KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC GIA LÂM

5 235 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 14:20

KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN KHU VỰC GIA LÂM I. LỊCH SỬ RA ĐỜI PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN GIA LÂM. 1. Cơ cấu tổ chức chung tại chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển khu vực Gia Lâm. Mô hình hoạt động mà Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam đang xây dựng là: Mô hình Tổng công ty (một loại hình công ty đặc biệt chuyên hoạt động kinh daonh trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng). Hiện nay, mô hình Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam hướng tới là: Trở thành tập đoàn tài chính - Ngân hàng đa năng phát triển vững mạnh tăng cường hộp nhập quốc tế. Cũng nằm trong mô hình chu đó, Ngân hàng Đầu phát triển khu vực Gia Lâm cũng là một chi nhánh sở Gia dịch I trực thuộc Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam. Ngân hàng Đầu phát triển khu vực Gia Lâm - trụ sở đóng tại số 558 đường Nguyễn Văn Cừ huyện Gia Lâm. Ngân hàng bao gồm 60 người, chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển khu vực Gia Lâm là một trong những chi nhánh hoạt động kinh doanh liên tục có hieẹu quả an toàn của Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam. Có được vị thế kết quả hoạt động trên, bên cạnh những kinh nghiệm quý báu của các lớp cán bộ ngân hàng kế tiếp nhau với những khách hàng truyền thống trên địa bàn, cùng với vị trí kinh tế xã hội cửu ngõ của thu đô Hà Nội là lợi thế thi trướng tốt để Ngân hàng Đầu phát triển khu vực Gia Lâm hoạt động phát triển. Về tổ chức, Ngân hàng Đầu phát triển khu vực Gia lâm gồm 5 phòng bao gồm: Phòng tín dụng, Phòng kế toán, Phòng nguồn vốn thanh toán quốc tế, Phòng giao dịch, phòng hánh chính quản trị - kho quỹ - kiểm soát. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban: 2. Cách thức tổ chức - chức năng nhiệm vụ của từng phòng. 2.1. Phòng tín dụng. Phòng tín dụng có 1 trưởng phòng, 2 phó phòng cán bộ tín dụng. Phòng thực hiện các nghiệp vụ tín dụng như: cho vay tín dụng ngắn, trung dài hạn, thực hiện dịch vụ bảo lãnh như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng trước… theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó phòng còn có chức năng thực hiện công tác Marketing, tìm kiếm khách hàng, mở rộng quy mô hoạt động trên mọi mặt theo kế hoạch kinh doanh hàng năm. 2.2. Phòng nguồn vốn thanh toán quốc tế. Phòng có một trưởng phòng, một phó phòng 4 cán bộ nghiệp vụ. Phòng có nhiệm vụ bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ nguồn vốn cho những nhu cầu tín dụng, chính sách kế toán, lên can đối nguồn, lập kế hoạch nguồn vốn, phối hợp chặc chẽ với phòng giao dịch để huy động vốn từ mọi nguồn trong ngoài nước. Bên cạnh đó, phòng còn thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu về thanh toán xuất nhập khẩu, nhận tiền gửi từ nước ngoài về chuyển tiền ra nước ngoài. 2.3. Phòng kế toán. Phòng có một phó phòng một trưởng phòng cùng 13 cán bộ nghiệp vụ. Phòng thực hiện công tác hạch toán kế toán, thanh toán tập trung, chuyển tiền điện tử, thanh toán bù trừ liên ngân hàng… theo yệu cầu của nghiệp vụ kế toán của khách hàng. Ngoài ra phòng còn có một bộ phận điện thanh toán riêng nên moi giao dịch về thanh toán, chuyển nhận tiền luôn được đảm bảo nhanh chóng, bí mật à an toàn, thuận tiện đáp ứng kịp thời các nhu cầu củ khách hàng. 2.4. Phòng giao dịch (ba quầy giao dịch: tại 150 đường Ngô Gia Tự - thị trấn Đức Giang, số 70 phố hàng Chiếu 21 phố Hàng Đậu - Hà Nội). Phòng có một trưởng phòng có 9 cán bộ, phòng là nơi trực tiếp giao dịch với khách hàng nhằm huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dâncư các tổ chức kinh tế. Bên cạnh đó, phòng còn có thực hiện cho vay ngắn hạn cầm cố các chứng từ có giá, thuđổi ngoại tệ, chuyển tiền 2.5. Phòng hành chính quản trị, kho quỹ kiểm soát. Phòng có một trưởng phòng 10 cán bộ, phòng thực hiện công tác hành chính quản trị, công tác kho quỹ. Ngoài ra, phòng còn có bộ phận kiểm soát giúp cho ban giám độc kiểm tra, kiểm sáot việc chấp hành các chính sách của đáng, pháp luật của Nhà nước cũng như chế độ của ngành của toàn chi nhánh. Phòng có một tổ chức bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của chi nhánh trong suốt 24/24 giờ mỗi ngày. Nhìn chung, hoạt động giữa các phòng là độc lấp với nhau, chỉ mang tính hỗ trợ cùng phát triển cùng chịu sự quản lý của Giám đốc các phó giám đốc về tình hình hoạt động của mình, thực thi nhiệm vụ theo quyết định uỷ quyền của giám đốc. 3. Sản phẩm tín dụng dịch vụ ngân hàng của chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển khu vực Gia Lâm. Sản phẩm tín dụng. * Tín dụng ngắn hạn ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm: - Cho vay vốn lưu động theo hạn mức tín dụng thường xuyên hoặc theo hợp đồng thi công. - Cho vay hỗ trợ trong khi chờ thanh toán khối lượng của chủ đầu tư. - Cho vay ngoại tệ phục vụ nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất, thi công. - Cho vay bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời. - Cho vay đối ứng bằng tiền gửi. - Cho vay bước đệm chờ hoàn chỉnh hồ sơ đối với những dự án vay trung hạn. - Cho vay đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu. - Cho vay chiết khấu, cầm cố các chứng từ có giá. - Cho vay nhu cầu tiêu dùng. - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng để mở L/C. - Cho vay chờ nguồn vốn đầu theo KHNN. - Cho vay theo cơ cehé tổng thầu. … * Tín dụng trung dài hạn (bằng VND ngoai tệ). - Cho vay theo chỉ định của chính phủ. - Cho vay thương mại bằng VND ngoại tệ. - Cho vay theo nguồn vốn uỷ thác. * Cho vay các loại khác. - Cho vay mua nhà trả góp. - Cho vay đồng tài trợ. - Cho vay xuất nhập khẩu tài trợ xuất nhập khẩu. * Cho thuê tài chính (các thiết bị thi công, giao thông thuỷ lợi, phương tiện vận tải, các thiết bị văn phòng, các máy móc thiết bị khác ). * Các dịch vụ khách ngân hàng cung cấp cho khách hàng. - Nhận tiền gửi bằng VND ngoại tệ với thời gian lãi suất rất linh hoạt. - Thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhanh, thanh toán qua mạng máy tính trong ngoài hệ thống Ngân hàng Đầu phát triển trên phạm vi toàn quốc. - Chi trả kiều hối. - Thực hiện dịch vụ bảo lãnh các loại. Bảo lãnh trong xây dựng (gồm bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng thi công xây lắp, bảo lãnh hoàn trả tiền trước, bảo lãnh bảo hành chất lượng công trình). Bảo lãnh hoàn thuế. Bảo lãnh chất lượng hàng hoá. Bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu hàng tiêu dùng. - Dịch vụ thu đổi ngân phiếu. - Dịch vụ thu đổi ngoại tệ. - Dịch vụ giữ hộ các chứng từ có giá. . KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC GIA LÂM I. LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA LÂM trướng tốt để Ngân hàng Đầu tư và phát triển khu vực Gia Lâm hoạt động và phát triển. Về tổ chức, Ngân hàng Đầu tư và phát triển khu vực Gia lâm gồm 5 phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC GIA LÂM, KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC GIA LÂM, KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC GIA LÂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn