Hãy kể lại chuyện “Con chó có nghóa” mà em đã sưu tầm được . + Qua truyện trên em rút ra được bài học gì ? 3.Bài mới : Là người mẹ ai chẳng có lòng thương con, mong muốn con nên người, nhưng khó hơn nhiều là biết cách dạy con, giáo dục con sao cho có hiệu quả. Đó là chủ đề của bài học hôm nay. Hoạt động 2 : Đọc-hiểu văn bản. Hướng dẫn HS đọc văn bản và tìm hiểu chú thích : GV giới thiệu xuất xứ và Mạnh Tử: Chú thích  (SGK) . Mạnh Tử tên là Mạnh Kha - Trả lời cá nhân - Nghe – ghi tựa I/. Tìm hiểu chung: - Truyện được tuyển dịch từ sách Liệt nữ của Trung Quốc , được Ơn Như Nguyễn Văn Ngọc (372 ? – 289 ? tr. CN) quê đất Trâu (huyện Trâu) tỉnh Sơn Đông học trò của Tử Tư , cháu của Khổng Tử , là một hiền triết nổi tiếng của Trung Hoa . - GV hướng dẫn đọc(đọc rành rọt, mạch lạc, diễn cảm theo vai) -> gọi HS đọc văn bản. -Yêu cầu HS tìm hiểu chú thích thông qua chú giải ở sgk . Hoạt động 3 : Phân tích . Hướng dẫn HS tìm hiểu văn bản: - GV treo bảng tóm tắt đã chuẩn bò - Yêu cầu HS tóm tắt nội dung 5 sự việc dạy con của mẹ thầy Mạnh Tử rồi điền đúng vò trí như trong bảng . Sự việ c Con Mẹ 1. Bắt chước: đào, chôn, lăn, khóc Dọn nhà ra chợ 2. Bắt chước: Nô nghòch cách buôn bán điên đảo Dọn nhà đến cạnh trường học 3. Học tập lễ phép …. Chỗ ở được 4. Hỏi mẹ về việc hàng xóm giết lợn Hối hận, mua thòt lợn về cho con ăn -> chữ tín 5. Bỏ học Cắt đứt tấm vải đang dệt để dạy con Hệ thống câu hỏi : - Ba sự việc đầu có ý nghóa giáo dục gì ? - HS nghe . - HS lắng nghe và đọc văn bản -Thông qua chú giải HS tìm nghóa của từ . - HS quan sát, lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu -> Hai sự việc đầu : môi trường xấu . - Sự việc ba : môi trường tốt . -> Sự việc thứ tư : giáo và Tử An Trần Lê Nhân dịch .Truyện nổi tiếng xưa nay ở Trung Quốc cũng như ở nước ta . - Mạnh Tử là bậc hiền triết nổi tiếng của Trung Hoa thời Chiến quốc . Ơng được suy tơn là Á thánh của đạo Nho ( vị thánh thứ hai sau Khổng Tử ) . II/. Phân tích: 1.Nội dung - Suy nghĩ và hành động của bà mẹ về mơi trường giáo dục con thành người . - Sự việc thứ tư có ý nghóa giáo dục gì ? - Sự việc cuối cùng có ý nghóa GD gì ? GV tùy theo tình hình lớp mà hệ thống câu hỏi đặt ra theo tình huống có vấn đề . - GV nhận xét và sửa chữa, bổ sung cho hoàn chỉnh . .Hỏi: Ở 3 sự việc đầu, mẹ dạy con bằng cách nào ? + Tại sao ở hai sự việc đầu bà mẹ nói “Chỗ này . . . ở được”. Sự việc thứ 3 lại nói “Chỗ này là chỗ con ta ở được” ? - Nhận xét câu trả lời HS. Hỏi: Tóm lại, ba sự việc đầu muốn nói lên cách dạy con của bà mẹ thầy Mạnh Tử là chọn môi trường sống như thế nào ? Chốt: Chọn môi trường sống thích hợp và có lợi cho việc hình thành nhân cách . - GV yêu cầu HS thử tìm 1 số câu tục ngữ nói về sự ảnh hưởng của môi trường đến nhân cách con người.(Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng – Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . . . ) Hỏi: Qua sự việc thứ 4 cho thấy bà mẹ muốn dạy con tính cách gì trong cuộc sống ? GV giảng: Đối với mỗi con người, việc giữ chữ tín là rất quan trọng, đặc biệt là đối với con trẻ. Theo sử cũ chép lại thì Tăng Sâm là một trong số học trò xuất sắc của Khổng Tử .Ngày còn bé, một hôm mẹ đi chợ, Tăng Sâm đòi đi theo. Mẹ giỗ: "ở nhà, mẹ đi chợ mua cho miếng gan lợn mà ăn". Ra chợ, không còn gan lợn để mua. Về nhà, để giữ chữ tín với con, bà đã cho mổ lợn nhà lấy một miếng gan cho con ăn. dục con về chữ “tín” -> Sự việc thứ năm : tạo hành động so sánh để con tự rút ra bài học . - HS lắng nghe - HS cùng GV nhận xét - HS suy nghó,trả lời - HS lắng nghe - HS tìm các câu tục ngữ -> Bà mẹ muốn thể hiện chữ “tín” đối với con cái - HS lắng nghe - Suy nghĩ và hành động của bà mẹ về phương pháp dạy con trở thành bật vĩ nhân . Hỏi: Qua sự việc thứ 5, em nhận xét thế nào về thái độ của người mẹ trong việc dạy con? Chốt : Bà mẹ thể hiện thái độ kiên quyết, dứt khoát để hướng con vào việc học tập chuyên cần . Mở rộng về kết quả của sự việc thứ 5 : + Con :học hành chăm chỉ hơn, lớn lên thành thầy MT nổi danh bậc đại hiền triết . + Mẹ :Mẹ hiền nổi tiếng dạy con Hỏi:Qua 5 sự việc trên , em hình dung bà mẹ thành Mạnh Tử là người như thế nào ? -Nhận xét - diễn giảng về cách dạy con: thương con nhưng không nuông chiều, giáo dục con chí học hành. -> GV diễn giảng : Bà mẹ là tấm gương sáng về tình thương con và cách dạy con . - HS nhận xét về thái độ của người mẹ - HS lắng nghe - HS nêu nhận xét về người mẹ thầy MT . - HS lắng nghe - HS lắng nghe Bà mẹ thầy Mạnh Tử - một người mẹ tuyệt vời : u con, thơng minh, khéo léo, nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, giáo dục con thành bật vĩ nhân . Hỏi: Hãy nêu nhận xét về nghệ thuật viết truyện ? - GV nêu vấn đề: đặt tên truyện “Mẹ hiền dạy con” và kết thúc truyện tác giả viết “Thế chẳng là nhờ có cái công giáo dục quý báu của bà mẹ hay sao? ” điều này có ý nghóa gì? - GV nhận xét, nhấn mạnh: công lao cha mẹ vô cùng to lớn-> vì vậy, phận làm con phải hiếu thảo . Hướng dẫn HS tìm hiểu ý ngh ĩa truyện - HS suy nghó, trả lời - Thảo luận tổ: khẳng đònh công lao của cha mẹ. - Nghe - HS suy nghó, trả lời 2.Ngh ệ thuật -Xây dựng cốt truyện theo mạch thời gian với năm sự việc chính về mẹ con thầy Mạnh Tử . -Có nhiều chi tiết giàu ý nghĩa , gây xúc động đối với người đọc. 3.Ý nghĩa - Truyện nêu cao tác -Hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghóa câu tục ngữ ”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” dụng của mơi trường sống đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ . - Vai trò của bà mẹ trong việc dạy dỗ con nên người . Hoạt động 3 : Luyện tập . Hướng dẫn HS luyện tập - Cho HS đọc và xác đinh yêu cầu bài tập 1. Gợi mở: Bà mẹ hành động cắt đứt tấm vải đang dệt thể hiện bà chú trọng đến việc gì của con ? Tác dụng của hành động đó? - Cho HS đọc và xác đinh yêu cầu bài tập 2. Gợi mở: Trước sự yêu thương dạy bảo của ông bà, cha mẹ làm chúng ta phải như thế nào ? - HS suy nghó, trả lời - HS suy nghó, trả lời - Trả lời cá nhân III.Luyện tập Bài tập 1: - Bà mẹ Mạnh Tử chú trọng việc dạy con, thái độ dứt khoát nghiêm khắc . - Việc làm đótỏ thái độ phản kháng mạnh giúp Mạnh Tử hiểu ra việc đúng việc sai . Bài tập 2: - Đạo làm con phải chăm học, rèn luyện nhân cách, học điều hay lẽ phải trở thành người giúp ích cho xã hội . Hoạt động 5 : Củng cố - Dặn dò . 4.Củng cố: Thực hiện ở Hoạt động 3 5.Dặn dò : a.Bài vừa học :Nắm được nội dung ghi nhớ b.Soạn bài : Tính từ và cụm tính từ / 153,sgk -Tìm hiểu các VD ở mục I(đặc điểm của cụm tính từ) - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . -Tìm hiểu các VD ở mục II (Các loại tính từ) c.Trả bài :Con hổ có nghóa  Hướng dẫn tự học : -Kể lại truyện . - Nhớ nét chính về nội dung và nghệ thuật của truyện . - Suy nghó về đạo làm con của mình sau khi học xong truyện “Mẹ hiền dạy con” . - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . Tuần : 16 NS: 21/11/2010 [...]... : 63 ND:27/11/2010 TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ I/ Mục tiêu: - Nắm được đặc điểm của tính từ và cụm tính từ - Nắm được các loại tính từ Lưu ý : HS đã học tính từ ở Tiểu học II/ Kiến thức chuẩn: 1.Kiến thức : - Khái niệm tính từ : + Ý nghĩa khái qt của tình từ + Đặc điểm ngữ pháp của tính (khả năng kết hợp của tính từ, chức vụ ngữ pháp của tính từ) - Các loại tính từ - Cụm tính từ : + Nghĩa của phụ ngữ. .. Tính từ và cụm tính từ có thể làm chủ ngữ , vị ngữ trong câu Khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ III.Cụm tính từ : - Cụm tính từ ở dạng đầy đủ nhất gồm ba phụ phần : + Phụ ngữ ở phần trước có thể biểu thị quan hệ thời gian , sự tiếp diễn tương tự , mức độ của đặc điểm , tính chất , sự khẳng định hay phủ định , … + Phần trung tâm ln là tính từ + Phụ ngữ ở phần - HS lắng nghe và sau có... lcác bài tập đã thực hiện bTiết 64 :Trả bài viết số 3 - Lập dàn bài cho đề văn “Hãy kể về người cha (hoặc mẹ) của em” -Chuẩn bò vở để ghi nhận lại những ưu khuyết điểm ở bài làm c.Trả bài :Kể chuyện tưởng tưởng  Hướng dẫn tự học : - Nhận xét về ý nghóa của phụ ngữ trong cụm tính từ - Tìm cụm tính từ trong một đoạn truyện đã học - Đặt câu và xác đònh chức năng ngữ pháp của tính từ, cụm tính từ... + Nghĩa của phụ ngữ trước và phụ ngữ sau trong cụm tính từ + Nghĩa của cụm tính từ + Chức vụ ngữ pháp của cụm tính từ + Cấu tạo đầy đủ của cụm tính từ 2.Kĩ năng : - Nhận biết tính từ trong văn bản - Phân biệt tính từ chỉ đặc điểm tương đối và tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối - Sử dụng tính từ ,cụm tính từ trong nói và viết III/ Hướng dẫn - thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội... tính từ - GV treo bảng phụ có mô hình cụm tính từ như sau : - HS quan sát bảng PT vốn/đã/rấ t TT PS yên tónh nhỏ sáng lại Vằng vặc/ở trên không -Yêu cầu1 HS điền các cụm TT in đậm trong các câu đoạn văn đã cho (1/ III) vào đúng vò trí mô hình CTT như trên -Yêu cầu2 HS tìm thêm một số phụ ngữ ở PT, PS và cho biết chúng bổ sung cho tính từ TT về ý nghóa gì ? -> GV kết luận như ghi nhớ -> GV gọi HS đọc... - Tìm cụm tính từ trong một đoạn truyện đã học - Đặt câu và xác đònh chức năng ngữ pháp của tính từ, cụm tính từ trong câu - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên DUYỆT Ngày ……tháng …… năm 2010 Tổ Trưởng Huỳnh Cơng Trạng ... sánh , mức độ , phạm vi hay - HS lắng nghe và đọc ngun nhân của đặc ghi nhớ điểm , tính chất … * Lưu ý : Cấu tạo của cụm tính từ có thể có đầy đủ cả ba phần , có thể vắng phần phụ trước hoặc phần phụ sau , nhưng phần trung tâm bao giờ cũng phải có Hoạt động 3 : Luyện tập Yêu cầu HS lần lượt đọc và xác đònh yêu cầu từng bài tập, GV lần lượt gợi ý HS thực hiện như sau: Bài 1: Tìm CTT trong 5 câu văn. .. Lệch, nghiên, ngay, thẳng, thẳng băng, xiêu vẹo, nhăn nhúm … xanh, đỏ, trắng, vàng, xanh lè, trắng toát, đỏ au … chua, cay, ngọt, bùi, nhạt thếch, đáng ngắt … ) - Từ các tính từ HS phát triển thành câu - Từ các TT HS đã tìm hoàn chỉnh, GV hướng dẫn HS so sánh với động từ về khả năng kết hợp các phó từ cũng như với chức vụ cú pháp trong câu để thấy được điểm tương đồng giữa động từ và tính từ  Giữa tính...  Giữa tính từ và động từ có một số nét tương đồng GV chốt : Kết hợp với :đã, sẽ, đang, cũng, vẫn (giống với động từ) Kết hợp : hãy, chớ , đừng (TT hạn chế nhiều so với động từ) Làm chủ ngữ : giống nhau, còn vò ngữ TT hạn chế hơn ĐT Ví dụ : (1) Em bé ngã (2) Em bé thông minh ( (1) thành câu, (2) mới là cụm) muốn “Em bé thông minh” là một câu = ta phải thêm sau “em bé” một chỉ từ hoặc trước một phụ... Các cụm tính từ: a sun sun như con đóa b chần chẫn như cái đòn càn c bè bè như cái quạt thóc d sừng sững như cái cột đình đ tun tủn như cái chổi sể cùn Bài tập 2:Tác dụng của việc dùng tính từ và phụ ngữ trong bài tập 1: Các tính từ đều là từ láy-gợi hình, gợi cảm Hình ảnh gợi ra là một sự vật tầm thường, nhỏ bé -> Năm thầy bói nhận thức hạn hẹp và chủ quan Bài tập 3: Nhận xét: động từ và tính từ ở . thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . Tuần : 16 NS: 19/11/2010 Tiết : 62 ND: 23/11/2010 MẸ HIỀN DẠY. hiền dạy con” . - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . Tuần : 16 NS: 21/11/2010 Tiết : 63 ND:27/11/2010 TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ I/. Mục tiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 16, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 16, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn