Thực trạng về định giá IPO và việc áp dụng các mô hình định giá IPO tại Việt Nam

35 1,266 15
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 14:29

Thực trạng về định giá IPO và việc áp dụng các mô hình định giá IPO tại Việt Nam 1 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .3 LỜI MỞ ĐẦU 4 Phần I: Tổng quan về IPO định giá IPO .5 1.Khái niệm vai trò của IPO: 5 2. Những vấn đề lý luận về định giá IPO 5 2.1 Khái niệm 5 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề định giá IPO: .6 2.3. Vai trò của định giá IPO đối với định giá cổ phiếu niêm yết .7 3. Các hình định giá IPO .7 3.1. hình định giá quyền chọn Black – Scholes (OPM) .7 3.1.1.Các giả thiết của hình: .8 3.1.2.Nội dung hình: 8 3.1.3. Các bước tiến hành . 10 3.1.4.Khả năng ứng dụng hạn chế: 10 3.2. hình sử dụng phương pháp luồng tiền chiết khấu . 11 3.2.1. hình chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu FCFE: . 11 3.2.2. hình chiết khấu dòng tiền công ty FCFF 13 PHẦN II: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP .17 1.Thực trạng định giá IPO tại Việt Nam . 17 1.1. Những thành tựu đạt được: .17 1.2. Những hạn chế còn tồn tại: . 17 1.2.1. Định giá cao . 17 1.2.2. Định giá thấp 19 2. Thực trạng áp dụng các hình định giá IPO tại Việt Nam. 20 2.1. hình OPM. . 20 2.2. hình DCF . 21 3. Nguyên nhân của những hạn chế: . 21 3.1. Hiệu ứng thông tin không đối xứng: . 21 3.2. Tâm lý thị trường: 23 3.3. Cách thức tính giá không hợp lý .23 3.4. Thiếu các tổ chức định giá chuyên nghiệp hàng lang pháp lý chưa chặt chẽ . 24 3.5. Do các nhà đầu cơ đặt giá quá cao để có một mức giá bình quân hợp lý nhằm mục đích kiếm lời 24 PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC ÁP DỤNG CÁC HÌNH ĐỊNH GIÁ IPO TẠI VIỆT NAM 25 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 1. Cần thiết lập một quá trình IPO chuẩn 25 2. Quy định chặt chẽ về pháp lý: .25 3. Xây dựng hệ thống dữ liệu chính xác, đầy đủ: 26 4. Chuẩn bị tốt khâu cổ phần hóa: . 26 5. Thời điểm phát hành: 27 PHỤ LỤC . 28 ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FPT KHI IPO . 28 KẾT LUẬN 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 35 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT IPO: Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng. DN: Doanh nghiệp. BCB: Bản cáo bạch. BCTC: Báo cáo tài chính. DCF: hình dòng tiền chiết khấu. OPM: hình định giá quyền chọn. CP: Cổ phần TTCK: Thị trường chứng khoán. NĐT: Nhà đầu tư DNNN: Doanh nghiệp nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại CĐKT: Cân đối kế toán Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Như chúng ta đã biết TTCK Việt Nam tuy mới chỉ ra đời cách đây chục năm hiện vẫn còn đang là một thị trường đầy tiềm năng nhưng nó đã đang từng bước khẳng định mình trên thị trường chứng khoán của thế giới. Để các cuộc IPO diễn ra thành công, bên cạnh nhiều yếu tố như thời điểm phát hành, giá trị doanh nghiệp, khối lượng chào bán… thì việc đưa ra một mức giá hợp lý cũng là rất cần thiết. Hơn nữa, việc đem lại một mức giá đấu thành công cho IPO sẽ là cơ sở để cổ phiếu của doanh nghiệp đó có một mức giá phù hợp, không bị đẩy hoặc kéo giá trên thị trường thứ cấp. Xuất phát từ thực tiễn trên cùng với sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, em muốn đi tìm hiểu đề tài về: “ Các hình định giá IPO tại Việt Nam” Mục tiêu của đề tài: Với đề tài “Các hình định giá IPO tại Việt Nam”, em muốn đi tìm hiểu chung về những vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng phương pháp định giá của nó trên thị trường mới nổi ở Việt Nam từ đó ta có cái nhìn tổng quan hơn về lộ trình IPO của các doanh nghiệp Việt Nam liệu nó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của TTCK Việt Nam. Kết cấu của đề tài: Phần I: Tổng quan về IPO định giá IPO Phần II: Thực trạng về định giá IPO việc áp dụng các hình định giá IPO tại Việt Nam Phần III: Một số giải pháp cho việc áp dụng các hình định giá IPOViệt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5 Phần I: Tổng quan về IPO định giá IPO 1.Khái niệm vai trò của IPO: IPO (viết tắt của Initial Public Offering) là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Theo thông lệ tài chính trong kinh doanh, việc phát hành này có nghĩa là một doanh nghiệp lần đầu tiên huy động vốn từ công chúng rộng rãi bằng cách phát hành các cổ phiếu phổ thông, nghĩa là cổ phiếu ghi nhận quyền sở hữu đúng nghĩa người nắm giữ có quyền biểu quyết tương ứng trong các kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên hay bất thường. Một phần của IPO có thể là chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu. IPO với mỗi doanh nghiệp chỉ có một lần duy nhất, sau khi đã IPO thì các lần tiếp theo sẽ được gọi là phát hành cổ phiếu trên thị trường thứ cấp. IPO có ý nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp, vì với bất kỳ doanh nghiệp nào, đây cũng là thử thách đầu tiên quan trọng nhất đối với hàng loạt khía cạnh vận hành. Nguyên nhân của thử thách này là do doanh nghiệp trước khi được phép huy động vốn rộng rãi phải đảm bảo hàng loạt các điều kiện phát hành ngặt nghèo quy chế báo cáo thông tin rất nghiêm khắc. Khi tiến hành IPO, cổ phiếu của các doanh nghiệp sẽ đạt được tính thanh khoản cao các giá trị gia tăng về giá, đồng thời doanh nghiệp cũng dễ dàng tốn ít chi phí hơn trong việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu. 2. Những vấn đề lý luận về định giá IPO 2.1 Khái niệm Trước hết ta cần phải hiểu định giá DN là điều tra chi tiết đánh giá các hoạt động của DN nhằm xác định giá trị hiện hữu tiềm năng của DN đó. định giá IPO cũng không nằm ngoài khái niệm định giá doanh nghiệp nói chung nhưng nó có những điểm khác biệt: - Định giá IPO có thể diễn ra trong trường hợp thông tin không đẩy đủ nếu công ty có lịch sử hoạt động ngắn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6 - Giá trị hình thành trong quá trình định giá chỉ là mức giá xác định để có thể hoàn thành việc bán cổ phần, còn sau khi phát hành cổ phần thì chỉ có các cổ đông là bị ảnh hưởng bởi giá cổ phiếu khi giao dịch chúng trến thị trường thứ cấp. Định giá IPO dựa trên cơ sở tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai được chiết khấu ở mức lợi suất nhất định. Bên cạnh đó, có sự đối chiếu so với tổng giá trị tài sản của công ty trừ đi giá trị khoản nợ trên sổ sách. Các công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành sẽ tham gia vào quá trình định giá. Mức giá cần được đưa ra hợp lý để đảm bảo tính thanh khoản của cổ phiếu lợi ích của cổ đông khi giao dịch cổ phiếu trên thị trường thứ cấp. 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề định giá IPO: - Một môi trường kinh tế cạnh tranh với sự ổn định của các ngành sản xuất sẽ đem lại sự ổn định cho nguồn cung cấp đầu vào sức mua thị trường đầu vào sản phẩm của công ty. Ngoài ra, môi trường kinh tế vĩ phát triển ổn định còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các nhà kinh tế dự đoán tốt hơn các chỉ tiêu kinh tế: chỉ số lạm phát, lãi suất dài hạn, chỉ số tăng trưởng kinh tế, trong việc định lượng các tham số trong công thức xác định giá trị DN. - Môi trường chính trị pháp luật minh bạch, ổn định sẽ giúp DN hoạt động hiệu quả, từ đó, các kế hoạch cho tương lai cũng trở nên khả thi hơn. Do đó việc dự báo luồng tiền của DN trở nên dễ dàng đáng tin cậy hơn. - Quy trình xác định giá trị DN ảnh hưởng rất lớn đến việc định giá. Quy trình IPO bao gồm cả quy trình định giá IPO cơ chế phát tín hiệu, tiếp cận thị trường, cách thức thời điểm phát hành. Do đó, quy trình IPO sẽ ảnh hưởng đến giá trị IPO theo cả chiều hướng tốt lẫn xấu. - Giá IPO được xác định dựa vào việc sinh lời của các hoạt động của công ty, do đó đòi hỏi phải có các thông tin về triển vọng lợi nhuận của công ty một cách chính xác để việc định giá IPO có hiệu quả. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 2.3. Vai trò của định giá IPO đối với định giá cổ phiếu niêm yết Thông thường tại các TTCK, các công ty tiến hành IPO niêm yết luôn nên mức giá IPO cũng là mức giá tham chiếu cho các phiên giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, ở Việt Nam, IPO niêm yết cách nhau một khoảng thời gian nên giá IPO có thể khác so với giá niêm yết. Mặt khác, những cuộc IPO từ năm 2007 cho thấy, giá đấu bình quân thành công nhiều khi bị đẩy giá quá cao (trường hợp Vietcombank, Bảo Việt, FPT…), nên khi tham gia vào thị trường OTC thì giá có xu hướng giảm, điều này ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu khi mà nó lên sàn niêm yết: giá thấp hơn nhiều so với giá IPO, dẫn đến gây lỗ nhiều cho các NĐT. Tuy nhiên, cũng có những cuộc IPO thành công như của Vinamilk, Vietinbank… nên giá tăng trên thị trường OTC, mức giá tham chiếu cho các phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường niêm yết cũng cao hơn, mang lại lợi nhuận cho NĐT hơn… Chính vì vậy, việc xác định đúng giá IPO là rất quan trọng với việc xác định mức giá tham gia trên thị trường niêm yết sau này, bởi thực chất IPO cũng chỉ là tạo thêm hàng cho OTC, mà không ai mua cổ phiếu chỉ để cất vào tủ hay giao dịch trên OTC cả. 3. Các hình định giá IPO 3.1. hình định giá quyền chọn Black – Scholes (OPM) Quyền chọn là một tài sản của doanh nghiệp được thanh toán theo các đặc tính tùy chọn: tài sản là quyền chọn mua khi giá trị tài sản cao hơn giá trị ấn định trước tài sản là quyền chọn bán khi giá trị tài sản thấp hơn giá trị ấn định trước. Người ta phải mất khoảng 20 năm để nghiên cứu phát triển các hình định giá quyền chọn để có thể áp dụng các hình định giá quyền chọn này định giá một tài sản bất kỳ có các đặc điểm của quyền chọn. Một số chứng khoán được xem như là quyền chọn như: primes and scores giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ, primes cho người đầu tư quyền nhận cổ tức, scores đưa ra đánh giá về giá cổ phiếu. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8 Một số tài sản khác không phải quyền chọn nhưng vẫn có các đặc tính của quyền chọn. Chẳng hạn như về mặt giá trị, vốn doanh nghiệp được xem như quyền chọn mua, trong đó giá trị nợ vay là giá thực hiện kỳ hạn của nợ vay là kỳ hạn của quyền chọn. Bằng phát minh sáng chế cũng được xem như quyền chọn sản phẩm, chi phí đầu tư cần đưa dự án vào hoạt động là giá thực hiện kỳ hạn của bằng phát minh sáng chế chính là kỳ hạn của quyền chọn. 3.1.1.Các giả thiết của hình: - Giả định các DN phát hành trái phiếu coupon ngăn chặn sự phân bổ vốn (như việc thanh toán cổ tức) cho đến sau khi trái phiếu đáo hạn. - Không có chi phí giao dịch thuế do đó giá trị DN không bị ảnh hưởng bởi cơ cấu vốn của nó. - Tỉ lệ lãi suất là phi ngẫu nhiên. - Các kì vọng là như nhau về quá trình ngẫu nhiên miêu tả giá trị DN. - Thị trường cạnh tranh hoàn hảo không có cơ lợi. Những giả thiết nêu trên giúp phần nào làm đơn giản hóa việc trình bày hình trở nên dễ hiểu. Từ đây ta có thể hình dung về một DN phát hành trái phiếu được đảm bào tài sản của DN. 3.1.2.Nội dung hình: Trước hết ta sẽ xem xét vị thế của mỗi nhà đầu tư: chủ nợ chủ sở hữu trong từng trường hợp của công ty: khi giá trị của DN lớn hơn giá trị của khoản nợ ngược lại. V: Giá trị doanh nghiệp. D: Giá trị sổ sách của khoản nợ. Ta có thông tin về vị thế của các NĐT như sau: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9 V ≤ D V ≥ D Vị thế của cổ đông Quyền chọn mua 0 V - D Vị thế của chủ nợ Nợ D D Trừ đi quyền chọn bán - (D- V) 0 Giá trị DN thời điểm đáo hạn V V Bảng trên chỉ ra các khoản thanh toán tại thời điểm đáo hạn của tất cả những người góp vốn cho DN: - Nếu giá trị của doanh nghiệp ít hơn giá trị sổ sách của khoản nợ thì các cổ đông có quyền thanh toán nợ cho dến khi tuyên bố phá sản cho phép người nắm giữ trái phiếu giữ V. - Ngược lại, nếu V >D, các cổ đông sẽ thực hiện quyền chọn mua bằng cách trả giá thực hiện D cho người nắm giữ trái phiếu thu về khoản chênh lệch (V-D). Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu S bằng: S= V. N(d1)- e(-Rf) T.D. N(d2) Trong đó: d1 = {ln(V/D) + Rf.T}/ σ√T + ½ . σ√T d2= d1- σ√T Với các biến như sau: S: giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu V: Giá trị thị trường của tài sản doanh nghiệp Rf: Tỉ lệ lãi suất phi rủi ro Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10 T: Thời gian đáo hạn D: giá trị ghi sổ của khoản nợ N(.) Hàm tích lũy của phân phối log chuẩn 3.1.3. Các bước tiến hành Bước 1: Xác định giá trị các biến số: - Giá trị thị trường của tài sản doanh nghiệp: V. Tại thời điểm ban đầu trước khi phát hành cổ phiếu, ta có thể coi giá trị thị trường của tài sản DN chính là giá trị sổ sách của tài sản DN ấy. - Thời gian đáo hạn của khoản nơ: T=10 năm. - Rf: lấy lãi suất trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm. - Giá trị sổ sách của khoản nợ: xấc định trên bản cáo bạch hoặc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. - Hàm tích lũy của phân phối log chuẩn: N(.) Hàm N(d1) N(d2) có thể dựa trên các đầu vào đã được xác định ở trên. Bước 2: Xác định giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu. S= V. N(d1)- e(-Rf) T.D. N(d2) Bước 3: xác định mức giá IPO. N: số lượng cổ phiếu phát hành của doanh nghiệp. Mức giá IPO: P= S/N. 3.1.4.Khả năng ứng dụng hạn chế: hình OPM là hình dễ sử dụng. tiết kiệm thời gian vì nó đòi hỏi ít thông tin trong quá trình định giá: Lợi nhuận sau thuế, chi phí lãi vay. Giá trị tổng tài sản, giá trị nợ. Đây là các dữ liệu có thể tiếp cận dễ dàng từ các BCB. Tuy nhiên việc áp dụng hình OPM cần lưu ý một số điểm: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.[...]... only KT LUN IPO l s khi u ca DN niờm yt, mi DN ch c IPO mt ln, vỡ vy, nú cú ý ngha vụ cựng quan trng Do ú, mt cuc IPO thnh cụng thỡ vic xõy dng mc giỏ IPO l nhõn t quyt nh giỳp phn ỏnh giỏ tr thc ca DN v khụng th trng nh giỏ quỏ cao hay quỏ thp ỏn ny ó a ra nhng lý thuyt tng quan v IPO, nh giỏ IPO cng nh cỏc mụ hỡnh tớnh toỏn cựng cỏc gii phỏp cho vic nh giỏ IPO trờn th trng mi ni nh Vit Nam Cỏc mụ... PHN II: THC TRNG V GII PHP 1.Thc trng nh giỏ IPO ti Vit Nam 1.1 Nhng thnh tu t c: Vic nh giỏ IPO Vit Nam cng ó t c mt s thnh tu nht nh, nhiu doanh nghip c nh giỏ ỳng giỏ ca nú, ri khi tham gia th trng OTC thỡ giỏ ca nú ngy cng tng, nh trng hp ca m Ph M (DPM), Vinamilk (VNM) Hay nh nm 2008, khi m 1/3 s cuc IPO khụng th din ra do cú quỏ ớt ngi tham d, thỡ vic IPO ca Vietibank li khỏ thnh cụng vi mc giỏ... CC Mễ HèNH NH GI IPO TI VIT NAM 1 Cn thit lp mt quỏ trỡnh IPO chun Chng hn: khi nh t vn, mt ngõn hng u t c thuờ giỳp cho IPO ca cỏc DN thỡ thụng thng h phi lm vic vi i ng cỏc chuyờn gia khỏc nh cỏc nh mụi gii, lut s, kim toỏn viờn nhm xõy dng 1 bn cỏo bch cú sc thuyt phc NT cng nh hng dn tin hnh y cỏc th tc cn thit i vi cỏc c quan chc nng V tu vo thi im thớch hp, thng nht vi DN IPO a ra mc giỏ hp... cũn cha sỏt vi thc t Nhng im ỏng chỳ ý trong quỏ trỡnh IPO cỏc doanh nghip ln nh Bo Vit, VCB, Sabeco l nh giỏ doanh nghip, thụng tin khụng rừ rng v kt qu kinh doanh, vic s dng ngun vn thng d sau khi IPO. Cú mt c im chung ca khi DNNN khi IPO l, nh u t bit rt ớt thụng tin v cỏc doanh nghip ny, ni dung cỏc bn cỏo bch khụng y , rừ rng, phn vn thng d sau IPO khụng bit c gi li bao nhiờu Nh u t khi u giỏ luụn... dn n vic nh giỏ cao Tuy nhiờn, nm 2007, vic nhiu DN t IPO khin cho tỡnh hỡnh hng húa d tha, do ú, vi tỡnh trng tng t m nm 2008, 2009, nhiu cuc IPO m do hột giỏ quỏ cao in hỡnh l Cụng ty CP Bn bói Si Gũn ch bỏn c 22.000 CP trong tng s hn 600.000 CP cho bỏn Cỏc doanh nghip tin hnh IPO vi s lng ln cng khụng khỏ hn Chng hn, Cụng ty Dõy v cỏp in Vit Nam (Cadivi) bỏn c hn 50.000 CP so vi lng cho bỏn l 2,4... nhng ch bỏn c 226.000 c phiu, hn 1,37 triu c phiu (tng ng 86%) 2 Thc trng ỏp dng cỏc mụ hỡnh nh giỏ IPO ti Vit Nam 2.1 Mụ hỡnh OPM Mụ hỡnh OPM tuy d s dng nhng nú cha c ỏp dng nhiu ti Vit Nam ú l do: Th nht, gi thuyt ca mụ hỡnh l th trng cnh tranh hon ho, khụng cú c li nhng trờn thc t th trng Vit Nam mt th trng mi ni hn na li chu nh hng ca tõm lý by n nờn vic u c kim li khụng cú ý nh u t lõu di... bn ln hon tt IPO, nh Cụng ty Du lch Bỡnh Thun Thm chớ, khụng ớt DN buc phi hy cỏc phiờn u giỏ CP do khụng cú NT tham gia, nh Cụng ty Du lch T Cỳ 18 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tr mt s doanh nghip nh cú IPO thnh cụng, cỏc doanh nghip u chu cnh mang n li mang v 1.2.2 nh giỏ thp Yu t quyt nh s thnh cụng ca vic nh giỏ IPO l phi nh giỏ... phi d oỏn sỏt cung cu, iu tit cung cu s giỳp cho vic giỏ IPO s hp lý hn D oỏn sỏt cung cu s giỳp cho a ra mt lng cung phự hp, t ú s da vo ú xỏc nh mc giỏ m c ngi mua v ngi bỏn u chp nhn 27 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only PH LC NH GI C PHIU FPT KHI IPO 1 Mụ hỡnh OPM *Giỏ ca FPT khi IPO Da vo BCTC ca cụng ty FPT nm 2005 ta cú: Giỏ tr th... suýt na thỡ Bn Thnh Tourist c u giỏ khi cha xỏc nh giỏ tr h thng nh hng Qun 1 v Qun 3 Nhiu ngi li quan nim rng, nu giỏ u IPO thp nhng sau ú th giỏ tng lờn thỡ cỏc NT s c li Tuy nhiờn, iu ny khụng phi lỳc no cng ỳng vỡ hin ti, TTCK Vit Nam cú ngun cung ln hn cu nhiu nờn dự giỏ u IPO thp, cú khi thp hn giỏ tr s sỏch, nhng vn ớt ngi mua, lm cho nhiu n v b c phiu phi u giỏ li: Cụng ty Cp nc Ninh Thun... kốm theo BCB ca nhng DN IPO lờn website ca cụng ty mỡnh, trong khi cỏc BCTC l c s quan trng nh giỏ DN theo phng phỏp DCF BCTC y giỳp NT cú cỏi nhỡn ton din v ti chớnh DN quỏ kh v hin ti, giỳp h vch ra chin lc u t v nhỡn nhn phn no tng lai ca mún hng mỡnh b tin ra mua ngy hụm nay Nhiu NT vn t ra nghi ngi trc tớnh chớnh xỏc ca thụng tin, dn n ỏnh giỏ v nh giỏ c phiu ca DN m IPO l cũn cha sỏt vi thc . TTCK Việt Nam. Kết cấu của đề tài: Phần I: Tổng quan về IPO và định giá IPO Phần II: Thực trạng về định giá IPO và việc áp dụng các mô hình định giá IPO tại. trạng áp dụng các mô hình định giá IPO tại Việt Nam. 2.1. Mô hình OPM. Mô hình OPM tuy dễ sử dụng nhưng nó chưa được áp dụng nhiều tại Việt Nam. Đó là do:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về định giá IPO và việc áp dụng các mô hình định giá IPO tại Việt Nam, Thực trạng về định giá IPO và việc áp dụng các mô hình định giá IPO tại Việt Nam, Thực trạng về định giá IPO và việc áp dụng các mô hình định giá IPO tại Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề định giá IPO: Vai trò của định giá IPO đối với định giá cổ phiếu niêm yết, Mơ hình chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu FCFE: Mơ hình chiết khấu dòng tiền cơng ty FCFF, Tâm lý thị trường: Cách thức tính giá khơng hợp lý, Cần thiết lập một quá trình IPO chuẩn Quy định chặt chẽ về pháp lý:, Xây dựng hệ thống dữ liệu chính xác, đầy đủ: Chuẩn bị tốt khâu cổ phần hóa: Thời điểm phát hành: Mơ hình OPM Giá của FPT khi IPO, Mơ hình DCF Khi IPO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay