MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CHO VIỆT NAM

14 719 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 22:20

Một số Bài học kinh nghiệm trong điều hành tỷ giá hối đoái cho Việt Nam Từ thực trạng áp dụng chính sách nâng giá đồng nội tệ của một số nớc trên thế giới trong chơng 2 ta có thể nhìn nhận những cái đợc và mất của các n- ớc khi áp dụng chính sách này. Chơng 2 cho ta thấy Nhật Bản ngay từ những thập niên 70 đã áp dụng chính sách nâng giá và đã thành công rực rỡ với một nền kinh tế vững mạnh nh ngày nay, hay nh Đức trải qua cuộc chiến tranh thế giới thứ II với nền kinh tế suy yếu và gánh nặng nợ rất lớn, nhng với sự khôn khéo của mình trong việc điều hành chính sách đã trở thành một cờng quốc và trong những giai đoạn phát triển của mình, Đức cũng có những thời điểm áp dụng chính sách tăng giá nội tệ, nó đã đem lại cho Đức nhiều thuận lợi lẫn khó khăn. Nhng sự kết hợp đồng nội tệ lên giá với các chính sách tiền tệ khác đã giúp Đức trở thành một nền kinh tế lớn mạnh. Bên cạnh những minh chứng áp dụng chính sách nâng giá tiền tệ hết sức thành công, thì Mỹ với giai đoạn 1980 1985 đã cho ta thấy sự không hiệu quả của chính sách này nhằm cải thiện tình hình nền kinh tế Mỹ mà thâm hụt thơng mại còn tăng lên. Đó là một số kinh nghiệm từ những nớc đã từng áp dụng chính sách nâng giá đồng nội tệ. Thêm vào đó, nhiều chuyên gia kinh tế đã nhận định rằng Trung Quốc và Việt Nam có nét tơng đồng trong việc định hớng phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy trong chơng 3, chúng ta sẽ đề cập thêm về Trung Quốc, tình hình kinh tế Trung Quốc với chính sách phá giá tiền tệ, dới sức ép từ các phía Trung Quốc đối mặt với việc nâng giá đồng nhân dân tệ. Vậy nếu Trung Quốc nâng giá thì sẽ có tác dụng tiêu cực hay tích cực. Với kinh nghiệm của Nhật Bản, Đức, Mỹ và Trung Quốc một nớc cũng thờng áp dụng chính sách phá giá tiền tệ, nếu nâng giá đồng nội tệ sẽ có những tác động nh thế nào, từ đó ta rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. I. Trung Quốc và chính sách phá giá đồng nội tệ 1 1. Những tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến ngoại thơng và đầu t nớc ngoài 1.1. Tình hình chung Nếu trong trờng hợp của Nhật Bản, sự đột phá gắn liền với việc tăng giá đồng nội tệ JPY thì trong trờng hợp của Trung Quốc, sự đột phá lại gắn với việc phá giá đồng nhân dân tệ (NDT). Từ năm 1979 đến 1993 (14 năm), Trung Quốc đã điều chỉnh mạnh tỷ giá hối đoái 7 lần. Xu hớng điều chỉnh là phá giá mạnh đồng NDT. Năm 1993, mức điều chỉnh tỷ giá hối đoái so với năm 1985 đã là gần 70%. Nhng mặc dù phá giá liên tục và với biên độ lớn nh vậy, tổn thất xuất khẩu do tỷ giá gây ra vẫn rất lớn (xem bảng 3.1). Lý do là vì tỷ giá NDT/USD có mặt bằng xuất phát phá giá quá thấp nên dù phá giá mạnh nh vậy, mức tỷ giá vẫn cha đạt đến điểm hoà vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bảng 3.1: Tổn thất tài chính đối với xuất khẩu do tỷ giá ở Trung Quốc. 1 Chỉ tiêu 1979 1981 1983 1985 1988 1993 Chi phí để thu 1 USD xuất khẩu 2,40 2,31 3,02 3,67 5,80 6,32 Tổn thất ứng với 1 USD xuất khẩu 0,85 0,49 0,22 0,73 2,08 1,0 Nguồn: N. Lardy 1992; Wong 1998, [9, các website]. Cùng với quá trình cải tổ và chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế tỷ giá hối đoái của Trung Quốc cũng đợc chuyển đổi cho phù hợp với những yêu cầu của nền kinh tế phát triển dựa trên cơ chế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Bớc đầu tiên của quá trình chuyển đổi trong chế độ và chính sách tỷ giá ở Trung Quốc là giai đoạn để cho tỷ giá ấn định trớc đây thả nổi theo sát những diễn biến của tỷ giá trên thị trờng trong giai đoạn 1979 1990. Đây gần nh là bớc tất yếu để đa yếu tố thị trờng vào trong cơ chế xác định tỷ giá đối với hầu hết các nớc tiến hành chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng có sự điều tiết và định h- 1 Đây là số liệu tính toán, đợc lấy từ các nguồn nhng không có công thức, do vậy không thể cập nhật thêm đ- ợc. 2 ớng của nhà nớc. Thực tế, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh liên tục tỷ giá hối đoái danh nghĩa theo hớng giảm giá trị đồng nội tệ cho phù hợp với sức mua của đồng NDT bị đánh giá cao trớc đây trong suốt thời kỳ đầu của quá trình cải cách. Sau khi tỷ giá đợc điều chỉnh phản ánh tơng đối chính xác với những biến đổi của thị trờng và sức mua thực tế của đồng NDT, Trung Quốc chuyển sang cơ chế cố định tỷ giá. Trong giai đoạn 1990 1993, tỷ giá danh nghĩa của đồng NDT với USD đợc duy trì tơng đối ổn định ở mức 5,2 đến 5,8 NDT/1USD. So với những năm 70, chính sách điều chỉnh tỷ giá của Trung Quốc cũng đã có nhiều chuyển biến đáng kể, các nhà xuất khẩu không phải xin cấp giấy phép về ngoại tệ nh trớc kia nữa, các đặc khu đã đợc quyền ấn định tỷ giá theo quan hệ cung cầu trên thị trờng. Song trên thực tế cả nớc, giai đoạn này, Trung Quốc vẫn áp dụng chế độ 2 tỷ giá: tỷ giá hối đoái chính thức và tỷ giá hối đoái giao dịch (tỷ giá hối đoái giao dịch đợc quyết định bởi các giao dịch của các công ty th- ơng mại đợc phép mua hoặc bán một phần ngoại hối của các nhà nhập khẩu). Cơ chế 2 tỷ giá thực sự đã cản trở rất nhiều đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung, của hoạt động kinh tế tài chính nói riêng và bắt đầu có tác dụng xấu đến mục tiêu tăng cờng mở cửa theo chiều sâu và thúc đẩy xuất khẩu của nền kinh tế (xem bảng 3.2). Mặc dù dự trữ ngoại tệ đợc cải thiện và tăng gấp 2 lần trong 3 năm, từ 11,1 tỷ USD năm 1990 lên 21,2 tỷ USD năm 1993, nhng tình hình cán cân th- ơng mại và lạm phát Trung Quốc có biểu hiện xấu đi trầm trọng. Cán cân thơng mại Trung Quốc đã chuyển từ mức thặng d 9165 triệu USD năm 1990 sang thâm hụt trầm trọng tới -12.220 triệu USD vào năm 1993. Lạm phát Trung Quốc tăng gấp 5 lần trong 3 năm, từ 3,06% năm 1990 lên đến 14,58% năm 1993. Bảng 3.2: Biến động của tỷ giá NDT/USD, cán cân thơng mại, lạm phát và dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giai đoạn 1990 1993. 2 2 Số liệu cập nhật xem ở các bảng tiếp theo. 3 Chỉ tiêu 1990 1991 1992 1993 TGHĐ trung bình năm (NDT/USD) 4,783 5,323 5,515 5,762 Cán cân thơng mại (triệu USD) 9165 8743 5183 -12220 Lạm phát (%/năm) 3,06 3,54 6,34 14,58 Dự trữ ngoại tệ (tỷ USD) 11,1 21,7 19,4 21,2 Nguồn: IMF, Editorial Board of Fiscal Yearbook of China, 1995. Để cải thiện tình hình, năm 1994, chính phủ Trung Quốc quyết định phá giá mạnh đồng NDT. Biên độ phá giá mạnh lên tới gần 50%: từ mức 5,762 NDT/1USD năm 1993 lên 8,6187 NDT/1USD kể từ ngày 1/1/1994 (xem bảng 3.3). Kể từ thời điểm đó cho đến năm 2006, ngân hàng trung ơng Trung Quốc với những chính sách điều hành của mình đã nỗ lực duy trì mức tỷ giá khoảng trên 8 NDT/1USD. Trung Quốc với chính sách phá giá đã có tốc độ tăng trởng kinh tế cao, đặc biệt là giai đoạn sau năm 1994 khi bắt đầu phá giá mạnh và giai đoạn sau khi gia nhập WTO. Từ năm 1993 cho đến năm 2006, tốc độ tăng trởng của Trung Quốc luôn là con số dơng, thấp nhất cũng là 7,3% năm 2001 và cao nhất là 13,49% năm 1993. Và một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc, mặc dù phá giá mạnh đồng tiền nhng chính phủ Trung Quốc cũng đã duy trì đợc mức lạm phát không quá cao bắt đầu từ năm 1997 cho tới năm 2006. Năm 2007, tốc độ tăng trởng của Trung Quốc là 11,50%, một con số khá ấn t- ợng; tuy nhiên đi cùng với nó là một tỷ lệ lạm phát khá cao 6,50%, gấp hơn 2 lần so với năm 2006 là 2,50%. Bảng 3.3: Tình hình tỷ giá, lạm phát và tốc độ tăng trởng nền kinh tế Trung Quốc 1994 2007. Chỉ tiêu TGHĐ (NDT/USD) Tốc độ tăng trởng (%/năm) Lạm phát (%/năm) 1993 5,7620 13,49 14,58 1994 8,6187 12,70 24,24 1995 8,3514 10,50 16,90 1996 8,3142 9,59 8,32 1997 8,2898 8,80 2,80 1998 8,2790 7,80 -0,80 1999 8,2783 7,11 -1,40 4 2000 8,2785 8,00 0,40 2001 8,2771 7,30 0,70 2002 8,2770 8,00 -0,80 2003 8,2770 9,10 1,20 2004 8,2768 9,50 3,90 2005 8,1938 9,80 3,00 2006 7,9734 10,70 2,50 2007 7,5069 11,50 6,50 Nguồn: Foreign Exchange Data, Central Bank of China, Republic of China; IMF International Financial Statistics. Cùng với việc thay đổi chính sách tỷ giá, chế độ quản lý ngoại hối của Trung Quốc cũng đợc cải cách mạnh mẽ: tỷ giá chính thức thống nhất với mức tỷ giá hoán đổi hiện hành; chế độ giữ lại ngoại tệ đợc bãi bỏ, thị trờng ngoại hối liên ngân hàng đợc thành lập. Ngân hàng trung ơng Trung Quốc thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động về ngoại hối ở các ngân hàng bằng cách quy định chỉ một số ngân hàng có toàn quyền hoạt động trong thị trờng ngoại hối, đợc phép chuyển đổi ngoại hối và quy định số lợng chuyển đổi. Đối với các công ty nớc ngoài, Trung Quốc yêu cầu phải có bảng cân đối ngoại tệ từng năm một. Các doanh nghiệp liên doanh với nớc ngoài buộc phải có giấy phép đổi ngoại tệ mạnh sang NDT. Các doanh nghiệp nhà nớc yêu cầu phải nộp 100% ngoại tệ thu đợc thay vì mức 50% nh trớc. Việc cải cách chế độ tỷ giá (thực chất là thống nhất các loại tỷ giá đi liền với việc phá giá đồng tiền) đã có tác động rất mạnh và hầu nh tức thời đến động thái của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là đối với hoạt động ngoại thơng và thu hút vốn đầu t. 1.2. Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái đến ngoại thơng Trung Quốc Việc phá giá đồng NDT với quy mô 50% dẫn tới kết quả tức thì: cán cân thơng mại từ chỗ thâm hụt chuyển thành cán cân thặng d 5,4 tỷ USD năm 1994. Kể từ đó cho đến khi Trung Quốc gia nhập WTO (năm 2000), xu hớng này luôn đợc giữ vững với mức thặng d thơng mại cao ổn định (xem bảng 3.4). Cuối năm 2001, khi Trung Quốc đã gia nhập WTO cũng là lúc nền kinh tế thế giới tăng trởng thấp. Mặc dù thơng mại quốc tế phục hồi tơng đối chậm, 5 đầu t trực tiếp quốc tế giảm mạnh, nhng nền kinh tế quốc dân và kinh tế đối ngoại Trung Quốc vẫn giữ mức tăng trởng nhanh và giành đợc thế chủ động trong cuộc cạnh tranh quốc tế khốc liệt. Một trong những nguyên nhân quan trọng là Trung Quốc đã phát huy hiệu quả tích cực sau khi gia nhập WTO và khai thác triệt để lợi ích từ chính sách phá giá nội tệ của mình. Mặc dù Trung Quốc gặp phải khá nhiều khó khăn do dịch SARS, thiên tai và sự biến động giá dầu quốc tế nhng thơng mại quốc tế của Trung Quốc vẫn tăng trởng nhanh. Năm 2002, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 620,77 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm 2001. Trong đó xuất khẩu đạt 325,6 tỷ USD, tăng 22,3%; nhập khẩu đạt 295,17 tỷ USD, tăng 21,2% cao hơn mức 4% của thơng mại thế giới năm đó. Vị trí xuất khẩu của Trung Quốc trên thế giới đã từ thứ 6 năm 2001 tăng lên thứ 5 năm 2002. Từ năm 2003 trở đi, Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trởng với tốc độ cao trong ngoại thơng, mỗi năm tăng thêm khoảng 200 tỷ USD. Năm 2004, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1154,8 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 593,4 tỷ USD, tăng 35,4%; nhập khẩu đạt 561,4 tỷ USD, tăng 36%, xuất siêu tới 32 tỷ USD (xem bảng 3.4). Xuất khẩu sản phẩm cơ điện có tỷ trọng vợt quá một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu; xuất khẩu các sản phẩm kỹ thuật cao và mới chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu. Bảng 3.4: Tình hình xuất nhập khẩu và cán cân thanh toán của Trung Quốc 1994 2004. Đơn vị: tỷ USD. Chỉ tiêu Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân thơng mại 1993 91,74 103,96 -12,22 1994 121,01 115,61 5,40 1995 148,78 132,08 16,70 1996 151,05 138,83 12,22 1997 182,79 142,37 40,42 1998 183,71 140,24 43,47 1999 194,93 165,70 29,23 2000 294,20 225,09 24,11 2001 266,10 243,55 22,55 2002 325,60 295,17 30,43 2003 438,37 412,84 25,53 2004 593,40 561,40 32,00 6 Nguồn: China Statistical Yearbook, China Statistics Press, 2005. Các bạn hàng lớn của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2005 là: EU, bạn hàng lớn nhất với tổng kim ngạch song phơng lên đến 100,05 tỷ USD, tăng 23,6%; Mỹ là bạn hàng lớn thứ hai, Nhật Bản là bạn hàng lớn thứ ba; ASEAN là bạn hàng lớn thứ t với con số tơng ứng là 46,26 tỷ USD và 25,1%; 86,54 tỷ USD và 10,2%; 59,76 tỷ USD và 25%. Lợng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc năm 2006 đạt gần 1086,5 tỷ USD so với năm 2005 là 821,51 tỷ USD. Tính từ năm 2004 cho đến nay, lợng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng xấp xỉ 200 tỷ USD mỗi năm; riêng năm 2007, lợng dự trữ ngoại hối tăng xấp xỉ 400 tỷ USD so với năm 2006 (xem bảng 3.5). Bảng 3.5: Lợng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 2000 2007. Đơn vị: tỷ USD. Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dự trữ ngoại hối 168.28 215,61 291,13 408,15 614,50 821,51 1068,49 1528,20 Nguồn: Foreign Exchange Data, Central Bank of China, Republic of China; IMF International Financial Statistics. Kể từ năm 1994 và sau khi gia nhập WTO cho tới nay, thặng d thơng mại của Trung Quốc liên tục tăng với tốc độ cao. Kết hợp với sự tăng trởng của đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI), là kết quả khác trực tiếp bắt nguồn từ sự biến đổi tỷ giá NDT, nền kinh tế Trung Quốc bớc vào nhịp tăng trởng mới, với hai động lực mạnh mẽ nhất là xuất khẩu và đầu t nớc ngoài trực tiếp. Và cũng giống nh Nhật Bản trớc đây, xuất khẩu Trung Quốc tăng mạnh đã đẩy thâm hụt mậu dịch của thế giới nói chung, của Mỹ nói riêng với Trung Quốc lên tới mức nghiêm trọng. Mỹ và hầu nh cả thế giới đều cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng trong quan hệ mậu dịch này có nguồn gốc trực tiếp và cơ bản từ việc Chính phủ Trung Quốc duy trì quá lâu chính sách tỷ giá đồng NDT yếu (tính từ năm 1994). Trong hơn 13 năm qua, sự cộng hởng tác động của chính sách đồng tiền yếu và việc Trung Quốc gia nhập WTO đã tạo thành 7 sức thúc đẩy to lớn để nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy và trở thành một nền kinh tế khổng lồ. Kết quả tất yếu của sự lớn mạnh kinh tế nhanh chóng này là sự tăng giá đồng NDT. Vì vậy, đòi hỏi Trung Quốc phải tăng giá đồng NDT ngày càng gay gắt từ các nớc phơng Tây là hoàn toàn có căn cứ lý lẽ và thực tiễn vững chắc. 1.3. Tác động của thay đổi tỷ giá đồng NDT đến dòng FDI Dờng nh càng hoạt động lâu ở Trung Quốc, các công ty nớc ngoài càng phát hiện ra những sức hấp dẫn mới của đất nớc này với t cách là một cứ điểm sản xuất: chi phí thấp, sức cạnh tranh cao. Giá thành sản phẩm thấp ở Trung Quốc đồng nghĩa với một thông điệp: muốn bán đợc hàng hoá ở bất cứ đâu trên thế giới thì cách chắc chắn nhất là đầu t vào Trung Quốc. Sức mạnh của thông điệp đó đợc nhân lên nhờ quyết tâm và hành động liên tục phá giá mạnh đồng NDT vào năm 2003, 2004 của chính phủ Trung Quốc đã làm cho sức mạnh về giá của hàng xuất khẩu từ Trung Quốc vợt qua giới hạn thông thờng để trở thành một sự đột phá mạnh, khiến dòng FDI đổ vào lập tức tăng mạnh. Năm 1993, lợng FDI thực hiện tăng 250% so với năm 1992; còn năm 1994 tăng 23% so với năm 1993. Đến năm 1998, mức tăng so với năm 1993 đã là 200%. Và bớc sang thế kỷ mới, Trung Quốc trở thành một trong những nền kinh tế thu hút nhiều FDI nhất trên thế giới, với lợng FDI đổ vào hàng năm đạt mức 55 77 tỷ USD. Sự phá giá đồng NDT cùng với sự gia nhập WTO đã khiến sức hấp dẫn đối với đầu t nớc ngoài vào Trung Quốc tăng mạnh. Năm 2002, vốn ngoại sử dụng thực tế của Trung Quốc là 52,7 tỷ USD tăng 12,5%, trở thành nớc sử dụng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài nhiều nhất trong năm. Năm 2004, vốn đầu t thực tế là 60,6 tỷ USD tăng 13,3%. Nửa đầu năm 2005, vốn ký kết là 86,2 tỷ USD, vốn sử dụng thực tế 28,6 tỷ USD. Cùng với việc tiếp tục duy trì quy mô thu hút đầu t nớc ngoài tơng đối lớn, chất lợng và trình độ cũng từng bớc đợc nâng cao. Trong 500 công ty xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn cầu thì có hơn 400 công ty đầu t vào Trung Quốc, trong đó có gần 30 công ty đã xây dựng tổng bộ vùng ở 8 Trung Quốc, hơn 400 cơ quan nghiên cứu phát triển đầu t nớc ngoài đợc xây dựng; những hạng mục lớn trong các ngành kỹ thuật cao có vốn đầu t nớc ngoài nh điện tử thông tin đã tăng lên rõ rệt; các ngành dịch vụ nh ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, thơng nghiệp, du lịch, giao thông, y tế, giáo dục trở thành những điểm nóng đầu t mới hiện nay; đầu t nớc ngoài ở miền Trung và miền Tây tăng tơng đối nhanh; quy mô xuất khẩu ở các doanh nghiệp đầu t nớc ngoài đã chiếm 50% xuất khẩu của cả nớc. Gia nhập WTO đã tạo ra môi trờng bên ngoài rất tốt cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu t ra ngoài. Tính đến cuối năm 2002, Trung Quốc đã có 2328 doanh nghiệp có mặt ở trên 128 nớc và khu vực, luỹ kế vốn đầu t phía Trung Quốc đạt gần 30 tỷ USD, luỹ kế vốn các doanh nghiệp hợp tác lao động và bao thầu công trình là 106,5 tỷ USD, tổng số lao động cử ra nớc ngoài là 2,73 triệu lợt ngời. Mậu dịch gia công ở nớc ngoài và khai thác tài nguyên chiến lợc ở nớc ngoài nh dầu khí, vật liệu gỗ, kim loại màu đều đạt đợc những thành tựu rõ rệt. Năm 2003, có hơn 500 doanh nghiệp mới đợc phê chuẩn ra nớc ngoài đầu t, kim ngạch đầu t theo hiệp định của Trung Quốc là 1,74 tỷ USD, tăng 91,6% so với cùng kỳ năm trớc; kim ngạch doanh nghiệp bao thầu công trình và hợp tác lao động là 14,1 tỷ USD, tăng 26,5%, luôn giữ đợc tốc độ tăng trởng mạnh. Kinh tế đối ngoại tăng nhanh đã thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế quốc dân duy trì đợc mức tăng trởng nhanh. Năm 2002, tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc đã đạt hơn 1000 tỷ USD, tăng 8%. Tính đến cuối năm đó, số ngời có việc làm là 737,4 triệu ngời, tăng 7,15 triệu ngời so với năm trớc. Năm 2003, cho dù gặp phải những ảnh hởng bất lợi nh dịch SARS và nhiều loại thiên tai nhng tăng trởng kinh tế cả năm đạt gần 1400 tỷ USD, tăng 9,1% bình quân đầu ngời đạt 1090 USD. Năm 2004, GDP Trung Quốc lại tăng đến 9,5%, đạt chừng hơn 1700 tỷ USD và tính riêng năm 2006, GDP tăng lên 10,7%, đạt khoảng 2700 tỷ USD. Năm 2007 là một năm thành công của Trung Quốc với tốc độ tăng trởng cao khoảng 11,5% và với mức tăng trởng này, Trung Quốc đợc xem 9 là quốc gia có nền kinh tế tăng trởng quá nóng. Hai lĩnh vực có mức tăng trởng nổi bật nhất là ngoại thơng và đầu t nớc ngoài. Các nhà phân tích kinh tế cho rằng mức tăng trởng từ năm 2003 trở lại đây quá nóng vì nó đã gây ra một số vấn đề bức xúc: tiêu hao nhiên nguyên liệu quá lớn là một trong các yếu tố tạo ra các cơn sốt giá dầu mỏ và sắt thép; xâm phạm thị trờng Mỹ, Nhật Bản, EU quá mạnh, xuất siêu quá nhiều gây ra những xung đột thơng mại; gia tăng đầu t quá mức vào lĩnh vực bất động sản có nhiều rủi ro, làm phức tạp thêm các vấn đề xã hội Mức tăng trởng cao của Trung Quốc đợc đánh giá không chỉ ở tăng trởng GDP nói chung mà là sự tăng trởng khá toàn diện, cả trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và thơng mại. Tính đến tháng 3/2008, tốc độ tăng trởng GDP là 10,6% cao hơn mức dự tính 10,4% của nhiều chuyên gia phân tích kinh tế. Tóm lại, vai trò của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay đã đợc Trung Quốc lợi dụng một cách triệt để có lợi cho Trung Quốc. Thực tiễn trong những năm gần đây cho thấy từ năm 1994, khi đồng NDT phá giá 40 50% và kéo dài đến nay đã biến Trung Quốc thành nơi thu hút các nguồn lực của thế giới. Với dòng FDI ào ạt đổ vào Trung Quốc, thị trờng trong và ngoài n- ớc đợc mở rộng. Việc Trung Quốc gia nhập WTO càng nhân gấp bội thời vận của Trung Quốc. Trung Quốc đã xuất siêu vào Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu, với khối lợng lớn và đã tạo ra một cuộc tranh chấp thơng mại thực ra mới chỉ là bề nổi, sự xung đột về tỷ giá đang và sẽ còn gay gắt hơn. Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU đang ép Trung Quốc phải nâng giá đồng NDT với những đe dọa từ cả phía chính phủ hành pháp lẫn lập pháp. Trung Quốc đã kịch liệt phản đối, cuối cùng phải thay đổi và ngày 21/07/2005, đã phải nâng giá đồng NDT lên 2,1%, mức nâng giá này còn quá nhẹ so với yêu cầu của các đối tác. Và tranh chấp về vấn để tỷ giá hối đoái Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo dài cho đến nay. Kể từ năm 2005, Trung Quốc đã tăng giá đồng NDT, hạ tỷ giá hối đoái giữa NDT và USD một cách từ từ để không gây những biến động lớn đối với nền kinh tế. 2. Đồng NDT lên giá và những tác động có thể có 10 [...]... nhanh hơn hiện nay cho phép nghĩ đến một làn sóng dịch chuyển cơ cấu từ Trung Quốc mạnh mẽ so với quá trình đã diễn ra ở Nhật Bản trớc đây 12 II Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 1 Khái quát về chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam và các tác động đến thơng mại sau đổi mới 1989 đến nay 1.1 Thời kỳ đổi mới từ 1989 cho đến sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực Đông Nam á (1997 1998)... 1998) Năm 1989 là mốc quan trọng trong việc thay đổi cơ chế, chính sách điều hành tỷ giá hối đoáiViệt Nam Khi quan hệ ngoại thơng với các thị trờng truyền thống Liên Xô và Đông Âu khu vực thơng mại thanh toán bằng đồng rúp bị phá vỡ, khiến Việt Nam phải chuyển sang buôn bán với khu vực thanh toán bằng đồng USD Kể từ đó tỷ giá cố định và cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái theo kiểu kế hoạch hoá tập... không đợc quản lý chặt chẽ làm cho dự trữ ngoại tệ của quốc gia tăng chậm hoặc không tăng Đứng trớc những cái cha hợp lý của chế độ tỷ giá thả nổi và mất kiểm soát tỷ giá Chính phủ đa ra những thay đổi mới trong cơ chế điều hành tỷ giá giai đoạn tiếp theo từ năm 1992 Chính sách tỷ giá hối đoái mới đợc hình thành trên cơ sở thiên về cố định hơn là thả nổi, tỷ giá hối đoái chính thức đợc áp dụng do... bản hệ thống tỷ giá cũ quá phức tạp thì cơ chế quản lý ngoại hối và chính sách tỷ giá của Việt Nam đã có những biến chuyển rất căn bản sang cơ chế thị trờng, thoát khỏi trạng thái thụ động và trở thành công cụ điều chỉnh vĩ mô quan trọng của kinh tế mở Việc thả nổi tỷ giá tơng đối mạnh trong một giai đoạn ngắn từ khi thay đổi cơ chế cho đến cuối năm 1991, đã xoá bỏ tình trạnh bất hợp lý trong mua bán... + 14,15 Nguồn: Vietnam Netherlands masters in Development Economics; [10, các website] Sau khi đa cơ chế mới vào thực hiện, tỷ giá VND/USD tăng mạnh và liên tục, đồng thời tỷ giá danh nghĩa chính thức ngày càng sát với tỷ giá trên thị tr- 13 ờng Năm 1991, tỷ giá hối đoái tăng hơn gấp đôi so với năm 1989 Với sự kiện phá giá rất mạnh đồng nội tệ, sau khi nhanh chóng thống nhất tỷ giá chính thức và thị... do đồng NDT lên giá, chính điều này lại tạo ra cho Trung Quốc những cơ hội thu đợc nhiều lợi ích Những lợi ích đó bắt nguồn từ chỗ: khi đồng NDT lên giá, giá sản phẩm đầu vào nhập khẩu của Trung Quốc, tính ra NDT sẽ rẻ đi tơng 11 ứng Điều này sẽ làm giảm đáng kể tác động tiêu cực do giá thành sản phẩm xuất khẩu tăng lên gây ra Việc tăng giá đồng NDT không mang lại tác động tích cực một chiều nh nhiều... tháng 07/2005 cho đến cuối năm 2007, đồng NDT lên giá khoảng 18%, tỷ giá từ 8,2765 NDT/1USD giảm xuống còn 7,3046 NDT/1USD vào tháng 12/2007 Với giải pháp lên giá đồng JPY do chính thế giới áp đặt, Nhật Bản đã từng bắt thế giới chịu nạn chứ không phải Nhật Bản là nạn nhân Nhiều nhà kinh tế tự đặt ra câu hỏi liệu thế giới có phải chịu một tác động tơng tự một khi đồng NDT tăng giá và nền kinh tế Trung... Sự điều tiết không thờng xuyên của ngân hàng nhà nớc nhằm vừa khuyến khích xuất khẩu, vừa kiểm soát hợp lý nhập khẩu Chính sách tỷ giá hối đoái này đã góp phần khuyến khích tích luỹ giá trị dới dạng nội tệ hơn ngoại tệ (chủ yếu là đồng USD), thu hút vốn đầu t nớc ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu máy móc, thiết bị, kỹ thuật và công nghệ nớc ngoài, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong. .. xoá bỏ tình trạnh bất hợp lý trong mua bán và thanh toán, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cải thiện tình hình trên thị trờng ngoại hối và tạo rất nhiều thông thoáng cho việc lu thông ngoại tệ trên thị trờng Việt Nam Tuy nhiên, cũng gây ra một số vấn đề khó khăn nh thâm hụt tài chính chính phủ và mức độ lạm phát nặng nề ở Việt Nam cùng với sự hoạt động hết sức yếu ớt của hệ thống các ngân hàng... Trung Quốc phải tăng giá đồng NDT lên 20 40% trong một thời gian ngắn Cả áp lực đòi đồng NDT lên giá lẫn quá trình lên giá của đồng tiền này đều đang diễn ra trên thực tế áp lực thì ngày càng gia tăng; còn chính phủ Trung Quốc thì cố gắng trì hoãn sự gia tăng để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao tiềm lực tài chính và tránh gây sốc trong nền kinh tế và xã hội Vì vậy, quá trình lên giá của đồng NDT . Một số Bài học kinh nghiệm trong điều hành tỷ giá hối đoái cho Việt Nam Từ thực trạng áp dụng chính sách nâng giá đồng nội tệ của một số nớc trên. ở Nhật Bản trớc đây. 12 II. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 1. Khái quát về chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam và các tác động đến thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CHO VIỆT NAM, MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CHO VIỆT NAM, MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay