CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

23 2,146 45
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 23:15

Trường đại học CNHN- Khoa cơ khí Giáo viên: Phan Đình Hiếu Bộ môn: Cơ điện tử Môn học: Cơ điện tử 2 BÀI GIẢNG HỆ CAO ĐẲNG Lớp: CĐCĐT-K9 PHẦN 1: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN CHƯƠNG 1: NGUỒN CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ KHÍ NÉN CHƯƠNG 2: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN CHƯƠNG 4: CÁC PHẦN TỬ ĐIỆN - KHÍ NÉN CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.1 BIỂU DIỄN CHỨC NĂNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 3.1.1 Biểu đồ trạng thái Biểu đồ trạng thái biểu diễn trạng thái của các phần tử trong mạch, mối liên hệ giữa các phần tử và trình tự chuyển mạch của các phần tử. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN Ví dụ đồ khí nén: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.1.2 Lưu đồ tiên trình: Kí hiệu lưu đồ theo tiêu chuẩn DIN: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.1.2 Lưu đồ tiên trình: Lưu đồ tiến trình biểu diễn phương thức giải ( thuật toán ) của một quá trình điều khiển . Lưu đồ quá trình vạch ra hướng tổng quát của một quá trình điều khiển và có tác dụng như là phương tiện thông tin giữa người sản xuất phần tử điều khiển và kĩ thuật viên sử dụng phần tử đó Ví dụ về thiết kế lưu đồ quá trình: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2 PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN + Điều khiển bằng tay + Điều khiển tùy động theo thời gian + Điều khiển tùy động theo hành trình + Điều khiển theo chương trình bằng cơ cấu chuyển mạch + Điều khiển theo tầng + Điều khiển theo bước CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2.1 Điều khiển bằng tay a. Điều khiển trực tiếp: Đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu do một phần tử đảm nhiệm. Ví dụ mạch xi-lanh tác dụng một chiều CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN b. Điều khiển gián tiếp Mạch xi lanh tác dụng hai chiều với phần tử nhớ 1.3 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2.2 Điều khiển tùy động theo thời gian [...]... ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.3 Mạch nhớ và điều khiển tốc độ xilanh CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.4 Điều khiển phụ thuộc vào áp suất CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.4 Van Rơle thời gian CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.5 Chuyển động phối hợp CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.4 BÀI TẬP 1 Phân tích. ..CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - Điều khiển vận tốc bằng van tiết lưu một chiều chỉnh bằng cữ chặn CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - Điều khiển vận tốc bằng van thoát khí nhanh: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2.3 Điều khiển tùy động theo hành trình... trình CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - Điều khiển tùy động theo hành trình với một xi-lanh có phần tử thời gian giới hạn thời gian dừng pittông ở cuối hành trình CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3 MỘT SỐ VÍ DỤ: 2.3.1 Điều khiển trực tiếp xilanh tác động đơn CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.2 Chức năng Logic AND CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ... 2.3.5 Chuyển động phối hợp CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.4 BÀI TẬP 1 Phân tích các ví dụ trên 2 Một số bài tập đơn giản a Định rõ van và chỉ rõ hệ thống đánh số: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN b Chức năng OR: . TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2.2 Điều khiển tùy động theo thời gian CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.4 Điều khiển phụ thuộc vào áp suất CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.4
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn