Tiét 14: Thực hành- EU

15 1,425 6
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 13:11

BI 7. LIấN MINH CHU U (EU) (Tip theo) Tit 3: THC HNH: TèM HIU V LIấN MINH CHU U CNG C BI C I. TèM HIU í NGHA CA VIC HèNH THNH MT EU THNG NHT II. TèM HIU VAI TRề CA EU TRONG NN KINH T TH GIểI DN Dề ẹAẽI TAY DệễNG ẹềA TRUNG HAI BIEN ẹEN BIEN BAẫC KIM TRA BI C Cõu 1: Trỡnh by cỏc mt t do lu thụng ca Liờn minh chõu u (EU) ? Cõu 2: Cỏc nc EU ó hp tỏc vi nhau nh th no trong lnh vc giao thụng vn ti ? BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ Thông tin 1: Các xe tải vượt chặng đường 1200km qua các biên giới giảm từ 58 giờ xuống còn 36 giờ. Thông tin 2: Các hãng bưu chính viễn thông của Anh và Đức có thể tự do kinh doanh ở Brúc - xen (Thủ đô nước Bỉ). Thông tin 3: Một luật sư người I- ta - li - a có thể làm việc ở Béc - lin như một luật sư Đức. Thông tin 4: Một sinh viên kiến trúc Hi Lạp có thể theo học một khóa đào tạo về thiết kế nhà gỗ ở Hen - xinh – ki như một sinh viên người Phần Lan. Dựa váo các thông tin trên và hiểu biết của mình hãy thảo luận nhóm 2 HS để nêu thuận lợi của thị trường chung châu Âu? BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ Thuận lợi . . . . . . . . . . . Hoàn thành sơ đồ sau (Thuận lợi của thị trường chung châu Âu (EU) BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ Thuận lợi Những thuận lợi của thị trường chung châu Âu Thị trường chung châu Âu (EU) Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ. Thúc đẩy và tăng cường quá trình nhất thể hóa EU về các mặt kinh tế. Tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ Việc sử dụng chung đồng tiền ơ rô đã tạo thuận lợi và khó khăn gì cho các nước EU ? BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ Thuận lợi: Thủ tiêu các rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển vốn và đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. Khó khăn: Việc chuyển đổi sang đồng ơ rô có thể gây nên tình trang giá hàng tiêu dung tăng cao và dẫn tới lạm phát. BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ Các nước và khu vực GDP Dân số Eu 31,0 7,1 Hoa kì 28,5 4,6 Nhật Bản 11,3 2,0 Trung Quốc 4,0 20,3 Ấn Độ 1,7 17,0 Các nước còn lại 23,5 49,0 Tỉ TRỌNG GDP, DÂN SỐ CỦA EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – NĂM 2004 Đơn vị: % BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU CỦNG CỐ BÀI CŨ I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ Yêu cầu: - Dựa vào bảng 7.2, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới. - Dựa vào biểu đồ đã hoàn thành và những hiểu biết của bản thân, hãy nhận xét về vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế. [...]... TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI BÀI CŨ CỦNG CỐ DẶN DÒ Vai trò của EU trên thế giới - năm 2004 BÀI 7 LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU I TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT VỊ TRÍ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI EU chỉ chiếm 7,1% DS thế giới và 2,2 % diện...BÀI 7 LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU I TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI BÀI CŨ CỦNG CỐ DẶN DÒ GDP DÂN SỐ BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ TRỌNG GDP, DÂN SỐ CỦA EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2004 BÀI 7 LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH... VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI + 26% sản lượng sản xuất ôtô của thế giới + 37,7% giá trị xuất khẩu của thế giới + 19% mức tiêu thụ năng lượng của thế giới + GDP của EU cao hơn GDP của Hoa Kì và Nhật Bản BÀI CŨ CỦNG CỐ DẶN DÒ => Xét về nhiều chỉ tiêu, EU là trung tâm kinh tế đứng đầu thế giới vượt qua 2 trung tâm kinh tế còn lại BÀI 7 LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH:... THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT HS chọn đáp án đúng nhất 1 Đăc điểm nào sau đây không đúng vị trí kinh tế với EU ? A Chiếm 31% GDP của thế giới (2004) II TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI BÀI CŨ CỦNG CỐ DẶN DÒ B Tổng GDP đứng đầu thế giới C Tổng GDP đứng sau Hoa Kì D Chiếm 37,7% giá trị xuất khẩu của thế giới Nêu những thuận lợi của Thị trường chung Châu Âu (EU) ? BÀI 7 LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp... thuận lợi của Thị trường chung Châu Âu (EU) ? BÀI 7 LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU I TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT Tìm hiểu bài: CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC - Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - Đặc điểm dân cư, xã hội II TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI BÀI CŨ CỦNG CỐ DẶN DÒ - Các ngành kinh tế: Công nghiệp, nông . minh chõu u (EU) ? Cõu 2: Cỏc nc EU ó hp tỏc vi nhau nh th no trong lnh vc giao thụng vn ti ? BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH:. HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT II. TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIÓI DẶN DÒ BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (Tiếp theo) Tiết 3: THỰC HÀNH: TÌM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiét 14: Thực hành- EU, Tiét 14: Thực hành- EU, Tiét 14: Thực hành- EU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn