Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 6

14 291 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 19:20

. có: sinx + 3 cosx = 2cos 6 x , sinx = sin 66 x = 31 sin cos 2 6 2 6 xx I = 22 32 00 sin 31 6 16 16 cos cos 66 x dx dx xx = 3 6 Câu IV: Trên SB, SC lấy. Chứng minh rằng M luôn nằm trên một đường tròn cố định, viết phương trình đường tròn đó Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 66 2) Trong không gian với hệ trục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 6, Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 6, Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn