TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN

8 448 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 15:20

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NGHỆ AN 1.1. Khái quát về ngân hàng Đầu phát triển Nghệ An 1.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam Hệ thống NH ĐT&PT Việt Nam tiền thân là NH Kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ tài chính được thành lập theo Nghị định số 177/TTg ngày 26/04/1957 của thủ tướng Chính phủ được thành lập theo mô hình Tổng công ty Nhà nước tại Nghị định số 90/TTg ngày 07/03/1994 của thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình hoạt động trưởng thành, NH ĐT&PT Việt Nam đã mang nhiều tên gọi khác nhau phù hợp với từng thời kỳ xây dựng phát triển của đất nước: - NH Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/4/1957. - NH Đầu Xây dựng Việt Nam từ ngày 24/6/1981. - NH Đầu Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990. Hiện nay mô hình tổ chức của NH ĐT&PT Việt Nam gồm 5 khối lớn: Khối NH thương mại quốc doanh, Khối công ty, Khối các đơn vị sự nghiệp, Khối liên doanh, Khối đầu tư. Tính đến 31/12/2008, tổng số cán bộ công nhân viên của toàn hệ thống đạt trên 10.000 người vừa có kinh nghiệm vừa am hiểu công nghệ NH hiện đại. NH ĐT&PT Việt Nam có trụ sở chính tại tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là một trong 4 NHTM Nhà nước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, là DNNN hạng đặc biệt, giữ vai trò chủ đạo về lĩnh vực đầu phát triển. Bên cạnh việc hoạt động đầy đủ các chức năng của một NHTM được phép kinh doanh đa năng tổng hợp về tiền tệ, tín dụng, dịch vụ NH phi NH, làm NH đại lý, phục vụ các dự án từ các nguồn vốn, các tổ chức kinh tế, tài chính, tiền tệ trong ngoài nước. Đồng thời NH là chuyên ngành trong lĩnh vực đầu phát triển được thành lập sớm nhất tại Việt Nam. NH ĐT&PT Nghệ An là chi nhánh cấp 1, là đơn vị thành viên của NH ĐT&PT Việt Nam, có trụ sở chính tại số 216 Lê Duẩn - TP Vinh – Nghệ An. 1.1.2. Lịch sử hình thành phát triển của NH ĐT&PT Nghệ An Cùng với sự ra đời NH Kiến thiết Việt Nam, ngày 27/5/1957, Bộ tài chính có quyết định thành lập các chi nhánh NH Kiến thiết trong đó có chi nhánh NH Kiến thiết Nghệ An, tiền thân là phòng cấp phát vốn kiến thiết cơ bản nằm trong ty tài chính Nghệ An. Thời kỳ 1957-1965: Thời kỳ khôi phục, phục hồi kinh tế thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu cho quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Nam. Lúc đầu mới thành lập chỉ có 9 đồng chí, chưa được đào tạo qua trường lớp của NH Kiến thiết. Thời kỳ 1965-1975: Thời kỳ vừa xây dựng vừa chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Vốn đầu trên lãnh thổ trong 10 năm nay tăng gấp 3 lần so với thời kỳ 1957-1964, chủ yếu là vốn đảm bảo giao thông, phục vụ yêu cầu chiến tranh. Trong thời kỳ này, NH Kiến thiết đã góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị là xây dựng bảo vệ tổ quốc. nhờ những đóng góp của mình, NH Kiến thiết Nghệ An đã được Bộ tài chính trao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Thời kỳ 1976- 1980: Thời kỳ khôi phục phát triển kinh tế sau khi đất nước được thống nhất. Đầu năm 1976, NH Kiến thiết Nghệ Tĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất NH Kiến thiết Nghệ An NH Kiến thiết Hà Tĩnh. Vốn đầu thời kỳ này ưu tiên thích đáng cho các chương trình trọng điểm quốc gia, trọng điểm của Tỉnh. Thời kỳ này, NH Kiến thiết Nghệ An quản lý mỗi năm trên 200 công trình lớn nhỏ thuộc kinh tế Trung ương kinh tế địa phương, lại có thêm 7 công trình xây dựng trên nước bạn Lào anh em như đường 6b-7b-8b. Thời kỳ 1981-1990: Nghị định ngày 24/6/1981 của Chính phủ đổi tên gọi của NH Kiến thiết thành NH Đầu xây dựng. Mạng lưới hoạt động của chi nhánh NH Đầu xây dựng Nghệ Tĩnh lúc này đã có 27 huyện thị với 200 cán bộ. Trọng tâm vốn cấp phát xây dựng cơ bản trong giai đoạn này là tập trung vào việc hoàn thành các công trình, hạng mục công trình phục vụ cho giao thông. Thời kỳ 1991 đến nay: Nghị định 53 của Hội đồng bộ trưởng ngày 14/11/1990 đổi tên NH Đầu xây dựng thành NH Đầu phát triển, đồng thời thống đốc NH Nhà nước cũng ban hành điều lệ NH ĐT&PT Nghệ An nhằm từng bước chuyển dần cơ chế hoạt động của NH từ bao cấp sang hạch toán kinh tế kinh doanh. Cuối năm 1964, theo quyết định 654 Ttg thực hiện nhiệm vụ mới theo quyết định 293 NHNN của Thống đốc NHNN là ngoài chức năng huy động vốn trung dài hạn trong ngoài nước để cho vay các dự án phát triển kinh tế kỹ thuật còn kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ NH chủ yếu trong lĩnh vực đầu phát triển được phép thực hiện các hoạt động NHTM quy định tại pháp lệnh NH. Nhờ sự chỉ đạo của NH ĐT&PT Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền địa phương, với quyết tâm của mình, chi nhánh đã tự khẳng định mình trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng. Từ đó đến nay, với kinh nghiệm hơn 50 năm xây dựng trưởng thành với những thành tích đã đạt được trong các thời kỳ là niềm tự hào để chi nhánh vững tin vươn lên trong những năm tiếp theo. 1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của NH ĐT&PT Nghệ An 1.2.1. Cơ cấu tổ chức lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng * Cơ cấu tổ chức Chức năng nhiệm vụ của Ban giám đốc, các phòng ban được cụ thể hoá bằng quy chế nội bộ. - Ban giám đốc: Bao gồm một giám đốc phụ trách chung trực tiếp điều hành khối quản lý nội bộ bao gồm: phòng Tổ chức, phòng Hành chính quản trị, phòng Kế toán, phòng Kế hoạch – kinh doanh, phòng Điện toán, phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ, trung tâm tập huấn. - Phòng Tổ chức: Quản lý lao động của toàn Chi nhánh, tham mưu cho giám đốc về định biên, biên chế chế độ tiền lương cho cán bộ ,thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ đi học quản lý theo dõi trình độ cán bộ một số công tác khác… - Phòng Kế toán: Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác hạch toán kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp chế độ báo cáo kế toán của Chi nhánh. - Phòng Kế hoạch- kinh doanh: Nghiên cứu đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương, xây dựng kế hoạch kinh doanh, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn điều hòa vốn kinh doanh trên địa bàn. - Phòng Điện toán: Quản lý mạng, hệ thống phân quyền truy cập, kiểm soát tại Chi nhánh, tổ chức vận hành hệ thống thiết bị tin học các chương trình phần mềm, bảo mật thông tin, quảnan toàn dữ liệu, thông suốt mọi hoạt động của NH. - Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, giám sát, triển khai chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của Pháp luật. Đề xuất biện pháp xử lý các tồn tại, giải quyết đơn thư khiếu nại, vấn cho ban giám đốc về các tranh chấp liên quan đến hoạt động của NH. - Phòng Thanh toán quốc tế: Thực hiện thanh toán quốc tế thông qua mạng SWIFT, các nghiệp vụ tín dụng chứng từ : thẩm định, mở LC, bảo lãnh ngoại tệ có liên quan đến thanh toán quốc tế, các nghiệp vụ kiều hối chuyển tiền, mở tài khoản khách hàng nước ngoài. - Phòng Dịch vụ khách hàng: Thực hiện việc giải ngân vốn vay cho khách hàng, mở tài khoản tiền gửi cho khách hàng. Thực hiện tất cả các giao dịch nhận tiền gửi, rút tiền , thanh toán, chuyển tiền cũng như các giao dịch mua ngoại tệ giao ngay của khách hàng chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của khách hàng về vấn đề có liên quan. - Phòng tín dụng: Thực hiện hoạt động tín dụng đối với khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh cá nhân, tham gia xây dựng chính sách tín dụng giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến quản lý hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh. -Phòng giao dịch: Thực hiện giao dịch với khách hàng, mở tài khoản tiền gửi, nhận tiền gửi tiết kiệm các loại, thu đổi ngoại tệ, chi trả kiều hối, cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá… * Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Ngân hàng NH ĐT&PT Nghệ An cung cấp các sản phẩm dịch vụ sau: - Dịch vụ gửi tiền: Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam ngoại tệ đối với các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân với kỳ hạn đa dạng lãi suất linh hoạt, Tiết kiệm, Kỳ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi, Tiền gửi có kỳ hạn, Tiền gửi không kỳ hạn. Các hình thức hoạt động tiền gửi khác: Tiết kiệm dự thưởng, Tiết kiệm tích luỹ, Tiết kiệm rút dần, Tiết kiệm bậc thang…. - Thanh toán trong nước: Mở tài khoản cho tổ chức, cá nhân; Thanh toán trong nước bằng tiền mặt, chuyển khoản; Thanh toán khác. - Dịch vụ thị trường ngoại hối: Mua bán ngoại tệ dưới hình thức: Giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi. - Sản phẩm Tín dụng: Cho vay ngắn hạn; cho vay trung dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay tiêu dùng, hỗ trợ xây dựng nhà ở, xuất khẩu lao động… ; Cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá; Tài trợ xuất nhập khẩu; vấn đầu tín dụng. - Sản phẩm tài trợ thương mại: Thanh toán quốc tế: Mở, thanh toán, thông báo, chuyển nhượng; Chiết khấu hộ chứng từ; Bảo lãnh nhận hàng, nhờ thu hàng, nhập hàng xuất; Các nghiệp vụ thanh toán quốc tế khác; Bảo lãnh: Thông báo, phát hành bảo lãnh các loại. - Dịch vụ Ngân hàng điện tử: Chuyển tiền nhanh; Rút, chuyển tiền tự động (ATM); Thấu chi qua thẻ ATM; Ngân hàng tại nhà (Home Banking); Thu hộ, chi hộ; Chi trả kiều hối. - Các dịch vụ khác: Dịch vụ ngân quỹ, Vận chuyển tiền; Bảo hiểm phi nhân thọ thông qua chi nhánh Công ty bảo hiểm BIDV tại Nghệ An; vấn tài chính đầu các dịch vụ ngân hàng khác. 1.2.2. Kết quả hoạt động của Ngân hàng trong thời gian gần đây 1.2.2.1. Khái quát kết quả hoạt động của Ngân hàng trong thời gian qua Trong những năm vừa qua, bằng việc bám sát mục tiêu, chương trình kế hoạch kinh tế của địa phương, NH ĐT&PT Nghệ An đã đầu kinh doanh đúng mục đích, không những nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn. Nguồn vốn huy động của NH ĐT&PT Nghệ An tăng đều qua từng năm, hiện nay thị phần huy động vốn của NH ĐT&PT Nghệ An chiếm 18,2% tổng huy động vốn toàn tỉnh. Vốn huy động trong năm 2008 đạt trên 1.809.585 triệu đồng, tăng gần 9,2% so với năm 2007, 1,36% so với năm 2006. Bên cạnh đó, NH ĐT&PT Nghệ An đã thực hiện đầu kinh doanh trên thị trường tiền tệ, đặc biệt là đầu vào giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao như trái phiếu chính phủ với mục đích làm tăng dự trữ thứ cấp, tăng hiệu quả sử dụng vốn khả dụng thay đổi cơ cấu tài sản có sinh lời của ngân hàng theo hướng hiệu quả hơn tỷ trọng doanh số đầu cao hơn. Dư nợ tín dụng luôn chiếm trên 70% tổng tài sản, điều đó thể hiện hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu của NH ĐT&PT Nghệ An. Tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng đều qua các năm. Chất lượng hoạt động tín dụng được cải thiện đáng kể. Công tác quản lý giới hạn tín dụng đối với các ngành kinh tế của NH ĐT&PT Nghệ An đã đạt được bước tiến quan trọng, đặc biệt là giảm tỷ lệ cho vay xây lắp theo đúng mục tiêu đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp vừa nhỏ, cho vay tiêu dùng, xuất nhập khẩu, cho vay các ngành kinh tế tiềm năng. Ngân hàng đã tiến hành nhiều hoạt động dịch vụ như: Thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, hoạt động thẻ, hoạt động đại lý uỷ thác tài chính nông thôn, dịch vụ ngân hàng điện tử… đáp ứng một cách tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng trong ngoài tỉnh. 1.2.2.2. Những thuận lợi khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng * Thuận lợi Trong suốt thời gian 50 năm kể từ khi thành lập đến nay, NH ĐT&PT Nghệ An đã không ngừng phát triển, củng cố uy tín của mình trên thị trường. Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, việc nắm bắt được những thuận lợi khó khăn của Ngân hàng cũng hết sức quan trọng, đây là cơ sở để ngân hàng có những quyết định đúng đắn trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, nhằm giảm thiểu ngăn ngừa rủi ro, nhất là trong điều kiện cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng ngày càng gay gắt. Bên cạnh những điểm mạnh vốn có của ngân hàng thì môi trường kinh doanh trong những năm vừa qua cũng đóng góp không nhỏ vào quá trình hoạt động của ngân hàng. Bộ Chính trị đã có nhiều chủ trương đầu nhằm phát triển kinh tế xã hội ở Nghệ An về việc phát triển kinh tế các tỉnh duyên hải miền Trung, quy hoạch thành phố Vinh đến năm 2005, tất cả các chủ trương đó tạo cơ hội điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong việc đầu phát triển nền kinh tế tỉnh nhà. Bằng nhiều chính sách kinh tế- xã hội các năm qua, Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án, đã hình thành một số khu công nghiệp các tiểu vùng kinh tế tập trung như: Khu công nghiệp Bắc Vinh, Khu kinh tế Đông Nam, Cửa Lò, Nam Cấm, Hoàng Mai, Tân Kỳ . tạo môi trường hoạt động cho các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Mặt khác nhờ có sự chỉ đạo của NHNN, NH ĐT&PT Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh cùng các cấp, các ngành chi nhánh bạn đã giúp cho NH ĐT&PT Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của mình nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. * Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi thì trong những năm qua hoạt động kinh doanh của NH ĐT&PT Nghệ An còn gặp một số khó khăn sau: - Việc nắm bắt cơ hội chiếm lĩnh thị phần các Ngân hàng cổ phần đang mở rộng thâm nhập ngày càng nhiều, mở rộng mạng lưới bán lẻ đến thành phố Vinh các vùng lân cận nên cạnh tranh ngày càng gay gắt về khách hàng, công nghệ nguồn lao động có trình độ cũng như khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ. - Các chính sách kinh tế xã hội của Tỉnh đang tập trung ưu tiên cho đầu phát triển kinh tế sẽ thu hút thêm một số dự án, vì vậy những gói giải pháp kích cầu của Chính phủ cùng với những chính sách kinh tế ở địa phương cần phải được quan tâm chỉ đạo một cách sát sao, tạo điều kiện hơn nữa cho các ngân hàng cũng như các tổ chức kinh tế, do tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn cũng như do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. . TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN 1.1. Khái quát về ngân hàng Đầu tư và phát triển Nghệ An 1.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư và phát. không nhỏ vào quá trình hoạt động của ngân hàng. Bộ Chính trị đã có nhiều chủ trương đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội ở Nghệ An về việc phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN, TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN, TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn